Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Sprawozdanie

Sprawozdanie ze zbiórki przeprowadzonej w marketach TESCO
i AUCHAN w Krakowie 23 i 24 listopada 2012 r.


  1. dz. 129 / 2012 Kraków , 20.12.2012 r.

 

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

PRZEPROWADZONEJ W DNIACH 23.11.2012 i 24.11.2012

w HIPERMARKETACH TESCO i AUCHAN w Krakowie.

 

Zbiórki przeprowadzono na podstawie zezwolenia uzyskanego w Ministerstwie Administracji
i Cyfryzacji ( Decyzja nr 59 / 2012 z dnia 23.10.2012)

 

23.11.2012 w godzinach 10,00 – 19,00 przeprowadzono zbiórkę darów oraz zbiórkę pieniężną do puszek

kwestarskich w hipermarkecie TESCO przy ul. Kapelanka .
Uzyskano zgodę tylko na 1 dzień zbiórki.

 

24.11.2012 w godzinach 10,00 – 20,00 przeprowadzono zbiórkę darów  w  AUCHAN na terenie kompleksu BONARKA.

Uzyskano zgodę tylko na 1 dzień zbiórki.

 

Inne markety nie wyraziły zgody na zbiórki na ich terenie.

 

W obydwu zbiórkach udział wzięli wolontariusze - uczniowie gimnazjów krakowskich i studenci
oraz koordynatorzy z ramienia Stowarzyszenia KRESY.

Zebrano dary w postaci suchej żywności ( ryż , mąka, cukier, makaron, olej, konserwy – łącznie ok. 400 kg ) , słodycze , przybory szkolne oraz środki czystości .

Do puszek zebrano w sumie 115,08 zł .

Zebrane pieniądze wykorzystano na zakup słodyczy przeznaczonych dla placówek polskich na Białorusi.

 

Sporządzono 45 paczek , każda o wartości ok. 60 zł.

 

Zebrane dary przekazano podczas wyjazdów charytatywnych na Białoruś w dniach \-28.11. - 03.12.2012 oraz na Litwę w dniach 05. - 08.12.2012 r.

 

                                  Sekretarz                                                                              Prezes

                         Małgorzata Semkowicz                                                        Karol Chudoba
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

BOŻE NARODZENIE

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE


Anioł pasterzom mówił
Chrystus sie nam narodził
w Betlejem , nie bardzo podłym mieście
narodził się w ubóstwie
Pan wszego stworzenia ...


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Msza św. za Zmarłych

ZA ZMARŁYCH CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA 'KRESY'


Dnia 13 grudnia o godzinie 16,15 odprawiona będzie

Msza św. za zmarłych członków i sympatyków
Stowarzyszenia Pomocy  Polakom Na Wschodzie KRESY
 w kościele Sanktuarium św. Kazimierza OO Reformatów przy ul Reformackiej 5

Adam Krajewski

Danuta Wianecka- Pociej

Marek Gębala

Kierska Maria

Jan Proszak

Adler Zygmunt

Zofia Rogalska

Jadwiga Pacyna

Danuta Sadkowska (TMW)

Odlanicki Poczobut Michał (TMW)

Kuraszkiewicz Tadeusz

Piotrowski Henryk

Jerzy Malczyk

Jerzy Makow

Bronisław Maciejowski (TMW)

Jan Grodzicki (TMW)

Maria Tyszowiecka (TMW)

O. Grzegorz (Franciszkanin Sanktuarium św Kazimierza )

Kazimierz Pelc

Wiesław Łapiński

Andrzej Niesiołowski

Bolesław Kowalski (TMW)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ktokolwiek będziesz w nowogródzkiej stronie ...

