Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

UKRAINA - HUCULSZCZYZNA

Wyjazd na Huculszczyznę


UKRAINA     Huculszczyzna  03 – 08 września 2013 r
 
TRASA : SAMBOR - DROHOBYCZ – JAREMCZE – PRZELĘCZ TATARSKA – WOROCHTA – HOWERLA /ZAROŚLAK/ WIERCHOWINA - KOSÓW –KUTY – KOŁOMYJA- STANISŁAWÓW - TRUSKAWIEC
 
I dzień  
Godz. 7.00 wyjazd spod Domu Turysty w Krakowie, ul. M. Kopernika , Przemyśl, granica w Medyce, krótki postój w Samborze : Kościół parafialny ścięcia sw. Jana Chrzciciela, miasto , przejazd do Drohobycza zwiedzanie Drohobycza : Kościół farny., Dom Brunona Schulza,  obiadokolacja, nocleg.
 
II dzień 
Śniadanie , przejazd do Stryja : zwiedzanie miasta: Kościół Narodzenia NMP sanktuarium maryjne/ ratusz , przejazd do Nadwórnej : zwiedzanie miasta , przejazd do Jaremcza , obiadokolacja, nocleg
 
III Dzień 
Śniadanie, Zwiedzanie Jaremcza Miejscowość letniskowa, przełom Prutu, most kolejowy -28 m.wysokości  ,  przejazd do Worochty; Cerkiew Narodzenia NMP, kamienne  wiadukty kolejowe,  obiadokolacja i nocleg
w schronisku Zaroślak .
 
Dzień IV 
Śniadanie : dla chętnych całodniowa wycieczka piesza na Howerlę /2058 m.wys./ , tam i z powrotem około 8 godzin/, obiadokolacja i nocleg w schronisku Zaroślak
 
Dzień V 
Śniadanie, przejazd do Wierchowiny/ d. Żabie/ zwiedzanie miejscowości : Cerkiew grekokatolicka / - Kuty – Kosów - przejazd do Kołomyi  , zwiedzanie Kołomyi  /pojezuicki kościół parafialny Wniebowzięcia NMP,  muzeum pisanki , muzeum etnograficzne /, przejazd do Stanisławowa , zwiedzanie Stanisławowa Kościół ormiański , kolegiata, kościół jezuicki /dziś katedra greckokatolicka/ , ratusz, przejazd do Drohobycza , obiadokolacja i nocleg/
 
Dzień VI 
 
Śniadanie , 
wyjazd , po drodze krótkie zwiedzanie  Truskawca / kurort –/woda naftusia/,  Sambor , Mostiska , Przemyśl, powrót do Krakowa w godzinach  wieczornych.
 
UWAGI: 
 
Cena 850 zł    od uczestnika wycieczki  ( dla grupy 30 0sób )
          960  zł       (  dla grupy 15 osób  )
 
CENA WYJAZDU NIE OBEJMUJE BILETÓW WSTĘPU DO ZWIEDZANYCH OBIEKTÓW, EWENTUALNIE INNYCH NIEPRZEWIDZIANYCH WYDATKÓW. REZYGNACJA Z WYJAZDU  W OSTATNIM TYGODNIU PRZED TERMINEM WYJAZDU  /20 % CENY WYJAZDU /
 
Po drodze przekazujemy dary w parafiach i placówkach polskich na trasie.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA ! NOWE TERMINY !!!

AKTUALNY PLAN WYJAZDÓW


AKTUALNY  PLAN  WYJAZDÓW CHARYTATYWNYCH  W 2013 ROKU. 
 

 Lp Termin Cena [ zł ] Kierunek
Program
 
1 27-30 czerwca 460 zł (30 osób)
550 zł (20 osób)
LWÓW- Ziemia lwowska
Lwów (zabytki, opera, galeria, muzea) Żółkiew, Krechów,  Zadwórze („Polskie Termopile”)

 
2 17 - 21 
lipca
890 zł (30 osób)
 950 zł (20 osób)
ZIEMIA WOŁYŃSKA
UKRAINA
Żółkiew, Krechów, Łuck, Przebraże, Ołyka, Klewań, Dubno, Krzemieniec, Poczajów, Podhorce, Olesko, Lwów

