Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Przekaż 1% podatku na naszą działalnośćKRS: 0000114542

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz naszej działalności.

Każdego roku znaczna część naszych działań może być realizowana właśnie dzięki środkom z 1% podatku. Transport i wysyłka darów, kolonie i zajęcia edukacyjne dla dzieci, zapomogi dla potrzebujących, praktyki dla nauczycieli i wiele innych - nie mogłyby być realizowane bez Państwa wsparcia.

Dziękujemy za wszelką pomoc i obiecujemy dołożyć starań aby uzyskane środki zostały jak najlepiej wykorzystane.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Plan prac na rok 2018POMOC CHARYTATYWNA

 • zbiórki darów (największa przed Bożym Narodzeniem)

 • wyjazdy charytatywne (planowana organizacja 10 wyjazdów)

 • dwa dodatkowe wyjazdy przed świętami Bożego Narodzenia

 • przekazywanie paczek z pomocą w innej formie (do miejscowości przygranicznych, pocztą, za pośrednictwem osób wyjeżdżających na Wschód)

 • utworzenie bazy osób, którym będzie świadczona stała pomoc

 • kontynuacja akcji przekazywania okularów korekcyjnych (kolejne 25-30 par)

 • zapomogi finansowe

Cele

 • przekazanie min. 300 paczek z pomocą

 • rezygnacja z przekazywania darów niskiej przydatności (używane ubrania, niektóre rodzaje żywności)

 • kilkanaście rodzin objętych systematyczną pomocą

EDUKACJA

 • kolonie edukacyjne „Wakacje z Krakowem” (100-110 uczestników, 10 ośrodków nauczania j. polskiego, 5 państw)

 • tygodniowe praktyki dla nauczycieli j. polskiego z Ukrainy (min. 4-6 nauczycieli)

 • zajęcia j. polskiego prowadzone za pośrednictwem Skype

 • dofinansowanie i pomoc w organizacji pobytów edukacyjnych dla mniejszych grup

 • dofinansowanie zajęć j. polskiego dla osób polskiego pochodzenia pracujących w Polsce

 • udział uczniów z Kresów w konkursach organizowanych przez polskie szkoły

Cele

 • wzmocnienie znajomości języka polskiego i więzi z naszym krajem

 • lepszy dobór uczestników projektów

 • rozwój współpracy ze szkołami polskimi na Kresach

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

 • udzielanie bieżących porad i konsultacji (Karta Polaka, stały pobyt, praca, studia w Polsce itp.)

 • pomoc w organizacji przyjazdów do Polski dla osób dorosłych polskiego pochodzenia

 • pomoc w uzyskaniu wiz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2017Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze odbyło się 22 marca 2017 r

Na zebraniu przyjęto sprawozdania z działalności w r. 2016 oraz sprawozdanie finansowe, dokonano wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej, przyjęto program działania na rok następny.

Zarząd ukonstytuował się w składzie:

Karol Chudoba - prezes

Irena Koniusz - wiceprezezes

Małgorzata Semkowicz - wiceprezezes

Piotr Caban - wiceprezezes

Anna Biłyk-Mydlarz - sekretarz

Helena Kapri-Gryza - sekretarz

Alicja Piotrowska - skarbnik

Ryszard Gabryś - członek zarządu

Tadeusz Jarosz - członek zarządu

Andrzej Szczerbiak - członek zarządu

Joanna Tomaszkiewicz - członek zarządu

Pomoc dla Domu Miłosierdzia w Brzuchowicach (luty-marzec 2017)

W lutym 2017 zwróciła się do nas o pomoc S. Justyniana prowadząca nowootwarte hospicjum DOM MIŁOSIERDZIA W BRZUCHOWICACH k. Lwowa. Przekazaliśmy środki opatrunkowe, pampersy, odzież, pościel. Związany z nami Klub w Katowicach przekazał ze zbiórki sumę 500 zł, za którą zakupiono i przekazano środki medyczne. Za otrzymaną od p. Urszuli Goryszewskiej darowiznę 400 zł zakupiono i przekazano urządzenia medyczne.

W listopadzie i grudniu przekazaliśmy również paczki żywnościowe (12 kartonów), materiały opatrunkowe i pampersy.

