Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

MOŁDAWIA

09 - 14.09.2017


W dn. 9-14.09.2017 został zrealizowany wyjazd charytatywno-turystyczny do Mołdawii i Naddniestrza. Zgłosiła się grupa 6 osób z prośbą o zorganizowanie takiego wyjazdu. Osoby te pokryły całość kosztów. Dla nas stanowiło to okazję do przewiezienia darów i spotkań z tamtejszą Polonią. Jadąc przez Ukrainę przekazaliśmy żywność, odzież, kołdry dla rodziny Sikocińskich we wsi Grodowice k/Chyrowa. Następnie w Drohobyczu przekazaliśmy paczki z żywnością oraz sumę 50 euro na renowację nagrobka na cmentarzu polskim na ręce prezesa tamtejszego Towarzystwa Kultury Polskiej oraz żywność i odzież dla Fundacji Św. Antoniego.

Następnego dnia  już na Mołdawii w Bielcach spotkaliśmy się z Dyrektorką Domu Polskiego panią Koczurowską i przekazaliśmy dary ( odzież, żywność ) dla polskiej wsi Grigorówka.

W Kiszyniowie spotkaliśmy się z przedstawicielką jednej z organizacji polonijnych – panią Katarzyną Jażgunowicz, która jednocześnie była naszą przewodniczką w tym mieście. Przekazano 2 worki odzieży damskiej dla potrzebujących  oraz 60 euro.

W Tyraspolu , stolicy Naddniestrza, spotkaliśmy się z Polonią i ks. Proboszczem, został nawiązany bezpośredni kontakt z nimi.

W Raszkowie zwiedziliśmy stary polski cmentarz i ruiny synagogi.

Następnie odwiedziliśmy kościół. Przyjął nas ks. Proboszcz Rusłan Pogrebny, któremu przekazano żywność i odzież . W Domu Polskim podczas obiadu rozmawialiśmy z Polakami tam żyjącymi. Przekazaliśmy podziękowanie i ok. 70 euro.

Wyjazd dał możliwość wzajemnej wymiany informacji w celu nawiązania bliższej współpracy w postaci udzielania bezpośredniej pomocy, ułatwiania zatrudniania tamtejszych Polaków w Polsce oraz organizowania przez KRESY kolejnych wyjazdów na tym kierunku.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedświąteczna zbiórka darówTradycyjnie już nasze Stowarzyszenie organizuje przed Świętami Bożego Narodzenia zbiórki darów oraz wyjazdy charytatywne z pomocą dla Polaków, którzy pozostali na Kresach.

W tym roku wspomożemy Polaków znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej, zamieszkałych na Ukrainie (Drohobycz, Tarnopol, Lwów, Stary Sambor, Czortków, Żółkiew i okolice tych miejscowości), a także polskie szkoły i placówki na Litwie (rejon solecznicki i wileński) i ośrodki nauczania języka polskiego na Ukrainie.

Zwracamy się z prośbą o przekazanie darów. Potrzebne są:
a) niepsująca się żywność, np. makarony, ryż, kasza, mąka, cukier, słodycze, konserwy, kawa, herbata;
b) przybory szkolne, np. plecaki, piórniki, zeszyty, kredki, bloki, farby, pisaki;
c) gry i zabawki dla dzieci (z wyjątkiem pluszaków) - w bardzo dobrym stanie;
d) podręczniki do j. polskiego, angielskiego, historii (nie starsze niż 2005 r.) oraz literatura dla dzieci i młodzieży;
e) materiały dydaktyczne, np. plansze edukacyjne, tablice interaktywne;
f) sprzęt sportowy dla szkół, np. piłki, rakietki, skakanki;
g) środki czystości i higieny osobistej;
h) środki medyczne, np. pampersy dla dorosłych, środki opatrunkowe, artykuły higieniczne.

Dary można przynosić do naszego biura w Krakowie na ul. św. Marka 6 (prosimy o wcześniejszy kontakt).

Przyłączmy się do tego szlachetnego czynu, aby nasi Rodacy otrzymali potrzebną im pomoc i mieli świadomość, że o nich pamiętamy.