 
3 25 – 28
lipca
460 zł (30 osób)
550 zł (20 osób)
LWÓW- Ziemia lwowska Lwów (zabytki, opera, galeria, muzea) Żółkiew, Krechów,  Zadwórze („Polskie Termopile”)

 
4 13-19 sierpnia 890 zł (30 osób)
950 zł (20 osób)
SZLAK „Ogniem
i Mieczem”
UKRAINA- Podole

Lwów -Krzemieniec -Poczajów -Zbaraż -Trembowla -Czortków -Kamieniec Podolski- Chocim -Żwaniec -Okopy Św. Trójcy -Zaleszczyki -Buczacz -Stare Sioło -Lwów
 
5 24-29 sierpnia 860 zł (30 osób)
920 zł (20 osób)
BIAŁORUŚ
Grodno – Szczuczyn - Lida - Jezioro Świteź - Zaosie – Nawogródek  - Nieśwież - Mir – Mińsk – Baranowicze – Bereza – Brześć – Kraków

 
6 03 - 08 września 890 (30 osób)
950 (20 osób)
Ukraina- HUCULSZCZYZNA Sambor – Drohobycz - Jaremcze – Worochta – Howerla - Przełęcz Tatarska - Kuty – Kołomyja- Stanisławów – Truskawiec - Kraków
 
7 10 -15 września 950 (30 osób)
1 050 (20 osób)
„Trzy Stolice”
Wilno - Ryga - Tallinn

 
8 17 - 22 września 950 (30 osób)
1190 (20 osób)
850 (40 osób)
Mołdawia
Kraków – Czerniowce – Bielce – Styrcza - Kiszyniów – Kamieniec Podolski – Czortków – Tarnopol - Lwów

 
9 26-29 września 460 zł (30 osób)
550 zł (20 osób)
LWÓW- Ziemia lwowska Lwów (zabytki, opera, galeria, muzea) Żółkiew, Krechów,  Zadwórze („Polskie Termopile”)

 
10 16 – 20 października 800 zł (30 osób) Wileńszczyzna
Wilno – Troki – Kowno – Szydłów – Szawle – Druskienniki - Kraków
 
 
III dekada listopada 
I dekada grudnia
  Wyjazdy Mikołajowe Ukraina, Białoruś, Litwa

  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

BIAŁORUŚ

Śladem Mickiewicza i Kościuszki


Białoruś          24.08 – 29.08. 2013r.

Śladami  Mickiewicza  i  Kościuszki
 

Program ramowy:
 
1 dzień
   
Wyjazd z Krakowa o godz. 19:00 spod Domu Turysty, ul. Kopernika.                       
Trasa: Kraków – Radom – Mińsk Maz.- Białystok – Kuźnica – Grodno.
Przyjazd  do Grodna w godz. rannych.
2 dzień
 
 Zwiedzanie Grodna z przewodnikiem. Bazylika Katedralna p.w. Franciszka Ksawerego, cerkiew i klasztor Bazylianek,  Stary i Nowy zamek, Dom Elizy Orzeszkowej, cerkiew prawosławna św. Borysa i Gleba na Kołoży.
W godz. popołudniowych wyjazd do Nowogródka. Po drodze Szczuczyn. Krótki postój
w miasteczku, wizyta w kościele o. pijarów a także w neoklasycystycznym pałacu z końca  XIXw. ks. Ksawerego Druckiego-Lubeckiego, ministra skarbu Królestwa Polskiego. Dalej Lida. Wstępujemy do barokowego kościoła katolickiego z 1770r. (nieprzerwanie czynny). Bogate wyposażenie wnętrza. W bocznym ołtarzu cudowny obraz M.B. z Dzieciątkiem. XIVw. zamek litewskiego księcia Giedymina. Przyjazd do Nowogródka, zakwaterowanie i kolacja u ss. Nazaretanek  (N1)
3 dzień
  