Zajęcia z języka polskiego on-line (cały rok)

W marcu rozpoczęliśmy prowadzenie zajęć z języka polskiego on-line (przez Skype) dla grupy młodzieży polskiego pochodzenia z Chmielnickiego na Ukrainie. Regularny kontakt z polskim lektorem jest bardzo przydatny dla doskonalenia słownictwa, gramatyki i wymowy. Na codzień młodzież uczy się języka polskiego w ośrodku przy Centrum Języków i Kultur Słowiańskich. Każdorazowo w zajęciach bierze udział zwykle 3-5 osób.

W kwietniu przekazaliśmy ubrania oraz zabawki dla dzieci ze Lwowa i rejonu Buskiego (łącznie ok. 15 paczek). Przekazane dary pochodziły ze zbiórki zorganizowanej we współpracy ze Szkołą Podstawową w Lubniu.

W ramach akcji przed Świętami Wielkanocnymi przekazaliśmy paczki na rzecz osób potrzebujących na Ukrainie:
a) dla Polaków w Drohobyczu - 4 paczki żywnościowe oraz 2 paczki z ubraniami;
b) dla Polaków we Lwowie - paczka żywnościowa oraz 2 kartony leków;
c) dla rodziny Sikocińskich w Grodowicach k. Chyrowa - paczka żywnościowa oraz wsparcie finansowe przekazane za pośrednictwem Fundacji im. Dra Mosinga;
d) dla Witalija z Tarnopola - paczka żywnościowa;
e) dla Pani Oksany z Drohobycza - paczka żywnościowa;
f) dla podopiecznych Fundacji św. Antoniego w Drohobyczu - paczka żywnościowa, paczka z książkami dla szkółki j. polskiego oraz 2 paczki ubrań;
g) dla Polaków w Żółkwi którymi opiekują się Siostry Dominikanki - 4 paczki ubrań;
h) dla osób, którymi opiekują się Siostry Niepokalanki w Jazłowcu. - 5 paczek ubrań, 1 karton zabawek.

Zielona Szkoła dla uczniów Gimnazjum w Rezekne na Łotwie (maj-czerwiec 2017)

Na zaproszenie Dyrekcji Szkoły nr 158 w Krakowie i przy naszej współpracy organizacyjnej i finansowej zrealizowano w dniach 26.05 – 03.06.2017 program „zielonej szkoły” dla grupy 20- uczniów ze szkoły w Rezekne . Program ten obejmował udział w kilku lekcjach, udział w pikniku na terenie szkoły , zwiedzanie Sanktuarium w Łagiewnikach, spektaklu w Teatrze Groteska, Muzeum Podziemi Rynku, Starej Synagogi , Muzeum Etnograficznego, pracowni pozłotniczej w Podgórzu, wycieczkę na Kopiec Kościuszki.

WYJAZD CHARYTATYWNY NA UKRAINĘ 21 – 26.06.2017

W Przemyślanach w Parafii Św. Piotra i Pawła prowadzonej przez Salezjanów ( ks. Piotr Smolka) - przekazaliśmy art. szkolne, żywność, środki czystości, wózek dziecięcy. W Krzemieńcu nocleg w domu pp Kamińskich - Rodzina ta udziela się przy Kościele Polskim oraz w Towarzystwie Odrodzenia Kultury Polskiej . W Buczaczu na ręce księdza proboszcza Kościoła NPM Wniebowziętej przekazaliśmy art. szkolne, gry edukacyjne. W Czortkowie - przekazaliśmy dla świetlicy SS Dominikanek art. szkolne, żywność, środki czystości, odzież, zabawki ; W Kamieńcu Podolskim przekazaliśmy książki i podręczniki (10 kartonów) na ręce p. Neli Szutiak dla Centrum Języka Polskiego w Chmielnickim .

WYJAZD NA BIAŁORUŚ 03 - 09 lipca 2017

W dniach 3 – 9 lipca br wyjechała na Białoruś grupa 35 osób – sympatyków Polskich Kresów, wspierana instytucjonalnie  przez nasze Stowarzyszenie . Trasa prowadziła przez Grodno, Bohatyrowicze, Miniewicze, Stare Wasiliszki, Lidę, Mir , Nieśwież, Jezioro Świteź, Żyrowice, Słonim, Mereczowszczyznę, Kosów Poleski, Pińsk, Berezę Kartuską, Brześć.

