Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Nowa wysokość składki członkowskiej

Uchwała Zarządu z dnia 22 grudnia 2015


Zarząd Stowarzyszenia informuje, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowa minimalna wysokość rocznej składki członkowskiej w kwocie 50 zł. Termin na dokonywanie wpłat za dany rok upływa 31 maja.

Wpłaty można dokonywać przelewem na rachunek nr 68 1240 4533 1111 0010 4615 1389 lub do kasy Stowarzyszenia. Więcej szczegółów na załączonym pliku.

Dochody ze składek członkowskich stanowią ważne źródło środków finansowych niezbędnych dla funkcjonowania Stowarzyszenia. Przypominamy, że samo utrzymanie lokalu naszej siedziby, wraz z niezbędnymi mediami to wydatki rzędu 1-1,2 tys. zł miesięcznie. Stowarzyszenie opiera się na pracy wolontariuszy, żaden z członków Zarządu nie pobiera z tytułu pełnienia funkcji żadnego wynagrodzenia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyjazd charytatywny na Ukrainę

15 - 18 grudnia 2015


W dniach 15 - 18 grudnia 2015 r. zorganizowany został wyjazd charytatywny na Ukrainę. W trakcie wyjazdu we współpracy z polskimi parafiami i organizacjami polonijnymi przekazano paczki na rzecz osób potrzebujących polskiego pochodzenia. Przekazane dary pochodziły z przedświątecznej zbiórki darów organizowanej przez nasze Stowarzyszenie, w tym ze zbiórek prowadzonych we współpracujących z nami w krakowskich szkołach. 

W czasie wyjazdu przekazano paczki na rzecz:
a) osób potrzebujących z polskiej parafii pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie (żywność, odzież męska, obuwie, leki),
b) osób potrzebujących z parafii św. Antoniego we Lwowie (żywność, odzież, artykuły szkolne, obuwie),
c) osób potrzebujących z parafii w Tarnopolu (żywność, środki czystości, artykuły szkolne, odzież, leki),
d) osób potrzebujących z polskiej parafii w Buczaczu (żywność, artykuły szkolne, odzież, obuwie),
e) zgromadzenia sióstr Dominikanej w Czortkowie oraz dzieci z prowadzonego przez nie przedszkola (żywność, środki czystości, artykuły szkolne, dzież, leki, obuwie, gry edukacyjne),
f) osób potrzebujących pod opieką polskiej organizacji "Solidarna Europa" w Stanisławowie (żywność, śłodycze, odzież, obuwie),
g) Regionalnego Towarzyszstwa Kultury Polskiej Ziemi Drohobyckiej (książki),
h) szkoły w Niżankowicach (żywność, artykuły szkolne, odzież, plecaki, obuwie, słodycze).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyjazd charytatywny na Litwę

28 listopad - 1 grudzień 2015


W dniach 28 listopada - 1 grudnia 2015 r. zorganizowany został wyjazd charytatywny naszego Stowarzyszenia na Litwę. W trakcie wyjazdu przekazano kilkadziesiąt paczek na rzecz szkół polskich oraz organizacji polskich na Litwie. Przekazane dary pochodziły z przedświątecznej zbiórki darów organizowanej w siedzibie naszego Stowarzyszenia oraz we współpracujących z nami krakowskich szkołach.

W czasie wyjazdu przekazano dary na rzecz:
a) hospicjum oraz przedszkola prowadzonego przez polskie siostry w Wilnie (środki czystości, żywność, słodycze, ubrania dla małych dzieci, gry planszowe, puzzle, maskotki),
b) polskiego gimnazjum im. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze (plecaki, odzież, książki, słodycze),
c) szkoły polskiej w Suderwie (gry planszowe, słodycze, materiały dydaktyczne),
d) szkoły polskiej w Rostynianach (pomoce naukowe, ubrania),
d) szkoły polskiej w Duksztach (tonery do drukarek, materiały dydaktyczne, środki czystości, słodycze),
e) szkoły polskiej w Mejszagole (słodycze, artykuły szkolne).

Wyjazd charytatywny zostałdofinansowany ze środków Konsulatu RP w Wilnie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM WYJAZDÓW CHARYTATYWNYCH

rok 2016


ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYJAZDÓW CHARYTATYWNYCH W ROKU 2016

Udział w wyjeździe charytatywnym pozwala na sfinansowanie kosztów transportu i umożliwia przewiezienie darów zgromadzonych przez nasze Stowarzyszenie. Dodatkowym wsparciem na Polaków na Wschodzie są opłąty za noclegi i wyżywienie, które najczęściej organizowane są u polskich rodzin, w domach polskich, parafiach.

Zapraszamy do udziału w wyjazdach charytatywnych.

data

trasa

Dni

Trasa w km

Cena wyjazdu        przy 10 osobach*

 

02 –05.03.

2016

Pielgrzymka do grobu św. Kazimierza i Ostrej Bramy

4

1700

700 zł

 

02 –05.03.

2016

Kaziuki Wileńskie – wyjazd na Targi Kaziukowe

4

1700

700 zł

 

30.04 –04.05

2016

Kraków- Lwów- Olesko- Podhorce – Złoczów – Podkamień – Poczajów – Krzemieniec – Lwów – Żółkiew – Kraków

 

5

1450

550 zł

 

21 -26.05. 2016

Białoruś – Litwa – „ Szlakiem Adama Mickiewicza „

 

6

1 900

1 000 zł

 

18-22.06.

2016

Kraków - Korczowa – Lwów - Stryj – Dolina - Jaremcze - Worochta – Żabie-- Delatyn - Kołomyja - Stanisławów – Lwów - Kraków

 

5

1550

750 zł

 

01 -06.07. 2016

Kraków- Grodno-Lida-Nowogródek- Smorgonie- Postawy – Brasław- Wilejka – Budsław- –Mińsk –Mir – Nieśwież - Baranowicze– Brześć – Kraków

 

6

2500

1 100

 

26-29.08.

2016

Wyjazd na Litwę

Kraków- Wilno-Troki- Kowno _ Kraków

 

5

1800

850 zł

 

01-04.10. 2016

KRAKÓW – LWÓW- ZADWÓRZE- ŻÓŁKIEW - KRECHÓW – KRAKÓW

4

1100

500 zł

 

listopad-grudzień

WYJAZDY MIKOŁAJOWO - ŚWIĄTECZNE

 

 

 

 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Życzenia Świąteczne

z okazji Świąt Bożego Narodzenia


Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie "Kresy".

Zarząd Stowarzyszenia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38