Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Paczki na Wielkanoc

Przedświąteczna akcja na rzecz Polaków na Ukrainie


W ramach akcji przed Świętami Wielkanocnymi przekazaliśmy paczki na rzecz osób potrzebujących na Ukrainie:
a) dla Polaków w Drohobyczu (za pośr. J. Katryniak) - 4 paczki żywnośniowe oraz 2 paczki z ubraniami;
b) dla Polaków we Lwowie (za pośr. M. Borejko) - paczka żywnościowa oraz 2 paczki leków;
c) dla rodziny Sikocińskich (na zdjęciach) - paczka żywnościowa oraz wsparcie finansowe przekazane za pośr. Fundacji Mosinga;
d) dla Witalija z Tarnopola - paczka żywnościowa;
e) dla Pani Oksany z Drohobycza - paczka żywnościowa;
f) dla podopiecznych Fundacji św. Antoniego w Drohobyczu - paczka żywnościowa, paczka z książkami dla szkółki j. polskiego oraz 2 paczki ubrań;
g) dla Polaków w Żółkwi (za pośr. s. Dominikanek) - 4 paczki ubrań;
h) dla Polaków w Jazłowcu (za pośr. s. Niepokalanek) - 5 paczek ubrań, 1 karton zabawek.

Dodatkowo, za przekazane środki pieniężne na rzecz Domu Miłosierdza w Brzuchowicach k. Lwowa zakupiono 82 szt. kremów do odparzeń Flodomax a także przekazano 7 paczek z pościelą, kocami, pampersami i środkami opatrunkowymi. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2016Skład Zarządu w r. 2016 : Prezes Karol Chudoba

Wiceprezes Małgorzata Semkowicz

Wiceprezes Irena Koniusz

Wiceprezes Piotr Caban

Skarbnik Alicja Piotrowska

Sekretarz Anna Biłyk-Mydlarz

Sekretarz Helena Kapri

Członek Zarządu Danuta Światły-Smolańska

Członek Zarządu Tadeusz Jarosz

Członek Zarządu Ryszard Gabryś

Komisja Rewizyjna: Przewodniczący Antoni Franaszek

Członkowie Anna Jaworska-Klinowska

Aleksandra Foryś

 

W roku 2016 zrealizowaliśmy następujące przedsięwzięcia:

WAKACJE Z KRAKOWEM” – kolonie edukacyjne dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia z Łotwy, Białorusi i Ukrainy (czerwiec-lipiec 2016)

W koloniach wzięło udział 84 dzieci i młodzieży ze szkół polskich i ośrodków nauczania na Łotwie, Białorusi i Ukrainie. W trakcie 10-dniowego pobytu uczestnicy mieli okazję uczestniczenia w zajęciach języka polskiego z polskimi nauczycielami, uczestnictwie w warsztatach tematycznych, wycieczkach oraz spotkaniach z polskimi rówieśnikami z Gimnazjum nr 21 im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie. Projekt został zrealizowany dzięki dotacji uzyskanej z Senatu RP (80.000,00 zł).

Przekazanie strojów sportowych dla młodzieży na Litwie

W marcu 2016 we współpracy z Lechem Poznań oraz Instytutem im. E. Taylora Stowarzyszenie przekazało kilkadziesiąt kompletów strojów sportowych dla uczniów Szkół Polskich na Litwie: w Mejszagole oraz w Duksztach. Na rzecz Polonii na Litwie przekazana została również odzież używana zgromadzona w trakcie przedświątecznej zbiórki zorganizowanej wśród kibiców Lecha Poznań.

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie 2016:

 1. Przekazaliśmy środki finansowe w ramach akcji BILET DLA BRATA na ŚDM

 • 500 zł dla Parafii w Bóbrce,

 • 500 zł dla Parafii w Połonnem,

 1. Udostępniliśmy miejsca noclegowe w siedzibie Stowarzyszenia dla grupy młodzieży z Białorusi.

POBYTY w Krakowie grup polonijnych ze Wschodu:

 1. 4-osobowa grupa młodzieży z Kiszyniowa (umożliwiliśmy zakup biletów na turniej tenisowy w Krakowie, za ich pośrednictwem przekazaliśmy paczki żywnościowe dla starszych osób w Kiszyniowie i parafii w Raszkowie).