Jeżeli byłaby wola i chęć wspomóc zbiórkę finansowo, to będziemy bardzo wdzięczni o wpłaty zebranych środków na konto Stowarzyszenia Bank PKO SA nr 68 1240 4533 1111 0010 4615 1389. Zebrane pieniądze przeznaczymy na dokupienie żywności i dofinansowanie transportu darów.
Każdy przedmiot i przelana złotówka ma znaczenie.

Kontakt: Małgorzata Semkowicz tel. 502 513 912 e-mail: kresykrakow@gmail.com

Z wyrazami szacunku i wdzięczności

Zarząd Stowarzyszenia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZYJAZD DZIECI ZE STAREGO SAMBORA I NIŻANKOWIC

28.07 - 02.08. 2017


W dniach  28.07 - 02.08.br gościliśmy grupę dzieci i młodzieży ze Starego Sambora          i Niżankowic , uczących się języka polskiego i należących do Starosamborskiego Towarzystwa Kultury Polskiej . Był to pobyt wypoczynkowo-turystyczny . Program obejmował zwiedzanie starego miasta, muzeum w Sukiennicach i Kościoła Mariackiego,

Starej Synagogi i Fabryki Oskara Schindlera a na koniec wycieczkę w góry – do Jurgowa i na Głodówkę. Największym przeżyciem dla naszych gości, oprócz Krakowa,  było spotkanie z zachwycającą przyrodą Tatr.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

WARSZTATY EDUKACYJNE DLA MŁODZIEŻY Z UKRAINY

24.07 - 02.08.2017


W dniach 24.07 – 02.08. 2017 odbyły się  WARSZTATY  EDUKACYJNE  DLA  MŁODZIEŻY  Z  UKRAINY . Była to 17-osobowa grupa dzieci i młodzieży z miasta Dniepr, uczących się języka polskiego .

W programie znalazło się  28 lekcji języka polskiego  , a  ponadto zwiedzanie Krakowa  ( Wawel , stare miasto , Collegium Maius ) ,  wizyta w  Rektoracie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II  na Kanoniczej , zwiedzanie Galerii Malarstwa  Polskiego w Sukiennicach , wycieczka do  Muzeum Lotnictwa , zwiedzanie Kazimierza -  Stara  Synagoga, Fabryka Oskara Schindlera .  Na koniec Park Wodny i  Kopiec Kościuszki .

Zorganizowaliśmy również dla nich grę miejską oraz spotkania integracyjne i zajęcia wspólne z polskimi wolontariuszami

Pobyt finansowany był ze środków własnych Gości, do nas należało przygotowanie programu i sprawy organizacyjne.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

RELACJA Z WYJAZDU NA BIAŁORUŚ

03 - 09 lipca 2017


W dniach 3 – 9 lipca br wyjechała na Białoruś grupa 35 osób – sympatyków Polskich Kresów, wspierana instytucjonalnie  przez nasze Stowarzyszenie . Trasa prowadziła przez Grodno, Bohatyrowicze, Miniewicze, Stare Wasiliszki, Lidę, Mir , Nieśwież, Jezioro Świteź, Żyrowice, Słonim, Mereczowszczyznę, Kosów Poleski, Pińsk, Berezę Kartuską, Brześć.       

W Grodnie w Muzeum Elizy Orzeszkowej przekazano 2 opakowania książek  - klasyki polskiej, w szkole polskiej – książki do nauki języka polskiego, literaturę klasyczną, artykuły szkolne i plecaki.  W Szczuczynie w parafii Św. Teresy siostry zakonne otrzymały dla swojego ośrodka dziecięcego przybory szkolne i plecaki. W Nowogródku przekazano dla polskiego przedszkola książki, zabawki i odzież dziecięcą, a dla szkoły polskiej przybory szkolne            i książki do nauki języka polskiego.   Tę pomoc dla polskich placówek kulturalno-oświatowych będziemy się starali kontynuować i rozwijać , a przy okazji propagować piękno zabytków         i przyrody tej ziemi.             
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51