Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Praktyka studencka w "Kresach"Na prośbę zainteresowanych odbyły w grudniu 2016 i w styczniu 2017 dwudziestogodzinną praktykę w „Kresach" jako organizacji pozarządowej dwie studentki Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego: Katarzyna i Paulina.

W czasie trwania praktyki studentki zapoznały się obszernie teoretycznie z celami i zadaniami Stowarzyszenia, jego historią i aktualną działalnością. Uczestniczyły także a miarę możliwości w bieżących pracach „Kresów”. Mamy nadzieję, że praktyka w naszym Stowarzyszeniu przybliżyła studentkom z jednej strony sens istnienia organizacji pozarządowych, z drugiej zaś ideę niesienia pomocy naszym Rodakom pozostałym na dawnych ziemiach polskich a być może także zaowocuje zaangażowaniem się  w tę pomoc.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Utworzenie klubu Stowarzyszenia w Katowicach

Uchwała Zarządu z dn. 2 lutego 2017


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 2 lutego 2017 r. Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę w sprawie powołania zamiejscowego klubu Stowarzyszenia w Katowicach, który działać będzie pod nazwą "Katowicki Klub Miłośników Historii i Kultury Lwowa". W chwili obecnej Klub tworzy 12 członków Stowarzyszenia. Klub będzie uczestniczyć w naszej działalności charytatywnej jak również podejmować własne inicjatywy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Okulary dla Polaków na UkrainieKolejne 28 par nowych okularów korekcyjnych zostało dostarczonych do Polaków na Ukrainie (osoby z Chmielnickiego, Drohobycza i okolic). Przekazanie okularów było możliwe dzięki współpracy z Fundacja Szkla.com. Okulary zostały przygotowane przez firmę optyczną Kodano zgodnie z przekazanymi receptami. Łącznie do Polaków na Ukrainie trafiło już 45 par okularów.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Opłatek Kresowy 2017

22 stycznia 2017


W niedzielę 22 stycznia po południu, w gościnnych jak zawsze salach Domu Polonii miał miejsce, aby tradycji stało się zadość, 22. już Opłatek Kresowy. Wzięło w nim udział około 60 zaproszonych Członków i Sympatyków Stowarzyszenia.

Spotkanie rozpoczęto modlitwą, której przewodniczył i okolicznościowe słowo wygłosił oraz pobłogosławił opłatki ks. Grzegorz Kotala, Wikary z Parafii Mariackiej. Następnie odczytano list z życzeniami nieobecnego Prezesa Karola Chudoby do uczestników spotkania. W dalszej kolejności krótko przedstawiono dokonania Kresow w 2016 roku oraz plany Stowarzyszenia na 2017 rok. Potem zebrani wysłuchali kolęd w wykonaniu fortepianowym uczniów szkoły muzycznej (w tym ośmioletniej Julii) oraz sami śpiewali znane kolędy. W przerwie Goście dzielili się opłatkiem, składali sobie życzenia oraz częstowali się przygotowanymi ciastami (które ofiarowały piekarnie i cukiernie krakowskie: Cichowscy, Kameccy, Steskal, Dorotka, Zaborowscy oraz Pawlak). Podziękowano darczyńcom, którzy w 2016 wsparli Stowarzyszenie. Zachęcano też do podróży na kresowe ziemie rozdając plany wyjazdow. Spotkanie opłatkowe uświetniła pani Danuta Mucharska kilkoma swoimi wierszami z nowego tomiku. Duże wrażenie wywarła ballada o bł. Księdzu Władysławie Bukowińskim, apostole Kazachstanu.

Zarząd Stowarzyszenia dziękuje wszystkim Członkom i Sympatykom, którzy zechcieli wziąć udział w Opłatku a także tym, którzy go zorganizowali.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie na Spotkanie opłatkowe

22 stycznia 2017, godz. 16.00


Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia na Spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w niedzielę 22 stycznia 2017 r. o godz. 16.00 w Domu Polonii (Rynek Główny 14).

Zarząd Stowarzyszenia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38