Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Wakacje z Krakowem – kolonie edukacyjne dla młodzieży polskiego pochodzenia

1-11 lipiec 2019


W dniach od 1 do 11 lipca 2019 roku miała miejsce kolejna edycja kolonii edukacyjnych „Wakacje z Krakowem”. W ramach kolonii zorganizowaliśmy jeden dziesięciodniowy turnus dla 41 uczniów i 5 opiekunów. Przyjechała młodzież z Białorusi (Grodno, Mińsk) i Ukrainy (Borysław, Chmielnicki i Żytomierz).

Uczestnicy zostali zakwaterowani na Alei Focha 39 w Bursie Szkół Ponadpodstawowych, gdzie korzystali też z posiłków i gdzie odbywały się lekcje.

Po przyjeździe przeprowadzono ustny test ze znajomości języka polskiego, który stanowił podstawę do zakwalifikowania do odpowiedniego poziomu nauczania. Lekcje odbywały się w godzinach przedpołudniowych i były prowadzone bardzo ciekawie i z ogromnym zaangażowaniem i kreatywnością przez wykwalifikowane nauczycielki języka polskiego (w tym języka polskiego jako obcego).

Popołudnia i wieczory były poświęcone na zwiedzanie Krakowa i okolic, na poznawanie historii i kultury miasta, na sport i rekreację.

Program był bardzo bogaty i urozmaicony i obejmował m. in. zwiedzanie Wawelu i Starego Miasta, piknik integracyjny, grę miejską, zajęcia zręcznościowe w Parku Jordana, zwiedzanie Biblioteki Jagiellońskiej i Collegium Maius, zwiedzanie Podgórza, wycieczkę na Kopiec Kościuszki, zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce, konkurs Mam Talent, wieczorną wycieczkę po Krakowie, turniej siatkówki, dyskotekę i wiele innych.

Uczestnikom kolonii towarzyszyli wolontariusze - rówieśnicy - uczniowie krakowskich szkół. Na spotkaniu pożegnalnym wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki, a uczestnicy wykonali dla Stowarzyszenia piękne kolaże obrazujące ich pobyt w Krakowie.

Młodzież miała na czas pobytu zagwarantowane bezpłatne przejazdy komunikacją miejską, co bardzo ułatwiło zwiedzanie miasta.

Uczestnicy (opiekunowie i młodzież) wyrażali zadowolenie z pobytu, radość z możliwości przyjazdu do Krakowa, wzbogacenia znajomości języka polskiego i wiedzy o kulturze miasta, a także z nawiązania znajomości z rówieśnikami z Krakowa i z innych miejscowości z Białorusi i Ukrainy.

W tym roku kolonie były finansowane ze środków sponsorów prywatnych, wpłat uczestników oraz środków własnych z 1% podatku.Kolonie mogły odbyć się dzięki zrozumieniu i życzliwości różnych krakowskich instytucji i osób prywatnych i dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i członków zarządu KRESOW.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację kolonii. Dziękujemy również wszystkim instytucjom bez których wsparcia organizacja kolonii byłaby niemożliwa lub bardzo utrudniona. W szczególności dziękujemy: firmie z Krakowa, Wodociągom Miasta Krakowa, Radzie Miasta Krakowa, Panu Prezydentowi Jackowi Majchrowskiemu, Komitetowi Kopca Kościuszki w Krakowie, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, Katedrze na Wawelu, Kopalni Soli "Wieliczka" oraz Bibliotece Jagiellońskiej.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pobyt zespołu "Perła" z Doliny

5-6 czerwca 2019


W dniach 5 i 6 czerwca zawitał do Krakowa zespół wokalno-taneczny PERŁA z Doliny na Ukrainie. Jest to zespół dziecięcy działający przy Parafii w Dolinie, pod kierownictwem ks. Proboszcza  i nauczycielek języka polskiego.

Zespół przyjechał do Polski wcześniej na festiwal w Kędzierzynie-Koźlu, następnie do Opola, w międzyczasie trafił do  nas.

Mają bardzo bogaty repertuar. Obecnie prezentowali w Polsce spektakl  historyczno-patriotyczny (od Chrztu Polski do odzyskania niepodległości).

Na prośbę księdza zorganizowaliśmy dla nich występy w Szkole Podstawowej nr 149 im.J.Piłsudskiego i Szkole nr 164 im. Bł. Franciszki Siedliskiej na Kurdwanowie . Spektakl zrobił duże wrażenie i  bardzo się podobał. W obu szkołach goście zostali serdecznie przyjęci i poczęstowani obiadem .                         

 Z naszej strony załatwiliśmy i dofinansowaliśmy w kwocie 600 zł nocleg dla nich w hostelu Ojców Zmartwychwstańców na Zakrzówku.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyjazd na Litwę

27 - 31 maj 2019


W dniach 27-31 maja wspólnie ze Szkołą Podstawową w Grajowie (woj. małopolskie) zorganizowaliśmy pięciodniowy wyjazd edukacyjno - krajoznawczy na Litwę. Uczniowie mogli zwiedzać miasta znajdujące się zarówno po polskiej jak i po litewskiej stronie.