Pani Maria Dobrzyńska


Maria Dobrzyńska - Karawajska urodziła się w połowie dwudziestolecia międzywojennego w Nowogródku w rodzinie głęboko religijnej i patriotycznej.Jest potomkinią (w siódmym pokoleniu) Maćka nad Maćkami na trwałe zapisanego w historii literatury polskiej w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza.
Maria miała trzech starszych braci.  Kiedy wybuchła II wojna światowa Maria rozpoczęła naukę
w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Nowogródku jako absolwentka prywatnej szkoły powszechnej
Sióstr Nazaretanek. Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski 17 września 1939 roku i zajęciu Nowogródka
Maria i dwaj młodsi bracia uczyli się w tzw. dziesięciolatce polskiej. Po dwóch latach, już pod okupacją niemiecką w Nowogródku nie funkcjonowały żadne szkoły.
Rodzina Dobrzyńskich tak jak większość rodzin polskich zaangażowała się w działalność podziemną, pomagała Żydom i żołnierzom AK.
W lipcu 1943 roku nastąpiło aresztowanie ponad stu Polaków, w tym dwóch braci Marii – Albina
i Leonarda. W ramach represji ludności miejscowej zamierzano ich rozstrzelać.  11 Sióstr Nazaretanek ofiarowało swoje życie za pojmanych. Uwięzionym karę śmierci zamieniono na wywóz na roboty do Niemiec, a Siostry aresztowano i nazajutrz rozstrzelano  koło leśniczówki zwanej Batorówką .
Maria zaczęła działać w konspiracji jako łączniczka – pseudonim Ziuta. Stanisław, brat Marii, brał udział
w operacji „Ostra Brama”, aresztowany przez NKWD z dużą grupą żołnierzy AK został oddzielony, uwięziony, a potem skazany i wywieziony do łagru w Norylsku.  Wspieranie brata i konieczność opieki nad starymi rodzicami oraz sparaliżowaną babcią  zadecydowało o tym, że nie skorzystała z prawa przesiedlenia w powojenne granice Polski.  Brat nie powrócił z Syberii.
Zostawszy w rodzinnym mieście Maria nie poddała się machinie rusyfikacyjnej. Chroniło ją przed tym silne poczucie polskości, język ojczysty, który zachowała w formie nieskażonej i jej poezja – azyl we wszystkich trudnych chwilach.
Maria Dobrzyńska należy do pokolenia, które wybrało trudniejszy los, zostało na ojcowiźnie i wytrwale świadczy o swej polskości. W prostych i serdecznych strofach jej wierszy wyraża się przede wszystkim uczucie i ono jest właśnie źródłem wzruszenia – miłości do gniazda rodzinnego, ziemi ojczystej, do języka dziadów i ojców. Uczucia te autorka ocaliła w sobie w najcięższych latach – i wciąż się nimi pokrzepia. Maria jest kombatantką w randze porucznika. Nadal mieszka w rodzinnym domu, w Nowogródku,
na Breciance .
W tej chwili jest osobą w bardzo podeszłym wieku , schorowaną i samotną.
Dorywczo pomagają jej Siostry i opieka społeczna.
Pani Maria nie ma wielkich potrzeb . Najważniejsze dla niej jest poczucie, że rodacy o niej nie zapominają.

 
Maria Dobrzynska - Karawajska
 4 pereulok ul. L. Sechko 29
 231400 NovogrudokLink do mapki:
 
http://maps.google.pl/maps?q=53.613424,25.829394&hl=pl&num=1&t=h&z=17


I coraz mniej...
 
I coraz mniej wędrownych ptaków                                                                                                                               
Przybywa do Kresowych granic
Z zachodu, wschodu, z różnych szlaków
Do porzuconych niegdyś stanic
 
Do dawnych progów, których nie ma
Do mogił porośniętych trawą
Wciąż woła Was Ojczysta ziemia
Przesiąkła Waszych Ojców sławą
 
Przesiąkła krwią męczeńską braci
Którzy za Kresy życie dali
Od wieków za nie haracz płacim
Żołnierze nasi na śmierć stali
 
Nie nasza jednak była wola
Los rzucił Was pod obce nieba
Taka Polaków gorzka dola
Że wciąż wędrować kędyś trzeba
 
Czekamy Was Rodacy mili
Że znów wrócicie do nas wiosną
Czekamy tej radosnej chwili
Niech stare ścieżki nie zarosną...
 
 
                                      20 kwietnia 2004r.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Adam Krajewski

nekrolog


Ze smutkiem zawiadamiamy, że 5 listopada zmarł nasz „kresowy” kolega
Adam  Krajewski
Lat 88
Współzałożyciel i wieloletni Wiceprezes
Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie KRESY w Krakowie.
Wspaniały człowiek o otwartym sercu i dużej wrażliwości na potrzeby bliźnich,
serdeczny przyjaciel i mądry doradca.

Cześć Jego Pamięci !!!

Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Rakowickim
w  poniedziałek 12 listopada o godz. 13.40 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51