BIAŁORUŚ od 3 do 9 lipca 2017 r.

Termin:  03.07 – 09.07. 2017 r.

 Program ramowy:

 

1 dzień

Wyjazd z Krakowa o godz. 6:00 spod Auditorium Maximum UJ ul. Krupnicza 33.            Trasa: Kraków – Radom – Warszawa - Mińsk Maz.- Białystok – Sokółka – Kuźnica – Grodno. Przyjazd  do Grodna, zakwaterowanie w hotelu. Po kolacji wieczorne spotkanie z miastem   (N1)

2 dzień

8:00  śniadanie. Zwiedzanie Grodna z przewodnikiem. Bazylika Katedralna pw. św. Franciszka Ksawerego, cerkiew i klasztor Bazylianek,  Stary i Nowy Zamek, Dom Elizy Orzeszkowej,  Sobór Opieki MB (Pokrowski),  XII w. cerkiew prawosławna św. Borysa i Gleba na Kołoży, Cmentarz parafialny. W godzinach popołudniowych wyjazd do Bohatyrowicz na symboliczny grób Jana i Cecylii, legendarnych bohaterów powieści E. Orzeszkowej Nad Niemnem. Stąd do sąsiednich Miniewicz, gdzie w lesie, nad brzegiem Niemna znajduje się mogiła powstańców styczniowych, również wspominana w powieści Orzeszkowej. Powrót do Grodna. Kolacja.    (N2)

3 dzień

8:00  śniadanie. Wyjazd do Nowogródka. Po drodze Szczuczyn. Krótki postój w miasteczku, wizyta w kościele pw. św. Teresy i u oo. pijarów, a także w neoklasycystycznym pałacu z końca  XIXw. ks. Ksawerego Druckiego-Lubeckiego, ministra skarbu Królestwa Polskiego. Dalej Wasiliszki i Stare Wasiliszki, Dom Muzeum Czesława Niemena, kościół parafialny pw. ap. św. Piotra i Pawła. Przejazd do Lidy. Po drodze Murowanka, gdzie zachowała się XVI w. cerkiew obronna pw. Narodzenia NMP, uznawana za jeden z najcenniejszych zabytków gotyckich na Białorusi. W Lidzie wstępujemy do barokowego kościoła katolickiego z 1770r. (nieprzerwanie czynny) pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Bogate wyposażenie wnętrza. W bocznym ołtarzu cudowny obraz M.B. z Dzieciątkiem. XIVw. zamek litewskiego księcia Gedymina. Przyjazd do Nowogródka, zakwaterowanie i kolacja. Wieczorny spacer do ruin zamku Mendoga i pod pomnik i kopiec A. Mickiewicza.   (N3)

4 dzień

 8:00 śniadanie. Nowogródek. Zwiedzanie kościoła pw. Przemienienia Pańskiego zwany Farą Witoldową, w którym nastąpił chrzest A. Mickiewicza (luty 1799 r.) a dużo wcześniej (1422 r.) odbył się ślub Władysława Jagiełły z Zofią Holszańską. Wyjazd na trasę.  Mir – zespół zamkowo – parkowy Radziwiłłów z pocz. XVI w.  jeden z największych  i najcenniejszych zabytków gotycko-renesansowych Białorusi,  wpisany na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Nieśwież – zespół pałacowo-parkowy, jedna z najwspanialszych magnackich rezydencji Rzeczypospolitej - książęcy zamek Radziwiłłów (lista UNESCO), kościół katolicki pw. Bożego Ciała (1584 – 1593), pojezuicki pierwszy barokowy kościół w Polsce, w jego podziemiach spoczywają zwłoki 102 Radziwiłłów. Przejazd do Zaosia, miejsce urodzin A. Mickiewicza, dwór – muzeum. Wyjazd nad Jezioro Świteź. Powrót do Nowogródka.   (N4)

5 dzień

8:00 śniadanie. Nowogródek. Wizyta w Muzeum A Mickiewicza i w Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży. Wyjazd do Żyrowic. XVII w. Monaster Zaśnięcia NMP z cudowną płaskorzeźbą MB Żyrowickiej, miejsce licznych pielgrzymek. Po drodze Słonim,  wstępujemy do polskiego kościoła pw. św. Andrzeja. Przejazd do Mereczowszczyzny i Kosowa Poleskiego,  miejsca urodzin i chrztu T. Kościuszki. Dworek – Muzeum jego imienia, pałac hr Pusłowskich. Stąd udajemy się do Pińska.     (N5)

6 dzień

 8:00 śniadanie. Przejazd do Turowa w rozlewisku Prypeci, jednego z najstarszych miast (980 r.) na Białorusi. Spacer po Parku Narodowym, wizyta w Muzeum Przyrodniczym i stacji ornitologicznej. Góra Zamkowa i pomnik Cyryla Turowskiego, cerkiew pw. Wszystkich Świętych i jedyny pomnik na świecie terekii (xenus cinereus). Rejs po Prypeci – opcjonalnie.  Powrót do Pińska.    (N6)

7 dzień

 8:00 śniadanie.  Zwiedzanie Pińska. Kościół pw. Wniebowzięcia NMP z 1712 r. a od 1992 r. katedra katolicka, monaster pw. św. Barbary, Kolegium Jezuitów, Pałac Butrymowiczów. Przejazd przez Pińsk do Berezy Kartuskiej. Ruiny obronnego klasztoru Kartuzów. Krótka wizyta w Kobryniu,  kościół katolicki, Dworek Suworowa.  Przejazd do Brześcia. Zwiedzanie Twierdzy Brzeskiej, obiadokolacja w jednej z miejscowych restauracji, ostatnie zakupy.  Wyjazd do Polski. Przyjazd do Krakowa w godzinach nocnych.

 

KOSZT WYJAZDU:   370,- zł  +  wkład dewizowy: 220 €                        

 

Cena obejmuje: koszt wizy i pośrednictwa wizowego, vouchery, przejazdy autokarem, 6 noclegów, 6 śniadań i 7 obiadokolacji, zwiedzanie z przewodnikiem,  opieka pilota, ubezpieczenie KL i NW.

            Cena nie obejmuje: biletów wstępu do obiektów zabytkowych i dodatkowego (ewentualnie) ubezpieczenia za granicą, a także ubezpieczenia od chorób przewlekłych.

Ze względu na nieprzewidziane sytuacje lub też życzenia uczestników wyjazdu program może ulec zmianie

Podczas wyjazdu przekażemy paczki z pomocą materialną dla Rodaków w miejscowościach, które odwiedzimy. Udział w naszym wyjeździe charytatywnym umożliwi zatem przekazanie wsparcia dla naszych Rodaków, spotkania z nimi, a także odwiedzenia pięknych miejscowości, które znajdują się na trasie wyjazdu.

 

informacje i zapisy:

kresykrakow@gmail.com tel kom 692 408 998 oraz osobiście w siedzibie Kresów

 

Prosimy o przekazywanie informacji o wyjazdach dalej do potencjalnie zainteresowanych osób!Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - BIAŁORUŚ od 3 do 9 lipca 2017 r.