W Grodnie w Muzeum Elizy Orzeszkowej przekazano 2 opakowania książek - klasyki polskiej, w szkole polskiej – książki do nauki języka polskiego, literaturę klasyczną, artykuły szkolne i plecaki.  W Szczuczynie w parafii Św. Teresy siostry zakonne otrzymały dla swojego ośrodka dziecięcego przybory szkolne i plecaki. W Nowogródku przekazano dla polskiego przedszkola książki, zabawki i odzież dziecięcą, a dla szkoły polskiej - przybory szkolne  i książki do nauki języka polskiego.   Tę pomoc dla polskich placówek kulturalno-oświatowych będziemy się starali kontynuować i rozwijać , a przy okazji propagować piękno zabytków i przyrody tej ziemi. 

Pomoc dla Polonii w Mołdawii

Za pośrednictwem pana Fiodora Bogatu przekazaliśmy dla osób potrzebujących żywność, odzież, książki dla dzieci, elementarze, zabawki. Dary trafiły do rodzin wielodzietnych w okolicach Komratu, do osób starszych w Kiszyniowie, do parafii w Raszkowie. Bezpośrednio udzieliliśmy pomocy rzeczowej 2 rodzinom z Mołdawii przebywającym w Krakowie.

KOLONIE EDUKACYJNE DLA DZIECI Z ŁOTWY, ESTONII I UKRAINY 8-20 lipiec 2017

W dniach od 8 do 20 lipca 2017 r. Stowarzyszenie „Kresy” realizowało program kolonii edukacyjnych pt. „Wakacje z Krakowem” w ramach projektu Senatu RP „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2017 r."

W projekcie uczestniczyły dzieci i młodzież (10-17 lat) - w sumie 72 osoby wraz z 7 opiekunami z Łotwy, Estonii i Ukrainy. Koszty projektu dla uczestników z Łotwy sfinansował Senat RP, z kolei uczestnicy z Estonii i Ukrainy przebywali na koszt Stowarzyszenia. Dwie dodatkowe osoby uczestniczyły w koloniach dzięki wsparciu firmy Ergis S.A. z Warszawy.

Uczestnikami z Łotwy byli uczniowie Ryskiej Polskiej Szkoły Średniej im. Ity Kozakiewicz z Rygi (20 uczniów i 2 opiekunki), Państwowego Gimnazjum Polskiego im. Jozefa Piłsudskiego z Daugavpils (Dyneburga) (20 uczniów i 2 opiekunki) oraz Gimnazjum Polskiego im. Stefana Batorego z Rezekne (Rzeżyca) (10 uczniów i 1 opiekunka). Z Estonii z Tallina przybyło 10 uczniów i 1 opiekunka (wybrani we współpracy z tamtejszym Związkiem Polaków). Z Ukrainy z Chmielnickiego przyjechało 12 osób i 1 opiekunka z ośrodka nauczania j. polskiego przy Centrum Języków i Kultur Słowiańskich.

Uczestnicy kolonii zostali zakwaterowani w Bursie Szkół Ponadpodstawowych przy Al.Marszałka Focha,  korzystali z całodziennego wyżywienia i uczestniczyli w zajęciach języka polskiego. Codzienne (z wyjątkiem niedziel) lekcje trwały od 8,30 do 12,30 i były prowadzone przez polskich nauczycieli, w tym osoby mające kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako obcego). W godzinach popołudniowych uczestnicy kolonii poznawali Kraków , zwiedzili Wawel i Stare Miasto, Collegium Maius, Kościół Mariacki i Galerię Malarstwa w Sukiennicach, Kazimierz i Skałkę, Muzeum Inżynierii Miejskiej i Ogród Doświadczeń Lema, Bibliotekę Jagiellońską, Kopalnię Soli w Wieliczce i Kopiec Kościuszki, zostali oprowadzeni po Teatrze im. J. Słowackiego. Wzięli udział w warsztatach w Muzeum Etnograficznym oraz w Artetece. Uczestniczyli w grze miejskiej oraz w pikniku . Wieczorami organizowane były zajęcia integracyjne z udziałem polskich wolontariuszy (spotkanie zapoznawcze, wyjścia na boisko, gry i zabawy ruchowe, sesja zdjęciowa, dyskoteka). Na zakończenie kolonii odbyło się spotkanie pożegnalne, na którym Młodzież przygotowała z pomocą nauczycieli i opiekunów bogaty program artystyczny (prezentacja wierszy, piosenek, tańców, scenek) .Dziękujemy wszystkim, szczególnie nauczycielom, wolontariuszom oraz krakowskim instytucjom.

