Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Wakacje z Krakowem 2017

Kolonie edukacyjne dla dzieci i młodzieży z Łotwy, Estonii i Ukrainy (8-20 lipiec 2017)


W dniach od 8 do 20 lipca 2017 r. Stowarzyszenie „Kresy” realizowało program kolonii edukacyjnych pt. „Wakacje z Krakowem” w ramach projektu Senatu RP „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2017 r."

W projekcie uczestniczyły dzieci i młodzież (10-17 lat) - w sumie 72 osoby wraz z 7 opiekunami z Łotwy, Estonii i Ukrainy. Koszty projektu dla uczestników z Łotwy sfinansował Senat RP, z kolei uczestnicy z Estonii i Ukrainy przebywali na koszt Stowarzyszenia. Dwie dodatkowe osoby uczestniczyły w koloniach dzięki wsparciu firmy Ergis S.A. z Warszawy.

Uczestnikami z Łotwy byli uczniowie Ryskiej Polskiej Szkoły Średniej im. Ity Kozakiewicz z Rygi (20 uczniów i 2 opiekunki), Państwowego Gimnazjum Polskiego im. Jozefa Piłsudskiego z Daugavpils (Dyneburga) (20 uczniów i 2 opiekunki) oraz Gimnazjum Polskiego im. Stefana Batorego z Rezekne (Rzeżyca) (10 uczniów i 1 opiekunka). Z Estonii z Tallina przybyło 10 uczniów i 1 opiekunka (wybrani we współpracy z tamtejszym Związkiem Polaków). Z Ukrainy z Chmielnickiego przyjechało 12 osób i 1 opiekunka z ośrodka nauczania j. polskiego przy Centrum Języków i Kultur Słowiańskich.

Uczestnicy kolonii zostali zakwaterowani w Bursie Szkół Ponadpodstawowych na Al. Focha. Tamże korzystali z całodziennego wyżywienia (3 posiłki) i uczestniczyli w zajęciach języka polskiego. Celem bowiem pobytu w Krakowie była nauka języka polskiego, zapoznanie się z historią i kulturą Krakowa oraz integracja z krakowską młodzieżą. Po przeprowadzeniu wstępnego ustnego testu ustalono poziom znajomości języka polskiego poszczególnych uczniów i na tej podstawie utworzono 5 grup w zależności od stopnia zaawansowania znajomości języka. Codzienne (z wyjątkiem niedziel) lekcje trwały od 8,30 do 12,30 i były prowadzone przez polskich naczycieli, w tym osoby mające kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako obcego).

Popołudnia i wieczory wypełniały różnorodne i ciekawe zajęcia. Program był tak skonstruowany, aby dać możliwość zapoznania się z miastem, z zabytkami Krakowa, z jego instytucjami kulturalnymi, zapewnić wypoczynek i ruch na świeżym powietrzu. I tak uczestnicy kolonii zwiedzili Wawel i Stare Miasto, Collegium Maius, Kościół Mariacki i Galerię Malarstwa w Sukiennicach, Kazimierz i Skałkę, Muzeum Inżynierii Miejskiej i Ogród Doświadczeń Lema, odwiedzili Bibliotekę Jagiellońską. Z zainteresowaniem zwiedzili Kopalnię Soli w Wieliczce. W Muzeum Etnograficznym oraz w Artetece (Wojewódzka Biblioteka Publiczna) wzięli udział w warsztatach. Zdobyli Kopiec Kościuszki, uczestniczyli w grze miejskiej („Schowany w Krakowie"). Oglądnęli spektakl Teatru Bagatela na Scenie na ul. Sarego przygotowany przez krakowskich uczniów, a także zostali oprowadzeni po Teatrze im. J. Słowackiego. Odpoczywali poza Krakowem na pikniku integracyjnym w Cichawce w pobliżu Łapanowa. Na warsztatach plastycznych przygotowali z kolei własną pamiątkę z Krakowa. Program zajęć popołudniowych korespondował z tematyką zajęć j. polskiego, gdzie uczniowie byli przygotowywani pod kątem językowym, następnie zaś omawiano spostrzeżenia i wrażenia z poprzednich dni. Wieczorami organizowane były zajęcia integracyjne z udziałem polskich wolontariuszy (spotkanie zapoznawcze, wyjścia na boisko, gry i zabawy ruchowe, sesja zdjęciowa, dyskoteka).

