Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Rozstrzygnięcie konkursu "Polska w moim sercu 2020"W konkursie "Polska w moim sercu 2020" wzięło udział 12 uczestników z Białorusi, Mołdawii i Ukrainy. 

Zwyciężczynią została Sofia Jurkevicz (Niżankowice, Ukraina) z pracą multimedialną poświęconą dziedzictwu Jana Pawła II

II miejsce zajęła Julia Mraczyńska (Niżankowice, Ukraina) z pracą multimedialną poświęconą dziedzictwu Jana Pawła II

III miejsce ex aequo zajęli:

Oleg Oala (Bielce, Mołdawia) z pracą multimedialną poświęconą dziedzictwu Jana Pawła II

- Anton Hrycyszcz (Użgorod, Ukraina) z esejem na temat: "Solidarność" - 40. rocznica ruchu obywatelskiego. Idealne Państwo - jak chciałbyś, żeby wyglądał Twój kraj? 

- Anita Kusznir (Chmielnicki, Ukraina) z pracą pisemną na temat dziedzictwa Jana Pawła II

W młodszej kategorii wiekowej zostały wyróżnione prace dwóch uczennic Szkoły Społecznej Polskiej Macierzy Szkolnej w Oszmianach: Palina Akulevich oraz Darya Akulevich

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie a z laureatami skontaktujemy się za pośrednictwem e- mail.

W poniższym linku znajduje się link do zwycięskiej pracy w konkursie - zapraszamy do oglądania

https://m.youtube.com/watch?v=-ZQhTztWelw
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Drodzy Darczyńcy !

PODZIĘKOWANIA


Zarząd Stowarzyszenia KRESY w Krakowie składa serdeczne podziękowania za systematyczne i wytrwałe wspieranie naszej działalności na rzecz Polaków na Wschodzie, zarówno finansowo jak i poprzez przekazywanie darów rzeczowych. 

Dzięki temu, pomimo trudnej sytuacji oraz wielu ograniczeń w prowadzeniu naszej działalności w chwili obecnej, mogliśmy w ostatnim roku przeprowadzić szereg działań na rzecz Polaków zamieszkałych na Wschodzie, zarówno w zakresie pomocy materialnej, jak i działalności na rzecz szkolnictwa polskiego.            W szczególności udało nam się:

  • wspomóc finansowo i materialnie osoby starsze i chore oraz rodziny wielodzietne cierpiące niedostatek na Ukrainie i w Mołdawii, a także młodzież polską z Kresów studiującą w Polsce;
  • wspomóc finansowo i materialnie szkoły sobotnio- niedzielne i świetlice Sióstr Dominikanek w Żółkwi      i Czortkowie, Centrum Polskie w Chmielnickim, Centrum Metodyczno-Koordynacyjne Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu, Dom Miłosierdzia w Gródku Podolskim i Hospicjum w Brzuchowicach;
  • rozpocząć prowadzenie zajęć z języka polskiego online dla młodzieży z Ukrainy i Białorusi, aktualnie stałe zajęcia prowadzone są już dla siedmiu grup z pięciu szkół polskich na Wschodzie;
  • zorganizować kursy doszkalające dla nauczycieli języka polskiego pracujących na Ukrainie i Białorusi;
  • zorganizować konkurs „Polska w moim sercu” dla młodzieży szkół polskich na Wschodzie oraz sfinansować nagrody;
  • zakupić nowe podręczniki do języka polskiego dla uczniów szkoły w Borysławiu, szkoły w Użgorodzie oraz szkoły w Maćkowcach, oprócz tego regularnie wysyłamy książki dla polskich organizacji i szkół sobotnio-niedzielnych tworzących własne biblioteki na Ukrainie;
  • zorganizować pomoc dla uchodźców polskiego pochodzenia z Białorusi, przebywających w obozach tymczasowych lub próbujących ułożyć swoje życie w Polsce;
  • oraz wiele innych mniejszych inicjatyw.

