Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Wyjazdy charytatywne

Wyjazdy

Wyjazdy charytatywne

Nasze stowarzyszenie organizuje wyjazdy charytatywne na Litwę, Białoruś, Łotwę, Ukrainę, do Estonii, Rosji i Mołdawii. Jest to znakomita okazja, aby poznać wspaniałe ziemie związane przez wieki z naszą tradycją i kulturą, pooddychać powietrzem wieszczów i hetmanów, podziwiać wspaniałe pejzaże wyniosłych gór i urokliwych jezior oraz wykwintne zabytki architektoniczne, unikalne miasta i zamki, pamiątki dawnej świetności, a jednocześnie realnie pomóc naszym rodakom, którzy nigdy z ojczystej ziemi nie wyjeżdżając znaleźli się nagle za granicą Polski. Stąd istotną część naszej działalności stanowią zbiórki darów i pieniędzy dla rodaków zamieszkałych na kresach II Rzeczpospolitej.

Wyjazdy charytatywne są jedną z form pomocy świadczonej dla rodaków zamieszkałych na Wschodzie. Warunkiem ich realizacji jest zebranie grupy ludzi dobrej woli jako uczestników, których wpłata pozwala na zrealizowanie wyjazdu i dotarcie z pomocą materialną do ludzi , którzy naprawdę tej pomocy potrzebują.

Opłata za noclegi u rodzin lub w ośrodkach parafialnych stanowi dla nich znaczącą pomoc finansową. Grupa wyjazdowa zabiera zgromadzone uprzednio w „Kresach” paczki zawierające: lekarstwa, żywność, odzież, książki, przybory szkolne, sprzęt sportowy, środki czystości i różne wyposażenie dla przedszkoli, szkół, domów dziecka i kościołów.


+ I. Program wyjazdu do Lwowa (12 - 15 czerwca 2018)

+ VI. Program wyjazdu Ukraina, Podole (23-28 czerwca 2018)

+ VII. Program wyjazdu Białoruś - Szlakiem Jezior (4-10.08.2018)

+ VIII. Program wyjazdu Ukraina, Wołyń, Kijów (01-08.09.2018)

+ IX. Program wyjazdu Ukraina, Huculszczyzna (08-14.09.2018)

+ X. Program wyjazdu Litwa, Wilno, Szawle (15-19.09.2018)