Na zakończenie kolonii odbyło się spotkanie pożegnalne, na którym rozdano wszystkim dyplomy uczestnictwa w lekcjach języka polskiego i wręczono drobne upominki przygotowane przez KRESY. Młodzież przygotowała z pomocą nauczycieli i opiekunów bogaty program artystyczny (prezentacja wierszy, piosenek, tańców, scenek) powstały m. in. w oparciu o pozyskaną podczas pobytu wiedzę. Bawiono się potem przy poczęstunku oraz na zabawie tanecznej.

Program pobytu został opracowany i zorganizowany przez Zarząd Stowarzyszenia przy współudziale krakowskich nauczycieli. Członkowie Stowarzyszenia oraz nauczycielki towarzyszyły uczestnikom kolonii w realizacji programu. Bardzo pomocni byli także pozyskani wolontariusze: studenci i uczniowie krakowskich gimnazjów, w szczególności Gimnazjum nr 21. Realizacja tak bogatego programu była możliwa także dzięki osobom i instytucjom, które odpowiedziały na prośbę Stowarzyszenia i zaoferowały bezpłatny lub zniżkowy wstęp. Niestety, w tym roku nie udało nam się uzyskać bezpłatnych a nawet ulgowych biletow komunikacji miejskiej w Krakowie, co spowodowało wzrost kosztów projektu.

Mamy nadzieję, że Beneficjenci skorzystali z pobytu w Krakowie zarówno pod względem językowym jak i poznawczym i odnieśli mile wrażenia. Wierzymy, że udział w koloniach będzie stanowić motywację do rozwijania języka polskiego oraz przyczyni się do wzmocnienia więzi z naszym krajem.  I że warto było KRESOM podjąć charytatywnie spory wysiłek w przygotowanie i realizację tego projektu, a nabyte tegoroczne doświadczenia zaowocują jeszcze lepszą organizacją ewentualnej przyszłorocznej edycji Wakacji z Krakowem. 

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli trud realizacji projektu i przyczynili się do jego uświetnienia! Szczególnie dziękujemy nauczycielom, wolontariuszom oraz krakowskim instytucjom: Muzeum Etnograficznemu w Krakowie, Kopcowi Kościuszki, Kopalni Soli w Wieliczce, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, Bibliotece Jagiellońskiej, Muzeum Inżynierii Miejskiej oraz Katedrze na Wawelu.

****

Projekt współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych w ramach konkursu na realizację zadania publicznego "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2017 r."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU NA UKRAINĘ

21 - 26.06.2017


SPRAWOZDANIE  Z  WYJAZDU  NA  UKRAINĘ  21 – 26.06.2017

Dzień I Po 3-godzinnym staniu na granicy dotarliśmy do Lwowa - krótkie zwiedzanie, spacer po Prospekcie Swobody (Wałach Hetmańskich), Rynek, Katedra Ormiańska, potem wyjazd na nocleg do  Przemyślan -  Parafii Św. Piotra i Pawła prowadzonej przez Salezjanów z Polski. Księża pracują z miejscową młodzieżą i dziećmi. Przekazaliśmy art. szkolne, żywność, środki czystości, ofiarę pieniężną. Jest zapotrzebowanie na art., j.w. oraz czasopisma, elementarze, książki dla dzieci .

Dzień II Wyjazd do Złoczowa, zwiedzanie starego miasta i  zamku, następnie  Podhorce - Podkamień – Poczajów – Krzemieniec. Nocleg u rodziny polskiej, która działa przy Kościele Polskim oraz w Towarzystwie Odrodzenia Kultury Polskiej w Krzemieńcu. Tam potrzebne są art. szkolne, książki dla dzieci, elementarze, „Hurra po polsku” i itp.

Dzień III Krzemieniec – Kościół Św. Stanisława, Muzeum Słowackiego, Liceum Krzemienieckie, góra Bony - Wiśniowiec (zespół pałacowo-parkowy) - Zbaraż  (barokowy kościół, zamek, stary cmentarz) – Tarnopol – (spotkanie z ks. Proboszczem - są plany zorganizowania przyjazdu grupy ludzi starszych do Polski - trasa Kalwaria – Kraków – Częstochowa). Wieczorem zajechaliśmy do Buczacza, zwiedzanie miasta i ruin zamku,  Nocleg na plebanii Kościoła NPM Wniebowziętej. Na ręce Ks. Proboszcza przekazaliśmy art. szkolne, gry edukacyjne, ofiarę pieniężną.

