Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Wakacje z Krakowem - kolonie edukacyjne dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia

czerwiec - lipiec 2018


W dniach od 27 czerwca do 22 lipca 2018 r. Stowarzyszenie „Kresy” realizowało program kolonii edukacyjnych pt. „Wakacje z Krakowem - kolonie edukacyjne dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia” w ramach zadania publicznego zleconego przez Senat RP w zakresie współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2018 r.

Uczestnikami zgodnie z założeniami projektu były dzieci i młodzież polskiego pochodzenia (o polskich korzeniach) ucząca się w szkołach z polskim językiem nauczania, często posiadająca Kartę Polaka.

W tym czasie miały miejsce dwa dwunastodniowe turnusy kolonii: w dniach 27.06- 09.07 dla dzieci młodszych (11-13 lat) wraz opiekunami w sumie 62 osoby (56 dzieci i 6 opiekunów), w dniach  9.07 - 22.07 dla młodzieży (14-16 lat) wraz z opiekunami w sumie 71 osób (64 dzieci i 7 opiekunów).
 
Beneficjentami pierwszego turnusu (dzieci młodsze) byli uczniowie:
1. z Łotwy - z Państwowego Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego w Daugavpils (Dyneburgu): 10 dzieci i 1 opiekun;
2. z Ukrainy: ze Lwowa ze Szkoły Średniej nr 10  im. św. Marii Magdaleny: 13 dzieci i 2 
opiekunki oraz z Chmielnickiego z Centrum Języków i Kultur Słowiańskich: 10 dzieci i 1 
opiekunka; 
3. z Estonii z Tallina - 8  uczniów i 1 opiekun (wytypowani przez tamtejszy Związek Polaków);
4. z Litwy: ze Starych Trok z Gimnazjum im. A. Stelmachowskiego - 15 dzieci i 1 opiekunka

W drugim turnusie (dzieci starsze) uczestniczyli z kolei uczniowie:
1. z Łotwy: z Państwowej Polskiej Szkoły Średniej im. Ity Kozakiewicz Rygi: 10 uczniów i 
1 opiekunka) oraz z Rezekne (Rzeżyca): 10 uczniów i 1 opiekunka;
2. z Białorusi: z Mińska - 22 uczniów  i 2 opiekunki, z Wilejki - 10 uczniów i 2 opiekunki oraz
z Grodna - 12 uczniów i 1 opiekunka.

Koszty pobytu uczestników 1 i 2 turnusu obejmowały zakwaterowanie, wyżywienie, częściowy zwrot kosztów podróży do Krakowa dla najuboższych uczestników, koszty zwiedzania miasta, wynagrodzenie dla nauczycielek języka polskiego, pomoce naukowe, wyjazd na piknik, upominki, poczęstunek i inne drobne wydatki. Uczestnicy kolonii zostali zakwaterowani w Bursie Szkół Ponadpodstawowych na al. Focha. Tamże korzystali z całodziennego wyżywienia (3 posiłki) i uczyli się języka polskiego. 

Celem bowiem pobytu w Krakowie była nauka języka polskiego, zapoznanie się z historią i kulturą Krakowa oraz integracja z krakowską młodzieżą. Po przeprowadzeniu wstępnego ustnego testu ustalono poziom znajomości języka polskiego poszczególnych uczniów i na tej podstawie utworzono 5 grup w zależności od stopnia zaawansowania znajomości języka. Codzienne (z wyjątkiem niedziel) lekcje trwały od 8,30 do 12,30 i były prowadzone przez 5 nauczycielek krakowskich (w tym osób mających kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako obcego).

Popołudnia i wieczory wypełniały różnorodne i ciekawe zajęcia. Program był tak skonstruowany aby dać możliwość zapoznania się z miastem, z zabytkami Krakowa, z jego instytucjami  kulturalnymi, zapewnić wypoczynek i ruch na powietrzu. I tak uczestnicy kolonii zwiedzili Wawel i Stare Miasto,  Podziemia Rynku, Collegium Maius, Kościół Mariacki i Galerię Malarstwa w Sukiennicach, Kazimierz i Skałkę, odwiedzili Bibliotekę Jagiellońską. Z zainteresowaniem podziwiali Kopalnię Soli w Wieliczce. Zdobyli Kopiec Kościuszki, uczestniczyli w grach miejskich („Schowany w Krakowie” oraz „Drogi do Niepodległości”. W Muzeum Etnograficznym oraz w Muzeum Narodowym (Nowy Gmach) wzięli udział w warsztatach. Uczyli się interpretacji polskich wierszy na zajęciach z aktorem Teatru Praska 52. Na zajęciach plastycznych przygotowali pamiątkę z Krakowa. Bawili się poza Krakowem na pikniku integracyjnym w Cichawce w pobliżu Łapanowa. Wieczorami odpoczywali w Parku Jordana lub brali udział w zajęciach sportowych m.in. w pobliskim obiekcie klubu Cracovia. Chętnym umożliwiono skorzystanie z udziału w mszach świętych  niedzielnych.

