Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Pobyt zespołu "Lajkonik" z Estonii

21-24 września 2016


W dniach 21-24 września 2016 gościliśmy w Krakowie kilkuosobowy Zespół Pieśni i Tańca "Lajkonik", będący jedynym polskojęzycznym zespołem działającym wśród nielicznej Polonii zamieszkałej na terytorium Estonii. W ramach pobytu zorganizowany został koncert dla krakowskiej publiczności, który odbył się 22 września w sali koncertowej Kościoła św. Królowej Jadwigi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Występ zespołu "Lajkonik"

22 września 2016, ul. Łokietka 60


Serdecznie zapraszamy na występ polonijnego zespołu wokalno-tanecznego "Lajkonik" z Estonii, który odbędzie się 22 września (czwartek) o godzinie 19.00 w sali przy Kościele św. Królowej Jadwigi w Krakowie na ul. Łokietka 60. Zespół "Lajkonik" działa od roku 2007, aktywnie uczestnicząc w festiwalach folklorystycznych i koncertach na terenie Estonii oraz poza jej granicami. Wstęp jest bezpłatny, a po koncercie planowane jest spotkanie z członkami zespołu :) Zapraszamy!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyjazd charytatywny na Białoruś

1-6 lipca 2016


W dniach 1-6 lipca 2016 r. zorganizowany został kolejny, tygodniowy wyjazd charytatywny na Białoruś. W czasie wyjazdu odwiedziliśmy takie miejscowości jak Grodno, Nowogródek, Mińsk czy Słonim, spotykając się z miejscową Polonią oraz przekazując wsparcie materialne.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakończenie kolonii edukacyjnych

17 lipca 2016


W ubiegłą niedzielę uroczyście pożegnaliśmy uczestników drugiego turnusu zorganizowanych przez nasze Stowarzyszenie kolonii edukacyjnych. Na zakończenie pracowitego pobytu w Krakowie uczestnicy otrzymali dyplomy oraz drobne upominki a taże zaprezentowali przygotowany wspólnie program artystyczny. Spotkaniem pożegnalnym zakończyliśmy tegoroczny projekt kolonii edukacyjnych, w których łącznie wzięło udział 84 dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia z Łotwy, Białorusi i Ukrainy.

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, bez których wsparcia organizacja kolonii nie byłaby możliwa. Dziękujemy Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego w Krakowie, Zarządowi Infrastruktury Komunalnej i Transportu Miasta Krakowa, Muzeum Etnograficznemu, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej (Artateka), Zamkowi Królewskiemu w Pieskowej Skale, Kopalni Soli w Wieliczce, Bibliotece Jagiellońskiej, Muzeum Historycznemu Miasta Krakowa, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również naszym nauczycielom, wolontariuszom oraz członkom Stowarzyszenia. Dziękujemy również Senatowi RP, który współfinansował projekt.

***

Projekt jest współfinansowany ze środków Senatu RP przyznanych w ramach realizacji zadania publicznego "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r."

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Wakacje z Krakowem - kolonie edukacyjne dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia z Łotwy, Białorusi i Ukrainy

30 czerwca - 18 lipca 2016


Nasze Stowarzyszenie znajduje się w trakcie realizacji kolonii edukacyjnych dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia zamieszkałych na Kresach w ramach projektu dofinansowanego ze środków Senatu RP.

W tym roku w koloniach weźmie udział ponad 80 uczestników - uczniów szkół polskich oraz szkółek sobotnio-niedzielnych na Łotwie, Białorusi i Ukrainie. W trakcie 10-dniowego pobytu dzieci będą mialy okazję uczestniczenia w zajęciach języka polskiego z polskimi nauczycielami, uczestnictwie w warsztatach tematycznych, wycieczkach oraz spotkaniach z polskimi rówieśnikami.

Celem przygotowanego przez nas projektu jest polepszenie znajomości języka polskiego wśród uczestników kolonii, integracja młodzieży polskiego pochodzenia z różnych krajów oraz wzmocnienie ich więzi z Polską.

Projekt jest współfinansowany ze środków Senatu RP przyznanych w ramach realizacji zadania publicznego "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r."

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38