Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Kolonie edukacyjne dla dzieci i młodzieży z Ukrainy i Białorusi

Czerwiec - lipiec 2015


Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” pragnie poinformować o zakończeniu realizacji projektu pt. „Organizacja kolonii o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia z Ukrainy i Białorusi” realizowanego przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej RP.

W tym roku programem kolonii edukacyjnych objęliśmy łącznie 44 dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia w wieku 11-16 lat (grupa 22 dzieci z Ukrainy z rejonu Drohobycza oraz grupa 22 dzieci z Białorusi z rejonu Mińska). Podczas dwutygodniowego pobytu w Krakowie dzieci brały udział w zajęciach języka polskiego (40 godzin) oraz w programie zajęć dodatkowych (warsztaty plastyczne, warsztaty komiksu, warsztaty śpiewu, przygotowanie przedstawienia teatralnego, wizyty studyjne, spotkania z polskimi rówieśnikami oraz osobami starszymi pochodzącymi z Kresów). Dzieci miały także możliwość zwiedzenia najważniejszych zabytków Krakowa oraz okolic.

Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w obsługę projektu a także pomagającym nam instytucjom. Serdeczne podziękowania składamy w szczególności nauczycielom pracującym z dziećmi, wolontariuszom z Gimnazjum nr 21 w Krakowie, Radzie Miasta Krakowa i Zarządowi Infrastruktury Komunalnej i Transportu , Katedrze Królewskiej na Wawelu, Kopalni Soli w Wieliczce, Bibliotece Jagiellońskiej, Schronisku Młodzieżowemu „Oleandry”, Stołówce Żaczek oraz Towarzystwu Gimnastycznemu „Sokół”.

Serdecznie dziękujemy Ministerstwu Edukacji Narodowej RP, którego wsparcie finansowe umożliwiło realizację projektu!

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie "Kresy"

 

****

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach konkursu na realizację zadania "Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Koncert zespołu z Rygi

Środa, 22 lipca, godz. 16.30, kawiarnia Ratuszowa (Rynek)


Serdecznie zapraszamy na kocert zespołu muzycznego z Rygi, który odbędzie się w najbliższą środę o godzinie 16.30 w kawiarni Ratuszowej na Rynku Głównym. 

Zespół składa się z nauczycieli oraz wychowanków Szkoły Polskiej im. I. Kozakiewicz w Rydze. Zespół prezentuje szeroki repertuar muzyki ludowej i rozrywkowej polskich oraz łotewskich kompozytorów. Grupa miała już okazję występować podczas Sympozjum z okazji 20-lecia Stowarzyszenia w zeszły weekend.

Zapraszamy!

 

****

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych  w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

The project is co-financed from the funds granted by the Ministry of Foreign Affairs in the competition for  the public task "Cooperation with Polish Diaspora and Poles Abroad in 2015."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ŁĄCZY NAS POLSKA. DZIŚ I JUTRO POLAKÓW NA WSCHODZIE

Sympozjum z okazji 20-lecia Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie "Kresy"


W dniach 18 i 19 lipca br. w aulach Polskiej Akademii Umiejętności odbyło się uroczyste Sympozjum stanowiące zwieńczenie obchodów 20-lecia działalności Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie " Kresy".

W trakcie dwóch dni Sympozjum w obradach wzięło udział sto kilkadziesiąt osób. W znacznej części byli to goście z Ukrainy, Białorusi i Łotwy przebywający w Krakowie w ramach organizowanego przez nas projektu pt. "Wzmacnianie więzi z Polską wśród elit polonijnych z Białorusi, Ukrainy i Łotwy" (dofinansowanego ze środków z MSZ).
 
Sympozjum zainaugurowała Msza Św. w Bazylice Mariackiej w sobotę o godz. 9.00. Obrady Sympozjum otworzył o godzinie 10.15 prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski, Przewodniczący Polskiej Akademii Umiejętności. W następnej kolejności, po powitaniu Gości przez Prezesa Stowrzyszenia, przedstawiona została dotychczasowa oraz obecna działalność Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie "Kresy".
 
Następnie, w podziale na bloki tematyczne, przedstawione zostały wystąpienia dotyczące obecnej sytuacji oraz perspektyw Polonii zamieszkałej na Ukrainie, Białorusi, Litwie i Łotwie. W sumie na Sympozjum przedstawionych zostało kilkanaście referatów obejmujących tematyką takie sfery życia polskiej mniejszości jak sytuacja demograficzna, szkolnictwo, kultura polska czy działalniość polskich organizacji polonijnych. Na koniec każdego bloku tematycznego odbywały się dyskusje, w trakcie których omówiono m. in. sytuację mniejszości polskiej na Ukrainie w kontekście konfliktu Ukrainy z Rosją, stosunki polsko-ukraińskie w perspektywie zbrodni wołyńskiej, wewnętrzne podziały Polaków na Białorusi skutkujące istnieniem dwóch odrębnych Związków Polaków, czy oczekiwania względem działalności Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie "Kresy".
 
Obrady wzbogacone zostały prezentacją poezji Pani Danuty Mucharskiej oraz Pani Marii Sulimy z Brześcia n. Bugiem a także występami: zespolu muzycznego działającego przy Szkole Polskiej im. I. Kozakiewicz w Rydze oraz występem chóru "Polesie" działającego przy Polskiej Macierzy Szkolnej w Brześciu n. Bugiem.