To wszystko, pomimo szerzącej się pandemii, udało się przeprowadzić dzięki Państwa hojności.

Prosimy przyjąć wyrazy wdzięczności i szacunku oraz życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

 

Małgorzata Semkowicz                                                    Piotr Caban

Wiceprezes                                                                     Wiceprezes                                                            
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Działalność w drugiej połowie 2020 r.Pomimo wielu ograniczeń związanych z przekraczaniem granicy oraz przewozem darów a także trudności organizacyjnych w bieżącej pracy, w drugiej połowie minionego roku zrealizowaliśmy wiele przedsięwzięć w ramach pomocy Polakom na Wschodzie. W szczególności:

a) przekazaliśmy ok. 8 tys. zł darowizn pieniężnych oraz zapomóg finansowych – środki pieniężne trafiły do kilkunastu osób i rodzin zamieszkałych na Wschodzie, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, odbywających leczenie lub w celu przygotowania paczek dla dzieci;

b) przekazaliśmy kilkanaście paczek z pomocą dla szkół i osób potrzebujących – przede wszystkim podręczniki do nauki j. polskiego oraz artykuły medyczne;

c) uruchomiliśmy zajęcia j. polskiego dla młodzieży z Ukrainy i Białorusi polskiego pochodzenia oraz planujących przyjazd do polski – zajęcia są prowadzone zdalnie (przez platformę zoom) przez polskich lektorów; w chwili obecnej prowadzonych jest sześć grup zajęciowych;

d) przeprowadziliśmy szkolenie językowe dla nauczycieli z Białorusi;

e) zorganizowaliśmy konkurs „Polska w moim sercu” dla uczniów szkół na Wschodzie;

f) przeprowadziliśmy przedświąteczną zbiórkę darów – zebranych zostało sporo artykułów oraz środków pieniężnych, które sukcesywnie będą przekazywane na Wschód;

g) rozwijaliśmy współpracę z małopolskimi szkołami, które wzięły udział w zbiórce darów oraz kilku innych projektach edukacyjnych i pomocowych (np. akcja „Podaruj wiersz”, wysyłka kartek z życzeniami);

h) rozpoczęliśmy akcję pomocy na rzecz uchodźców polskiego pochodzenia z Białorusi, do tej pory przekazaliśmy kilka paczek z pomocą materialną (żywność, ubrania itp.).

Więcej informacji o naszej bieżącej działalności można znaleźć na naszym fanpage’u na Facebooku: https://www.facebook.com/Kresy.Polska

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Boże NarodzenieNajlepsze Życzenia Świąteczne i Noworoczne

dla wszystkich naszych Przyjaciół
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiórka " Bliźni w potrzebie"Rok 2020 dla wielu z nas jest czasem bardzo trudnym i wymagającym w związku z wybuchem pandemii koronawirusa. Spora liczba osób straciła pracę i musiała przeorganizować swoje życie, a także porzucić dotychczasowe przyzwyczajenia. Mieszkańcy Białorusi, borykają się jeszcze z innymi problemami – chcąc walczyć o swoją wolność często ryzykują własne bezpieczeństwo, zdrowie i życie, dlatego wielu z nich zostało zmuszonych do opuszczenia swojej Ojczyzny i udania się do obcego kraju. Należą do nich uchodźcy, którzy przebywają w ośrodku recepcyjnym w Białej Podlaskiej (wśród nich są również osoby posiadające polskie korzenie).

Chcielibyśmy razem z Państwem zapewnić im namiastkę domu i zapewnić „polską gościnność”. Stąd postanowiliśmy zorganizować zbiórkę pieniędzy, za które zostaną zakupione najważniejsze środki czystości, potrzebna odzież oraz żywność o długim terminie ważności. Następnie przekażemy ją bezpośrednio do obozu uchodźców w Białej Podlaskiej

Nie bądźmy obojętni na potrzeby innych, przecież jeszcze sami kilkadziesiąt lat temu potrzebowaliśmy pomocy. 

link do zbiórki: https://zrzutka.pl/sua8tm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54