Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

WYJAZD CHARYTATYWNY NA UKRAINĘ

25 - 30. 06.2018


W dniach 25-30.06.2018 odbył się wyjazd charytatywno-krajoznawczy na Ukrainę - Podole.

Trasa prowadziła przez Lwów-Przemyślany-Złoczów-Podhorce-Olesko-Brody-Podkamień-Poczajów-Krzemieniec-Zbaraż-Tarnopol-Buczacz-Kamieniec Podolski-Kołomyję-Stanisławów-Stryj-Drohobycz-Sambor. W czasie wyjazdu przekazaliśmy pomoc rzeczową i finansową dla starszych osób we Lwowie, dla dzieci w parafii Salezjanów św. Piotra i Pawła w Przemyślanach, dla potrzebujących w parafii MB w Buczaczu, dla dwóch rodzin wielodzietnych w Stryju i dla Towarzystwa Kultury Polskiej w Drohobyczu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Katowicki Klub Miłośników Historii i Kultury Lwowa

Sprawozdanie za I półrocze 2018


Katowicki Klub Miłośników Historii i Kultury Lwowa 

Sprawozdanie z działalności w I półroczu 2018 roku

Styczeń

16. Centrum Kresowe Bytom. Prelekcja Prezesa A W na temat Lwów w twórczości Zbigniewa Herberta w związku z Rokiem Zbigniewa Herberta.

28. Udział w audycji Lwowska Fala Radia Katowice z wypowiedzią na ten temat.

21. Udział Prezesa A W w uroczystym opłatku Stowarzyszenia Kresy w Krakowie.

23. Prelekcja na temat Pałace Lwowa podczas zebrania Polskiego Towarzystwa Historycznego O/K-ce.

 

Luty

7. TMLiKPW O/Gliwice. Prelekcja Prezesa A W na temat Lwów w twórczości Zbigniewa Herberta w związku z Rokiem Zbigniewa Herberta.

16. TMLiKPW O/Tychy. Prelekcja Prezesa A W na temat Kadeci lwowscy i inni lwowianie i kresowianie w walce o polskość Śląska 1918-1921.

21. Stowarzyszenie Dąbrowiacy w  Dąbrowie Górniczej.  Prelekcja Prezesa A W na temat Lwów -perła II Rzeczypospolitej.

 

Marzec

1-2. Udział członków Klubu w uroczystościach z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych  w Katowicach.

12. Muzeum Historii Katowic. Prelekcja Prezesa A W na temat Lwów w twórczości Zbigniewa Herberta w związku z Rokiem Zbigniewa Herberta (w ramach konferencji metodycznej nauczycieli języka polskiego).

-TMLiKPW O/Zabrze. Prelekcja Prezesa A W na temat Kadeci lwowscy i inni lwowianie i kresowianie w walce o polskość Śląska 1918-1921.

15. Centrum Kresowe Bytom. Prelekcja Prezesa  AW na temat Wanda-Maryla-Beata. Niezwykłe Polki ze Lwowa.

28. Udział Prezesa Klubu w dorocznym zebraniu sprawozdawczym Stowarzyszenia Kresy w Krakowie. Złożenie sprawozdania z działalności Klubu w 2017 roku.

 

Zakończenie okresu weryfikacji członków Klubu. Swój udział w nim poprzez opłacenie składek za rok 2018 potwierdziło 12 osób.

Zostało także zaprezentowane i weszło w użycie logo (znak plastyczny) Klubu ; dziękujemy młodzieży i pracownikom Młodzieżowego Domu Kultury Tysiąclecie za pomoc przy opracowaniu logo.

Publikacje artykułów Prezesa Klubu w czasopismach Semper Fidelis (nr 1/2018) oraz Polska Niepodległa (nr 05/2018)

 

Kwiecień

4. SP nr 65 w Katowicach. Prelekcja Prezesa A W na temat Lwów w twórczości Zbigniewa Herberta w związku z Rokiem Zbigniewa Herberta (wersja dla uczniów szkół podstawowych). Konsultacje z Dyrekcją Szkoły w sprawie nadania jej imienia Wojciecha Kilara oraz towarzyszących przedsięwzięć (m.in. organizacja wycieczki do Lwowa) -Prezes AW, kol. J. Dolinkiewicz

10. MBP ul. Grażyńskiego. Wykład Prezesa Klubu  Kresowianie na Śląsku z cyklu Wielokulturowy Śląsk. *

16.Areszt Śledczy Sosnowiec. Wykład Prezesa Klubu Józef Piłsudski- z okazji 100-lecia Niepodległości.