 2. grupa osób z Białorusi - w czasie SDM – udostępniliśmy nocleg, przy okazji przekazaliśmy dary rzeczowe (odzież, artykuły szkolne).

 3. Pobyt zespołu wokalno-tanecznego LAJKONIK z Tallina (październik)

Stowarzyszenie zorganizowało koncert tego zespołu w sali przy kościele św. Jadwigi Królowej dla polskiej publiczności.

 1. Pobyt edukacyjny grupy młodzieży z Chmielnickiego (UKRAINA)

W dniach 16-18 grudnia gościliśmy w Krakowie 20-osobową grupę młodzieży Chmielnickiego na Ukrainie. W dużej mierze była to młodzież zainteresowana podjęciem studiów w Polsce. Grupa odwiedziła krakowskie muzea związane ze średniowieczną i nowożytną historią Krakowa: Podziemia Rynku, Collegium Maius, Kopalnię Soli w Wieliczce oraz Wawel, uczestniczyła w prezentacji Uniwersytetu Jagiellońskiego a także w teście oraz spotkaniu inaugurującym projekt zajęć języka polskiego on-line.

Wyjazd charytatywny na Ukrainę 30.04 – 4.05.2016

W czasie wyjazdu przekazane zostały paczki (ubrania, leki, artykuły szkolne) dla parafii w Krysowicach, Sióstr Józefitek we Lwowie (świetlica, hospocjum domowe), Sióstr Dominikanek w Żółkwi (szkoła sobotnio-niedzielna z j. polskim) oraz dla Polaków we Lwowie zorganizowanych przy Kościele pw. św. Marii Magdaleny. Dodatkowe wsparcie stanowiły opłaty za nocleg uczestników wyjazdu w Parafii ks. Salezjanów pw. św. Piotra i Pawła w Przemyślanach.

WYJAZD CHARYTATYWNY na BIAŁORUŚ od 1 do 6 lipca br.

Celem wyjazdu było przekazanie pomocy dla Sióstr i młodzieży polskiej w Nowogródku, Baranowiczach i w Mińsku. W wyjeździe wzięło udział ponad 30 osób.

Wyjazd charytatywny na Ukrainę 1 – 4.10. 2016

W czasie wyjazdu przekazaliśmy dary:

- dla szkółki polskiej w Drohobyczu prowadzonej przez tamtejszą Fundację św. Antoniego

- dla osób potrzebujących z Drohobycza i okolic, podopiecznych tamtejszego Towarzystwa Kultury Polskiej,

- dla członków i podopiecznych Starosamborskiego Towarzystwa Kultury Polskiej

- dla osób potrzebujących z Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Swalawie

Dodatkowo przekazano okulary korekcyjne i lekarstwa, które zostały wysłane i dostarczone pocztą z terytorium Ukrainy dla osób polskiego pochodzenia ze Lwowa i rejonu Zbaraża.

W drodze powrotnej przewieźliśmy paczki od rodziców dla młodzieży z Ukrainy uczącej się w zespole szkół w Giebułtowie k. Krakowa. 

Przedświąteczny wyjazd na LITWĘ 27 – 30.11.2016

Przekazano dary (książki, podręczniki, pomoce szkolne, paczki żywnościowe, sprzęt sportowy) w następujących polskich placówkach oświatowych:

- Gimnazjum w Ejszyszkach

- Przedszkole i Centrum Wielofunkcyjne w Taboryszkach

- Szkoła Średnia im. św. Kazimierza z Miednikach

- Przedszkole "Uśmiech" w Wilnie i Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego

- Gimnazjum w Trokach

- Gimnazjum w Grzegorzewie

- Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie

- Szkoła w Duksztach

Łącznie przekazano około 80 paczek z pomocą. Dodatkowo, dla Szkół polskich w Grodnie i Nowogródku na Białorusi przekazano 12 kartonów podręczników do nauczania początkowego.