Dziękujemy za wsparcie Sympozjum: Ministerstwu Spraw Zagranicznych RP, Rektorowi Uniwersytetu Jagellońskiego, Rektorowi Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Prezydentowi Miasta Krakowa, Tygodnikowi Katolickiemu "Niedziela", Gościowi Niedzielnemu oraz Dziennikowi Polskiemu.

 

****

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych  w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

The project is co-financed from the funds granted by the Ministry of Foreign Affairs in the competition for  the public task "Cooperation with Polish Diaspora and Poles Abroad in 2015."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ŁĄCZY NAS POLSKA. DZIŚ I JUTRO POLAKÓW NA WSCHODZIE

Sympozjum z okazji 20-lecia Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie "Kresy"


Informujemy, że w dniach 18-19 lipca 2015 r. odbędzie się Sympozjum tematyczne pt. "Łączy nas Polska. Dziś i jutro Polaków na Wschodzie", na które serdecznie zapraszamy członków Stowarzyszenia oraz wszystkich zainteresowanych. Wstęp na Sympozjum jest wolny.

Patronat Honorowy nad Sympozjum objął Rektor Uniwesrytetu Jagiellońskiego a także Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy program Sympozjum.

 

Dzień I - Sobota, 18 lipca 2015 r.

9.00 – Msza Św. (Kościół Mariacki)

10.15 – Uroczyste otwarcie Sympozjum - prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski

10.40 – Wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Pana Karola Chudoby, powitanie uczestników

 • „Działalność Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy” - Karol Chudoba, Anna Biłyk-Mydlarz
 • Dyskusja

12.00 – 14.30 - Panel tematyczny: Dziś i jutro polskiej mniejszości na Ukrainie:

 • „Polacy w Galicji podczas drugiej wojny światowej. Doświadczenie i pamięć” - Jan Pleskonos (Regionalne Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Drohobyckiej)
 • „Zarys szkolnictwa polskiego na Ukrainie” - Mirosław Sygyłyn (Regionalne Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Drohobyckiej)
 •  
 • "15-lecie katedry polonistyki Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie Tetiana Czuża (Uniwersytet im. T. Szewczenki w Kijowie)
 •  
 • Dyskusja

/13.30 – 14.00 - Przerwa, poczęstunek/

14.30 – 15.30 - Panel tematyczny: Dziś i jutro polskiej mniejszości na Litwie:

 • „Polska mniejszość na terytorium Republiki Litewskiej” - Janina Markiewicz (nauczyciel, przewodnik)
 • Dyskusja

15.30 – 16.00 – Program artystyczny (zespół muzyczny z Łotwy)

 

Dzień II – Niedziela, 19 lipca 2015 r.

10.00 – 13.30 – Panel tematyczny: Dziś i jutro polskiej mniejszości na Białorusi:

 • Polska Mniejszość Narodowa na Białorusi – możliwości i warunki kreowania tożsamości” - Polina Juckiewicz (Dyrektor Szkoły Społecznej Języka Polskiego przy ZPB Oddział w Mińsku)
 • „Charakterystyka polskiej mniejszości i działalność polskich organizacji na Białorusi” - Irina Błażewicz (Uniwersytet Jagielloński)
 • „Kultura i szkolnictwo polskie na Białorusi. Działalność Polskiej Macierzy Szkolnej” - Maria Ciechanowicz - Sulima (Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej na Białorusi)
 • Dyskusja

13.30 – 14.00 - Przerwa, poczęstunek

14.00 – 15.30 – Panel tematyczny: Dziś i jutro polskiej mniejszości na Łotwie:

 • „Historia rozwoju polskiego szkolnictwa na Łotwie. Osiągnięcia i problemy” - Maria Puzyna  Fomin (Dyrektor Polskiej Szkoły Średniej im. I. Kozakiewicz w Rydze)
 • „Aktualna sytuacja Polonii łotewskiej w kontekście życia społeczno-kulturalnego i gospodarczego współczesnej Łotwy jak też kontaktów łotewskich Polaków z Macierzą” - Henryk Witkowski (nauczyciel)
 • Dyskusja

15.30 – 16.00 – Program artystyczny

16.00 – Uroczyste podsumowanie i zakończenie Sympozjum

****

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych  w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

The project is co-financed from the funds granted by the Ministry of Foreign Affairs in the competition for  the public task "Cooperation with Polish Diaspora and Poles Abroad in 2015."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Szlakiem Adama Mickiewicza po Białorusi

20 - 24 lipca


 

Trasa

Uwagi – miejsca godne zwiedzenia

Dzień 1.

Kraków - Brześć

Po przyjeździe: twierdza brzeska

Dzień 2.

Brześć - Nowogródek

Zaosie, Jezioro Świteź, Nowogródek – miasto, muzeum A. Mickiewicza w domu rodzinnym Adama.

Dzień 3.

Nowogródek - Mińsk

Miasto Korelicze Zamek Radziwiłłów w Mirze

Dzień 4.

Mińsk - Brześć

Pałac twierdza Radziwiłłów w Nieświeżu , park przypałacowy, Kościół Bożego Ciała, miasto, Miasteczko Snów, Kosów Poleski – dworek T. Kościuszki, Pałac Pusłowskich

Dzień 5.

Brześć - Kraków

 

 

Wycieczka 5 - dniowa, łaczna trasa 1851 km, cena 900zł.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38