Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Adam Krajewski

nekrolog


Ze smutkiem zawiadamiamy, że 5 listopada zmarł nasz „kresowy” kolega
Adam  Krajewski
Lat 88
Współzałożyciel i wieloletni Wiceprezes
Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie KRESY w Krakowie.
Wspaniały człowiek o otwartym sercu i dużej wrażliwości na potrzeby bliźnich,
serdeczny przyjaciel i mądry doradca.

Cześć Jego Pamięci !!!

Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Rakowickim
w  poniedziałek 12 listopada o godz. 13.40 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Do Lwowa

wiersz Danuty Mucharskiej


Pytał Poeta czy lwy jeszcze stoją
Na lwowskim Rynku przy bramie ratusza.
One potęgi lwowskiej są ostoją
Tam gdzie ekipa nasza dziś wyrusza.
 
My tam jedziemy by nacieszyć serca
I napaść oczy wielkością przeszłości.
Niech wszyscy wiedzą, że żaden morderca
Nie zniszczy naszej do Lwowa miłości.
 
W torbę podróżną powkładałam znicze
By je zapalić w starym Łyczakowie
Gdzie dumą będzie płonąć me oblicze
Ale i smutkiem na Orlęcym grobie.
 
Zapolska , Ordon, Banach oraz Bełza
I Konopnicka, tysiące rodaków…
Tam oczy nasze zatopią się we łzach
I hołd im wielki odda bratni Kraków.
 
Wysoki Zamek to Lwowa obrona
Przed napadami najróżniejszych nacji.
Tutaj błyszczała królewska korona
Kiedy dochodził naszych polskich racji.
 
Cicho uklęknę przed Matki koroną
By złożyć z serca moje dziękczynienie
Za to, że Polskę objęła obroną
I wciąż pilnuje przed zaborców cieniem.
 
Zaś kiedy cichy wieczór nad  Lwów przyjdzie
I w świateł gwiazdy poobleka wzgórza
Niejeden przodek naprzeciw nam wyjdzie
I w drzwi zapuka znanego podwórza.
 
Więc jedźmy śmiało i stawiajmy czoła,
Pamiątki dziejów naszą wielkość widzą.
Historia przecież o pamięć wciąż woła,
A mądrzy ludzie prawdy się nie wstydzą.
 
 
 
Danuta Mucharska 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

W Dzień Zaduszny ...

Jolanta


W lipcu 2011 r. na Zjeździe Kresowian w Częstochowie  pewna kobieta w mundurze harcerskim , mówiąca z charakterystycznym wschodnim akcentem, oferowała płytki CD z nagraniami piosenek polskich
w wykonaniu zespołu o intrygującej nazwie Zagrebelskie Sokoły.
Okazało się , że to  Jolanta Kowalenko , komendantka Harcerstwa Polskiego w Tarnopolu.
Po wymianie korespondencji , we wrześniu 2011 przyjechała na nasze zaproszenie z małą grupką podopiecznych. Zwiedzaliśmy Kraków, zabraliśmy ich na wycieczkę w góry.
Opowiadała o dzieciach z rodzin mieszanych polsko-ukraińskich , które uczy języka polskiego i polskich piosenek, organizuje koncerty , umożliwia im udział w obozach harcerzy polskich w Bieszczadach ,  jakie ma problemy z lokalem , z brakiem funduszy, z obojętnością władz. A najsmutniejsze, że po kilku latach dzieci odchodzą , kontakty się rozluźniają.
Bardzo trudno jest przechować tradycję polską w środowisku, gdzie wciąż żywe są różne resentymenty.  Nadzieja w tym , że Polska jednak przyciąga , a Karta Polaka jest bardzo pożądanym dokumentem.
A więc – jak najszersze kontakty , nawiązywanie osobistych znajomości i przyjaźni – to jedyna droga ku rozwiązaniu problemów.
Odwiedziliśmy Jolantę w grudniu ubiegłego roku. Opowiedziała nam wiele
o tragicznych losach Tarnopola i tamtejszych Polaków  w czasach wojennych i powojennych , jej syn oprowadził nas po starym mieście, poznaliśmy jej matkę , którą w rodzinie nazywają druhną Krystyną
– to ona przekazała córce ideę harcerstwa.
W tym roku znowu wysłaliśmy zaproszenie dla tarnopolskich harcerzy.
Nie było odpowiedzi.
Potem przyszła wiadomość , że druhna Jolanta nie żyje. Zmarła 29.05.2012 r.
Komplikacje po zapaleniu płuc, nieudane leczenie , spóźniona karetka pogotowia.
 
Rodzinie i bliskim jeszcze raz składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.
W swym tak przedwcześnie zakończonym życiu Jolanta dokonała bardzo wiele i ufamy,
że praca ta będzie kontynuowana a duch harcerstwa przetrwa w Tarnopolu.
  


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedwojenna Szkoła Powszechna w Sarnach

Zaproszenie na Jubileusz


 Szanowni Państwo.

Nauczyciele ze Szkoły-Kolegium w Sarnach /Wołyń/ , zwrócili się z prośbą.
24 listopada tego roku organizowana jest tam uroczystość 80-lecia szkoły, która przed II wojną nosiła im.Józefa Piłsudskiego
i nazywała się Szkołą Powszechną .
Z tego powodu poszukiwani są dawni uczniowie i pracownicy tej szkoły.
Czy w krakowskim środowisku znajdują się może takie osoby i czy skłonne były przyjąć zaproszenie na tę uroczystość ?-----------------------------------------------------------------------------------------------------

apel o pomoc dla dziewczynki z Ukrainy - Diany Bardeckiej

Dziewczynce grozi utrata słuchu. Konieczna operacja w Polsce


Szczesc Boze!

Wysylamy w zalaczonym pliku list, oryginal wysylamy poczta.
Prosimy serdecznie o pomoc w tej sprawie.
Z gory dziekujemy!

Z poszanowaniem i modlitwa

ks. Pawel Gonczaruk

dyrektor Caritas-Spes 

diecezji Kamieniecko Podolskiej

UkrainaApelujemy o przyłączenie się do akcji pomocy.

Wpłaty można przekazywać za pośrednictwem Stowarzyszenia EXPATRIA  www.expatria.pl

na rachunek nr 37 1240 6247 1111 0000 4978 5063  Bank PKO SA z dopiskiem dla Diany

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38