Projekt współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych w ramach konkursu na realizację zadania publicznego "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2017 r."

Z darowizny firmy ERGIS został częściowo dofinansowany udział 10-osobowej grupy dzieci z Estonii, a z naszych funduszy – przyjazd pozostałych uczestników z Estonii oraz 10-osobowej grupy dzieci z Ukrainy (Chmielnicki).

WARSZTATY EDUKACYJNE DLA MŁODZIEŻY Z UKRAINY 24.07 - 02.08.2017

W dniach 24.07 – 02.08. 2017 odbyły się WARSZTATY EDUKACYJNE DLA MŁODZIEŻY Z UKRAINY . Była to 17-osobowa grupa dzieci i młodzieży z miasta Dniepr, uczących się języka polskiego .W programie znalazło się 28 lekcji języka polskiego , a ponadto zwiedzanie Krakowa ( Wawel, stare miasto, Collegium Maius), wizyta w Rektoracie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II na Bernardyńskiej , zwiedzanie Galerii Malarstwa Polskiego w Sukiennicach , wycieczka do Muzeum Lotnictwa, zwiedzanie Kazimierza - Stara Synagoga, Fabryka Oskara Schindlera . Na koniec Park Wodny i Kopiec Kościuszki. Zorganizowaliśmy również dla nich grę miejską oraz spotkania integracyjne i zajęcia wspólne z polskimi wolontariuszami.

Pobyt finansowany był ze środków własnych Gości, do nas należało przygotowanie programu i sprawy organizacyjne.

Przyjazd dzieci ze Starego Sambora i Niżankowic 28.07 - 02.08. 2017

W dniach  28.07 - 02.08.br gościliśmy grupę dzieci i młodzieży ze Starego Sambora i Niżankowic , uczących się języka polskiego i należących do Starosamborskiego Towarzystwa Kultury Polskiej . Był to pobyt wypoczynkowo-turystyczny . Program obejmował zwiedzanie starego miasta, muzeum w Sukiennicach i Kościoła Mariackiego, Starej Synagogi i Fabryki Oskara Schindlera a na koniec wycieczkę w góry – do Jurgowa i na Głodówkę. Największym przeżyciem dla naszych gości, oprócz Krakowa,  było spotkanie z zachwycającą przyrodą Tatr.

WYJAZD NA MOŁDAWIĘ 09 - 14.09.2017

W dn. 9-14.09.2017 został zrealizowany wyjazd charytatywno-turystyczny do Mołdawii i Naddniestrza . Zgłosiła się grupa 6 osób z prośbą o zorganizowanie takiego wyjazdu. Osoby te pokryły całość kosztów. Dla nas stanowiło to okazję do przewiezienia darów i spotkań z tamtejszą Polonią. Jadąc przez Ukrainę przekazaliśmy żywność, odzież, kołdry dla rodziny Sikocińskich we wsi Grodowice k/Chyrowa. Następnie w Drohobyczu przekazaliśmy paczki z żywnością oraz sumę 50 euro na renowację nagrobka na cmentarzu polskim na ręce prezesa tamtejszego Towarzystwa Kultury Polskiej oraz żywność i odzież dla Fundacji Św. Antoniego . W Bielcach na Mołdawii spotkaliśmy się z Dyrektorką Domu Polskiego panią Koczurowską i przekazaliśmy dary ( odzież, żywność ) dla polskiej wsi Grigorówka. W Kiszyniowie spotkaliśmy się z przedstawicielką jednej z organizacji polonijnych – panią Katarzyną Jażgunowicz, która jednocześnie była naszą przewodniczką w tym mieście. Przekazano 2 worki odzieży damskiej dla potrzebujących  oraz 60 euro. W Tyraspolu , stolicy Naddniestrza , spotkaliśmy się z Polonią i ks. Proboszczem . W Raszkowie zwiedziliśmy stary polski cmentarz i ruiny synagogi. Następnie odwiedziliśmy kościół . Przyjął nas ks. Proboszcz Rusłan Pogrebny, któremu przekazano żywność i odzież . W Domu Polskim podczas obiadu rozmawialiśmy z Polakami tam żyjącymi. Przekazaliśmy podziękowanie i ok. 70 euro. Wyjazd dał możliwość wzajemnej wymiany informacji w celu nawiązania bliższej współpracy w postaci udzielania bezpośredniej pomocy, ułatwiania zatrudniania tamtejszych Polaków w Polsce oraz organizowania przez KRESY kolejnych wyjazdów na tym kierunku.

