Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

KomunikatInformujemy, że w dniu 31 maja 2013 r., biuro Stowarzyszenia KRESY będzie nieczynne.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w r. 2012


SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  STOWARZYSZENIA  w  r.  2012
 
PRZYJAZD NAUCZYCIELEK  POLSKICH Z MIŃSKA – H.Marczukiewicz
przekazano książki – podręczniki do j. polskiego, książki dla dzieci
 
POBYT  DZIECI  ZE SZKOŁY POLSKIEJ W SENASALIS  NA WILEŃSZCZYŹNIE ORAZ MŁODZIEŻYZ BRASŁAWSZCZYZNY I MIŃSKA NA BIAŁORUSI. 21 – 28 LIPCA 2012 R
Dzięki wspaniałomyślnej ofiarności kilku osób i przychylności krakowskich instytucji zrealizowanoprogram obejmującyzwiedzanieWawelu , zabytków  i  muzeów Krakowa kopalni soli w Wieliczce , ZOO i Aquaparku,
a na koniec wyjazd do Zakopanego  i wycieczkę w Tatry.
 
POBYT   MŁODZIEŻY UKRAINY  14 – 20 .08.2012 R. 
Wramach współpracy z Regionalnym Towarzystwem Kultury Polskiej Ziemi Drohobyckiej,  gościliśmy grupę młodzieży zDrohobycza , Podbuża i Michajłowicz . program obejmował
zwiedzanie Salwatora, Skałki, Katedry Wawelskiej , Collegium Maius , Muzeum PodziemiRynku , przejażdżkęstatkiem po Wiśle , wycieczkędo Pieskowej Skały oraz wyprawędo Parku Wodnego.
 
WYJAZDY  CHARYTATYWNE
 • Na rok 2012 Zarząd Stowarzyszenia zaplanował 13 wyjazdów na dawne polskie ziemie kresowe
 • w tym na: Litwę 3 wyjazdy, 6 wyjazdów na Ukrainę , 1 wyjazd na Białoruś, 1 wyjazd na „ Bursztynowy szlak”,  1 wyjazd na Mołdawię, 1 wyjazd do Lwowa.
 • Z zaplanowanych wyjazdów na ziemie kresowe odbyły się 3 wyjazdy:
 • wyjazd w dniach od 1 do 6 maja 2012 r. na Białoruś,
 • wyjazd w dniach od 18 do 21 lipca 2012 r. do Lwowa,
 • wyjazd w dniach od 18 do 25 sierpnia na Huculszczyznę  .
We wszystkich odbytych wyjazdach udział wzięło 58 osób, w tym na Białoruś 23 osoby, do Lwowa 19 osób
i na Huculszczyznę 17 osób. 
Podczas wyjazdów przekazano dary rzeczowe ( książki, podręczniki, odzież, żywność ) dla polskich placówek kulturalnych i oświatowych, parafii oraz dla rodzin polskich .
W miastach Białorusi i Ukrainy korzystano z usług polskich przewodników.
Uczestnicy przekazywali również ofiary pieniężne na rzecz parafii polskich.
Pozostałe zaplanowane wyjazdy nie odbyły się ze względu na brak chętnych.
Związane jest to z trudną  sytuacjąmaterialnaąwielu rodzin a zwłaszcza osób starszych utrzymujących się
z niewielkich emerytur.
 
Opracowano wnioski do SENATU i MSZ o dofinansowanie pobytów edukacyjno-turystycznych 
i wyjazdów Mikołajowo-Świątecznych  . nie przyznano nam jednak dotacji.
 
WYJAZD  MIKOŁAJOWO-ŚWIĄTECZNY  NA  LITWĘ  15 – 18.11.2012
Dofinansowany przez MSZ
Celem  wyjazdu było dostarczenie do  szkół  polskich w okolicach Wilna darów uzyskanych ze zbiórek organizowanych w szkołach krakowskich oraz  od  prywatnych darczyńców .
Dary ( książki- literaturadziecięca  i  młodzieżowa, klasykaliteratury polskiej,  zabawki, gry, artykuły  szkolne,  odzież  i  obuwie  oraz  żywność  i  słodycze),   zostały  przekazane
       -     w polskiej szkole początkowej z przedszkolem w Ludwinowie ,
 •        -     w polskiej szkole z przedszkolem w Rzeszy
 • oraz  dla centrum - pracowni plastycznej organizowanej w szkole w Wesołejprzez nauczycielkę Janinę  Markiewicz  (wyposażenie  pracowni  plastycznej , książki
 • z dziedziny  historii sztuki , książki dla dzieci i młodzieży , instrument perkusyjny itp.).
 •  
   
  WYJAZD  MIKOŁAJOWO-ŚWIĄTECZNY    NA  UKRAINĘ  22 - 25.11.2012
  Dofinansowany przez Senat RP
   
