Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Wsparcie dla Katedry Polonistyki Uniwersytetu w KijowieSzanowni Państwo,

 

Poniżej przekazujemy prośbę Pani Tetiany, pracownika naukowego Katedry Polonistyki Uniwersytetu im. T. Szewczenki w Kijowie:

"W tym roku będziemy obchodzili 15-lecie katedry, o którym mówiłam na sympozjum, też u siebie, tu w Kijowie. W związku z tym palnujemy wydać trzyjęzyczną (polski-ukrainński-rosyjski) publikację pamiętników pt. "Polska a Moskwa" Apollo Korzeniowskiego (1820-1869), napisanych pod czas zesłania w Czernohiwie. Był on wybitnym działaczem polskim na Ukrainie, autorem ważnej odezwy "Do Braci Polaków, Rusinów i Litwinów". Za udział w powstaniu styczniowym został zesłany najpierw na Syberię, a potem do Czernihowa. Natomiast z Krakowem łączy go miejsce pogrzebu. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim.Oto link do jego biografii: https://pl.wikipedia.org/wiki/Apollo_Korzeniowski

Ten wybitny działacz był jednocześnie ojcem pisarza Józefa Konrada. A zawarte w jego pamiętnikach przemyślenia na temat stosunków narodów i krajów w naszej części świata pozostają aktualne do dzisiaj. Dlatego uczczenie jego pamięci poprzez wadanie pamiętników jest dla nas tak ważne. Tłumaczena na rosyjski i ukraiński już są przygotowane. Objętość tej publikacji to 200 stron. Ale niestety brakuje nam środków na druk. Profesor Radyszewski oszacował tę kwotę na 3000 PLN. W związku z tym pragniemy zwrócić się do Państwa z ogromną prośbą o pomoc w pozyskaniu tej kwoty."

Gorąco zachęcamy do wsparcia powyższej inicjatywy.

W tym celu prosimy o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy naszego Stowarzyszenia nr 68 1240 4533 1111 0010 4615 1389 ​z dopiskiem w tytule wpłaty: "Wpłata na publikację, Katedra Polonstyki, Uniwersytet w Kijowie".

 

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie "Kresy"

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Poszukujemy wolontariuszaZarząd Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” poszukuje wolontariusza, który wsparłby nas w pracach administracyjnych w sekretariacie Biura Stowarzyszenia.

Zakres czynności

  1. Prowadzenie bieżącej ewidencji pism i dokumentów przychodzących i wysyłanych.

  2. Odbiór przesyłek poleconych z poczty.

  3. Wysyłanie korespondencji.

  4. Przygotowywanie i wysyłanie podziękowań darczyńcom.

  5. Zakup materiałów biurowych oraz gospodarczych.

  6. Przyjmowanie interesantów: udzielanie informacji, przyjmowanie darów, zapisy na wyjazdy charytatywne.

  7. Przygotowywanie spotkań okolicznościowych (m. in. spotkanie opłatkowe dla członków Stowarzyszenia, spotkania uczestników wyjazdów charytatywnych, wizyty gości z kraju i z zagranicy.

  8. Czuwanie nad porządkiem w pomieszczeniach Stowarzyszenia.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt.

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy”

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kolonie edukacyjne dla dzieci i młodzieży z Ukrainy i Białorusi

Czerwiec - lipiec 2015


Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” pragnie poinformować o zakończeniu realizacji projektu pt. „Organizacja kolonii o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia z Ukrainy i Białorusi” realizowanego przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej RP.

W tym roku programem kolonii edukacyjnych objęliśmy łącznie 44 dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia w wieku 11-16 lat (grupa 22 dzieci z Ukrainy z rejonu Drohobycza oraz grupa 22 dzieci z Białorusi z rejonu Mińska). Podczas dwutygodniowego pobytu w Krakowie dzieci brały udział w zajęciach języka polskiego (40 godzin) oraz w programie zajęć dodatkowych (warsztaty plastyczne, warsztaty komiksu, warsztaty śpiewu, przygotowanie przedstawienia teatralnego, wizyty studyjne, spotkania z polskimi rówieśnikami oraz osobami starszymi pochodzącymi z Kresów). Dzieci miały także możliwość zwiedzenia najważniejszych zabytków Krakowa oraz okolic.

Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w obsługę projektu a także pomagającym nam instytucjom. Serdeczne podziękowania składamy w szczególności nauczycielom pracującym z dziećmi, wolontariuszom z Gimnazjum nr 21 w Krakowie, Radzie Miasta Krakowa i Zarządowi Infrastruktury Komunalnej i Transportu , Katedrze Królewskiej na Wawelu, Kopalni Soli w Wieliczce, Bibliotece Jagiellońskiej, Schronisku Młodzieżowemu „Oleandry”, Stołówce Żaczek oraz Towarzystwu Gimnastycznemu „Sokół”.