PRZYJAZD DZIECI Z CHMIELNICKIEGO 20-23.09.2017

 

 

 

 

20-osobowa grupa dzieci pod opieką p. Neli Szutiak przyjechała na własny koszt, my pokryliśmy tylko koszty noclegu w hostelu i biletów MPK. Przekazaliśmy karton książek i podręczników.

Grupa wzięła udział w zajęciach lekcyjnych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 w Krakowie, grze terenowej, warsztatach plastycznych a także zwiedziła Kopalnię Soli w Wieliczce, Collegium Maius i Podziemia Rynku.

 

 

PRZYJAZD ZESPOŁU WOKALNO-TANECZNEGO „LAJKONIK” Z TALLINA

W dniach 14 – 20.10.2017 gościliśmy zespół wokalno-taneczny „ LAJKONIK” z Tallina. Goście przyjechali na własny koszt. W trakcie pobytu zorganizowany został przez Koło Nauczycieli Emerytów w Nowej Hucie koncert w Domu Kultury oraz pożegnalny obiad. Odbyło się też spotkanie w siedzibie KRESÓW, na którym omówiono sprawy związane z sytuacją Polonii w Estonii i dalszą współpracą. Sfinansowaliśmy koszt noclegów w hostelu i zwiedzania kopalni soli w Wieliczce.

 

 

Praktyki metodyczne dla nauczycieli j. polskiego 15-20 października 2017

W dniach 15.10 -20 10. 2017 gościliśmy w Krakowie panią Olgę Gawrońską ze Lwowa i panią Olgę Zubryczewą z Kropiwnickiego (Ukraina Centralna), nauczycielki języka polskiego w tamtejszych szkołach, a zarazem słuchaczki Uniwersytetu Pedagogicznego w Drohobyczu.

Panie odbyły tygodniową praktykę metodyczno-językową w Szkole Podstawowej nr 158 na ul. Strąkowej pod kierunkiem pani Barbary Bombinskiej. W czasie praktyki miały możliwość m. in. uczestnictwa w zajęciach dla polskich uczniów, zapoznania się z funkcjonowaniem Szkoły oraz osobistego poprowadzenia niektórych zajęć.

Oprócz praktyki zaproszone nauczycielki miały możliwość krótkiego zwiedzenia Krakowa przy pięknej pogodzie. Panie odwiedziły też KRESY i spotkały się z członkami Zarządu. KRESY zapewniły Gościom zakwaterowanie, wyżywienie, bilety komunikacji miejskiej oraz zorganizowały pobyt oraz opiekę i pomoc w zwiedzaniu miasta. Stowarzyszenie liczy na kontynuowanie nawiązanych kontaktów a także rozszerzenie projektu na kolejnych nauczycieli j. Polskiego.

Dyktando Niepodległościowe

W październiku kilkudziesięciu uczniów ze 4 szkół na Łotwie i Ukrainie wzięło udział razem z polskimi uczniami w Dyktandzie Niepodległościowym. Najlepsza uczestniczka ze Szkoły w Niżankowicach została przez nas nagrodzona.

