Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Konferencja

Rozwój współpracy z polskimi organizacjami pozarządowymi na Wschodzie


Dnia 16 grudnia 2015 r. Stowarzyszenie KRESY (w osobach Prezesa p. Karola Chudoby i sekretarza p. Anny Biłyk-Mydlarz) uczestniczyło w Domu Polonii w Konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatow małopolski we współpracy z Samorządem Województwa Małopolskiego oraz Stowarzyszeniem Wspólnota Polska Oddział w Krakowie pt. "Rozwój współpracy z polskimi organizacjami pozarządowymi na Wschodzie".

W imieniu organizatorów  głos zabrali: Kazimierz Dobrzański z krakowskiego Oddziału Wspólnoty Polskiej i Zdobysław Milewski, Dyrektor Kancelarii Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Miały też miejsce wystąpienia Grzegorz Lipca , członka Zarządu Województwa Małopolskiego i Kazimierza Barczyka, Przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin i Powiatow Małopolski. Anna Rychly-Mierzwa ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatow Małopolski zaprezentowała wyniki: Diagnozy aktywności polskich i polonijnych organizacji pozarządowych na Białorusi, Litwie, Ukrainie oraz Rosji. Referat spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji, szczególnie z tego powodu, że zawierał zestawienie (bazę) i charakterystykę 751 organizacji działających na Kresach. Bardzo ciekawe były wystąpienia zaproszonych Gości:
P. Marii Osidacz – Dyrektora Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego
w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie);
P.Antoniego Pacenki - Dyrektora Liceum Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie 
P. Oleny Zamoyskiej z Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Czerwonogradzie (dKrystynopol).

Po wystąpieniach miała miejsce debata z udziałem Gości i innych uczestników Konferencji. Rozmowy były kontynuowane w kuluarach podczas serwowanego przez organizatorów poczęstunku. Według naszej opinii konferencja była bardzo interesująca i pożyteczna i wzbogaciła naszą wiedzę na temat istnienia i działalności organizacji pozarządowych na Wschodzie co pomoże nam w ewentualnym nawiązaniu z  nimi bezpośrednich kontaktow i zapoznanie się z ich potrzebami, co może ukierunkować naszą działalność.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Spotkanie Opłatkowe

Zapraszamy w dniu 17 stycznia 2016 r. o godz. 16


Zapraszamy wszystkich Członków oraz Sympatyków Stowarzyszenia na Spotkanie Opłatkowe, które odbędzie się w dniu 17 stycznia o godzinie 16.00 w Domu Polonii (przy Rynku Głównym 14).

Organizowane co roku Spotkanie Opłatkowe stanowi okazję do wspólnego spotkania członków i sympatyków Stowarzyszenia, uzyskania informacji o działalności Stowarzyszenia a także uregulowania składek członkowskich.

Serdecznie zapraszamy !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowa wysokość składki członkowskiej

Uchwała Zarządu z dnia 22 grudnia 2015


Zarząd Stowarzyszenia informuje, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowa minimalna wysokość rocznej składki członkowskiej w kwocie 50 zł. Termin na dokonywanie wpłat za dany rok upływa 31 maja.

Wpłaty można dokonywać przelewem na rachunek nr 68 1240 4533 1111 0010 4615 1389 lub do kasy Stowarzyszenia. Więcej szczegółów na załączonym pliku.

Dochody ze składek członkowskich stanowią ważne źródło środków finansowych niezbędnych dla funkcjonowania Stowarzyszenia. Przypominamy, że samo utrzymanie lokalu naszej siedziby, wraz z niezbędnymi mediami to wydatki rzędu 1-1,2 tys. zł miesięcznie. Stowarzyszenie opiera się na pracy wolontariuszy, żaden z członków Zarządu nie pobiera z tytułu pełnienia funkcji żadnego wynagrodzenia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyjazd charytatywny na Ukrainę

15 - 18 grudnia 2015


W dniach 15 - 18 grudnia 2015 r. zorganizowany został wyjazd charytatywny na Ukrainę. W trakcie wyjazdu we współpracy z polskimi parafiami i organizacjami polonijnymi przekazano paczki na rzecz osób potrzebujących polskiego pochodzenia. Przekazane dary pochodziły z przedświątecznej zbiórki darów organizowanej przez nasze Stowarzyszenie, w tym ze zbiórek prowadzonych we współpracujących z nami w krakowskich szkołach. 

W czasie wyjazdu przekazano paczki na rzecz:
a) osób potrzebujących z polskiej parafii pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie (żywność, odzież męska, obuwie, leki),
b) osób potrzebujących z parafii św. Antoniego we Lwowie (żywność, odzież, artykuły szkolne, obuwie),
c) osób potrzebujących z parafii w Tarnopolu (żywność, środki czystości, artykuły szkolne, odzież, leki),
d) osób potrzebujących z polskiej parafii w Buczaczu (żywność, artykuły szkolne, odzież, obuwie),
e) zgromadzenia sióstr Dominikanej w Czortkowie oraz dzieci z prowadzonego przez nie przedszkola (żywność, środki czystości, artykuły szkolne, dzież, leki, obuwie, gry edukacyjne),
f) osób potrzebujących pod opieką polskiej organizacji "Solidarna Europa" w Stanisławowie (żywność, śłodycze, odzież, obuwie),
g) Regionalnego Towarzyszstwa Kultury Polskiej Ziemi Drohobyckiej (książki),
h) szkoły w Niżankowicach (żywność, artykuły szkolne, odzież, plecaki, obuwie, słodycze).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyjazd charytatywny na Litwę

28 listopad - 1 grudzień 2015


W dniach 28 listopada - 1 grudnia 2015 r. zorganizowany został wyjazd charytatywny naszego Stowarzyszenia na Litwę. W trakcie wyjazdu przekazano kilkadziesiąt paczek na rzecz szkół polskich oraz organizacji polskich na Litwie. Przekazane dary pochodziły z przedświątecznej zbiórki darów organizowanej w siedzibie naszego Stowarzyszenia oraz we współpracujących z nami krakowskich szkołach.

W czasie wyjazdu przekazano dary na rzecz:
a) hospicjum oraz przedszkola prowadzonego przez polskie siostry w Wilnie (środki czystości, żywność, słodycze, ubrania dla małych dzieci, gry planszowe, puzzle, maskotki),
b) polskiego gimnazjum im. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze (plecaki, odzież, książki, słodycze),
c) szkoły polskiej w Suderwie (gry planszowe, słodycze, materiały dydaktyczne),
d) szkoły polskiej w Rostynianach (pomoce naukowe, ubrania),
d) szkoły polskiej w Duksztach (tonery do drukarek, materiały dydaktyczne, środki czystości, słodycze),
e) szkoły polskiej w Mejszagole (słodycze, artykuły szkolne).

Wyjazd charytatywny zostałdofinansowany ze środków Konsulatu RP w Wilnie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39