Koszt transportu został sfinansowany ze środków Ambasady RP w Wilnie.

Przedświąteczny wyjazd na Ukrainę 11 – 13.12.2016

W trakcie wyjazdu przekazaliśmy dary w następujących punktach:

-  Parafia Wniebowzięcia NMP w Turce ( żywność, odzież, pledy, koce)

- Metodyczno-Koordynacyjne Centrum Nauczania Języka polskiego i Kultury Polskiej w Drohobyczu (artykuły szkolne i biurowe, artykuły gospodarstwa domowego, środki czystości)

- Regionalne Towarzystwo Kultury Polskiej w Drohobyczu ( żywność, odzież)

- Fundacja Św. Antoniego w Drohobyczu (żywność, artykuły szkolne, środki czystości)

- Parafia Św. Marii Magdaleny we Lwowie - leki przekazane od Stowarzyszenia Pomocy Obywatelskiej w Krakowie,

- Parafia Jezusa Miłosiernego i Matki Boskiej w Strzelczyskach k. Mościsk (książki, odzież, żywność)

oraz dla organizacji Harcerstwa Polskiego w Tarnopolu – artykuły szkolne, drobny sprzęt elektroniczny, żywność (wysłane pocztą z terenu Ukrainy).

Łącznie przekazano ok. 60 paczek z pomocą materialną w postaci żywności, odzieży, leków, artykułów kuchennych, chemii gospodarstwa domowego, pomocy szkolnych, książek.

ZBIÓRKI DARÓW

Tradycyjnie już w szkołach krakowskich zorganizowane zostały zbiórki książek, artykułów szkolnych, odzieży i żywności z przeznaczeniem na pomoc dla dzieci i młodzieży polonijnej na Wschodzie.

Liderem tego jest od kilku lat Gimnazjum nr 28 im. J. Piłsudskiego, a także współdziałające z nim Szkoły Podstawowe 43 i 27.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Myśliwska w Krakowie (pani Klaudia Jochym) - zbiórka artykułów szkolnych, odzieży i żywności.

Zespół Szkół Huty im Sendzimira – zbiórka artykułów szkolnych, odzieży i żywności.

Nawiązaliśmy współpracę z ZSOI nr 3 w Krakowie (Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych) ul. Strąkowa – opieka nad szkołą polską w Duksztach (LITWA) – zbiórka artykułów szkolnych, książek, sprzętu sportowego

Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek w Krakowie ul. Wysłouchów – zbiórka artykułów szkolnych, książek, odzieży i żywności.

W trakcie całego roku prowadzona była zbiórka darów w siedzibie naszego Stowarzyszenia (odzież, żywność, lekarstwa, książki, artykuły szkolne). Łącznie w trakcie całego roku zebrano dary pozwalające na przygotowanie ok. 250-300 paczek z pomocą materialną dla Polaków na Wschodzie.

OKULARY dla Polaków na Wschodzie

Dzięki współpracy z Fundacją Szkla.com. dla Polaków na Ukrainie przekazano 45 par nowych okularów korekcyjnych (osoby ze Lwowa, Zbaraża, Chmielnickiego, Drohobycza i okolic tych miejscowości). Okulary zostały przygotowane przez firmę optyczną Kodano zgodnie z przekazanymi receptami.

WNIOSKI O DOTACJE

Opracowaliśmy 3 projekty do SENATU:

 • „Wakacje z Krakowem” - kolonie edukacyjne dla grup młodzieży z Łotwy, Litwy, Białorusi i Ukrainy,

 • „Muzyka bez granic” - pomoc dla zespołów wokalno-tanecznych z Ukrainy i Białorusi

 • lekcje języka polskiego przez SKYPE.

WSPARCIE młodzieży polskiego pochodzenia uczącej się w Polsce

W grudniu dofinansowaliśmy wyżywienie sześciorga uczniów polskiego pochodzenia z Ukrainy pobierających naukę w Zespole Szkół w Giebułtowie k. Krakowa (w formie uregulowania zaległych płatności za wyżywienie w stołówce działającej w internacie).