 7:30 Śniadanie. Zwiedzanie kościoła farnego, w którym nastąpił chrzest A. Mickiewicza a dużo wcześniej odbył się ślub Władysława Jagiełły z Zofią Holszańską, Muzeum i Pomnik A. Mickiewicza, ruiny zamku księcia litewskiego Mendoga. Wyjazd nad Jezioro Świteź  i ew. do Tuhanowicz, miejsce częstych odwiedzin A. Mickiewicza, a także miejsce urodzin Maryli Wereszczakównej, park z altanką. Zaosie, miejsce urodzin A. Mickiewicza, dwór – muzeum. Mir – zespół zamkowo – parkowy z pocz. XVI w. Radziwiłłów, jeden z największych na Białorusi  wpisany na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Przejazd do Mińska. Zakwaterowanie i kolacja. Wieczorny spacer po Mińsku   (N2)            
4 dzień
 
7:30 Śniadanie.Zwiedzanie Mińska z przewodnikiem. W godz. południowych przejazd doNieświeża – zespół pałacowo-parkowy, dawna rezydencja Radziwiłłów (lista UNESCO), Kościół katolicki pw. Bożego Ciała (1584 – 1593), pojezuicki pierwszy barokowy kościół w Polsce. W jego podziemiach spoczywają zwłoki 102 Radziwiłłów. Przejazd do Nowogródka lub Baranowicz. Zakwaterowanie i kolacja.  (N3)
  5/6 dzień
 
 Śniadanie godz. 7:30. Przejazd przez Słonim do Żyrowic,  sobór Zaśnięcia NMP.
W godz południowych wyjazd  do Mereczowszczyzny i Kosowa Poleskiego,  miejsca urodzin i chrztu T. Kościuszki. Dworek – Muzeum jego imienia. Dalej Bereza Kartuska
z ruinami obronnego klasztoru Kartuzów. Krótka wizyta w Kobryniu, kościół NMP  i ew. Dworek Suworowa. Przejazd do Brześcia.
Zwiedzanie Twierdzy Brzeskiej. Kolacja w restauracji, ostatnie zakupy.       Nocny przejazd do Polski.   Przyjazd do Krakowa we wczesnych godzinach porannych
 
 
KOSZT WYJAZDU:  860,- zł (grupa 30 osób)       920,- zł (grupa 20 osób)
 
Cena obejmuje: koszt wizy i pośrednictwa wizowego, vouchery,przejazdy autokarem, 3 noclegi, 3 śniadania i 4 obiadokolacje, zwiedzanie z przewodnikiem,  opieka pilota, ubezpieczenie KL i NW.
            Cena nie obejmuje:dodatkowego (ewentualnie) ubezpieczenia za granicą.
Ze względu na nieprzewidziane sytuacje lub też życzenia uczestników wyjazdu program może ulec zmianie
 
        
            Warunkiem wjazdu na teren Republiki Białoruś jest posiadanie ważnego paszportu (min. 3 miesiące ważności w chwili przekraczania granicy) wraz z wizą wystawioną przez Wydział Konsularny R.B. w Polsce, a także stosowne ubezpieczenie.
Starając się o otrzymanie wizy należy dołączyć paszport i wypełnić bardzo dokładnie wniosek wizowy (bez skreśleń i poprawek) pismem drukowanym, jednym długopisem i podpisać go. Na wszelki wypadek prośba o podpisanie dodatkowego czystego wniosku i dołączenie go do wypełnionego. Obowiązkowo należy dołączyć 1 kolorowe zdjęcie tzw. paszportowe o formacie      3 x 4 cm, nie starsze niż 6 m-cy umożliwiające identyfikację osoby aplikującej i podpisać je na odwrocie. Paszport musi posiadać przynajmniej 2 czyste strony. Jeżeli wnioskodawca jest osobą niepełnoletnią wymagany jest również paszport.
W celu złożenia dokumentów i odbioru wizy w Wydziale Konsularnym R.B. należy podpisać stosowne upoważnienia, które dostarczę wyjeżdżającym.
Wniosek wizowy do Republiki Białoruś można ściągnąć ze strony internetowej Ambasady, lub dostarczę go zainteresowanym.
 
 
            W terminie do 30 lipca 2013 r. należy złożyć wnioski o wizę wjazdową do R.B.
a także dokonać stosownej wpłaty. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.
  


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

TRZY STOLICE

WILNO - RYGA - TALLIN


Program wyjazdu charytatywnego w ramach pomocy Polakom na Wschodzie:
 
TRZY  STOLICE  
WILNO – RYGA – TALLIN                    10 - 15  września  2013 r.
 

