Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Przedświąteczna zbiórka darówZapraszamy do włączenia się w pomoc naszym Rodakom - szkołom polskim oraz osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Potrzebne są:

1) artykuły szkole (m.in. plecaki, zeszyty kredki, farby, bloki do rysowania, papier kolorowy A4, pędzle, długopisy, flamastry, magnesy do tablicy, piórniki, gry edukacyjne, plansze dydaktyczne);

2) sprzęt sportowy (m.in. piłki do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, rakietki i piłeczki do ping-ponga, komplety strojów sportowych);

3) chemia gospodarcza (m.in. proszki i płyny do prania, środki do mycia podłóg i WC, płyny do mycia naczyń);

4) środki higieny osobistej (pampersy dla dorosłych, zasypki, oliwki dla dzieci, mydła, płyny do mycia);

5) żywność – wyłącznie: słodycze, kawa, herbata, kakao i konserwy.

Można także wesprzeć akcje finansowo dokonując wpłaty dowolnej kwoty na konto Stowarzyszenia 
konto: Bank PKO SA nr 68 1240 4533 1111 0010 4615 1389 
Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie "Kresy"
ul. św. Marka 6/2c
31-012 Kraków
Zebrane środki przeznaczymy na dokupienie potrzebnych artykułów oraz organizację transportu darów.

GDZIE PRZEKAZAC DARY 
Dary można przynosić do 14 grudnia 2019 bezpośrednio do siedziby Stowarzyszenia ul. św. Marka 6/2c Kraków w każdą środę w godzinach 17.00-19.00, na odbiór w innym czasie można umówić się mailowo pisząc na kresykrakow@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyjazd charytatywno - turystyczny do Mołdawii

17 - 24 sierpnia 2019


17.09.2019 r.  Wyjazd nastąpił z Krakowa w godz. porannych. Granicę przekroczyliśmy ok. godz. 14.00 w miejscowości Budomierz.  Po przyjeździe do Lwowa i krótkim zwiedzaniu centrum miasta, zakończonym obiadem w restauracji Premiera Lwowska. Nocleg do Domu Pielgrzyma w  Brzuchowicach - dzielnicy na obrzeżu Lwowa

18.09.2019 r. Wyjazd do Czerniowiec , przez Rohatyn, Bursztyn oraz Stanisławów , połączony ze zwiedzaniem centrum tego miasta. W Czerniowcach po zakwaterowanie w hotelu Kijów – nastąpił krótki popołudniowy, spacer po mieście, (ratusz, opera, obejrzenie Pałacu Metropolitów Bukowińskich.)

19.09.2019 r.  Wyjazd  w kierunku granicy Mołdawii. Granicę przekroczamy w miejscowości Mamaliha. W drodze do Kiszyniowa zatrzymaliśmy się w m. Berezowka (dawniej Cecora), gdzie znajduje się obelisk upamiętniający bitwę w 1620 r. z Turkami i śmierć Wielkiego Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Następny postój to  miejscowość Soroka n/Dniestrem. Zwiedziliśmy tam fortecę zbudowaną przez księcia mołdawskiego Stefana III Wielkiego w 1489 r.  Wieczorem obiadokolacja w znakomitej resturacji „Orhideea” i zakwaterowanie w Centrum Jana Pawła II, w Kiszyniowie. 

20.09.2019 r. Zwiedzanie okolic Kiszyniowa  - Saharna, monastyr z 1777 r. nad Dniestrem, klasztor św. Trójcy, jaskinie mnichów, wodospad, Orheiul Vechi, położony na skalnej grzędzie kompleks klasztorny (XII – XVII w.)  Obiadokolacja w „Orhideea” i przejazd do Centrum. Wieczorny spacer po stolicy Mołdawii.  

21.09.2019 r. Zwiedzanie z przewodnikiem stolicy. Łuk Triumfalny, Katedra,  Cerkiew Narodzenia M.B., Cerkiew pw. Św. Pantelejmona, siedziba prezydenta, a następnie  wyjazd do m. Cricova, i zwiedzanie największych na świecie piwnic winnych (ponad 139 km wykutych w skałach korytarzy.) oraz zakupy słynnych mołdawskich koniaków.   Obiadokolacja w „Orhideea”  i przejazd na nocleg.