Podsumowanie przedświątecznej zbiórki darów listopad - grudzień 2017

Tradycyjnie już w tym przedświątecznym czasie nasze Stowarzyszenie zorganizowało zbiórkę darów . Jak co roku mogliśmy liczyć na zaangażowanie naszych wypróbowanych przyjaciół z następujących szkol i instytucji: Gimnazjum nr 28 z ul. Bujaka, Szkoła Podstawowa nr 27 (Kraków, ul. Podedworze) Szkoła Podstawowa nr 43 (Kraków, ul. Myślenicka) Zespól Szkol Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 (Szkoła nr 158) z ul. Strąkowej Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Lubniu,

III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Nowej Hucie,

Zespól Szkół Zawodowych Huty im. Sendzimira,

Biblioteka Jagiellońska

Apteka Darów z ul. Na Blonie

W tym roku do udziału w zbiórce zaprosiliśmy ” nowe” szkoły. Kilka z nich odpowiedziało na nasz apel. Oto one:

Liceum Sztuk Plastycznych z ul. Mlaskotów

VII Liceum Ogólnokształcące z ul. Skarbińskiego,

IX Liceum Ogólnokształcące z ul. Czapińskiego

Liceum Prezentek z ul. św. Jana

Prywatne Gimnazjum Akademickie nr 6 z ul. Karmelickiej

Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

Do naszej akcji włączyli się także indywidualni darczyńcy stale nas wspomagający ( pan Maciej Ziąbrowski z Warszawy, pan Walczuk z Głogowa , pp. doktorostwo Żurowscy, pani Maria z Limanowej, pan Julian Kozera) oraz wiele innych osób (niektórzy chcący pozostać anonimowi).

Dzięki hojności darczyńców otrzymaliśmy książki dla dzieci i młodzieży, podręczniki do nauki języka polskiego, angielskiego i historii, przybory szkolne (w tym znaczną ilość tornistrów), wielką ilość żywności, środki czystości, artykuły sanitarne, oraz nową i używaną odzież). Z zebranych darów przygotowaliśmy łącznie ok. 200 paczek.

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za zrozumienie i życzliwość. Wdzięczni jesteśmy ogromnie , bowiem zebrane dary wspomogły Rodaków na Litwie, Mołdawii, Łotwie, Białorusi i Ukrainie. Wśród beneficjentów znalazły się szkoły (Szkoła w Rzeszy, Gimnazjum w Rezekne, Gimnazjum w Trokach, szkółki sobotnio-niedzielne w Żółkwi i Czortkowie), przedszkola (Wilno), parafie (Buczacz, Przemyślany), hospicja (Brzuchowice, Wilno) i indywidualni potrzebujący (w sumie kilkanaście rodzin na Ukrainie, Białorusi i Mołdawii).

PRZEDŚWIĄTECZNY WYJAZD NA LITWĘ 27 - 30 LISTOPADA 2017

W dniach 27-30 listopada odbył się wyjazd charytatywny na Litwę. W czasie wyjazdu przekazaliśmy ok. 70 paczek o wadze ok. 600 kg. Zebrane dary (m. in. artykuły szkolne, książki, a także paczki żywnościowe) zostały przekazane na rzecz: - Hospicjum im. bł. M. Sopoćki w Wilnie, - przedszkola oraz domu dziecka w Wilnie, - Gimnazjum w Trokach oraz - Szkoły im. św. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy. Kilka paczek dla osób starszych na Białorusi zostawiliśmy w Białymstoku oraz w Terespolu - zostały one przekazane na Białoruś przy pomocy konsulatów w Grodnie i Brześciu. Transport darów został zorganizowany we współpracy z jedną z krakowskich firm.

PRZEDŚWIĄTECZNY WYJAZD CHARYTATYWNY NA UKRAINĘ 14-17 GRUDNIA 2017 W dniach 14-17 grudnia 2018 zorganizowaliśmy przedświąteczny wyjazd charytatywny na Ukrainę. W czasie wyjazdu przekazaliśmy ok. 500 kg darów zebranych podczas zbiórki prowadzonej w krakowskich szkołach oraz siedzibie Stowarzyszenia. Około połowę przekazanych darów stanowiła żywność, w pozostałej części: artykuły szkolne, środki czystości, odzież, książki, środki medyczne. Dary przekazaliśmy na rzecz osób potrzebujących w Drohobyczu, Buczaczu, Przemyślanach, w Żółkwi, we Lwowie oraz dla hospicjum w Brzuchowicach.

