VII. Program wyjazdu Białoruś - Szlakiem Jezior (4-10.08.2018)

VII. BIAŁORUŚ SZLAKIEM JEZIOR

 

WYJAZD termin: od 4 do 10 sierpnia 2018 r.

Trasa 2300 km: Kraków- Grodno- Lida- Iwie- Smorgonie- Wilejka- Miadzioł –Jezioro Narocz- Postawy- Brasław- Szarkowszczyzna – Głębokie- Dokszyce- Krzywicze - Budsław- Mołodeczno- Mińsk- Baranowicze - Brześć Kraków

cena:
20 osób - 1450.00

30 osób - 1250.00 zł
40 osób - 1150.00 zł

 

DZIEŃ I - 4 sierpnia sobota

WCZEŚNIE RANO WYJAZD z Krakowa w kierunku Supraśla. Po południu zwiedzanie Supraśla: Monastyr Zwiastowania NMP; zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg

 

DZIEŃ II - 5 sierpnia niedziela
Śniadanie, przejazd do Grodna: zwiedzanie miasta, stary i nowy zamek, Katedra, Pałac Chreptowiczów, Kościół Zwiastowania NMP i klasztor Brygidek, Synagoga Chóralna, apteka, zespół zabudowań miejskich, dom Elizy Orzeszkowej, przejazd do LIDY, spacer po mieście: zamek książąt litewskich zbudowany przez księcia Giedymina na planie czworoboku z dwiema wieżami w stylu gotyckim, barokowy kościół farny z bogato wyposażonym wnętrzem (rzeźby, freski, ornamenty stiukowe). Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.


DZIEŃ III - 6 sierpnia poniedziałek

Śniadanie. Przejazd do Naroczy – miasteczka nad Jeziorem Narocz – największym jeziorem na Białorusi – po drodze zatrzymamy się w Holszanach /miejsce urodzenia Zofii Holszańskiej matki Królów z rodu Jagiellonów w Krewie/ zamek z XIV w. – miejsce podpisania I unii Polski z Litwą oraz w Borunach – miejce kultu maryjnego w klasztorze OO Bazylianów przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.


DZIEŃ IV - 7 sierpnia wtorek

Śniadanie, przejazd do Głębokiego, po drodze zatrzymamy się w Brasławiu - pojezierze brasławskie, zwiedzanie miasta, Kościół Wniebowzięcia NMP i klasztor Karmelitów/ob. Sobór prawosławny/, obiadolacja i nocleg u rodzin.

 

Dzień V - 8 sierpnia środa

Śniadanie, przejazd do Budsławia – Narodowego Sanktuarium Maryjnego Białorusi - wspaniała Bazylika Nawiedzenia NMP, przejazd do MIŃSKA, spacer w trakcie którego zobaczymy m.in: Stare Miasto z Archikatedrą Nawiedzenia MNP, Sobór Prawosławny w d. kościele Bernardynek, Czerwony Kościół, Pałac Republiki, Plac Zwycięstwa, cerkiew Aleksandra Newskiego, Przedmieście Troickie. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg u rodzin.

 

Dzień VI - 9 sierpnia 2018 r. czwartek

Śniadanie, przejazd do miejscowości MIR, zwiedzanie zabytkowego zespołu parkowo-zamkowego Radziwiłłów z XVI wieku. Zamek w Mirze jest jedynym zachowanym kompleksem zamkowym na Białorusi który został zaliczony do zabytków kultury światowej przez UNESCO; przejazd do Nieświeża - zwiedzanie odbudowanej w ostatnich latach wspaniałej rezydencji Radziwiłłów. Zwiedzanie kościoła z XVI wieku p.w. Bożego Ciała. W kryptach grobowych kościoła pochowanych jest blisko 100 przedstawicieli rodu Radziwiłłów. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

 

Dzień VII - 10 sierpnia 2018 r. - piątek

Śniadanie, przejazd do BRZEŚCIA, zwiedzanie twierdzy Brzeskiej. Wyjazd w drogę powrotną. Po drodze zatrzymamy się w Kodniu  - Sanktuarium MB Kodeńskiej. Powrót w godzinach nocnych.

 

Cena zawiera:

- transport: autokar,

- noclegi,

- wyżywienie - zgodnie z programem,

- opiekę pilota na całej trasie,

- ubezpieczenie NNW i KL (TU Europa),

- opłaty drogowe, parkingi,

- koszt wizy grupowej,

 

Cena NIE zawiera:

- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów,

- opłaty przewodników lokalnych

 

Kontakt: kresykrakow@gmail.com, tel/fax 12 432 3300, 608 520 405, 692 408 998, 502 513 912Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - VII. Program wyjazdu Białoruś - Szlakiem Jezior (4-10.08.2018)