22.09.2019 r. Jedniodniowy wyjazd do separatystycznej Republiki Naddniestrze. Do wyjazdu konieczna jest kilkugodzinna przepustka. Przy wjeździe do stolicy, Republiki -  Tyraspola widoczny wojskowy posterunek z czołgiem. Zwiedzanie z przewodnikiem miasta.  Wizyta w polskim kościele i spotkanie z polskim duchownym. Następny etap - to wizyta w Polskim Dom Kultury, gdzie miał miejsce, wzruszający muzyczny występ zespołu dziecięcego. Na ręce Kierowniczki - przekazano dary w postaci materiałów szkolnych, książek i odzieży.  Przy wyjeździe z Nadniestrza, zwiedzanie olbrzymiej twierdzy m. Bendery - Tighina. Obiadokolacja w „Orhideea”  i przejazd na nocleg.

23.09.2019 r. Ranny wyjazd z Kiszyniowa w kierunku na Kamieniec Podolski. Po drodze wstępujemy do najstarszego w Mołdawii monasteru Capriana z XV w.  z bardzo cennym zabytkiem sakralnym - cerkwią Zaśnięcia Matki Boskiej.  Kolejny etap to miasto Bielce.  Krótki spacer po mieście pomnik Stefana Wielkiego, katolicki kościół pw. Świętych Archaniołów, Sobór pw. św. Mikołaja, Dom Polski.   Wieczorne zwiedzanie Twierdzy w Chocimiu. Obiadokolacja i nocleg u Sióstr Dominikanek.  Przekazanie darów dla dzieci, którymi opiekują się siostry zakonne.

24.09.2019 r. Poranny spacer po Kamieńcu Podolskim i zwiedzanie Twierdzy. Wyjazd w kierunku Tarnopola, połączony z krótkim pobytem w tym mieście. Poźnym popołudniem przyjazd do Lwowa, obiad w restauracji Premiera Lwowska.  Wyjazd do Krakowa przez przejście w Budomierzu. Przyjazd do Krakowa o. godz. 4.00 rano.

 

Wyjazd spełnił swój cel zarówno charytatywny, jak turystyczny. Świadczą o tym pozytywne opinie wyrażane przez grupę.  Przekazano zebrane dary, nawiązano w Tyraspolu kontakt w Polskim Domu Kultury, który zaowocuje dalszą pomocą dla  jego podopiecznych.

Mając na uwadze krajobrazy i zabytki  Mołdawii wydaje się, że jest to kraj turystycznie niedoceniony, warty głębszego zainteresowania. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

szkolenie językowe dla nauczycieli z Ukrainy

3 - 11 sierpnia


W dniach od 3 do 11 sierpnia w Krakowie odbyło się szkolenie językowe, w którym wzięli udział nauczyciele języka polskiego z Ukrainy. W oparciu o współpracę z Centrum  Metodycznym Języka i kultury Polskiej w Drohobyczu, mieliśmy okazję gościć 16 osób z różnych części Ukrainy (m.in. Drohobycz, Berdyczów, Krzywy Róg, Użgorod). Głównym cele projektu było  powiększenie kompetencji językowych uczestników, a także poprawa poziomu nauczania języka polskiego na Ukrainie.

 

Nauczyciele otrzymali specjalistyczną pomoc w zakresie pisania, czytania, mówienie oraz ciekawych sposobów przekazywania wiedzy. W godzinach popołudniowych, czyli w czasie wolnym od zajęć językowych uczestnicy mieli okazję do zwiedzania Krakowa i korzystania z dodatkowych wydarzeń. Wśród licznych atrakcji znalazły się m.in.: Wieczorny spacer po mieście z przewodnikiem - „Kraków światłem malowany”, zwiedzanie domu Jana Matejki, warsztaty przygotowane przez pracowników Muzeum Narodowego, warsztaty aktorskie itd.

 

            Mamy nadzieję, że wiedza wyniesiona ze szkolenia będzie przydatna dla uczestników w ich codziennej pracy. Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, których wsparcie umożliwiło realizację projektu. W szczególności dziękujemy Senat Rzeczypospolitej Polskiej - za współfinansowanie projektu, Centrum Metodyczne Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu - partnerowi projektu, Muzeum Narodowe w Krakowie - organizatorowi warsztatów, Fundacji im. Rodziny Mieszkowskich - za zaproszenie na obiad powitalny oraz zakup upominków, a także Rada Miasta Krakowa - Strona Oficjalna oraz Panu PrezydentowiJacek Majchrowski - za umożliwienie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską.


