Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

WYJAZD DO CHYROWA I STAREGO SAMBORA

28 SIERPNIA 2015


Konieczność odwiezienia naszych gości do Chyrowa i Starego Sambora zmobilizowała nas do zorganizowania krótkiego wyjazdu charytatywnego w tamte strony.

Z Krakowa wyjechaliśmy nocą , aby na rano przybyć do Chyrowa , gdzie czekali na nas nauczyciele i dzieci zarówno z Chyrowa jak i z pobliskich szkół w Niżankowcach i Starym Samborze. Dzieci zgotowały nam niespodziankę - ubrane w narodowe ukraińskie stroje z chorągiewkami polskimi i ukraińskimi recytowały wiersze i śpiewały piosenki w obu językach . Bo mieszkając na Ukrainie są jej obywatelami a jednocześnie w wielu wypadkach potomkami Polaków zamieszkujących kiedyś te ziemie i dbających o rozwój kultury i nauki.

Organizatorką spotkania była pani Mirosława Hołowiecka – poetka i pełna temperamentu działaczka społeczna , założycielka Towarzystwa Kultury Polskiej w Starym Samborze i zarazem wielka patriotka ukraińska. Na zakończenie zostałyśmy ugoszczone obfitym śniadaniem i tortem czekoladowym. Serdeczność i spontaniczność wyczuwało się na każdym kroku , zaproszeniom na powtórny przyjazd nie było końca. Po terenie Chyrowa oprowadzały nas Panie Nauczycielki wraz z Dyrektorką szkoły.

Opowiedziały nam o losach założonego przed wojną Zakładu Naukowo –Wychowawczego Ojców Jezuitów uchodzącego w czasach II Rzeczpospolitej za najlepiej wyposażone gimnazjum w Polsce. Po wojnie zostało zamienione na koszary wojsk sowieckich. Dopiero za czasów niezależnej Ukrainy zaczęto przywracać dawny blask temu obiektowi. Odnowiono wnętrze kościoła, który obecnie jest cerkwią prawosławną, prowadzony jest remont elewacji korpusu głównego dawnej szkoły , powstał projekt założenia na owym miejscu ośrodka rekreacyjno –wypoczynkowego.

Z Chyrowa pojechaliśmy do Starego Sambora jeszcze z częścią grupy. Naszą opiekunką i przewodniczką była w dalszym ciągu pani Mirosława. W Starym Samborze byłyśmy gośćmi starosty tego miasta p.Oresta Bonka. Rozmawialiśmy o wzajemnej współpracy pomiędzy Polakami a Ukraińcami. Szczególnie ważnym tematem była obecna wojna na Ukrainie. W grupie dzieci z którymi przyjechałyśmy byli synowie mężczyzn walczących na froncie . Dzieci odebrały ich żony i ze łzami w oczach dziękowały za zorganizowany przez Kresy wyjazd. Wśród zaproszonych do Krakowa gości była również młodziutka Marianka , której dziewiętnastoletni brat zginął na tej wojnie.

Po spotkaniu w starostwie , napojone kawą i ugoszczone kolejnym tortem udałyśmy się na zwiedzanie Sambora. Nasza koleżanka pani Danusia urodziła się w tym mieście i opuściła je jako roczne dziecko . Od tego czasu nie była w Samborze , więc była to jej podróż sentymentalna. Dzisiejszy Sambor to miasto pełne sklepów i zakładów rzemieślniczych , ale stare uliczki i kamienice choć zaniedbane , zachowały swój przedwojenny urok. A dwa piękne zabytkowe kościoły są całkowicie odrestaurowane.

