Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Pobyt grupy z Litwy: Lipiec 2011 

W dniach 21-25 lipca „Kresy” gościły grupę młodzieży z polskiej szkoły im. Jana Pawła II w Wilnie. Pobyt obfitował w liczne atrakcje mające na celu przybliżyć naszym młodym Rodakom ze Wschodu ukochane miasto Kraków oraz okolice. Całe przedsięwzięcie doszło do skutku dzięki ofiarności i wielkim sercu naszych darczyńców i wolontariuszy.

Nasi Goście odwiedzili krakowskie Zoo oraz Muzeum Kopalni Soli w Wieliczce. Młodzież miała okazję dokładnie poznać Kraków, jego piękne zabytki i historię, do czego przyczyniła się pani przewodnik, która zapewniła naszej grupie moc informacji, ciekawostek i nie pozwoliła na nudę nawet wówczas, gdy niebo przesłoniły deszczowe chmury. Podążaliśmy śladami Jana Pawła II, zagościliśmy na królewskim Wawelu, poznaliśmy zakamarki Collegium Maius, nie ominęliśmy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz kopca Kościuszki.

Każde odwiedzone miejsce pozwoliło nam niejako „dotknąć” historii a zgromadzone doświadczenia zostaną z pewnością na długo w sercach i pamięci naszych młodych Gości.

Tę cząstkę zabiorą ze sobą by dzielić się nią z naszymi Rodakami na Wschodzie.  

 

 

Zdjęcia
w Zoo
w Zoo
Deszcz nam nie straszny!
Deszcz nam nie st...
Pomnik Grunwaldzki
Pomnik Grunwaldzki
Kościół pw. św. Piotra i Pawła.
Kościół pw. św. P...-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Do dyrektorów Gimnazjów, Liceów Ogólnokształcących i Szkół zawodowychSzanowni Państwo
Dyrektorzy Gimnazjów
Liceów Ogólnokształcących
Szkół Zawodowych
w Krakowie