Na zakończenie każdego turnusu odbyły się wieczorki pożegnalne, na których rozdano wszystkim dyplomy uczestnictwa w lekcjach języka polskiego i wręczono drobne upominki ufundowane przez KRESY. Młodzież przygotowała z pomocą nauczycieli i opiekunów program artystyczny powstały m. in. w oparciu o pozyskaną podczas pobytu wiedzę. Bawiono się potem przy małym poczęstunku zafundowanym przez Stowarzyszenie.

Program pobytu został opracowany i zorganizowany przez Zarząd Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia oraz nauczycielki i opiekunowie towarzyszyły uczestnikom kolonii w realizacji programu. Bardzo pomocni byli także wolontariusze: studenci i uczniowie krakowskich szkół. Realizacja tak bogatego programu była możliwa także dzięki osobom i instytucjom, które wsparły realizację kolonii. W szczególności, realizacja kolonii nie byłaby możliwa bez wsparcia Senatu RP, którego dofinansowanie pokryło większość kosztów kolonii. Wsparcie finansowe udzieliła również jedna z krakowskich firm. Udało się w ostatnim momencie (dzięki zaangażowaniu Rady Miasta  Krakowa i przy życzliwym wsparciu Prezydenta Krakowa) uzyskać bezpłatne przejazdy komunikacją miejską, co dało uczestnikom możliwość szybkiego i wygodnego poruszania się po Krakowie. Opiekę medyczną zapewniła dyplomowana pielęgniarka zatrudniona przez  Stowarzyszenie na czas trwania kolonii.

Mamy nadzieję, że Beneficjenci skorzystali z pobytu w Krakowie zarówno pod względem językowym jak i poznawczym i odnieśli mile wrażenia, czemu dali wyraz w listach z podziękowaniami. Sądzimy, że warto zatem było Stowarzyszeniu podjąć charytatywnie ten spory trud w przygotowanie i realizację tego projektu, a nabyte tegoroczne doświadczenia zaowocują jeszcze lepszą organizacją ewentualnej następnej edycji Wakacji z Krakowem.  Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli trud realizacji projektu i przyczynili się do jego uświetnienia.

****

Projekt „Wakacje z Krakowem – kolonie edukacyjne dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia” został dofinansowany ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

WYJAZD CHARYTATYWNY NA UKRAINĘ

25 - 30. 06.2018


W dniach 25-30.06.2018 odbył się wyjazd charytatywno-krajoznawczy na Ukrainę - Podole.

Trasa prowadziła przez Lwów-Przemyślany-Złoczów-Podhorce-Olesko-Brody-Podkamień-Poczajów-Krzemieniec-Zbaraż-Tarnopol-Buczacz-Kamieniec Podolski-Kołomyję-Stanisławów-Stryj-Drohobycz-Sambor. W czasie wyjazdu przekazaliśmy pomoc rzeczową i finansową dla starszych osób we Lwowie, dla dzieci w parafii Salezjanów św. Piotra i Pawła w Przemyślanach, dla potrzebujących w parafii MB w Buczaczu, dla dwóch rodzin wielodzietnych w Stryju i dla Towarzystwa Kultury Polskiej w Drohobyczu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Katowicki Klub Miłośników Historii i Kultury Lwowa

Sprawozdanie za I półrocze 2018


Katowicki Klub Miłośników Historii i Kultury Lwowa 

Sprawozdanie z działalności w I półroczu 2018 roku

Styczeń

16. Centrum Kresowe Bytom. Prelekcja Prezesa A W na temat Lwów w twórczości Zbigniewa Herberta w związku z Rokiem Zbigniewa Herberta.

28. Udział w audycji Lwowska Fala Radia Katowice z wypowiedzią na ten temat.

21. Udział Prezesa A W w uroczystym opłatku Stowarzyszenia Kresy w Krakowie.

23. Prelekcja na temat Pałace Lwowa podczas zebrania Polskiego Towarzystwa Historycznego O/K-ce.

 

Luty

7. TMLiKPW O/Gliwice. Prelekcja Prezesa A W na temat Lwów w twórczości Zbigniewa Herberta w związku z Rokiem Zbigniewa Herberta.

16. TMLiKPW O/Tychy. Prelekcja Prezesa A W na temat Kadeci lwowscy i inni lwowianie i kresowianie w walce o polskość Śląska 1918-1921.

21. Stowarzyszenie Dąbrowiacy w  Dąbrowie Górniczej.  Prelekcja Prezesa A W na temat Lwów -perła II Rzeczypospolitej.

 

Marzec

1-2. Udział członków Klubu w uroczystościach z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych  w Katowicach.