17. MHK.  Prelekcja Prezesa A W na temat Kadeci lwowscy i inni lwowianie i kresowianie w walce o polskość Śląska 1918-1921.dla uczestników Uniwersytetu III Wieku.

19. Spotkanie z piosenką lwowską w Młodzieżowym Domu Kultury Tysiąclecie. Występy uczniów, prelekcja Przesa Klubu o muzyce we Lwowie i Wojciechu Kilarze.

 

Maj

3. Udział w uroczystościach państwowych, złożenie wiązanki i zapalenie znicza pod tablicą ku czci poległych, pomordowanych i zmarłych kresowian na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza

9. Baborów, woj. opolskie. Wernisaż wystawy obrazów Jurija Syczewa Hlazuna Spacerkiem po Lwowie w Gminnym Ośrodku Kultury z udziałem m.in. prof. St. S. Niciei. Prelekcje o dawnym Lwowie wygłosili prof. Z. Woźniczka i A. Wilgusiewicz.

10. Centrum Kresowe Bytom. Prelekcja A. Wilgusiewicza na temat Kadeci lwowscy i inni lwowianie i kresowianie w walce o polskość Śląska 1918-1921.

23. TMLiKPW O/Gliwice. Prelekcja Prezesa  AW na temat Wanda-Maryla-Beata. Niezwykłe Polki ze Lwowa.

26. Muzeum w Gliwicach, Udział w spotkaniu i dyskusji z prof. Ryszardem Tomczykiem i dr Barbarą Patlewicz, autorami monografii Cmentarza Janowskiego we Lwowie.

 

Czerwiec

2. Udział w XV Wojewódzkie Dni Kultury Kresowej w Kędzierzynie-Koźlu,

Msza Św. w intencji Polaków pomordowanych na kresach II RP przez ukraińskich nacjonalistów. Kościół pw. Św. Zygmunta i Św. Jadwigi Śląskiej.

Marsz i Apel Pamięci przed Tablicą Upamiętnienia –Gimnazjum Nr 1 Koźle

Konferencja Historyczna -wykłady

4. Organizacja spotkania wyjazdowego  w Zabrzu  Komisji ds. upamiętnień Komisji Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa przy IPN Oddział w Katowicach, poświę-conego upamiętnieniom kresowian i pracy wychowawczej z młodzieżą szkolną. Zorganizował i prowadził Prezes A W

6-7. Wizyta dr Agnieszki Sawicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.   

 Głównym tematem wizyty była promocja książki Konsulat bez precedensu. Agencja konsularna we Lwowie wobec problemów mniejszości polskiej.Odbyły się spotkania w CINiBA w Katowicach , Centrum Kresowym w Bytomiu, a także z młodzieżą w I LO w Katowicach i Uniwersytecie Śl.

12-15. Wycieczka członków i sympatyków Klubu do Lwowa i Żółkwi, zorgani-zowana przy współpracy ze Stowarzyszeniem Kresy w Krakowie (32 osoby). Głównym punktem wycieczki był udział w obchodach odpustowych ku czci św. Antoniego w kościele Jego imienia na Łyczakowie. Odwiedzono także Hospicjum w Brzuchowicach, gdzie złożono dary od uczestników wycieczki.

25. Udział w konferencji Niedokończone msze wołyńskie w PAU w Krakowie, związanej z 75-ta rocznicą zbrodni wołyńskiej ( z udziałem m.in. Prezesa IPN dra Jarosława Szarka)

26. Udział  Prezesa A W w zakończeniu konkursu List do Pana Cogito w MOK Zabrze (ocena prac pisemnych uczestników, wręczenie nagrody-albumu o Lwowie dla zwycięskiej szkoły)

Lipiec

1. Udział przedstawicieli Klubu w XXIV Światowym Zjeździe i Pielgrzymce Kresowian na Jasnej Górze pod hasłem Kresowianie w obronie godności Polski i polskiej racji stanu.