Pozostawiwszy przywiezione dary w Chyrowie i Samborze pożegnaliśmy Panią Mirosławę i odjechaliśmy w kierunku Drohobycza.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIECI I MŁODZIEŻ Z CHYROWA I STAREGO SAMBORA

W KRAKOWIE


Naszymi gośćmi w dniach od 21 sierpnia do 28 sierpnia były dzieci i młodzież zrzeszone przy powstałym niedawno nowym oddziale Towarzystwa Kultury Polskiej w Starym Samborze , na czele którego stoi Pani Mirosława Hołowiecka. Po szczęśliwym pokonaniu początkowych problemów wizowych i transportowych 12-osobowa grupa przybyła do Krakowa i została zakwaterowana w Bursie przy Błoniach. To idealne miejsce zapewniające zarazem spokój, piękne widoki i bliskość centrum miasta. W czasie tygodniowego pobytu nasi goście zwiedzili Kościół Mariacki , Barbakan, Drogę Królewską , Katedrę Wawelską, muzeum w Sukiennicach i podziemia Rynku, muzeum Lotnictwa i ZOO, odbyli wycieczkę na Kopiec Krakusa i Kazimierz oraz do kopalni Soli w Wieliczce. Skorzystali też z pływalni i gier sportowych na wolnym powietrzu. Mamy nadzieję , że ta pierwsza wizyta w Krakowie była dla nich ciekawym i miłym przeżyciem . Tak jak ciekawym i miłym dla nas przeżyciem było spotkanie z nimi, możliwość rozmów i zawarcia przyjaźni.

Serdecznie dziękujemy wszystkim , którzy zaangażowali się w sprawy organizacyjne – opiekunom z Ukrainy i naszym przewodnikom, Dyrekcji i Pracownikom Bursy i Stołówki, oraz instytucjom tradycyjnie nas wspierającym t.j. Radzie M.Krakowa , ZIKiT i Zarządowi Kopalni Soli w Wieliczce.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

SANATORIUM W TRUSKAWCUTerminy : 10 - 24 października , 17 – 30 października, 3 – 17 listopada

Cena 2-tygodniowego pobytu 800 zł + dojazd 150 zł

Profil sanatorium : leczenie uzdrowiskowe wątroby,dróg żółciowych,kamica pęcherzyka żółciowego,przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka, choroby żołądka po operacji,choroby zapalne jelit,kamica moczowa,przewlekłe zapalenie nerek i pęcherza. choroba prostaty. Choroby metaboliczne, otyłość pokarmowa,choroby tarczycy i układu mięśniowo-szkieletowego.

Sanatorium oferuje pełny zakres działań diagnostycznych:

USG, Konsultacja terapeuty, gastroenterologa, urologa, salon masażu,

gabinet aromatoterapii, hydroterapii, pełny zakres usług fizjoterapii,

masaż podwodny, kąpiele perełkowe, ziołowe i natryski lecznicze.

 

Pokoje 1 lub 2-osobowe, wyżywienie 3x dziennie.

Sanatorium znajduje się w strefie parku uzdrowisk miasta Truskawiec i Borysław u podnóża Karpat. Na terytorium znajdują się źródła wody leczniczej „Naftusia” .

 

Zapisy i informacje : Stowarzyszenie „Kresy” tel 12 4293649, 4323300

kom. 608 520 405, 880 722 615, 502 513 912;

oraz mail kresykrakow@gmail.com

 

Zgłoszenia do 25.09.15 Ilość miejsc ograniczona.

Zapewniamy dojazd do sanatorium i powrót autobusem do Krakowa.

Wyjazd ma charakter charytatywny. Państwa udział umożliwi nam przewiezienie paczek dla dzieci polskich na Ukrainie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pobyt nauczycieli i działaczy polonijnych z Ukrainy, Białorusi i Łotwy

Realizacja zadania dotowanego przez MSZ


 