12. Muzeum Historii Katowic. Prelekcja Prezesa A W na temat Lwów w twórczości Zbigniewa Herberta w związku z Rokiem Zbigniewa Herberta (w ramach konferencji metodycznej nauczycieli języka polskiego).

-TMLiKPW O/Zabrze. Prelekcja Prezesa A W na temat Kadeci lwowscy i inni lwowianie i kresowianie w walce o polskość Śląska 1918-1921.

15. Centrum Kresowe Bytom. Prelekcja Prezesa  AW na temat Wanda-Maryla-Beata. Niezwykłe Polki ze Lwowa.

28. Udział Prezesa Klubu w dorocznym zebraniu sprawozdawczym Stowarzyszenia Kresy w Krakowie. Złożenie sprawozdania z działalności Klubu w 2017 roku.

 

Zakończenie okresu weryfikacji członków Klubu. Swój udział w nim poprzez opłacenie składek za rok 2018 potwierdziło 12 osób.

Zostało także zaprezentowane i weszło w użycie logo (znak plastyczny) Klubu ; dziękujemy młodzieży i pracownikom Młodzieżowego Domu Kultury Tysiąclecie za pomoc przy opracowaniu logo.

Publikacje artykułów Prezesa Klubu w czasopismach Semper Fidelis (nr 1/2018) oraz Polska Niepodległa (nr 05/2018)

 

Kwiecień

4. SP nr 65 w Katowicach. Prelekcja Prezesa A W na temat Lwów w twórczości Zbigniewa Herberta w związku z Rokiem Zbigniewa Herberta (wersja dla uczniów szkół podstawowych). Konsultacje z Dyrekcją Szkoły w sprawie nadania jej imienia Wojciecha Kilara oraz towarzyszących przedsięwzięć (m.in. organizacja wycieczki do Lwowa) -Prezes AW, kol. J. Dolinkiewicz

10. MBP ul. Grażyńskiego. Wykład Prezesa Klubu  Kresowianie na Śląsku z cyklu Wielokulturowy Śląsk. *

16.Areszt Śledczy Sosnowiec. Wykład Prezesa Klubu Józef Piłsudski- z okazji 100-lecia Niepodległości.

17. MHK.  Prelekcja Prezesa A W na temat Kadeci lwowscy i inni lwowianie i kresowianie w walce o polskość Śląska 1918-1921.dla uczestników Uniwersytetu III Wieku.

19. Spotkanie z piosenką lwowską w Młodzieżowym Domu Kultury Tysiąclecie. Występy uczniów, prelekcja Przesa Klubu o muzyce we Lwowie i Wojciechu Kilarze.

 

Maj

3. Udział w uroczystościach państwowych, złożenie wiązanki i zapalenie znicza pod tablicą ku czci poległych, pomordowanych i zmarłych kresowian na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza

9. Baborów, woj. opolskie. Wernisaż wystawy obrazów Jurija Syczewa Hlazuna Spacerkiem po Lwowie w Gminnym Ośrodku Kultury z udziałem m.in. prof. St. S. Niciei. Prelekcje o dawnym Lwowie wygłosili prof. Z. Woźniczka i A. Wilgusiewicz.

10. Centrum Kresowe Bytom. Prelekcja A. Wilgusiewicza na temat Kadeci lwowscy i inni lwowianie i kresowianie w walce o polskość Śląska 1918-1921.

23. TMLiKPW O/Gliwice. Prelekcja Prezesa  AW na temat Wanda-Maryla-Beata. Niezwykłe Polki ze Lwowa.

26. Muzeum w Gliwicach, Udział w spotkaniu i dyskusji z prof. Ryszardem Tomczykiem i dr Barbarą Patlewicz, autorami monografii Cmentarza Janowskiego we Lwowie.

 

Czerwiec

2. Udział w XV Wojewódzkie Dni Kultury Kresowej w Kędzierzynie-Koźlu,

Msza Św. w intencji Polaków pomordowanych na kresach II RP przez ukraińskich nacjonalistów. Kościół pw. Św. Zygmunta i Św. Jadwigi Śląskiej.

Marsz i Apel Pamięci przed Tablicą Upamiętnienia –Gimnazjum Nr 1 Koźle

Konferencja Historyczna -wykłady

4. Organizacja spotkania wyjazdowego  w Zabrzu  Komisji ds. upamiętnień Komisji Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa przy IPN Oddział w Katowicach, poświę-conego upamiętnieniom kresowian i pracy wychowawczej z młodzieżą szkolną. Zorganizował i prowadził Prezes A W

6-7. Wizyta dr Agnieszki Sawicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.   

