Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Praktyki metodyczne

luty 2019


W dniach od 24 lutego do 1 marca 2019 roku przebywały w Krakowie pani Aleksandra z Korostenia (obwód żytomirski), pani Karolina z Uzgorodu (Zakarpacie) nauczycielki z Ukrainy, które uczą w swoich miejscowościach języka polskiego jako obcego w szkołach ogólnokształcących oraz w szkółkach sobotnio-niedzielnych. Panie skierowane zostały  przez współpracujące z KRESAMI Ogolnoukrainskie  Koordynacyjno-Metodyczne Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu na zaproszenie Stowarzyszenia.

Była to już 6 edycja (począwszy od 2017 roku) praktyk metodyczno- językowych organizowanych przez KRESY. Panie odbyły  w dniach 25 lutego do 1 marca pięciodniowa praktykę jezykowo-metodyczną w Szkole Podstawowej nr 158 pod kierunkiem nauczycieli szkoły. W czasie praktyki zapoznały się z organizacją szkoły, uczestniczyły w lekcjach języka polskiego, w tym języka polskiego jako obcego a także samodzielnie poprowadziły lekcję. Odbyły także spotkanie z pracownikiem naukowym Katedry Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej UJ a także ze studentkami tej Katedry. Oprócz praktyki goście intensywnie zwiedzali Kraków i spotkali się z członkami zarządu Stowarzyszenia dzieląc się z wrażeniami z praktyki w Krakowie i z pracy w swoich szkołach na Ukrainie.

Goście wyrażali zadowolenie z pobytu, wdzięczni za możliwość odwiedzenia Krakowa i wzbogacenia swoich doświadczeń zawodowych a także za obdarowanie przyborami szkolnymi zebranymi w czasie świątecznej zbiorki w krakowskich szkołach. Panie mają także nadzieję na dalszy kontakt.

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych Senatu RP w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Walne Zebranie

20 marca 2019


Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie "Kresy" serdecznie zaprasza na tegoroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (sprawozdawcze), które odbędzie się w dniu 20 marca 2019 r. (środa) o godzinie:
16:00 - I termin
16:30 - II termin
Zebranie odbędzie się w budynku NSZZ Solidarność w Krakowie przy Placu Szczepańskim 5 (IV piętro).
 
Program Zebrania:
 1. Powitanie  Uczestników przez Pana Prezesa Karola Chudobę.
 2. Przedstawienie  programu zebrania i  jego przyjęcie przez Zebranych
 3. Wybór prowadzącego zebranie.
 4. Wybór protokolanta zebrania.
 5. Powołanie Komisji : Mandatowej, Skrutacyjnej i Uchwał
 6. Stwierdzenie ważności zebrania przez Komisję Mandatową.
 7. Odczytanie protokołu z zeszłorocznego walnego zebrania.
 8. Sprawozdanie merytoryczne z działalności KRESOW w 2018 roku.
 9. Sprawozdanie finansowe z działalności KRESOW w 2018 roku.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 12. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego ( uchwała).
 13. Przyjęcie sprawozdania finansowego ( uchwała).
 14. Przyjęcie sprawozdania  Komisji Rewizyjnej ( uchwała)
 15. Udzielenie absolutorium  Zarządowi ( uchwała)
 16. Przedstawienie planu pracy na 2019 rok.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie zebrania.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pomoc dla Pana Aleksandra ze Lwowa

luty 2019


W dniach 12 II do 26 II 2019 przebywał w Krakowie pan Aleksander ze Lwowa. 20 II przeszedł z powodzeniem  w Ortopedicum operację kręgosłupa. Operacja była sfinansowana przez Fundację Mosinga, natomiast KRESY na prośbę Fundacji udzieliły panu Aleksandrowi pomocy (osobowej i finansowej) w transporcie po mieście (transport z lotniska i na lotnisko, dowóz do szpitala). Pan Aleksander powrócił już do domu. Cieszymy się, że mogliśmy włączyć się w dzieło pomocy. Życzymy Panu Aleksandrowi szybkiego powrotu do zdrowia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zachęcamy do przekazania 1% podatku!W trwającym okresie rozliczeniowym PIT przypominamy o możliwości przekazania 1% podatku na organizację pożytku publicznego. Pomimo zmiany przepisów w dalszym ciągu jest możliwość przekazania podatku na rzecz wybranej organizacji – za pomocą systemu E-PIT, w formie tradycyjnego zeznania papierowego lub deklaracji PIT-OP (w przypadku emerytów). 
 
