Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Przedświąteczna zbiórka darówTradycyjnie już nasze Stowarzyszenie organizuje przed Świętami Bożego Narodzenia zbiórki darów oraz wyjazdy charytatywne z pomocą dla Polaków, którzy pozostali na Kresach.

W tym roku wspomożemy Polaków znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej, zamieszkałych na Ukrainie (Drohobycz, Tarnopol, Lwów, Stary Sambor, Czortków, Żółkiew i okolice tych miejscowości), a także polskie szkoły i placówki na Litwie (rejon solecznicki i wileński) i ośrodki nauczania języka polskiego na Ukrainie.

Zwracamy się z prośbą o przekazanie darów. Potrzebne są:
a) niepsująca się żywność, np. makarony, ryż, kasza, mąka, cukier, słodycze, konserwy, kawa, herbata;
b) przybory szkolne, np. plecaki, piórniki, zeszyty, kredki, bloki, farby, pisaki;
c) gry i zabawki dla dzieci (z wyjątkiem pluszaków) - w bardzo dobrym stanie;
d) podręczniki do j. polskiego, angielskiego, historii (nie starsze niż 2005 r.) oraz literatura dla dzieci i młodzieży;
e) materiały dydaktyczne, np. plansze edukacyjne, tablice interaktywne;
f) sprzęt sportowy dla szkół, np. piłki, rakietki, skakanki;
g) środki czystości i higieny osobistej;
h) środki medyczne, np. pampersy dla dorosłych, środki opatrunkowe, artykuły higieniczne.

Dary można przynosić do naszego biura w Krakowie na ul. św. Marka 6 (prosimy o wcześniejszy kontakt).

Przyłączmy się do tego szlachetnego czynu, aby nasi Rodacy otrzymali potrzebną im pomoc i mieli świadomość, że o nich pamiętamy.

Jeżeli byłaby wola i chęć wspomóc zbiórkę finansowo, to będziemy bardzo wdzięczni o wpłaty zebranych środków na konto Stowarzyszenia Bank PKO SA nr 68 1240 4533 1111 0010 4615 1389. Zebrane pieniądze przeznaczymy na dokupienie żywności i dofinansowanie transportu darów.
Każdy przedmiot i przelana złotówka ma znaczenie.

Kontakt: Małgorzata Semkowicz tel. 502 513 912 e-mail: kresykrakow@gmail.com

Z wyrazami szacunku i wdzięczności

Zarząd Stowarzyszenia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZYJAZD DZIECI ZE STAREGO SAMBORA I NIŻANKOWIC

28.07 - 02.08. 2017


W dniach  28.07 - 02.08.br gościliśmy grupę dzieci i młodzieży ze Starego Sambora          i Niżankowic , uczących się języka polskiego i należących do Starosamborskiego Towarzystwa Kultury Polskiej . Był to pobyt wypoczynkowo-turystyczny . Program obejmował zwiedzanie starego miasta, muzeum w Sukiennicach i Kościoła Mariackiego,

Starej Synagogi i Fabryki Oskara Schindlera a na koniec wycieczkę w góry – do Jurgowa i na Głodówkę. Największym przeżyciem dla naszych gości, oprócz Krakowa,  było spotkanie z zachwycającą przyrodą Tatr.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

WARSZTATY EDUKACYJNE DLA MŁODZIEŻY Z UKRAINY

24.07 - 02.08.2017


W dniach 24.07 – 02.08. 2017 odbyły się  WARSZTATY  EDUKACYJNE  DLA  MŁODZIEŻY  Z  UKRAINY . Była to 17-osobowa grupa dzieci i młodzieży z miasta Dniepr, uczących się języka polskiego .

W programie znalazło się  28 lekcji języka polskiego  , a  ponadto zwiedzanie Krakowa  ( Wawel , stare miasto , Collegium Maius ) ,  wizyta w  Rektoracie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II  na Kanoniczej , zwiedzanie Galerii Malarstwa  Polskiego w Sukiennicach , wycieczka do  Muzeum Lotnictwa , zwiedzanie Kazimierza -  Stara  Synagoga, Fabryka Oskara Schindlera .  Na koniec Park Wodny i  Kopiec Kościuszki .