  Żółkiew– Siostry Dominikanki . Przekazano artykuły żywnościowe, środki chemiczne, odzież, obuwie ( ciepłe pantofle) oraz leki . Dary przeznaczone były dla ludzi  najbardziej potrzebujących
  z parafii św. Wawrzyńca w Żółkwi oraz uczniów Sobotniej Szkoły Języka Polskiego przy Klasztorze Sióstr Dominikanek .
  Lwów– nocleg u rodzin polskich . Przekazano paczki żywnościowe..
  Tarnopol-  dla parafii przekazano paczki z żywnością  i odzieżą oraz książki.
  Dla młodzieży z Harcerstwa Polskiego przekazano radiomagnetofon kasetowy, głośniki i inne elementy sprzętu elektronicznego oraz frytkownicę , a także odzież i środki czystości.
  Dla nauczycieli polskich  z Chmielnickiego – podręczniki i książki dla dzieci.
  Buczacz– nocleg w Domu Parafialnym. Dla Parafii przekazano żywność i odzież oraz komputer.
  Drohobycz– Regionalne Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Drohobyckiej i Organizacja Nauczycieli Polskich na Ukrainie  -  przekazano książki i podręczniki do nauki języka polskiego .
   
  ZBIÓRKA  ŻYWNOŚĆI W HIPERMARKETACH  TESCO  I  AUCHAN
   
  Za zgodą MSWiA  w dniu  23.11.2012   przeprowadzono zbiórkę  darów  oraz  zbiórkę pieniężną  do puszek kwestarskich w hipermarkecie TESCO  .
  24.11.2012  przeprowadzono zbiórkę  darów   w  AUCHAN na terenie kompleksu BONARKA.
  Zebrano dary w postaci suchej żywności ( ryż , mąka, cukier, makaron, olej, konserwy – łącznie
  ok. 400 kg ) , słodycze , przybory szkolne oraz środki czystości     .

  Do puszek zebrano w sumie 115,80 zł .
  Zebrane pieniądze wykorzystano na zakup słodyczy przeznaczonych dla placówek polskich na Białorusi.
   
  Sporządzono 45 paczek , każda o wartości ok. 60 zł.
  Zebrane dary przekazano podczas wyjazdów charytatywnych na Białoruś w dniach \-28.11. - 03.12.2012  oraz  na  Litwę   w dniach  05. - 08.12.2012 r.
   
  WYJAZD  MIKOŁAJOWO-ŚWIĄTECZNY    NA  BIAŁORUŚ   28.11-03.12.2012      
  Dofinansowany przez Senat RP
   
  Na ręce nauczycielek z Grodna , Lidy , Nowogródka i Mińska ( polska Macierz Szkolna na Białorusi)  przekazano podręczniki i książki dla dzieci oraz odzież , żywność i słodycze.
  5 paczek (zabawki, gry, książki) - darszkoły podstawowejw  Janowicach dla dzieci  – przekazano na ręce
  o. Witolda proboszcza parafii w Szczuczynie.
  Żywność i słodycze oraz gry, pomoce szkolne, zeszyty, długopisydla dzieci przekazano również księżom
  w parafiach w Słonimiu i Kobryniu.
  Grupa „Klubu Podróżnika” z Krzeszowic przekazała w Szczuczynie dla dzieci pomoce szkolne i słodycze mikołajowe.
  Uczestnicy państwoPATEJKOWIE przekazali 2 laptopy na potrzeby Wyższego Seminarium  Duchownego w Pińsku.
    
  WYJAZD  MIKOŁAJOWO-ŚWIĄTECZNY    NA  LITWĘ  05 – 09.12.2012
  Dofinansowany przez Senat RP
   
  Dostarczono do  szkół  polskich w okolicach Wilna dary uzyskane ze zbiórek  w  szkołach krakowskich oraz  w  marketach TESCO i AUCHAN .
  Dary ( podręczniki do języka polskiego i historii,artykuły  szkolne, literaturadziecięca 
  i  młodzieżowa,  literaturapolska,  zabawki, gry, odzież i obuwie, żywność  i  słodycze),   zostały  przekazane            
        -     w polskiej szkole początkowej z przedszkolem w Senasalis,
 •       -     w polskiej szkole z przedszkolem w Ojranach,
 •       -     w polskiej szkole w Nowej  Wilejce,
 •       -     w  polskiej  szkole w Suderwie,
 •       -     w polskiej szkole w Wesołej.
 •   -----------------------------------------------------------------------------------------------------

WALNE ZEBRANIE

Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia KRESY


W dniu 11.04.2013 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze 
Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie KRESY.
 
Odczytano i zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia
w r. 2012.

Przedstawiono i  przedyskutowano program działania na rok 2013.
Przyjęto rezygnację trzech Członków Zarządu :  Michała Świerza , Andrzeja Szczerbiaka 
i Józefa Buzały.
Skład Zarządu uzupełniono o trzy nowe osoby . 
Są to :  Helena Kapri ,  Anna Biłyk - Mydlarz i  Piotr Caban . 
  


