Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Wyjazd na Litwę

27 - 31 maj 2019


W dniach 27-31 maja wspólnie ze Szkołą Podstawową w Grajowie (woj. małopolskie) zorganizowaliśmy pięciodniowy wyjazd edukacyjno - krajoznawczy na Litwę. Uczniowie mogli zwiedzać miasta znajdujące się zarówno po polskiej jak i po litewskiej stronie.

Pierwszego dnia wycieczka prowadziła spod Krakowa przez Warszawę, Augustów aż do Suwałk – ten czas pozwolił uczniom poszerzyć swoją wiedze na temat polskiej geografii i podziwiać piękne ojczyste krajobrazy. Następnie podróżnicy przekroczyli wschodnią granicę i z dotarli do Kowna, Kiejdan a później Szumska. Tam młodzież mogła zwiedzić Stare Miasto, a także ratusz, katedrę św. Piotra i Pawła oraz dom Perkuna (kamienica kupiecka z początku XVI w.)

Kolejnym miastem na trasie przejazdu było Wilno. Tam uczniowie zobaczyli słynną Ostrą Bramę, bazylikę archikatedralną św. Stanisława Biskupa oraz kościół św. Ducha. Do jednej z największych atrakcji wyjazdu z pewnością należała wizyta w polskim przedszkolu, a także pobyt na  cmentarzu na Rossie, będącego jedną z najsłynniejszych polskich nekropolii na Litwie. Podopieczni zwiedzili również miejsca związane z  Adamem Mickiewiczem i Juliuszem Słowackim

W następnym dniu uczniowie gościli w Trokach i Sejnach, gdzie mogli podziwiać zamek Wielkich Książąt Litewskich na jeziorze Galwe, a także zobaczyć cmentarz na Antokolu, W tym czasie odwiedzili również  polskie Gimnazjum w Trokach – pozwoliło to uczniom spotkać się ze swoimi rówieśnikami i porozmawiać o wspólnych zainteresowaniach i spędzić ze sobą miło czas

 

Piątek dla podopiecznych Szkoły Podstawowej w Grajowie oznaczał powrót do Krakowa. Trasa wiodła przez  Sejny – Białystok – Tykocin – Siedlce – Kraków. Uczniowie z pewnością długo będą wspominać ten wyjazd. Dodatkowo podczas wycieczki młodzi Polacy pozostawili dary w postaci przyborów szkolnych i zabawek na Litwie.

 

Bardzo dziękujemy za wspólną wycieczkę – już teraz mamy nadzieję na kolejną 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Praktyki metodyczne dla nauczycieli j. polskiego

kwiecień 2019


W dniach od  31. 03 do 06.04. 2019 na zaproszenie KRESOW przebywała w Krakowie pani Maria, pracownik naukowy z tytułem doktora na Uniwersytecie Pedagogicznym w Drohobyczu a zarazem Wicedyrektorka Polskiej Sobotniej Szkoły przy Borysławskiej Szkole Ogólnokształcącej I-III st. nr 3 w Borysławiu.

Pobyt pani Marii miał odmienny charakter, bowiem zamiast praktyki  metodycznej w Szkole Podstawowej nr 158, odbyła ona staż naukowy na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej (pod kierunkiem pani prof.dr hab. Anny Janus-Sitarz).

Pani Maria wysłuchała szeregu wykładów oraz uczestniczyła w ćwiczeniach  z zakresu literatury, języka i metodyki nauczania języka polskiego. Ponadto skorzystała dla swych potrzeb naukowych ze zbiorow Biblioteki Jagiellońskiej. Spotkała się także w siedzibie KRESOW z członkami Stowarzyszenia. Podzieliła się wrażeniami z pobytu w Krakowie oraz zapoznała uczestników spotkania ze swą działalnością naukową (sytuacja socjolingwistyczna, tożsamość narodowościowa, świadomość językowa, kompetencja komunikacyjna młodzieży polskiego pochodzenia na Ukrainie) i pedagogiczną. Opowiedziała również o charakterze Szkoły w Borysławiu i o jej uczniach. Rozmowa dotyczyła także organizowanych przez KRESY w sierpniu 2019 praktyk językowych (w ramach projektu Senatu) dla nauczycieli języka polskiego  z Ukrainy. Wsparła nas cennymi wskazówkami i sugestiami. Pani Maria wyrażała wdzięczność i zadowolenie z  możliwości pobytu w Krakowie i z wzbogacenia swojej zawodowej wiedzy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Praktyki metodyczne dla nauczycieli j. polskiego

25 - 30 marzec 2019


W dniach 24 do 30 marca 2019 na zaproszenie naszego Stowarzyszenia przebywały w Krakowie panie: Helena i Nina  z Pińska na Białorusi nauczycielki ze Społecznej Szkoły Polskiej im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pińsku działającej przy tamtejszym Oddziale Macierzy Polskiej. Szkoła istnieje od 17 lat i uczy (na różnych poziomach) języka polskiego dzieci i młodzież a nawet dorosłych mających polskie korzenie.