Zorganizowaliśmy również dla nich grę miejską oraz spotkania integracyjne i zajęcia wspólne z polskimi wolontariuszami

Pobyt finansowany był ze środków własnych Gości, do nas należało przygotowanie programu i sprawy organizacyjne.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

RELACJA Z WYJAZDU NA BIAŁORUŚ

03 - 09 lipca 2017


W dniach 3 – 9 lipca br wyjechała na Białoruś grupa 35 osób – sympatyków Polskich Kresów, wspierana instytucjonalnie  przez nasze Stowarzyszenie . Trasa prowadziła przez Grodno, Bohatyrowicze, Miniewicze, Stare Wasiliszki, Lidę, Mir , Nieśwież, Jezioro Świteź, Żyrowice, Słonim, Mereczowszczyznę, Kosów Poleski, Pińsk, Berezę Kartuską, Brześć.       

W Grodnie w Muzeum Elizy Orzeszkowej przekazano 2 opakowania książek  - klasyki polskiej, w szkole polskiej – książki do nauki języka polskiego, literaturę klasyczną, artykuły szkolne i plecaki.  W Szczuczynie w parafii Św. Teresy siostry zakonne otrzymały dla swojego ośrodka dziecięcego przybory szkolne i plecaki. W Nowogródku przekazano dla polskiego przedszkola książki, zabawki i odzież dziecięcą, a dla szkoły polskiej przybory szkolne            i książki do nauki języka polskiego.   Tę pomoc dla polskich placówek kulturalno-oświatowych będziemy się starali kontynuować i rozwijać , a przy okazji propagować piękno zabytków         i przyrody tej ziemi.             
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Wakacje z Krakowem 2017

Kolonie edukacyjne dla dzieci i młodzieży z Łotwy, Estonii i Ukrainy (8-20 lipiec 2017)


W dniach od 8 do 20 lipca 2017 r. Stowarzyszenie „Kresy” realizowało program kolonii edukacyjnych pt. „Wakacje z Krakowem” w ramach projektu Senatu RP „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2017 r."

W projekcie uczestniczyły dzieci i młodzież (10-17 lat) - w sumie 72 osoby wraz z 7 opiekunami z Łotwy, Estonii i Ukrainy. Koszty projektu dla uczestników z Łotwy sfinansował Senat RP, z kolei uczestnicy z Estonii i Ukrainy przebywali na koszt Stowarzyszenia. Dwie dodatkowe osoby uczestniczyły w koloniach dzięki wsparciu firmy Ergis S.A. z Warszawy.

Uczestnikami z Łotwy byli uczniowie Ryskiej Polskiej Szkoły Średniej im. Ity Kozakiewicz z Rygi (20 uczniów i 2 opiekunki), Państwowego Gimnazjum Polskiego im. Jozefa Piłsudskiego z Daugavpils (Dyneburga) (20 uczniów i 2 opiekunki) oraz Gimnazjum Polskiego im. Stefana Batorego z Rezekne (Rzeżyca) (10 uczniów i 1 opiekunka). Z Estonii z Tallina przybyło 10 uczniów i 1 opiekunka (wybrani we współpracy z tamtejszym Związkiem Polaków). Z Ukrainy z Chmielnickiego przyjechało 12 osób i 1 opiekunka z ośrodka nauczania j. polskiego przy Centrum Języków i Kultur Słowiańskich.

Uczestnicy kolonii zostali zakwaterowani w Bursie Szkół Ponadpodstawowych na Al. Focha. Tamże korzystali z całodziennego wyżywienia (3 posiłki) i uczestniczyli w zajęciach języka polskiego. Celem bowiem pobytu w Krakowie była nauka języka polskiego, zapoznanie się z historią i kulturą Krakowa oraz integracja z krakowską młodzieżą. Po przeprowadzeniu wstępnego ustnego testu ustalono poziom znajomości języka polskiego poszczególnych uczniów i na tej podstawie utworzono 5 grup w zależności od stopnia zaawansowania znajomości języka. Codzienne (z wyjątkiem niedziel) lekcje trwały od 8,30 do 12,30 i były prowadzone przez polskich naczycieli, w tym osoby mające kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako obcego).