Serdecznie dziękujemy Ministerstwu Edukacji Narodowej RP, którego wsparcie finansowe umożliwiło realizację projektu!

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie "Kresy"

 

****

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach konkursu na realizację zadania "Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Koncert zespołu z Rygi

Środa, 22 lipca, godz. 16.30, kawiarnia Ratuszowa (Rynek)


Serdecznie zapraszamy na kocert zespołu muzycznego z Rygi, który odbędzie się w najbliższą środę o godzinie 16.30 w kawiarni Ratuszowej na Rynku Głównym. 

Zespół składa się z nauczycieli oraz wychowanków Szkoły Polskiej im. I. Kozakiewicz w Rydze. Zespół prezentuje szeroki repertuar muzyki ludowej i rozrywkowej polskich oraz łotewskich kompozytorów. Grupa miała już okazję występować podczas Sympozjum z okazji 20-lecia Stowarzyszenia w zeszły weekend.

Zapraszamy!

 

****

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych  w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

The project is co-financed from the funds granted by the Ministry of Foreign Affairs in the competition for  the public task "Cooperation with Polish Diaspora and Poles Abroad in 2015."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ŁĄCZY NAS POLSKA. DZIŚ I JUTRO POLAKÓW NA WSCHODZIE

Sympozjum z okazji 20-lecia Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie "Kresy"


W dniach 18 i 19 lipca br. w aulach Polskiej Akademii Umiejętności odbyło się uroczyste Sympozjum stanowiące zwieńczenie obchodów 20-lecia działalności Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie " Kresy".

W trakcie dwóch dni Sympozjum w obradach wzięło udział sto kilkadziesiąt osób. W znacznej części byli to goście z Ukrainy, Białorusi i Łotwy przebywający w Krakowie w ramach organizowanego przez nas projektu pt. "Wzmacnianie więzi z Polską wśród elit polonijnych z Białorusi, Ukrainy i Łotwy" (dofinansowanego ze środków z MSZ).
 
Sympozjum zainaugurowała Msza Św. w Bazylice Mariackiej w sobotę o godz. 9.00. Obrady Sympozjum otworzył o godzinie 10.15 prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski, Przewodniczący Polskiej Akademii Umiejętności. W następnej kolejności, po powitaniu Gości przez Prezesa Stowrzyszenia, przedstawiona została dotychczasowa oraz obecna działalność Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie "Kresy".
 
Następnie, w podziale na bloki tematyczne, przedstawione zostały wystąpienia dotyczące obecnej sytuacji oraz perspektyw Polonii zamieszkałej na Ukrainie, Białorusi, Litwie i Łotwie. W sumie na Sympozjum przedstawionych zostało kilkanaście referatów obejmujących tematyką takie sfery życia polskiej mniejszości jak sytuacja demograficzna, szkolnictwo, kultura polska czy działalniość polskich organizacji polonijnych. Na koniec każdego bloku tematycznego odbywały się dyskusje, w trakcie których omówiono m. in. sytuację mniejszości polskiej na Ukrainie w kontekście konfliktu Ukrainy z Rosją, stosunki polsko-ukraińskie w perspektywie zbrodni wołyńskiej, wewnętrzne podziały Polaków na Białorusi skutkujące istnieniem dwóch odrębnych Związków Polaków, czy oczekiwania względem działalności Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie "Kresy".
 
Obrady wzbogacone zostały prezentacją poezji Pani Danuty Mucharskiej oraz Pani Marii Sulimy z Brześcia n. Bugiem a także występami: zespolu muzycznego działającego przy Szkole Polskiej im. I. Kozakiewicz w Rydze oraz występem chóru "Polesie" działającego przy Polskiej Macierzy Szkolnej w Brześciu n. Bugiem.

Dziękujemy za wsparcie Sympozjum: Ministerstwu Spraw Zagranicznych RP, Rektorowi Uniwersytetu Jagellońskiego, Rektorowi Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Prezydentowi Miasta Krakowa, Tygodnikowi Katolickiemu "Niedziela", Gościowi Niedzielnemu oraz Dziennikowi Polskiemu.

 

****

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych  w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

The project is co-financed from the funds granted by the Ministry of Foreign Affairs in the competition for  the public task "Cooperation with Polish Diaspora and Poles Abroad in 2015."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39