 Głównym tematem wizyty była promocja książki Konsulat bez precedensu. Agencja konsularna we Lwowie wobec problemów mniejszości polskiej.Odbyły się spotkania w CINiBA w Katowicach , Centrum Kresowym w Bytomiu, a także z młodzieżą w I LO w Katowicach i Uniwersytecie Śl.

12-15. Wycieczka członków i sympatyków Klubu do Lwowa i Żółkwi, zorgani-zowana przy współpracy ze Stowarzyszeniem Kresy w Krakowie (32 osoby). Głównym punktem wycieczki był udział w obchodach odpustowych ku czci św. Antoniego w kościele Jego imienia na Łyczakowie. Odwiedzono także Hospicjum w Brzuchowicach, gdzie złożono dary od uczestników wycieczki.

25. Udział w konferencji Niedokończone msze wołyńskie w PAU w Krakowie, związanej z 75-ta rocznicą zbrodni wołyńskiej ( z udziałem m.in. Prezesa IPN dra Jarosława Szarka)

26. Udział  Prezesa A W w zakończeniu konkursu List do Pana Cogito w MOK Zabrze (ocena prac pisemnych uczestników, wręczenie nagrody-albumu o Lwowie dla zwycięskiej szkoły)

Lipiec

1. Udział przedstawicieli Klubu w XXIV Światowym Zjeździe i Pielgrzymce Kresowian na Jasnej Górze pod hasłem Kresowianie w obronie godności Polski i polskiej racji stanu.

5. Udział w spektaklu Ballada o Wołyniu w Operze Śl. w Bytomiu zorganizowanym przez Oddział Katowicki IPN dla uczczenia 75-tej rocznicy zbrodni wołyńskiej.

11. Złożenie wiązanki i zapalenie znicza pod tablicą ku czci poległych, pomordo-wanych i zmarłych kresowian na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza dla uczczenia 75-tej rocznicy zbrodni wołyńskiej.

 

Przez cały ten okres regularnie miały miejsce spotkania w siedzibie Klubu w COP przy ul. Kopernika 14 w Katowicach (co drugi wtorek w godz. 16.00-17.30). Członkowie i sympatycy byli informowani o podejmowanych działaniach drogą mailową, mając możliwość udziału w nich wg zainteresowań i wolnego czasu.

Został także przygotowany plan działań związanych ze 100-leciem Obrony Lwowa w listopadzie b.r- zostanie zaprezentowany w dniu 4 wrześniu (wznowienie działalności Klubu po przerwie letniej).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Praktyki metodyczne dla nauczycieli j. polskiego z Ukrainy

6 - 11 maja 2018


W dniach od 06.05 do 11.05. 2018 r. na zaproszenie KRESOW przebywały w Krakowie nauczycielki języka polskiego z Drohobycza i Żytomierza - podopieczne Ogolnoukrainskiego Koordynacyjno-Metodycznego Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu.
Panie odbyły pięciodniową praktykę metodyczno-językową w Szkole Podstawowej nr 158 na ulicy Strąkowej w Krakowie pod kierunkiem nauczycieli Szkoły. W czasie praktyki miały możliwość zapoznania się z organizacją szkoły, uczestniczenia w lekcjach a także osobistego przeprowadzenia lekcji języka polskiego jako obcego. Oprócz praktyki panie zwiedzały Kraków, odwiedzały księgarnie i wydawców podręcznikow do nauki języka polskiego, spotkały się także z członkami zarządu KRESOW. KRESY jako organizator praktyk zapewniły gościom opiekę, zakwaterowanie, wyżywienie i bilety komunikacji miejskiej.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Praktyki metodyczno-jezykowe dla nauczycieli z Ukrainy

22.04 -26.04.2018


W dniach 22 do 26.04 2018 r. gościliśmy w Krakowie dwie nauczycielki języka polskiego delegowane przez Ogólnoukrainskie Koordynacyjno-Metodyczne Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu . Panie odbyły w ZSOI na ul. Strąkowej w Krakowie  czterodniową praktykę zawodową  w dziedzinie nauczania języka polskiego.

W czasie praktyki  miały możliwość  zapoznania się z funkcjonowaniem szkoły, uczestnictwa w lekcjach języka polskiego i w lekcjach języka polskiego jako obcego , a także osobistego przeprowadzenia tych zajęć.

Oprócz praktyki w szkole zaproszone osoby miały również  okazję krótkiego zwiedzenia Krakowa przy pięknej pogodzie i wzięcia udziału w programie  naukowo-kulturalnym przygotowanym  przez Centrum w Drohobyczu. Nasze Stowarzyszenie było pośrednikiem w nawiązaniu kontaktu ze szkołą, zapewniło Gościom zakwaterowanie, wyżywienie , bilety na komunikację miejską i opiekę.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48