W ciągu całego roku we współpracy z Fundacją Szkła.com organizowaliśmy akcję przekazywania okularów dla osób potrzebujących na Białorusi i Ukrainie na podstawie przesłanych recept. W sumie przekazano 27 par okularów. Akcja ta nadal trwa.

Druk publikacji jubileuszowej z okazji 20-lecia Stowarzyszenia. Publikacja objęła referaty wygłoszone na jubileuszowym Sympozjum w lipcu 2015. Nakład wyniósł 100 egzemplarzy, które zostały (zostaną) przekazane prelegentom, aktywnym członkom Stowarzyszenia, organizacjom polonijnym na wschodzie.

Udzielenie kilkunastu porad i konsultacji w formie pisemnej lub ustnej w zakresie: przyznania Karty Polaka, udzielenia zezwolenia na pobyt stały, podjęcia studiów, pracy lub działalności gospodarczej w Polsce.

Działania ukierunkowane na rozwój i promocję działalności Stowarzyszenia:

- organizacja spotkania opłatkowego w styczniu 2017

- utworzenie klubu Stowarzyszenia w Katowicach (luty 2017)

- praktyki 2 studentek z Uniwersytetu Pedagogicznego, kierunek Praca socjalna (20 godz.);

- prelekcja w prywatnym Gimnazjum nr 6 (ul. Karmelicka): dla około 160 uczniowi (4x po 20 minut) na temat działalności Stowarzyszenia;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Katowicki Klub Miłośników Historii i Kultury Lwowa 

Sprawozdanie z działalności w 2017 roku


Klub powstał na zebraniu w Muzeum Historii Katowic w dniu 24 stycznia 2017 roku, po czym w dniu 2 lutego 2017 na podstawie uchwały nr 3 Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy w Krakowie został powołany jako zamiejscowy klub Stowarzyszenia.

Do klubu zostało przyjętych, to jest wypełniło Deklarację i opłaciło składkę członkowską za 2017 rok 17 osób- w tym 1 uczennica; deklarację wypełniło, lecz składki nie opłaciło – 3 osoby (sympatycy Klubu), 1 osoba (p. Danuta Skalska) otrzymała legitymację Członka Honorowego Klubu. Składkę za rok 2018 do chwili obecnej opłaciło 12 osób.

Prezesem Klubu został Antoni Wilgusiewicz; Beata Zięba, którą wybrano Sekretarzem Klubu członkostwa i obowiązków Sekretarza nie podjęła, a obowiązki z tym związane tymczasowo wypełnia Prezes Klubu.

Na podstawie porozumienia podpisanego z Katowickim Centrum Organizacji Pozarządowych Klub uzyskał prawo do korzystania z adresu rejestrowego oraz z lokalu przy ulicy Kopernika 14 w Katowicach dla celów organizacyjnych. Tam też odbywają się dyżury Prezesa Klubu, podczas których załatwiane są bieżące sprawy związane z jego działalnością ( co drugi wtorek w godzinach 16-17.30)

Prezes Klubu wziął udział w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia w dniu 22 marca ub. r. w Krakowie; w terminie odprowadzono należne składki, a także przesyłano na bieżąco informacje o działalności Klubu. Utrzymywane są kontakty telefoniczne, a także osobiste w sprawach organizacyjnych.
Obecnie Klub uzyskał swoje logo, oparte na pracy plastycznej uczennicy, która zwyciężyła w konkursie ogłoszonym przez Klub w grudniu ub.r. Jego użytkowanie powinno zwiększyć rozpoznawalność Klubu i uatrakcyjnić podejmowane  przezeń inicjatywy.