Panie odbyły pięciodniową (25.03 do 29.03) praktykę metodyczno-językową w Szkole Podstawowej nr 158 pod kierunkiem nauczycieli szkoły. Była to już 7 edycja praktyk organizowanych prze Stowarzyszenie KRESY. W czasie praktyki Nauczycielki zapoznały się z organizacja szkoły i procesem nauczania języka polskiego, w tym języka polskiego jako obcego. W czasie wolnym Goście zwiedzali Kraków (przy zmiennej marcowej pogodzie) i dokonali zakupow książek na potrzeby swojej macierzystej szkoły. Spotkali się także w siedzibie KRESOW z członkami Zarządu dzieląc się informacjami  na temat ich pracy w Szkole w Pińsku a także wrażeniami z pobytu w Krakowie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Praktyki metodyczne

luty 2019


W dniach od 24 lutego do 1 marca 2019 roku przebywały w Krakowie pani Aleksandra z Korostenia (obwód żytomirski), pani Karolina z Uzgorodu (Zakarpacie) nauczycielki z Ukrainy, które uczą w swoich miejscowościach języka polskiego jako obcego w szkołach ogólnokształcących oraz w szkółkach sobotnio-niedzielnych. Panie skierowane zostały  przez współpracujące z KRESAMI Ogolnoukrainskie  Koordynacyjno-Metodyczne Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu na zaproszenie Stowarzyszenia.

Była to już 6 edycja (począwszy od 2017 roku) praktyk metodyczno- językowych organizowanych przez KRESY. Panie odbyły  w dniach 25 lutego do 1 marca pięciodniowa praktykę jezykowo-metodyczną w Szkole Podstawowej nr 158 pod kierunkiem nauczycieli szkoły. W czasie praktyki zapoznały się z organizacją szkoły, uczestniczyły w lekcjach języka polskiego, w tym języka polskiego jako obcego a także samodzielnie poprowadziły lekcję. Odbyły także spotkanie z pracownikiem naukowym Katedry Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej UJ a także ze studentkami tej Katedry. Oprócz praktyki goście intensywnie zwiedzali Kraków i spotkali się z członkami zarządu Stowarzyszenia dzieląc się z wrażeniami z praktyki w Krakowie i z pracy w swoich szkołach na Ukrainie.

Goście wyrażali zadowolenie z pobytu, wdzięczni za możliwość odwiedzenia Krakowa i wzbogacenia swoich doświadczeń zawodowych a także za obdarowanie przyborami szkolnymi zebranymi w czasie świątecznej zbiorki w krakowskich szkołach. Panie mają także nadzieję na dalszy kontakt.

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych Senatu RP w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Walne Zebranie

20 marca 2019


Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie "Kresy" serdecznie zaprasza na tegoroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (sprawozdawcze), które odbędzie się w dniu 20 marca 2019 r. (środa) o godzinie:
16:00 - I termin
16:30 - II termin
Zebranie odbędzie się w budynku NSZZ Solidarność w Krakowie przy Placu Szczepańskim 5 (IV piętro).
 
Program Zebrania:
 1. Powitanie  Uczestników przez Pana Prezesa Karola Chudobę.
 2. Przedstawienie  programu zebrania i  jego przyjęcie przez Zebranych
 3. Wybór prowadzącego zebranie.
 4. Wybór protokolanta zebrania.
 5. Powołanie Komisji : Mandatowej, Skrutacyjnej i Uchwał
 6. Stwierdzenie ważności zebrania przez Komisję Mandatową.
 7. Odczytanie protokołu z zeszłorocznego walnego zebrania.
 8. Sprawozdanie merytoryczne z działalności KRESOW w 2018 roku.
 9. Sprawozdanie finansowe z działalności KRESOW w 2018 roku.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 12. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego ( uchwała).
 13. Przyjęcie sprawozdania finansowego ( uchwała).
 14. Przyjęcie sprawozdania  Komisji Rewizyjnej ( uchwała)
 15. Udzielenie absolutorium  Zarządowi ( uchwała)
 16. Przedstawienie planu pracy na 2019 rok.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie zebrania.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48