Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Nasza działalność we wrześniu 2021 r.• wysłaliśmy dwie paczki z książkami i podręcznikami dla szkoły w Czortkowie i Łucku, a także zakupiliśmy i przekazaliśmy ciśnieniomierz dla osoby starszej z Ukrainy;]

• przekazaliśmy łącznie 1 tys. zł darowizn dla osób starszych we Lwowie i osób potrzebujących na Białorusi;

• ze zbiórki na rzecz rodziny, która przeprowadziła się do Polski uzyskaliśmy 650 zł, które przekazaliśmy rodzinie;

• zakończyliśmy proces wyboru stypendystów – ostatecznie stypendium zostało przyznane trzem osobom rozpoczynającym studia w Polsce od października; łączna wartość przekazanych środków wyniesie przynajmniej19,5 tys. zł (w tym con. 17 tys. zł od darczyńców, którzy rozpoczęli już wpłatę środków na potrzeby stypendium);

• ruszamy z kolejną turą zajęć online od października – uruchomimy przynajmniej 3 grupy: dla osób dorosłych przebywających w Polsce, dla uczniów szkół w Borysławiu, Użgorodzie i Niżankowic;

• wsparliśmy w poszukiwaniu mieszkania i czasowym zakwaterowaniu studentkę rozpoczynającą w październiku studia na UEK.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasza działalność w sierpniu 2021 r.•  Przekazaliśmy trzy zestawy zakupionych leków dla hospicjum w Brzuchowicach, osób starszych we Lwowie i rodziny we Lwowie;

•  Przekazaliśmy 2 paczki książek i podręczników dla szkół w Chmielnickim i Berdyczowie;

•  Przekazaliśmy łącznie 1,5 tys. zł darowizn: dla rodziny polskiej w Strzelczyskach, osób starszych we Lwowie i hospicjum w Brzuchowicach;

•  Przekazaliśmy 1 tys. zł wsparcia dla samotnej matki z dziećmi planującej przeprowadzić się do Polski – cały czas monitorujemy sytuację i wspieramy to przedsięwzięcie, które jest już bliskie realizacji;

•  Odbył się pierwszy z wyjazdów dla członków Stowarzyszenia na Kresy Nadbużańskie;

•  Dzięki wsparciu dwóch darczyńców pozyskaliśmy fundusze na stypendia dla dwóch osób rozpoczynających w tym roku studia w Polsce.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasza działalność w lipcu 2021a) Przekazaliśmy dwie paczki podręczników (ok. 110 szt.) otrzymanych od Kuratorium Oświaty w Poznaniu – podręczniki trafiły do Szkół w Rezenke i Żółkwi;

b) Przekazaliśmy dwa plecaki art. szkolnych i dwie torby żywności i środków czystości dla osób potrzebujących na Mołdawii (Kiszyniów), wcześniej w czerwcu dwie paczki podobnych artykułów trafiły na Naddniestrze;

c) Przekazaliśmy 3 paczki podręczników i książek dla szkół oraz studentów polonistyki na Ukrainie;

d) Wybrany został stypendysta, który od października rozpocznie studia w Polsce i będzie przez rok otrzymywał stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie; trwają rozmowy w zakresie stypendium kolejnemu kandydatowi;

e) Pozyskaliśmy 8 kartonów podręczników szkolnych z j. polskiego ze Szkoły na Płaszowie;

f) Trwają wakacyjne zajęcia j. polskiego dla osób polskiego pochodzenia mieszkających w Polsce – kurs na poziomie średniozaawansowanym prowadzony dla grupy 5-8 osób;

g) Przekazano darowizny dla dwóch osób w łącznej kwocie ok. 600 zł;

h) Uruchomiono zbiórkę dla rodziny polskiego pochodzenia zamierzającej osiedlić się w Polsce – zbiórka dostępna pod linkiem: https://zrzutka.pl/p8cau8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

PERMANENTNA ZBIÓRKA

Prowadzimy nieustającą zbiórkę na rzecz Polaków na Kresach


Prowadzimy nieustającą zbiórkę dla Polaków na Kresach. 

Zbieramy artykuły szkolne, podręczniki, atrakcyjne książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych, drobny sprzęt sportowy, gry edukacyjne, odzież i obuwie sportowe, środki czystości, żywność o długim terminie przydatności do spożycia.

Byłoby wspaniale, gdybyśmy mogli przygotować paczki  na początek roku szkolnego.

Drugi termin , to koniec listopada , akcja przed Świętami Bożego Narodzenia.

Apelujemy o Waszą hojność.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiórka dla rodziny polskiego pochodzenia z UkrainyZapraszamy do wzięcia udziału w zbiórce dla rodziny o polskim pochodzeniu zamieszkałej na Ukrainie, która zamierza osiedlić się w Polsce 🙂

Link do zbiórki poniżej:

https://zrzutka.pl/p8cau8

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54