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” w Krakowie pragnie zainteresować państwa, a za Waszym pośrednictwem Nauczycieli i Uczniów naszą działalnością z nadzieją na aktywne włączenie się krakowskich szkół w rozliczne formy kontaktów i pomocy Polakom na Wschodzie.
     Stowarzyszenie nasze powstało w roku 1996 jako organizacja pozarządowa, której celem jest działalność charytatywna na rzecz Polaków na Wschodzie, a ściślej mówiąc na terenach Krajów byłego ZSRR – Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii, Kazachstanu, Mołdawii oraz Rosji, aż po Syberię włącznie. Rozmiary naszej pomocy – jakkolwiek ciągle niewystarczające – są dość znaczne i obejmują różne formy i dziedziny. Przekazujemy organizacjom polonijnym, parafiom, szkołom i konkretnym rodzinom polskim książki (literaturę polską i podręczniki), zabawki dla dzieci przedszkolnych, żywność i odzież (przybory, pomoce szkolne, lekarstwa, sprzęt sportowy a także określone sumy pieniędzy na remonty i wyposażenie lokali organizacji polskich, szkół i kościołów.
    Stowarzyszenie nie posiada żadnych stałych dotacji z budżetu państwa ani też innych dochodów. Niewielkie środki na pomoc dla Polaków uzyskujemy z dobrowolnych wpłat sympatyków stowarzyszenia Kresy, ze składek członkowskich, organizujemy zbiórki darów od osób indywidualnych i instytucji.
    Główną jednak formą zdobywania środków i udzielania pomocy Polakom są organizowane przez nas wyjazdy autokarowe do historycznych miejscowości (dawniej polskich), gdzie występują duże skupiska Polaków. Wyjazdy te, obok celów poznawczych i patriotycznych mają również charakter charytatywny. Z opłat i darów uczestników tworzy się fundusz pomocowy, dzięki któremu świadczymy naszym rodakom potrzebną pomoc. Grupa wyjazdowa zabiera zgromadzone uprzednio w Stowarzyszeniu paczki z różnorodnymi darami celem przekazania ich Polakom.
    Nasze wyjazdy zawierają ogromny ładunek emocjonalny, są lekcją patriotyzmu oraz historii naszej i naszych wschodnich sąsiadów. Nadto spełniają bardzo ważną rolę w szerzeniu wśród Polaków na obczyźnie wiedzy o dzisiejszej Polsce, o jej rozwoju cywilizacyjnym i kulturowym, a także podtrzymują ich więzi z Ojczyzną.
    W czasie naszych odwiedzin w szkołach stwierdzamy niezwykłą troskę polskich uczniów i ich nauczycieli o podtrzymywanie polskich tradycji i zwyczajów, o pielęgnowanie polskiego języka, a także ogromny patriotyzm i dumę z polskości.
Tak więc wyjazdy na Kresy młodzieży szkolnej mogą stanowić bardzo wartościową formę realizacji programów dydaktyczno-wychowawczych, uczyć uczniów patriotyzmu z także pogłębiać wiedzę o historii Polski i wielu twórcach literatury polskiej. Przykładowo, można tu wymienić takie wyjazdy jak „Szlakiem A. Mickiewicza”, „Śladami życia i twórczości J. Słowackiego”, „Śladami bohaterów trylogii H. Sienkiewicza”, „Śladami Wielkich Polaków”, „Zamki Ziemi Lwowskiej i Wołynia”, „Nad Niemnem” i „Jezioro Świteź”, „Kaziuki Wileńskie” – „Ostra Brama”, „Ach ten Lwów” itp.
    Niestety udział szkół i uczniów w tych wyjazdach dotychczas był nieznaczny. Wśród powodów jakie zdołaliśmy ustalić są przede wszystkim ograniczone możliwości finansowe uczniów. 
W sprawie wsparcia finansowego wyjazdów i wycieczek szkolnych na Kresy występowaliśmy do Ministerstwa Edukacji Narodowej i władz Miasta Krakowa.
Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę o dofinansowaniu wyjazdów na Wschód organizowanych dla uczniów krakowskich Gimnazjów.
    Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” posiadające 16-letni staż, doświadczenie i szerokie kontakty z polskimi placówkami oświatowymi na Wschodzie jest gotowe przygotować i zorganizować stosowny wyjazd w każdym terminie po uprzednim wcześniejszym zgłoszeniu.
    Liczymy też na nawiązywanie przez krakowskie szkoły stałych kontaktów ze szkołami polskimi na Kresach i organizowanie wymiany uczniów i nauczycieli, zespołów artystycznych, sportowych itp.
Jesteśmy bardzo zainteresowani organizowaniem przyjazdów polskiej młodzieży kresowej do Krakowa i rozszerzaniem w ten sposób jej wiedzy o Polsce, pogłębianiu patriotyzmu i więzi emocjonalnych z Polską. Stowarzyszenie w miarę swoich możliwości udzieli szkołom pomocy organizacyjnej w tym zakresie, wskaże adresy szkół na Kresach, sposoby nawiązywania kontaktów itp.
Z wdzięcznością przyjmiemy też włączenie się zainteresowanych uczniów w naszą codzienną działalność w charakterze wolontariuszy, pomagających w organizowaniu zbiórek darów, przyjmowaniu przyjeżdżających do Krakowa grup „Kresowiaków”, w organizowaniu imprez itp.
Wszelkie zgłoszenia współpracy z naszym Stowarzyszeniem prosimy kierować na adres podany w nagłówku pisma.

Irena Koniusz
Sekretarz

Karol Chudoba
Prezes
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do współpracy!Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy dla dobra rodaków zamieszkałych na Kresach II Rzeczpospolitej!

  • Organizujemy wyjazdy charytatywne.
  • Przeprowadzamy w Krakowie zbiórkę darów (leki, żywność, odzież, artykuły szkolne itp.)Spotykamy się za granicą z rodakami - w szkołach i parafiachNiesiemy pomoc dzieciom i młodzieży na wschodzie.
  • Dbamy o ochronę polskich pamiątek i dóbr kulturalnych.
  • Uczestniczymy w pomocy katolickim obiektom sakralnym i powstającym parafiom oraz szkołom języka polskiego. Opiekujemy się młodzieżą ze Wschodu studiującą w Krakowie, gdzie prowadzimy Integracyjny Klub Studentów.


Stowarzyszenie „Kresy” zaprasza do uczestnictwa w wycieczkach młodzież z krakowskich szkół! Poznacie historię, piękno polskich zabytków, kulturę i architekturę Kresów II Rzeczypospolitej!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1% Pomóż Polakom na Kresach!
Wpłata 1% podatku – przywilej, dzięki któremu pomożesz rodakom na wschodzie, nic nie tracąc. Wypełniając roczne zeznanie podatkowe (PIT), w odpowiedniej rubryce zadeklaruj swoją wolę przekazania darowizny na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Polakom Na Wschodzie „Kresy” KRS 0000114542 Urząd Skarbowy sam przekaże twoją darowiznę na konto stowarzyszenia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54