Wspieraliśmy również organizacyjnie działalność Fundacji Aniołów Stróżów Pani Olgi Pawłowskiej, w szczególności pomagając w procedurze uzyskania statusu OPP.

BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ

Stale wysyłamy zaproszenia dla grup i indywidualnych osób z Białorusi, Ukrainy i in. oraz pomagamy w procedurze uzyskania wiz.

Udzieliliśmy pomocy finansowej:

 • Na budowę kościoła i plebanii w Krasnojarsku - 600 zł

 • Walentynie Sidorczuk ze Lwowa - 200 $

 • panu Leszkowi Kowalskiemu z Nieftiekamska (Baszkiria) - 150 $

 • na zakup łóżka do masażu dla Igora Sokołowskiego z Tarnopola – 500 zł

 • Henrykowi Doroszowi ze Lwowa – dofinansowanie leczenia 600 zł.

 • Pomoc dla kościołów na Wołyniu (Ośrodek Wołanie z Wołynia) łącznie 600 zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Międzyszkolny Konkurs Piosenki Lwowskiej

Koncert Laureatów - Katowice, 16 marca 2017


W dniu 16 marca w Młodzieżowym Domu Kultury na Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach odbył się koncert laureatów Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Lwowskiej, zorganizowanego z inicjatywy Katowickiego Klubu Miłośników Historii i Kultury Lwowa, działającego przy naszym Stowarzyszeniu. Najlepiej spośród młodych wykonawców wypadł duet Młodzi Lwowiacy ze Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach, a także solistka Hania Zych ze Szkoły Podstawowej nr 66. Rewelacyjnie zabrzmiała zwłaszcza piosenka Jerzego Michotka Łyczakowskie Madonny w wykonaniu Młodych Lwowiaków. Gościem spotkania był znany kresowy duet z Bytomia Tyligentne Batiary, który udzielił młodym adeptom lwowskiej piosenki i ich nauczycielom kilku porad praktycznych, a następnie dał recital, entuzjastycznie przyjęty przez zgromadzoną publiczność.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Walne Zebranie - przypomnienie

22 marca 2017 r.


Przypominamy, że tegoroczne Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się w dniu 22 marca 2017 r. o godzinie:

16.30 - I termin

17.00 - II termin

Zebranie odbędzie się w budynku "Solidarności" na Placu Szczepańskim. Serdecznie zapraszamy!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiórka dla Domu Miłosierdzia w BrzuchowicachZapraszamy do wzięcia udziału w zbiórce darów dla nowoutworzonego Domu Miłosierdzia św. Zygmunta Gorazdowskiego w Brzuchowicach k. Lwowa. Otwarty w zeszłym roku Dom Miłosierdzia jest przeznaczony dla samotnych i chorych starszych osób polskiego pochodzenia oraz księży emerytów. Prowadzące Dom siostry józefitki dodatkowo opiekują się nad 70 samotnymi starszymi osobami w domach prywatnych we Lwowie.

Lista potrzeb:
- pampersy dla dorosłych (najlepiej regulowane L lub 3),
- kremy pielęgnacyjno – lecznicze (sudocrem, zasypki),
- środki opatrunkowe (kompresy, gaziki)
- serwetki wilgotne,
- rękawiczki jednorazowe,
- środki czystości (proszki do prania, płyny do mycia podłóg, toalet itp.)
- koce, poduszki,
- baseny, kaczki,
- pościel – także używana,
- ręczniki, ścierki, itp.
- maty antypoślizgowe pod prysznic (około 15 szt.)
- materac przeciwodleżynowy.

Dary można przynosić do naszego biura w Krakowie na ul. św. Marka 6/2c w środy i czwartki w godz. 17.30-18.30 a także w innych terminach po umówieniu się mailowo lub telefonicznie (mail: kresykrakow@gmail.com, tel. 502 513 912 lub 505 516 244). Można również dokonać wpłaty na nasz rachunek 68 1240 4533 1111 0010 4615 1389 w tytule podając: "Dom Miłosierdzia w Brzuchowicach" - za zebrane środki dokupimy brakujących rzeczy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51