Dzień IV Wyjazd do Czortkowa - przekazaliśmy dla świetlicy prowadzonej przez Siostry Dominikanki  art. szkolne, żywność, środki czystości, odzież, zabawki; wyjazd do Kamieńca Podolskiego – zwiedzanie miasta i twierdzy, – przekazaliśmy na ręce p. Neli dla Centrum Języka Polskiego w Chmielnickim - książki i podręczniki (10 kartonów). Następnie Chocim i  nocleg w Zaleszczykach.

Dzień V  Wyjazd do Kołomyji – zwiedzanie miasta i  cmentarza polskiego, -  Jaremcze (wodospady Prutu) – Stanisławów – krótkie zwiedzanie - przyjazd na nocleg do Drohobycza. Ze strony tamtejszego Towarzystwa Kultury Polskiej jest prośba o pomoc w zorganizowaniu przyjazdu dzieci na pobyt edukacyjno-krajoznawczy do Krakowa.

Dzień VI Zwiedzanie zabytkowego kościoła św. Bartłomieja w Drohobyczu - Sambor – krótkie zwiedzanie - Chyrów - Krościenko – Lesko - Dębica- przyjazd do Krakowa wieczorem. W wyjeździe wzięło udział 5 osób. Składamy serdeczne podziękowanie panu Kierowcy – za bezpieczną  jazdę, pomoc i uczynność.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zielona szkoła dla uczniów Gimnazjum Polskiego w Rezekne

26 maja - 3 czerwiec 2017


W dniach 26 maja do 3 czerwca na zaproszenie naszego Stowarzyszenia oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 na ulicy Strąkowej 3a gościła w Krakowie grupa 20 uczniów Polskiego Gimnazjum im. Stefana Batorego w Rezekne na Łotwie.

Goście zamieszkali w budynku Zespołu Szkół, tamże zorganizowano wyżywienie, naukę i zajęcia rekreacyjne oraz zapewniono opiekę. Podczas pobytu uczniowie Gimnazjum w Rezekne mieli możliwość wspólnej nauki z polskimi rówieśnikami z Krakowa. Członkowie i wolontariusze „Kresow” współozorganizowali program pobytu i codziennie towarzyszyli Gościom. Stowarzyszenie pokryło również koszty wyżywienia, miejskiej komunikacji oraz koszty zwiedzania Krakowa. 

Pobyt dzieci i nauczycieli z Łotwy zaowocował wzmocnieniem więzi z Polską wśród uczestników, nawiązaniem kontaktów z rówieśnikami z Polski, a nam umożliwił również rozeznanie potrzeb nowego polskiego miejsca na kresowej mapie. 

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu. Szczególnie dziękujemy Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 w Krakowie, Muzeum Etnograficznemu w Krakowie oraz Kopcowi Kościuszki. 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

WYJAZD NA UKRAINĘ

21 - 26 CZERWCA 2017


TRASA

KRAKÓW - LWÓW - PRZEMYSLANY - OLESKO - PODHORCE - ZŁOCZÓW -  POCZAJÓW- KRZEMIENIEC - WIŚNIOWIEC  - ZBARAŻ - TARNOPOL - BUCZACZ - CZORTKÓW - KAMIENIEC PODOLSKI - CHOCIM - CZERNIOWCE - ZALESZCZYKI - KOŁOMYJA - JAREMCZE - STANISŁAWÓW - DROHOBYCZ - SAMBOR - KROŚCIENKO -DĘBICA - KRAKÓW

CENA  850 ZŁ

SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA - ZAPRASZAMY

INFORMACJE :  TEL. +48 502 513 912
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Wsparcie dla osób polskiego pochodzenia z MołdawiiW końcu kwietnia i na początku maja przekazaliśmy ok. 20 paczek z żywnością, ubraniami, artykułami szkolnymi, podręcznikami i zabawkami dla osób polskiego pochodzenia z Mołdawii: podopiecznych parafii w Raszkowie oraz potrzebujących rodzin w Komracie k. Kiszyniowa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51