Popołudnia i wieczory wypełniały różnorodne i ciekawe zajęcia. Program był tak skonstruowany, aby dać możliwość zapoznania się z miastem, z zabytkami Krakowa, z jego instytucjami kulturalnymi, zapewnić wypoczynek i ruch na świeżym powietrzu. I tak uczestnicy kolonii zwiedzili Wawel i Stare Miasto, Collegium Maius, Kościół Mariacki i Galerię Malarstwa w Sukiennicach, Kazimierz i Skałkę, Muzeum Inżynierii Miejskiej i Ogród Doświadczeń Lema, odwiedzili Bibliotekę Jagiellońską. Z zainteresowaniem zwiedzili Kopalnię Soli w Wieliczce. W Muzeum Etnograficznym oraz w Artetece (Wojewódzka Biblioteka Publiczna) wzięli udział w warsztatach. Zdobyli Kopiec Kościuszki, uczestniczyli w grze miejskiej („Schowany w Krakowie"). Oglądnęli spektakl Teatru Bagatela na Scenie na ul. Sarego przygotowany przez krakowskich uczniów, a także zostali oprowadzeni po Teatrze im. J. Słowackiego. Odpoczywali poza Krakowem na pikniku integracyjnym w Cichawce w pobliżu Łapanowa. Na warsztatach plastycznych przygotowali z kolei własną pamiątkę z Krakowa. Program zajęć popołudniowych korespondował z tematyką zajęć j. polskiego, gdzie uczniowie byli przygotowywani pod kątem językowym, następnie zaś omawiano spostrzeżenia i wrażenia z poprzednich dni. Wieczorami organizowane były zajęcia integracyjne z udziałem polskich wolontariuszy (spotkanie zapoznawcze, wyjścia na boisko, gry i zabawy ruchowe, sesja zdjęciowa, dyskoteka).

Na zakończenie kolonii odbyło się spotkanie pożegnalne, na którym rozdano wszystkim dyplomy uczestnictwa w lekcjach języka polskiego i wręczono drobne upominki przygotowane przez KRESY. Młodzież przygotowała z pomocą nauczycieli i opiekunów bogaty program artystyczny (prezentacja wierszy, piosenek, tańców, scenek) powstały m. in. w oparciu o pozyskaną podczas pobytu wiedzę. Bawiono się potem przy poczęstunku oraz na zabawie tanecznej.

Program pobytu został opracowany i zorganizowany przez Zarząd Stowarzyszenia przy współudziale krakowskich nauczycieli. Członkowie Stowarzyszenia oraz nauczycielki towarzyszyły uczestnikom kolonii w realizacji programu. Bardzo pomocni byli także pozyskani wolontariusze: studenci i uczniowie krakowskich gimnazjów, w szczególności Gimnazjum nr 21. Realizacja tak bogatego programu była możliwa także dzięki osobom i instytucjom, które odpowiedziały na prośbę Stowarzyszenia i zaoferowały bezpłatny lub zniżkowy wstęp. Niestety, w tym roku nie udało nam się uzyskać bezpłatnych a nawet ulgowych biletow komunikacji miejskiej w Krakowie, co spowodowało wzrost kosztów projektu.

Mamy nadzieję, że Beneficjenci skorzystali z pobytu w Krakowie zarówno pod względem językowym jak i poznawczym i odnieśli mile wrażenia. Wierzymy, że udział w koloniach będzie stanowić motywację do rozwijania języka polskiego oraz przyczyni się do wzmocnienia więzi z naszym krajem.  I że warto było KRESOM podjąć charytatywnie spory wysiłek w przygotowanie i realizację tego projektu, a nabyte tegoroczne doświadczenia zaowocują jeszcze lepszą organizacją ewentualnej przyszłorocznej edycji Wakacji z Krakowem. 

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli trud realizacji projektu i przyczynili się do jego uświetnienia! Szczególnie dziękujemy nauczycielom, wolontariuszom oraz krakowskim instytucjom: Muzeum Etnograficznemu w Krakowie, Kopcowi Kościuszki, Kopalni Soli w Wieliczce, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, Bibliotece Jagiellońskiej, Muzeum Inżynierii Miejskiej oraz Katedrze na Wawelu.

****

Projekt współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych w ramach konkursu na realizację zadania publicznego "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2017 r."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48