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

WYJAZD CHARYTATYWNY NA WILEŃSZCZYZNĘ

29.05 - 02.06. 2012


PROGRAM WYJAZDU CHARYTATYWNEGO 
W RAMACH POMOCY POLAKOM NA WSCHODZIE:       WILEŃSZCZYZNA
 

Termin od 29 maja do 2 czerwca 2013 r.
 
Trasa: Kraków - Kowno – Troki – Wilno – Werki - Druskienniki – Kodeń - Kostomłoty – Jabłeczna- Kraków  
 
 
Program ramowy:
 
Dzień I. 29 maja 2013 r. /środa/ 
 
Godz. 6.00 Odjazd z parkingu Domu Turysty przy ul. Kopernika, przejazd całodniowy do Kowna, obiadokolacja, nocleg w Kownie lub okolicach . 
 
Dzień II. 30 maja 2013 r. /czwartek/
 
Śniadanie, zwiedzanie Kowna do godz. 14.00 /z przewodnikiem/, przejazd do Trok, zwiedzanie Trok , obiadokolacja i nocleg w Wilnie lub okolicach 
 
Dzień III.  31 maja 2013 r. /piątek/
 
Śniadanie, całodniowe zwiedzanie Wilna  /z przewodnikiem /, obiadokolacja i nocleg w Wilnie lub okolicy.   
 
Dzień IV. 1 czerwiec 2013 r. /sobota/
 
Śniadanie, przejazd do Druskiennik - zwiedzanie miasta, czas wolny, przejazd do Kodnia –  obiadokolacja i nocleg na terenie Gminy Kodeń  – Dom Noclegowy OO. Misjonarzy Oblatów M.N. w Kodniu tel. 83-375-41-20, kom. 515129239 fax. 83-3754192/,/mail  WWWkoden.com.pl
 
Dzień V. 2 czerwca 2013 r. /niedziela/.
 
Śniadanie, całodniowy przejazd do Krakowa, po drodze zwiedzanie Kodnia /Sanktuarium maryjne Podlasia/, Kostomłotów /jedyna w Polsce czynna cerkiew neounijna/ i Jabłecznej /historyczny klasztor prawosławny w Jabłecznej, przyjazd do Krakowa w godzinach nocnych. 
 
Koszt dla grupy 30 osób  -  800  zł ;  dla 20 osób – 880 zł ,  dla  15 osób  - 960 zł
 
UWAGA:
W cenie wyjazdu zapewniamy: przejazd autokarem, opiekę pilota, 4 śniadania, 4 obiadokolacje i noclegi, ubezpieczenie KL i NW oraz lokalnych przewodników na trasie. Nie zapewniamy ewentualnych biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.
 
Po drodze przekazujemy dary w parafiach i placówkach polskich na trasie . 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

WYJAZDY do LWOWA

TRZY TERMINYProgram wyjazdu charytatywnego 
w ramach pomocy Polakom na Wschodzie:

                                                                       LWÓW

terminy :           27 - 30.06. 2013 r  ;       25 – 28.07.2013 r         26 - 29.09. 2013 r.
 
Dzień I  
 
Godz.7.00 wyjazd z Krakowa spod Domu Turysty przy ul. Kopernika ,  przejazd do Lwowa, zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego z Kwaterą Orląt Lwowskich , obiadokolacja, nocleg.
 
Dzień II  
 
Śniadanie, przejazd do Żółkwi przez   , zwiedzanie Żółkwi , Krechów / klasztor unicki Bazylianów/, powrót do Lwowa , - po południu zwiedzanie miasta Lwowa z przewodnikiem,  Rynek , Katedra Łacińska Wniebowzięcia NMP , Kaplica Boimów , Cerkiew Wołoska,  Kościoł Dominikanów , Katedra Ormiańska , Katedra unicka Św. Jura z pałacem metropolitów Unickich, obiadokolacja ,  nocleg.
 
 Dzień III  
 
Śniadanie  ,  wyjazd do Zadwórza   (Polskie  Termopile )  ,  wizyta w kościele NMP Nieustającej Pomocy w dzielnicy Zboiska , przekazanie darów , wieczór  w  operze Lwowskiej .obiadokolacja ,  nocleg.
 
Dzień IV  
 
Udział we Mszy Św. W Katedrze Łacińskiej , czas wolny ,
wyjazd do Krakowa ok. godz. 15,00 , spodziewany przyjazd wieczorem.
Cena wyjazdu :
 
-przy grupie 30 osobowej         -   460.00 PLN.
-przy grupie 15 - 20 osobowej  -  550.00 PLN,
 
 
W cenie wyjazdu zapewniamy : 3 śniadania, 3 obiadokolacje, 3 noclegi .przejazd autokarem , ubezpieczenie , przewodnika miejskiego po Lwowie.
 
Ewentualne  bilety wstępu do zwiedzanych obiektów we  własnym  zakresie.
 
Po drodze  przekazujemy dary w parafiach i placówkach polskich na trasie.                                 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51