5. Udział w spektaklu Ballada o Wołyniu w Operze Śl. w Bytomiu zorganizowanym przez Oddział Katowicki IPN dla uczczenia 75-tej rocznicy zbrodni wołyńskiej.

11. Złożenie wiązanki i zapalenie znicza pod tablicą ku czci poległych, pomordo-wanych i zmarłych kresowian na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza dla uczczenia 75-tej rocznicy zbrodni wołyńskiej.

 

Przez cały ten okres regularnie miały miejsce spotkania w siedzibie Klubu w COP przy ul. Kopernika 14 w Katowicach (co drugi wtorek w godz. 16.00-17.30). Członkowie i sympatycy byli informowani o podejmowanych działaniach drogą mailową, mając możliwość udziału w nich wg zainteresowań i wolnego czasu.

Został także przygotowany plan działań związanych ze 100-leciem Obrony Lwowa w listopadzie b.r- zostanie zaprezentowany w dniu 4 wrześniu (wznowienie działalności Klubu po przerwie letniej).

 

 

 

 

 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Praktyki metodyczne dla nauczycieli j. polskiego z Ukrainy #3

6 - 11 maja 2018


W dniach od 06.05 do 11.05. 2018 r. na zaproszenie KRESOW przebywały w Krakowie nauczycielki języka polskiego z Drohobycza i Żytomierza - podopieczne Ogolnoukrainskiego Koordynacyjno-Metodycznego Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu.
Panie odbyły pięciodniową praktykę metodyczno-językową w Szkole Podstawowej nr 158 na ulicy Strąkowej w Krakowie pod kierunkiem nauczycieli Szkoły. W czasie praktyki miały możliwość zapoznania się z organizacją szkoły, uczestniczenia w lekcjach a także osobistego przepro-
wadzenia lekcji języka polskiego jako obcego. Oprócz praktyki panie zwiedzały Kraków, odwiedzały księgarnie i wydawców podręcznikow do nauki języka polskiego, spotkały się także z członkami zarządu KRESOW. KRESY jako organizator praktyk zapewniły gościom opiekę, zakwaterowanie, wyżywienie i bilety komunikacji miejskiej.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Praktyki metodyczno-jezykowe dla nauczycieli z Ukrainy #2

22.04 -26.04.2018


W dniach 22 do 26.04 2018 r. gościliśmy w Krakowie dwie nauczycielki języka polskiego delegowane przez Ogólnoukrainskie Koordynacyjno-Metodyczne Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu . Panie odbyły w ZSOI na ul. Strąkowej w Krakowie  czterodniową praktykę zawodową  w dziedzinie nauczania języka polskiego.

W czasie praktyki  miały możliwość  zapoznania się z funkcjonowaniem szkoły, uczestnictwa w lekcjach języka polskiego i w lekcjach języka polskiego jako obcego , a także osobistego przeprowadzenia tych zajęć.

Oprócz praktyki w szkole zaproszone osoby miały również  okazję krótkiego zwiedzenia Krakowa przy pięknej pogodzie i wzięcia udziału w programie  naukowo-kulturalnym przygotowanym  przez Centrum w Drohobyczu. Nasze Stowarzyszenie było pośrednikiem w nawiązaniu kontaktu ze szkołą, zapewniło Gościom zakwaterowanie, wyżywienie , bilety na komunikację miejską i opiekę.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Przekaż 1% podatku na naszą działalnośćKRS: 0000114542

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz naszej działalności.

Każdego roku znaczna część naszych działań może być realizowana właśnie dzięki środkom z 1% podatku. Transport i wysyłka darów, kolonie i zajęcia edukacyjne dla dzieci, zapomogi dla potrzebujących, praktyki dla nauczycieli i wiele innych - nie mogłyby być realizowane bez Państwa wsparcia.

Dziękujemy za wszelką pomoc i obiecujemy dołożyć starań aby uzyskane środki zostały jak najlepiej wykorzystane.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39