Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

WIELKANOC

2016


ZMARTWYCHWSTANIE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Alleluja ,  Jezus  żyje !

Niech  to  Wielkie  Święto  Zmartwychwstania  Pańskiego

będzie  pełne  wiary ,  nadziei  i  miłości ,

niech  da  błogosławieństwo pokoju.

                                                                              KRESY  Kraków

 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM WYJAZDÓW CHARYTATYWNYCH

ROK 2016


 

Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie

KRESY”

Kraków ul. Św. Marka 4/6

tel. +48 12 432 33 00
tel/fax +48 12 429 36 49


konto  Bank  PKO SA      nr 68 1240 4533 1111 0010 4615 1389
 

Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” jest organizacją zrzeszającą miłośników polskiej historii

i tradycji, wielbicieli egzotycznego piękna Europy Środkowej i Wschodniej oraz ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętny los Rodaków. Stąd staramy się w naszej działalności łączyć obcowanie z pięknem Kresów z pomocą dla Polaków, którzy pozostali za przesuniętą na zachód granicą, do dziś borykając się z niezliczonymi trudnościami

i problemami. Zapraszamy do współpracy wszystkich pragnących pomóc w tym dziele, oferując w zamian – poza satysfakcją – możliwość rozwoju i udział w kresowej przygodzie.

 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYJAZDÓW CHARYTATYWNYCH W ROKU 2016

 

data

trasa

Dni

Trasa w km

Cena wyjazdu przy 20 osobach*

Uwagi

 

02 –05.03.

2016

Pielgrzymka do grobu św. Kazimierza i Ostrej Bramy

Kaziuki Wileńskie – wyjazd na Targi Kaziukowe

4

1700

760 zł

 

 

30.04 –04.05

2016

Kraków- Lwów- Olesko- Podhorce – Złoczów – Podkamień – Poczajów – Krzemieniec – Lwów – Żółkiew – Kraków

 

5

1450

750 zł

 

 

18-22.06.

2016

Kraków - Korczowa – Lwów - Stryj – Dolina - Jaremcze - Worochta – Żabie-- Delatyn - Kołomyja - Stanisławów – Lwów - Kraków

 

5

1550

1050 zł

 

 

01 -06.07. 2016

Kraków- Grodno-Lida-Nowogródek- Smorgonie- Postawy – Brasław- Wilejka – Budsław- –Mińsk –Mir – Nieśwież - Baranowicze– Brześć – Kraków

 

6

2500

1 000

 

 

26-29.08.

2016

Wyjazd na Litwę

Kraków - Wilno-Troki - Kowno _ Kraków

 

5

1800

900 zł

 

 

01-04.10. 2015

KRAKÓW – LWÓW- ZADWÓRZE- ŻÓŁKIEW - KRECHÓW – KRAKÓW

4

1100

500 zł

 

 

listopad-grudzień

WYJAZDY MIKOŁAJOWO - ŚWIĄTECZNE

 

 

 

 

 

 

 

 

Na życzenie uczestników możliwa jest korekta programu

 

PRZY WIĘKSZYCH GRUPACH CENY MOGĄ ULEC OBNIŻENIU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Konferencja

Rozwój współpracy z polskimi organizacjami pozarządowymi na Wschodzie


Dnia 16 grudnia 2015 r. Stowarzyszenie KRESY (w osobach Prezesa p. Karola Chudoby i sekretarza p. Anny Biłyk-Mydlarz) uczestniczyło w Domu Polonii w Konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatow małopolski we współpracy z Samorządem Województwa Małopolskiego oraz Stowarzyszeniem Wspólnota Polska Oddział w Krakowie pt. "Rozwój współpracy z polskimi organizacjami pozarządowymi na Wschodzie".

W imieniu organizatorów  głos zabrali: Kazimierz Dobrzański z krakowskiego Oddziału Wspólnoty Polskiej i Zdobysław Milewski, Dyrektor Kancelarii Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Miały też miejsce wystąpienia Grzegorz Lipca , członka Zarządu Województwa Małopolskiego i Kazimierza Barczyka, Przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin i Powiatow Małopolski. Anna Rychly-Mierzwa ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatow Małopolski zaprezentowała wyniki: Diagnozy aktywności polskich i polonijnych organizacji pozarządowych na Białorusi, Litwie, Ukrainie oraz Rosji. Referat spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji, szczególnie z tego powodu, że zawierał zestawienie (bazę) i charakterystykę 751 organizacji działających na Kresach. Bardzo ciekawe były wystąpienia zaproszonych Gości:
P. Marii Osidacz – Dyrektora Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego
w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie);
P.Antoniego Pacenki - Dyrektora Liceum Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie 
P. Oleny Zamoyskiej z Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Czerwonogradzie (dKrystynopol).

Po wystąpieniach miała miejsce debata z udziałem Gości i innych uczestników Konferencji. Rozmowy były kontynuowane w kuluarach podczas serwowanego przez organizatorów poczęstunku. Według naszej opinii konferencja była bardzo interesująca i pożyteczna i wzbogaciła naszą wiedzę na temat istnienia i działalności organizacji pozarządowych na Wschodzie co pomoże nam w ewentualnym nawiązaniu z  nimi bezpośrednich kontaktow i zapoznanie się z ich potrzebami, co może ukierunkować naszą działalność.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Spotkanie Opłatkowe

Zapraszamy w dniu 17 stycznia 2016 r. o godz. 16


Zapraszamy wszystkich Członków oraz Sympatyków Stowarzyszenia na Spotkanie Opłatkowe, które odbędzie się w dniu 17 stycznia o godzinie 16.00 w Domu Polonii (przy Rynku Głównym 14).

Organizowane co roku Spotkanie Opłatkowe stanowi okazję do wspólnego spotkania członków i sympatyków Stowarzyszenia, uzyskania informacji o działalności Stowarzyszenia a także uregulowania składek członkowskich.

Serdecznie zapraszamy !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38