Bardzo zachęcamy do skorzystania z możliwości przekazania 1%, jest bowiem wiele organizacji, które prowadzą świetną działalność. Co roku staramy się, aby nasze Stowarzyszenie również znajdowało się w tym gronie stąd będziemy wdzięczni za wybór naszej organizacji:) Środki z 1% podatku są dla nas cennym wsparciem, dzięki któremu co roku realizujemy wiele przedsięwzięć mających na celu pomoc Polakom na Wschodzie. 
 
KRS naszego Stowarzyszenia: 0000114542
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Program wyjazdów charytatywnych w roku 2019Już od ponad 20 lat nasze Stowarzyszenie organizuje wyjazdy charytatywne, w czasie których przekazywana jest pomoc materialna dla Polaków żyjących za naszą wschodnią granicą. Organizacja wyjazdów jest możliwa dzięki udziałowi osób, których wpłaty umożliwiają pokrycie kosztów transportu zebranych darów. Zapraszamy do udziału w naszych wyjazdach charytatywnych. Każdy z naszych wyjazdów stanowi niezapomnianą okazję do spotkania z naszymi Rodakami i przekazania im pomocy.
 
1. Ukraina Zachodnia
Trasa: Kraków –Staniątki -  Lwów – Przemyślany - Olesko - Podhorce - Łuck – Krzemieniec – Poczajów – Wiśniowiec – Zbaraż - Tarnopol – Kamieniec Podolski  - Chocim - Czortków – Buczacz – Jazłowiec -  Lwów – Brzuchowice  – Żółkiew -  Krechów  - Lwów – Kraków
Termin 27.04 – 04.05.2019
Koszt wyjazdu – 1050,- zł/os.
 
2. Ukraina – Huculszczyzna     UWAGA : ZMIANA TERMINU
trasa: Kraków - Sambor - Drohobycz - Truskawiec - Stryj - Nadwórna - Pniów - Jaremcze - Worochta - Zaroślak - Wierchowina - Kołomyja - Stanisławów - Halicz - Bolszowiec - Lwów - Kraków
termin: 02 - 07.2019
koszt wyjazdu: 1150,- zł/os.
 
3. Lwów – Olesko – Podhorce – Złoczów
Odpust w sanktuarium św. Antoniego we Lwowie
trasa: Kraków - Lwów - Olesko - Podhorce - Złoczów - Lwów - Kraków
termin: 12 – 15. 06. 2019.
koszt wyjazdu: 750,- zł/os.
 
4. Białoruś – szlakiem jezior
trasa: Kraków - Grodno - Bohatyrowicze - Miniewicze - Lida - Holszany - Krewo - Boruny - Narocz - Brasław - Głębokie - Budsław - Mińsk - Mir - Nieśwież - Baranowicze - Mereczowszczyzna - Kosów Poleski - Bereza Kartuska - Kobryń - Brześć - Kraków.
termin: 29.06. - 05.07.2019.
koszt wyjazdu: 450,- zł + 220 €/os.
 
5. Ukraina – Mołdawia – Naddniestrze
trasa: Kraków - Lwów - Stanisławów - Czerniowce - Berezowka (d. Cecora) - Soroka nad Dniestrem - Bielce - Kiszyniów - Bendery - Tyraspol - Tighina (twierdza) - Capriana - Hincu - Jassy - Kluż - Napoka - Oradea - Debreczyn - Miszkolc - Koszyce - Poprad - Kraków.
Termin: 17 - 24. 08. 2019.
Koszt wyjazdu: 1500 zł/os.
 
6. Litwa  
trasa:  Kraków - Suwałki - Kowno - Troki - Wilno - Druskienniki - Kraków. 
termin:  12 – 15. 09. 2019.
koszt wyjazdu: 250,- zł + 100 €
 
Na czerwono - przewidywane punkty dostarczenia pomocy charytatywnej
Koszty wyjazdu obejmują koszty transportu i ubezpieczenia (organizowane przez Stowarzyszenie) a także szacowane koszty związane z noclegami i wyżywieniem
 
Szczegółowe informacje – pod numerem telefonu: 502 513 912 lub 692 408 998.
 
Zgłoszenia - telefonicznie lub mailowo: kresykrakow@gmail.com-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54