Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Wykład pt. "Cztery kroki do zdrowia"

6 kwietnia 2016


Informujemy, że w dniu 6 kwietnia (środa) o godzinie 19.30 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. św. Marka 6/2c odbędzie się wykład P. Dr Anny Tabor pt. "Cztery Kroki do zdrowia". Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Paczki dla uczniów Szkół Polskich na Litwie

4 marca 2016


W dniu 4 marca br. we współpracy z Lechem Poznań oraz Instytutem im. E. Taylora nasze Stowarzyszenie przekazało kilkadziesiąt kompletów strojów sportowych dla uczniów Szkół Polskich na Litwie: w Mejszagole oraz w Duksztach. Na rzecz Polonii na Litwie przekazana zostałą również odzież używana zgromadzona w trakcie przedświątecznej zbiórki zorganizowanej wśród kibiców Lecha Poznań.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w akcję !

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

WIELKANOC

2016


ZMARTWYCHWSTANIE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Alleluja ,  Jezus  żyje !

Niech  to  Wielkie  Święto  Zmartwychwstania  Pańskiego

będzie  pełne  wiary ,  nadziei  i  miłości ,

niech  da  błogosławieństwo pokoju.

                                                                              KRESY  Kraków

 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM WYJAZDÓW CHARYTATYWNYCH

ROK 2016


 

Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie

KRESY”

Kraków ul. Św. Marka 4/6

tel. +48 12 432 33 00
tel/fax +48 12 429 36 49


konto  Bank  PKO SA      nr 68 1240 4533 1111 0010 4615 1389
 

Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” jest organizacją zrzeszającą miłośników polskiej historii

i tradycji, wielbicieli egzotycznego piękna Europy Środkowej i Wschodniej oraz ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętny los Rodaków. Stąd staramy się w naszej działalności łączyć obcowanie z pięknem Kresów z pomocą dla Polaków, którzy pozostali za przesuniętą na zachód granicą, do dziś borykając się z niezliczonymi trudnościami

i problemami. Zapraszamy do współpracy wszystkich pragnących pomóc w tym dziele, oferując w zamian – poza satysfakcją – możliwość rozwoju i udział w kresowej przygodzie.

 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYJAZDÓW CHARYTATYWNYCH W ROKU 2016

 

data

trasa

Dni

Trasa w km

Cena wyjazdu przy 20 osobach*

Uwagi

 

02 –05.03.

2016

Pielgrzymka do grobu św. Kazimierza i Ostrej Bramy

Kaziuki Wileńskie – wyjazd na Targi Kaziukowe

4

1700

760 zł

 

 

30.04 –04.05

2016

Kraków- Lwów- Olesko- Podhorce – Złoczów – Podkamień – Poczajów – Krzemieniec – Lwów – Żółkiew – Kraków

 

5

1450

750 zł

 

 

18-22.06.

2016

Kraków - Korczowa – Lwów - Stryj – Dolina - Jaremcze - Worochta – Żabie-- Delatyn - Kołomyja - Stanisławów – Lwów - Kraków

 

5

1550

1050 zł

 

 

01 -06.07. 2016

Kraków- Grodno-Lida-Nowogródek- Smorgonie- Postawy – Brasław- Wilejka – Budsław- –Mińsk –Mir – Nieśwież - Baranowicze– Brześć – Kraków

 

6

2500

1 000

 

 

26-29.08.

2016

Wyjazd na Litwę

Kraków - Wilno-Troki - Kowno _ Kraków

 

5

1800

900 zł

 

 

01-04.10. 2015

KRAKÓW – LWÓW- ZADWÓRZE- ŻÓŁKIEW - KRECHÓW – KRAKÓW

4

1100

500 zł

 

 

listopad-grudzień

WYJAZDY MIKOŁAJOWO - ŚWIĄTECZNE

 

 

 

 

 

 

 

 

Na życzenie uczestników możliwa jest korekta programu

 

PRZY WIĘKSZYCH GRUPACH CENY MOGĄ ULEC OBNIŻENIU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39