 
Dzień I. -  10.09.2013
 
Godz. 6.00 Odjazd z parkingu  Domu Turysty przy ul. Kopernika, przejazd całodniowy przez Troki do Wilna, ok. 20,00 obiadokolacja , nocleg  . 
 
Dzień II. - 11.09. 2013
 
Śniadanie, zwiedzanie Wilna od 9,00 do godz. 14.00 / z przewodnikiem/ , przejazd przez Poniewież do Rygi  ok. 20,00  obiadokolacja i nocleg 
 
Dzień III.  - 12.09.2013
 
Sniadanie , od 9,00 do godz. 14.00 zwiedzanie Rygi  ./ z przewodnikiem/, wyjazd do Tallina , ok. 20,00  obiadokolacja i nocleg .   
 
Dzień IV.  13.09.2013
 
Sniadanie , od 9,00 do godz. 14.00 zwiedzanie Tallina  ./ z przewodnikiem/, powrót do Rygi , 
ok. 20,00  obiadokolacja i nocleg .   
 
Dzień V .-  14.09.2013
 
Śniadanie, krótki pobyt w kurorcie morskim Jurmała , następnie wyjazd w drogę powrotną przez  
Mitawę , Szawle , Kowno , do Polski
 
Dzień V .-  15.09.2013
 
Przewidywany przyjazd do Krakowa  w godzinach porannych. 
 
CENA   950 zł  ( dla grupy 30 osób )        1050 zł  ( dla grupy 15 osób )
 
W cenie wyjazdu zapewniamy: ubezpieczenie KL i NW, 4 śniadania, 4 obiadokolacje, noclegi 
i  przejazd autokarem , oraz lokalnych przewodników na trasie.
Nie  zapewniamy ewentualnych  biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. 
 
Po drodze przekazujemy dary  w parafiach i placówkach polskich na trasie.
  


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

NASI DARCZYŃCY

DARCZYŃCY I SPONSORZY


Pani Ewa Czekajska
Pani Stanisława Adamczyk
Pan Józef Hojda - Bractwo Kurkowe
Państwo  Barbara i Tadeusz Jodko
Pan Antoni  Mitka 
Państwo Anna i Jan Patejkowie
Rodzina Chalupczoków i Bajsarowiczów
Państwo  Anna i Czesław Żurowscy
Krakowska Kongregacja Kupiecka ul. Garbarska 14 Kraków
Gimnazjum nr 28 im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie, ul Bujaka 15
Szkoła Podstawowa nr 43 w Swoszowicach
Szkoła Podstawowa nr 27 w Krakowie , ul. Podedworze
Zespół Szkół Zawodowych Huty im.T. Sendzimira  w Krakowie os. Złota Jesień 2 
Zespół  Szkolno - Przedszkolny nr 1 Kraków ul. Myśliwska  64
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Lubniu
Gimnazjum nr 48  os. Kolorowe w Nowej Hucie
Samorządowa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4                              
     im.E.Jerzmanowskiego w Wieliczce
Bajka" Niepubliczny Żłobek s.c. J. Chowaniec, E.Sobczyk ul. Ruczaj
Bursa Szkół Artystycznych  w Krakowie
Bursa Szkół Ponadpodstawowych w Krakowie
Wydawnictwo  Literackie Kraków
Lobos - Centrum Techniki Biurowej Al. Pokoju 1a 31-548 Kraków
Klub Podróżnika przy Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie
Kopalnia Soli w Wieliczce
Zakład Przetwórstwa Mięsnego Pałka s.j.
Cukiernia Zaborowscy , Kaszów
Cukiernia DOROTKA Kameccy Os. Teatralne
Piekarnia i Cukiernia Czesława Siwiec os. Jagiellońskie
Cukiernia Cichowscy  ul. Starowiślna
Piekarnia Pawlak , ul. Królowej Jadwigi

  
SEDECZNIE  DZIĘKUJEMY  WSZYSTKIM , KTÓRZY  W  UBIEGŁYM  ROKU  WSPOMAGALI  NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWO I RZECZOWO.

JEŻELI  KOGOŚ  NIEUMYŚLNIE  POMINĘLIŚMY  -  PRZEPRASZAMY I TYM  GORĘCEJ  DZIĘKUJEMY.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51