Wśród form działalności Klubu należy wymienić:
-prelekcje na tematy lwowskie i kresowe, wygłaszane głównie przez Prezesa Klubu na terenie Katowic i sąsiednich miast dla różnych środowisk, poczynając od młodzieży szkolnej poprzez Uniwersytet III Wieku aż po osadzonych w aresztach śledczych w Zabrzu i Sosnowcu.
-prelekcje wygłaszane przez zaproszonych gości, m.in. prof. Stanisława Nicieję.
-udział czynny i bierny w konferencjach na tematy kresowe, m.in. w Gliwicach i Bytomiu
- artykuły prasowe m. in. w Semper fidelis i Polsce Niepodległej, a także udział w audycjach Lwowska Fala Radia Katowice
-organizację wystawy obrazów Barwy dawnego Lwowa i związanych z nią spotkań popularyzujących historię i zabytki Lwowa w Katowicach i Zabrzu (planuje się dalsze pokazy wystawy, m.in. w Baborowie, skupisku Kresowian na Opolszczyźnie), a także wystawy fotografii międzywojennego Lwowa autorstwa Adama Lenkiewicza.
 -działalność wśród młodzieży szkolnej, m.in. konkurs piosenki lwowskiej we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Katowicach ( w kwietniu planuje się drugą edycję konkursu), a także popularyzację gry planszowej Semper Fidelis (planujemy rozegranie turnieju z okazji 100-nej rocznicy Obrony Lwowa)

Klub i jego członkowie uczestniczą w różnego rodzaju uroczystościach kresowych i patriotycznych, odwiedzają groby lwowian i kresowian (m. in. słynnego piłkarza Pogoni Lwów Spirydiona Albańskiego), biorą udział w akcjach charytatywnych na rzecz Polaków na Kresach.

Wydatki Klubu pokrywane są ze składek i drobnych darowizn. Z Instytucji Kultury Miasto Ogrodów pozyskano dotację w wysokości 2850 zł, za którą zorganizowano imprezę Święta u Kresowian z udziałem znanego szeroko Chóru Echo Kresów z Kędzierzyna Koźla.

Należy też dodać, że Prezes Klubu został powołany jako reprezentant środowisk kresowych województwa śląskiego w skład Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Mę-czeństwa przy Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach na kadencję 2017-2021, gdzie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Historycznej. 16 listopada ub. r. odbyła się sesja wyjazdowa w Bytomiu Komisji ds. upamiętnień K O P W i M w Katowicach, poświęcona upamiętnieniom kresowian, którą zorganizował i prowadził Prezes Klubu. Podobna sesja planowana jest w Zabrzu w miesiącu czerwcu b.r..

W dniach 12-15 czerwca nasz Klub przy pomocy Stowarzyszenia Kresy planuje wycieczkę do Lwowa i okolic, podczas której weźmiemy udział w tradycyjnym odpuście ku czci św. Antoniego w kościele Jego imienia na Łyczakowie z udziałem wielu miejscowych Polaków. Pragniemy także włączyć się w towarzyszącą jej akcję charytatywną.

Katowice-Kraków 28 marca 2018 r.                               Prezes KKMHiKL
                                                                                 Antoni Wilgusiewicz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

28 marca 2018


Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie "Kresy" serdecznie zaprasza na tegoroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (sprawozdawcze), które odbędzie się w dniu 28 marca 2018 r. (środa) o godzinie:
16:10 - I termin
16:30 - II termin

Zebranie odbędzie się w budynku NSZZ Solidarność w Krakowie przy Placu Szczepańskim 5 (IV piętro).

Program zebrania:

 1. Powitanie Członków Stowarzyszenia przez Prezesa Karola Chudobę i wybrór przewodniczącego.

 2. Przedstawienie programu zebrania.

 3. Wybór protokolanta zebrania.

 4. Powołanie Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.

 5. Stwierdzenie zdolności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał

 6. Odczytanie protokółu z Walnego Zebrania z 2017 r.

 7. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności KRESOW za 2017 r.

 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2017 r.

 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 11. Podjęcie uchwał w sprawie:

Przyjęcia Sprawozdania merytorycznego.

Przyjęcia Sprawozdania finansowego.

Przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

Udzielenie absolutorium Zarządowi

 1. Przedstawienie planu pracy Stowarzyszenia na 2018 r.

 2. Dyskusja nad programem działania Stowarzyszenia w 2018 r. kierunkami działania, problemami.

13. Informacja o działalności Koła z Katowic.

14. Wolne wnioski.

15. Zakończenie zebrania.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48