Białoruś - śladami A. Mickiewicza i T. Kościuszki

Termin: 14 – 20 sierpnia 2020 r.

1 dzień

Wyjazd z Krakowa o godz. 6:00 spod Auditorium Maximum UJ (ul. Krupnicza 33).

Trasa: Kraków – Radom – Warszawa - Mińsk Maz.- Białystok – Sokółka – Kuźnica – Grodno.

Przyjazd  do Grodna, zakwaterowanie w hotelu. Po kolacji wieczorne spotkanie z miastem  (N1)

2 dzień

Zwiedzanie Grodna z przewodnikiem: Bazylika Katedralna pw. św. Franciszka Ksawerego, cerkiew i klasztor Bazylianek, Stary i Nowy Zamek, Dom Elizy Orzeszkowej, Sobór Opieki MB (Pokrowski), XII w. cerkiew prawosławna św. Borysa i Gleba na Kołoży, cmentarz parafialny.

W godzinach popołudniowych wyjazd do Bohatyrowicz na symboliczny grób Jana i Cecylii, legendarnych bohaterów powieści E. Orzeszkowej Nad Niemnem. Stąd do sąsiednich Miniewicz, gdzie w lesie, nad brzegiem Niemna znajduje się mogiła powstańców styczniowych, również wspominana w powieści Orzeszkowej.

Powrót do Grodna. (N2)

3 dzień

Wyjazd do Nowogródka. Po drodze Szczuczyn wizyta w kościele pw. św. Teresy, u
oo. pijarów, a także w pałacu. ks. Ksawerego Druckiego-Lubeckiego (ministra skarbu Królestwa Polskiego). Następnie Wasiliszki i Stare Wasiliszki, Dom Muzeum Czesława Niemena, kościół parafialny pw. apostołów św. Piotra i Pawła. Przejazd do Lidy.

W Lidzie do barokowy kościół katolicki z 1770r. (nieprzerwanie czynny) pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. XIV w. zamek litewskiego księcia Gedymina. Wyjazd do miejscowości Holszany - ruiny zamku, klasztor franciszkanów i kościół pw. Św. Jana Chrzciciela z 1618 r. cerkiew Św. Jura, zabytkowy młyn wodny. Po drodze Iwie. Miejscowość ta uznawana jest jako największe skupisko Tatarów na terenie Białorusi. Przyjazd do Nowogródka, zakwaterowanie i kolacja. pomnik i kopiec A. Mickiewicza.    (N3)

4 dzień

Nowogródek - Fara Witoldowa, w której nastąpił chrzest A. Mickiewicza, a dużo wcześniej (1422 r.) odbył się ślub Władysława Jagiełły z Zofią Holszańską. Mir – zespół zamkowo – parkowy Radziwiłłów z pocz. XVI w. (jeden z największych  i najcenniejszych zabytków gotycko-renesansowych Białorusi). Nieśwież – zespół pałacowo-parkowy, magnacka rezydencja Rzeczypospolitej - książęcy zamek Radziwiłłów, kościół katolicki pw. Bożego Ciała (w jego podziemiach spoczywają zwłoki 102 Radziwiłłów). Przejazd do Zaosia, miejsce urodzin A. Mickiewicza, dwór – muzeum. Wyjazd nad Jezioro Świteź. Powrót do Nowogródka. (N4)

5 dzień

Nowogródek - Wizyta w Muzeum A Mickiewicza. Wyjazd do Żyrowic. XVII w. Monaster Zaśnięcia NMP. Przejazd przez Słonim  do miejscowości Różana - ruiny pałacowego kompleksu Sapiehów. Przejazd do Mereczowszczyzny i Kosowa Poleskiego,  miejsca urodzin i chrztu T. Kościuszki. Dworek – Muzeum jego imienia. Stąd udajemy się do Pińska. (N5)

6 dzień

Przejazd do Turowa w rozlewisku Prypeci, jednego z najstarszych miast (980 r.) na Białorusi. (N6)

7 dzień

Zwiedzanie Pińska - Kościół pw. Wniebowzięcia NMP z 1712 r. a od 1992 r. katedra katolicka, monaster pw. św. Barbary, Kolegium Jezuitów, Pałac Butrymowiczów. Przejazd przez Pińsk do Berezy Kartuskiej. Ruiny obronnego klasztoru Kartuzów. Krótka wizyta w Kobryniu.  Przejazd do Brześcia - zwiedzanie Twierdzy Brzeskiej, obiadokolacja.

Wyjazd do Polski. Przyjazd do Krakowa w godzinach nocnych.

 

Przewidywane punkty dostarczenia pomocy charytatywnej: Grodno, Szczuczyn, Baranowicze, Pińsk, Brześć

KOSZT WYJAZDU:   450 zł  +  wkład dewizowy: 260 €                       

Kwota obejmuje: koszt wizy i pośrednictwa wizowego, vouchery, przejazdy autokarem, 6 noclegów, 6 śniadań i 7 obiadokolacji, zwiedzanie z przewodnikiem, opieka pilota, ubezpieczenie KL i NW.

Kwota nie obejmuje: biletów wstępu do obiektów zabytkowych, dodatkowego (ewentualnie) ubezpieczenia za granicą, a także ubezpieczenia od chorób przewlekłych.

Ze względu na nieprzewidziane sytuacje lub też życzenia uczestników wyjazdu program może ulec zmianie

Pilot wyjazdu nie może pełnić roli przewodnika i nie oprowadza po zwiedzanych obiektach

Warunkiem wjazdu na teren Republiki Białoruś jest posiadanie ważnego paszportu (min. 6 miesięcy ważności w chwili przekraczania granicy) wraz z wizą wystawioną przez Wydział Konsularny R.Białoruś w Polsce, a także stosowne ubezpieczenie.

Starając się o otrzymanie wizy należy dołączyć paszport i wypełnić bardzo dokładnie wniosek wizowy (bez skreśleń i poprawek) pismem drukowanym, jednym długopisem i podpisać go. Na wszelki wypadek prośba o podpisanie dodatkowego czystego wniosku i dołączenie go do wypełnionego. Obowiązkowo należy dołączyć 1 kolorowe zdjęcie tzw. paszportowe o formacie 3 x 4 cm, nie starsze niż 6 m-cy umożliwiające identyfikację osoby aplikującej i podpisać je na odwrocie. Paszport musi posiadać przynajmniej 2 czyste strony. Jeżeli wnioskodawca jest osobą niepełnoletnią wymagane są kopie stron  paszportów rodziców, zawierające dane osobiste ze zdjęciem;

Wniosek wizowy do Republiki Białoruś można ściągnąć ze strony internetowej Ambasady.   

Ważne! 2 strony wniosku należy wydrukować na 1 kartce papieru formatu A4!!!

 

Informacje i zapisy:

Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy”

31-012 Kraków

ul. św. Marka 6/2c

kresykrakow@gmail.com,

tel/fax: 12 432 3300, 608 520 405, 692 408 998, 502 513 912Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Białoruś - śladami A. Mickiewicza i T. Kościuszki