Projekt był współfinansowany ze środków finansowych Senatu RP otrzymanych w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Wakacje z Krakowem – kolonie edukacyjne dla młodzieży polskiego pochodzenia

1-11 lipiec 2019


W dniach od 1 do 11 lipca 2019 roku miała miejsce kolejna edycja kolonii edukacyjnych „Wakacje z Krakowem”. W ramach kolonii zorganizowaliśmy jeden dziesięciodniowy turnus dla 41 uczniów i 5 opiekunów. Przyjechała młodzież z Białorusi (Grodno, Mińsk) i Ukrainy (Borysław, Chmielnicki i Żytomierz).

Uczestnicy zostali zakwaterowani na Alei Focha 39 w Bursie Szkół Ponadpodstawowych, gdzie korzystali też z posiłków i gdzie odbywały się lekcje.

Po przyjeździe przeprowadzono ustny test ze znajomości języka polskiego, który stanowił podstawę do zakwalifikowania do odpowiedniego poziomu nauczania. Lekcje odbywały się w godzinach przedpołudniowych i były prowadzone bardzo ciekawie i z ogromnym zaangażowaniem i kreatywnością przez wykwalifikowane nauczycielki języka polskiego (w tym języka polskiego jako obcego).

Popołudnia i wieczory były poświęcone na zwiedzanie Krakowa i okolic, na poznawanie historii i kultury miasta, na sport i rekreację.

Program był bardzo bogaty i urozmaicony i obejmował m. in. zwiedzanie Wawelu i Starego Miasta, piknik integracyjny, grę miejską, zajęcia zręcznościowe w Parku Jordana, zwiedzanie Biblioteki Jagiellońskiej i Collegium Maius, zwiedzanie Podgórza, wycieczkę na Kopiec Kościuszki, zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce, konkurs Mam Talent, wieczorną wycieczkę po Krakowie, turniej siatkówki, dyskotekę i wiele innych.

Uczestnikom kolonii towarzyszyli wolontariusze - rówieśnicy - uczniowie krakowskich szkół. Na spotkaniu pożegnalnym wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki, a uczestnicy wykonali dla Stowarzyszenia piękne kolaże obrazujące ich pobyt w Krakowie.

Młodzież miała na czas pobytu zagwarantowane bezpłatne przejazdy komunikacją miejską, co bardzo ułatwiło zwiedzanie miasta.

Uczestnicy (opiekunowie i młodzież) wyrażali zadowolenie z pobytu, radość z możliwości przyjazdu do Krakowa, wzbogacenia znajomości języka polskiego i wiedzy o kulturze miasta, a także z nawiązania znajomości z rówieśnikami z Krakowa i z innych miejscowości z Białorusi i Ukrainy.

W tym roku kolonie były finansowane ze środków sponsorów prywatnych, wpłat uczestników oraz środków własnych z 1% podatku.Kolonie mogły odbyć się dzięki zrozumieniu i życzliwości różnych krakowskich instytucji i osób prywatnych i dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i członków zarządu KRESOW.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację kolonii. Dziękujemy również wszystkim instytucjom bez których wsparcia organizacja kolonii byłaby niemożliwa lub bardzo utrudniona. W szczególności dziękujemy: firmie z Krakowa, Wodociągom Miasta Krakowa, Radzie Miasta Krakowa, Panu Prezydentowi Jackowi Majchrowskiemu, Komitetowi Kopca Kościuszki w Krakowie, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, Katedrze na Wawelu, Kopalni Soli "Wieliczka" oraz Bibliotece Jagiellońskiej.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pobyt zespołu "Perła" z Doliny

5-6 czerwca 2019


W dniach 5 i 6 czerwca zawitał do Krakowa zespół wokalno-taneczny PERŁA z Doliny na Ukrainie. Jest to zespół dziecięcy działający przy Parafii w Dolinie, pod kierownictwem ks. Proboszcza  i nauczycielek języka polskiego.

Zespół przyjechał do Polski wcześniej na festiwal w Kędzierzynie-Koźlu, następnie do Opola, w międzyczasie trafił do  nas.

Mają bardzo bogaty repertuar. Obecnie prezentowali w Polsce spektakl  historyczno-patriotyczny (od Chrztu Polski do odzyskania niepodległości).

Na prośbę księdza zorganizowaliśmy dla nich występy w Szkole Podstawowej nr 149 im.J.Piłsudskiego i Szkole nr 164 im. Bł. Franciszki Siedliskiej na Kurdwanowie . Spektakl zrobił duże wrażenie i  bardzo się podobał. W obu szkołach goście zostali serdecznie przyjęci i poczęstowani obiadem .                         

 Z naszej strony załatwiliśmy i dofinansowaliśmy w kwocie 600 zł nocleg dla nich w hostelu Ojców Zmartwychwstańców na Zakrzówku.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48