Naszymi gośćmi w tym roku była nie tylko młodzież, ale również osoby dorosłe, przede wszystkim związane z nauczaniem języka polskiego na Kresach. Gościliśmy przedstawicieli nauczycielstwa z Białorusi: z Mińska i Brześcia, z Ukrainy: z Kijowa i Drohobycza oraz z Łotwy nauczycieli Polskiej Szkoły im. W. Kozakiewicz w Rydze. W ramy pobytu naszych gości wchodziły obchody 20-lecia KRESÓW, w dniach 18 i 19 lipca br odbyło się Sympozjum pod hasłem "Łączy nas Polska dziś i jutro Polaków na Wschodzie". Dla naszych gości przygotowaliśmy ciekawy program łączący w sobie ugruntowanie znajomości języka polskiego poprzez konwersacje, spotkania z przedstawicielami najwyższych władz oświatowych w Krakowie, poznanie zabytków naszego miasta. spotkania z dawnymi mieszkańcami Kresów Wschodnich . Odbyły się tez wycieczki do kopalni soli w Wieliczce, do Niedzicy i Zakopanego.Doktoranci polonistyki Uniwersytetu w Kijowie mieli okazję bliżej poznać biblioteki Krakowa.

  Wszyscy uczestnicy przyjazdu byli gośćmi Biblioteki Jagiellońskiej,gdzie w pięknej,amfiteatralnej sali konferencyjnej odbył się koncert chóru Polesie,którego założycielka Pani Maria Sulima, poetka i wielka patriotka polska była również naszym gościem.

W sali Rotundy został zorganizowany koncert chórów polonijnych z Białorusi : Polesie,Polonez,Społem. Natomiast w auli PAU w czasie Sympozjum zaprezentował sie zespół wokalno-instrumentalny z Rygi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Wizyty studyjne nauczycieli i działaczy polonijnych z Łotwy, Ukrainy i Białorusi

Lipiec 2015


Informujemy, że nasze Stowarzyszenie zakończyło realizację programu wizyt studyjnych dla nauczycieli oraz działaczy polonijnych w ramach projektu pt. "Wzmacnianie więzi z Polską wśród elit polonijnych z Łotwy, Białorusi i Ukrainy", organizowanego we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP.

W ramach projektu w dniach 13-20 lipca gościliśmy w Krakowie dwie grupy nauczycieli oraz działaczy polonijnych z Ukrainy (łącznie 40 osób) oraz dwie grupy nauczycieli, działaczy polonijnych oraz członków chórów z Białorusi (łącznie 69 osób). Z kolei w dniach 17-24 lipca gościliśmy grupę nauczycieli, działaczy polonijnych oraz członków zespołu muzycznego z Łotwy (43 osoby).

Dla każdej z grupy przygotowaliśmy odrębny program pobytu. Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach języka polskiego prowadzonych przez polskich nauczycieli doświadczonych w pracy z obcokrajowcami. Ponadto, uczestnicy wzięli udział w Sympozjum "Łączy nas Polska. Dziś i jutro Polaków na Wschodzie" organizowanego z okazji 20-lecia naszego Stowarzyszenia.

Nauczyciele polonijni mieli ponadto możliwość uczestniczenia w spotkaniach metodycznych (konwersatoria z polskimi nauczycielami, wykłady i spotkania z pracownikami naukowymi) a także w spotkaniach z przedstawicielami polskich władz oświatowych (Kuratorium Oświaty, Wydział Edukacji UM w Krakowie).

Dla członków chórów polonijnych oraz zespołów muzycznych z Białorusi i Łotwy zorganizowaliśmy kilka koncertów z udziałem polskiej publiczności (koncert chórów "Polesie", "Społem", "Polonez" w Centrum Kultury Rotunda, koncert chóru "Polesie" w Kościele pw. MB Fatimskiej w Krakowie, koncert zespołu muzycznego z Rygi w Kawiarni Ratuszowej na Rynku Głównym, występy chórów oraz zespołu muzycznego podczas Sympozjum).

Uczestnicy brali udział w spotkaniach z członkami Stowarzyszenia, w wieczorze poezji w Bibliotece Jagiellońskiej a także mieli możliwość zwiedzenia najważniejszych zabytków Krakowa.

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które pomogły nam w realizacji przedsięwzięcia! 

Szczególne podziękowania składamy Ministerstwu Spraw Zagranicznych RP, bez którego wsparcia nie byłaby możliwa realizacja projektu.

 

****

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych  w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

The project is co-financed from the funds granted by the Ministry of Foreign Affairs in the competition for  the public task "Cooperation with Polish Diaspora and Poles Abroad in 2015."

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39