BIAŁORUŚ od 29 sierpnia do 3 września 2017 r.

WYJAZD IV Termin od 29 sierpnia do 3 września 2017 r.

Autokarowy wyjazd na Białoruś Trasa 2389 km, dni 6

cena 600 PLN + 110 EUR (dodatkowo 40 EUR kieszonkowe)

WARIANT I

SUPRAŚL – SOKOŁKA – GRODNO – STARE WASILISZKI – NOWOGRODEK – JEZIORO ŚWITEŹ – ZAOSIE –BARANOWICZE – MIR – NIEŚWIEŻ – MIŃSK - ŻYROWICE – ROŻANA – MERECZOWSZCZYZNA – BRZEŚĆ – KODEŃ – JABŁECZNA

 

Wstępny program wyjazdu na Białoruś 29.08. - 03.09.2017


I dzień
Zabrze, Kraków, Supraśl i Sokółka  ( 640 km)
I nocleg w Supraślu / Bukowisko - Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji

II dzień
Granica Polski, Grodno, Szczuczyn, Stare Wasiliszki,  Nowogródek (175 km),

Zwiedzamy: miasto Grodno, Góra Zamkowa, ”Stary Zamek” będący rezydencją króla Stefana Batorego, oraz ”Nowy Zamek” – miejsce posiedzeń sejmów generalnych Rzeczypospolitej, rynek z barokową bazyliką katedralną Św. Franciszka Ksawerego, kościół bernardynów, cerkiew św. Borysa i Gleba na Kołoży, sobór Opieki Matki Bożej oraz nawiedzimy Grób Elizy Orzeszkowej na cmentarzu farnym. Przejazd przez Szczuczyn i Wasiliszki Stare /muzeum w domu rodzinnym C. Niemena/. Przejazd do Nowogródka

II nocleg w Nowogródku w nowo wybudowanym i oddanym do użytku Domu parafialnym przy d. klasztorze dominikańskim w centrum miasta - Rynek

III dzień
Jez. Świteź, Zaosie, Nieśwież, Mińsk ( 200 km)

Zwiedzamy: Nowogródek-miejsce dzieciństwa i młodości Adama Mickiewicza. Zobaczymy m.in.: górę zamkową z ruinami średniowiecznego zamku Mendoga, pomnik i kopiec Adama Mickiewicza, kościół farny zw. Farą Witoldową będący miejscem ślubu króla Władysława Jagiełły z Zofią Holszańską oraz miejscem chrztu samego Mickiewicza, późnogotycki prawosławny sobór św. Borysa i Gleba, kościół Dominikanów p.w. św. Michała oraz jego muzeum w dworku. Następnie przejedziemy do Zaosia, po drodze zatrzymując się na chwilę nad Jeziorem Świteź. Według ludowych legend miała w nim mieszkać rusałka, której imię stało się inspiracją do napisania ballady ”Świtezianka”. Ostatnim przystankiem tego dnia będzie położony wśród pól drewniany dworek z gankiem, piętrowy spichlerz kryty strzechą, obora, piwnica oraz studnia z żurawiem. To Zaosie, czyli miejsce, w którym urodził się największy polski poeta romantyczny - Adam Mickiewicz. Przejazd do Nieświeża, gdzie wznosi się jedna z najwspanialszych magnackich rezydencji Rzeczypospolitej – książęcy zamek Radziwiłłów. Jest zabytkiem o bogatej i barwnej historii, od kilku lat pieczołowicie restaurowanym pod patronatem UNESCO i wpisanym na jego Listę Dziedzictwa Kultury. Zobaczymy także kościół Bożego Ciała wraz z wieżą zamkową. Następnie przejedziemy do Mińska – stolicy Białorusi. Zatrzymamy się w miejscu szczególnym, czyli w Kuropatach. Uroczysko to jest miejscem, w którym odkryte zostały masowe groby ofiar NKWD, rozstrzelane w latach 30-tych. Byli nimi przede wszystkim Białorusini, Polacy i Żydzi. Stąd przejedziemy główną arterią i najdłuższą drogą białoruskiej stolicy.