Pierwszego dnia wycieczka prowadziła spod Krakowa przez Warszawę, Augustów aż do Suwałk – ten czas pozwolił uczniom poszerzyć swoją wiedze na temat polskiej geografii i podziwiać piękne ojczyste krajobrazy. Następnie podróżnicy przekroczyli wschodnią granicę i z dotarli do Kowna, Kiejdan a później Szumska. Tam młodzież mogła zwiedzić Stare Miasto, a także ratusz, katedrę św. Piotra i Pawła oraz dom Perkuna (kamienica kupiecka z początku XVI w.)

Kolejnym miastem na trasie przejazdu było Wilno. Tam uczniowie zobaczyli słynną Ostrą Bramę, bazylikę archikatedralną św. Stanisława Biskupa oraz kościół św. Ducha. Do jednej z największych atrakcji wyjazdu z pewnością należała wizyta w polskim przedszkolu, a także pobyt na  cmentarzu na Rossie, będącego jedną z najsłynniejszych polskich nekropolii na Litwie. Podopieczni zwiedzili również miejsca związane z  Adamem Mickiewiczem i Juliuszem Słowackim

W następnym dniu uczniowie gościli w Trokach i Sejnach, gdzie mogli podziwiać zamek Wielkich Książąt Litewskich na jeziorze Galwe, a także zobaczyć cmentarz na Antokolu, W tym czasie odwiedzili również  polskie Gimnazjum w Trokach – pozwoliło to uczniom spotkać się ze swoimi rówieśnikami i porozmawiać o wspólnych zainteresowaniach i spędzić ze sobą miło czas

 

Piątek dla podopiecznych Szkoły Podstawowej w Grajowie oznaczał powrót do Krakowa. Trasa wiodła przez  Sejny – Białystok – Tykocin – Siedlce – Kraków. Uczniowie z pewnością długo będą wspominać ten wyjazd. Dodatkowo podczas wycieczki młodzi Polacy pozostawili dary w postaci przyborów szkolnych i zabawek na Litwie.

 

Bardzo dziękujemy za wspólną wycieczkę – już teraz mamy nadzieję na kolejną 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Praktyki metodyczne dla nauczycieli j. polskiego

kwiecień 2019


W dniach od  31. 03 do 06.04. 2019 na zaproszenie KRESOW przebywała w Krakowie pani Maria, pracownik naukowy z tytułem doktora na Uniwersytecie Pedagogicznym w Drohobyczu a zarazem Wicedyrektorka Polskiej Sobotniej Szkoły przy Borysławskiej Szkole Ogólnokształcącej I-III st. nr 3 w Borysławiu.

Pobyt pani Marii miał odmienny charakter, bowiem zamiast praktyki  metodycznej w Szkole Podstawowej nr 158, odbyła ona staż naukowy na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej (pod kierunkiem pani prof.dr hab. Anny Janus-Sitarz).

Pani Maria wysłuchała szeregu wykładów oraz uczestniczyła w ćwiczeniach  z zakresu literatury, języka i metodyki nauczania języka polskiego. Ponadto skorzystała dla swych potrzeb naukowych ze zbiorow Biblioteki Jagiellońskiej. Spotkała się także w siedzibie KRESOW z członkami Stowarzyszenia. Podzieliła się wrażeniami z pobytu w Krakowie oraz zapoznała uczestników spotkania ze swą działalnością naukową (sytuacja socjolingwistyczna, tożsamość narodowościowa, świadomość językowa, kompetencja komunikacyjna młodzieży polskiego pochodzenia na Ukrainie) i pedagogiczną. Opowiedziała również o charakterze Szkoły w Borysławiu i o jej uczniach. Rozmowa dotyczyła także organizowanych przez KRESY w sierpniu 2019 praktyk językowych (w ramach projektu Senatu) dla nauczycieli języka polskiego  z Ukrainy. Wsparła nas cennymi wskazówkami i sugestiami. Pani Maria wyrażała wdzięczność i zadowolenie z  możliwości pobytu w Krakowie i z wzbogacenia swojej zawodowej wiedzy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Praktyki metodyczne dla nauczycieli j. polskiego

25 - 30 marzec 2019


W dniach 24 do 30 marca 2019 na zaproszenie naszego Stowarzyszenia przebywały w Krakowie panie: Helena i Nina  z Pińska na Białorusi nauczycielki ze Społecznej Szkoły Polskiej im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pińsku działającej przy tamtejszym Oddziale Macierzy Polskiej. Szkoła istnieje od 17 lat i uczy (na różnych poziomach) języka polskiego dzieci i młodzież a nawet dorosłych mających polskie korzenie.

Panie odbyły pięciodniową (25.03 do 29.03) praktykę metodyczno-językową w Szkole Podstawowej nr 158 pod kierunkiem nauczycieli szkoły. Była to już 7 edycja praktyk organizowanych prze Stowarzyszenie KRESY. W czasie praktyki Nauczycielki zapoznały się z organizacja szkoły i procesem nauczania języka polskiego, w tym języka polskiego jako obcego. W czasie wolnym Goście zwiedzali Kraków (przy zmiennej marcowej pogodzie) i dokonali zakupow książek na potrzeby swojej macierzystej szkoły. Spotkali się także w siedzibie KRESOW z członkami Zarządu dzieląc się informacjami  na temat ich pracy w Szkole w Pińsku a także wrażeniami z pobytu w Krakowie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54