III nocleg w stolicy Białorusi Mińsku u rodzin /mamy zapewnienie że warunki mieszkaniowe będą dobre/

IV dzień
Mińsk, Mir, Baranowicze, (215 km)

Zwiedzanie Mińska – centrum miasta, Plac Niepodległości, Archikatedra imienia NMP, ratusz, Sobór Prawosławny, Pomnik Łez, kościół św. Szymona i Heleny zwany Czerwonym, gmach Biblioteki Narodowej, zwiedzanie autokarem innych części miasta. Przejazd do Miru, niewielkiego miasteczka, w którym wznosi się jeden z największych i najcenniejszych zabytków gotycko-renesansowych Białorusi. Jest nim zespół zamkowo-parkowy, który posłużył Mickiewiczowi za pierwowzór zamku Horeszków w ”Panu Tadeuszu”. Wielokrotnie niszczony i pustoszony, został w roku 2010 odrestaurowany i wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Wieczorem przejedziemy na obiadokolację i nocleg do Baranowicz.

IV nocleg w Baranowiczach u sióstr Misjonarek w Domu Rekolekcyjnym /nowy obiekt warunki b. dobre/

V dzień
Żyrowice, Różana, Kosów Poleski,  Brześć
, ( Granica Polski) Kodeń w Polsce -(298 km)

Po wczesnym śniadaniu udamy się do miejscowości Słonimia i Żyrowice, będących sanktuariami maryjnymi kościoła katolickiego i prawosławnego, następnie do miasta Różana - gniazda rodowego Sapiehów. Zobaczymy ruiny wspaniałej rezydencji wybudowanej w stylu klasycyzującego baroku. Ogrom i rozmach z jaką została zbudowana, zapiera dech w piersiach nawet dziś, choć pałac został niemal całkowicie zniszczony. Wielokrotnie odbudowywany, był jedną z największych rezydencji magnackich Rzeczypospolitej. Następnie udamy się do Kosowa Poleskiego, a ściślej do Mereczowszczyzny, gdzie mieści się rodzinny dworek Tadeusza Kościuszki, w którym przyszedł na świat i spędził swoje pierwsze lata. Dworek przypomina bardziej zamożną chłopską chatę, niż szlachecki dwór. Parterowy, z gankiem i dwuspadowym dachem krytym strzechą. Kilkaset metrów dalej, na wzgórzu, zobaczymy pałac Pusłowskich. Nasze zwiedzanie pięknej Białorusi zakończymy w Brześciu, dawnej zachodniej bramie carskiego imperium, przez którą wiodła najkrótsza droga do Moskwy. Po Powstaniu Listopadowym, car Mikołaj I rozwścieczony polską rewoltą, wydał rozkaz zburzenia miasta i wybudowania na jego obszarze potężnej Twierdzy Brzeskiej. Do dziś jest ona jego symbolem. Zobaczymy więc: resztki średniowiecznego grodu, dwie odrestaurowane cerkwie, zachowane fragmenty koszar i bram.

V nocleg w Kodniu w Domu Pielgrzyma OO Oblatów M.N.

VI dzień
Kodeń, Kostomłoty, Kodeń, Jabłeczna, Kraków, Zabrze
  (590 km)

Po śniadaniu Kodeń  - msza św. w sanktuarium M.B. Kodeńskiej Patronki Podlasia, zwiedzanie, przejazd do Kostomłotów /Cerkiew neounicka, jedyna w Polsce/, przejazd do Jabłecznej nad Bugiem – zwiedzanie prawosławnego monastyru Św. Onufrego. Droga powrotna do Krakowa i Zabrza.

 

Cena zawiera:

-transport: autokar (klimatyzacja),

-zakwaterowanie: noclegi zgodnie z programem ,

-wyżywienie zgodnie z programem,/5 śniadań i 5 obiadokolacji /

2 września obiad przed wyjazdem na granicę w Brześciu

-opiekę pilota na całej trasie,

-ubezpieczenie NNW i KL (TU Europa)

-opłaty drogowe, parkingi,

-koszt wizy grupowej uczestników

-opłaty przewodników lokalnych / Grodno,Nowogródek ,Mińsk /

Podczas wyjazdu przekażemy paczki z pomocą materialną dla Rodaków w miejscowościach, które odwiedzimy. Udział w naszym wyjeździe charytatywnym umożliwi zatem przekazanie wsparcia dla naszych Rodaków, spotkania z nimi, a także odwiedzenia pięknych miejscowości, które znajdują się na trasie wyjazdu.

informacje i zapisy:

kresykrakow@gmail.com tel kom 692 408 998 oraz osobiście w siedzibie Kresów

Stowarzyszenie Pomocy Polakom Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów

na Wschodzie „Kresy” w Krakowie Południowo-Wschodnich Oddział w Zabrzu

 

Prosimy o przekazywanie informacji o wyjazdach dalej do potencjalnie zainteresowanych osób!

 


Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - BIAŁORUŚ od 29 sierpnia do 3 września 2017 r.