Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

WIELKA NOC


Alleluja  biją  dzwony ,  Alleluja echo  głosi ,
Chrystus  bowiem  Zmartwychwstały 
w  serca  nasze  pokój  wnosi !-----------------------------------------------------------------------------------------------------

SPRAWOZDANIE z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA w r. 2014Skład Zarządu w r. 2014 : Prezes Karol Chudoba

Wiceprezes Małgorzata Semkowicz

Wiceprezes Irena Koniusz

Wiceprezes Danuta Światły-Smolańska

Skarbnik Helena Kapri

Sekretarz Anna Biłyk-Mydlarz

Sekretarz Piotr Caban

Członek Zarządu Angelika Antosik

Członek Zarządu Tadeusz Jarosz

Członek Zarządu Ryszard Gabryś

Członek Zarządu Szymon Juszczęć

Członek Zarządu Michał Gawęski'

 

Komisja Rewizyjna : Przewodniczący Antoni Franaszek

Członkowie Anna Jaworska-Klinowska

Aleksandra Foryś

 

Na wstępie serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy swoimi darowiznami umożliwili nam prowadzenie działalności.

 

DARCZYŃCY :

Pan Maciej Ziąbrowski z W-wy 12 x 100 zł

Pan Przemysław Walczuk 12 x 20 zł

Pan Julian Kozera 500 + 120 zł

Pan Adrian Murias 3 x 100 zł

Pan Stefan Mistarz 100 zł

Pan Mikołaj Kromka z Krakowa 500 zł

Pan Węgrzyn z Radoczy regularne wpłaty drobnych kwot

Pani Anna Sławińska-Nowakowska 500 zł

Pani Elżbieta Zymierska – paczka żywnościowa dla Walentyny Sidorczuk we Lwowie

PP Bożena i Jan Wojtych – 2 paczki żywnościowe dla p. Ruszel we Lwowie

Pan Marian Kwaśnik odzież etc

PP dr Żurowscy - Stowarzyszenie Lekarze Nadziei – artykuły medyczne, leki, odzież

Pan Jan Swachta – laptop, gitara, książki, zabawki , odzież

Pan Piotr Balcarek – książki, płyty, zabawki

Pani Czesław Kempa 200 zł , odzież

Pan Michał Kwaśniak - komputer niekompletny

Pani Olga Barańska – odzież, obuwie

Pan Paweł Skiba – odzież, zabawki

Rodzina Sznajder - zabawki, książki

Pani Stefania Dunaj - 150 zł

Pani Anna Biłyk 100 zł , Pani Alina Zaleska 50 zł , Pani Irena Plewicka 50 zł

Pan Rakowski

 

MSZ dotacja 5 635 zł na transport darów Mikołajowych na Litwę (Ambasada RP w Wilnie )

 

Pan Jerzy Kotala Bar Królewski – zniżkowe wyżywienie dla grup młodzieży ze Wschodu

Pani Klaudia Jochym (Zespół Szkolno-Przedszkolny Myśliwska) – książki , przybory szkolne

Wolontariusze ze szkół w Kalwarii i Barwałdzie - żywność, odzież, przybory szkolne – dla Szkoły

w Rostynianach na Litwie

Gimnazjum nr 28 im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie, ul Bujaka 15

oraz Szkoła Podstawowa nr 43 w Swoszowicach wspólnie - tradycyjnie wielka zbiórka żywności , podręczników, pomocy szkolnych , zabawek

Zespół Szkół Zawodowych Huty im.T. Sendzimira w Krakowie os. Złota Jesień 2

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Lubniu- książki , przybory szkolne, zabawki

Gimnazjum nr 48 os. Kolorowe w Nowej Hucie

Gimnazjum nr 21 im. T.Boya-Żeleńskiego , ul. Komandosów w Krakowie

Gimnazjum Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki w Krakowie - książki , przybory szkolne

Bursa Szkół Ponadpodstawowych w Krakowie - zniżkowe noclegi dla grup ze Wschodu

Biblioteka Jagiellońska - Książki i gadżety

Lobos - Centrum Techniki Biurowej Al. Pokoju 1a 31-548 Kraków – artykuły papiernicze i biurowe – dwie duże darowizny w ciągu roku.

Kopalnia Soli w Wieliczce – zniżkowe bilety na zwiedzanie Kopalni

Rada Miasta Krakowa – uchwała o bezpłatnych przejazdach

Stółówka Żaczek – zniżkowe wyżywienie

Schronisko Młodzieżowe Oleandry – zniżkowe noclegi

Cukiernie i piekarnie ofiarowały swoje wyroby na Spotkanie Opłatkowe :

Cukiernia Zaborowscy , Kaszów

Cukiernia Dorotka,

Cukiernia Kameccy ,

Cukiernia Cichowscy

Piekarnia i Cukiernia Steskal

Piekarnia Pawlak

 

W roku 2014 zrealizowaliśmy następujące przedsięwzięcia :

Dzięki dotacji uzyskanej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych zorganizowaliśmy
KOLONIE O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM DLA GRUP MŁODZIEŻY

Z BIAŁORUSI I MOŁDAWII w lipcu i sierpniu 2014.

W lipcu były to kolejno dwie 30-osobowe grupy z Białorusi wytypowane przez Związek Polaków oraz Polską Macierz Szkolną. W sierpniu 34-osobowa grupa z Mołdawii pod patronatem stowarzyszenia Polska Wiosna.

Zrealizowaliśmy z nimi program edukacyjny ( lekcje języka polskiego prowadzone przez wykwalifikowane nauczycielki ) oraz krajoznawczy - zwiedzanie zabytków , sanktuariów

i muzeów Krakowa , wycieczki do Kopalni Soli w Wieliczce , Kalwarii Zebrzydowskiej Wadowic i Zakopanego , pobyt w Parku Wodnym. Były też występy artystyczne i spotkania z polskimi rówieśnikami – uczniami Gimnazjum nr 21.

Każda grupa otrzymała na zakończenie upominki książkowe , a ponadto :

Grupa I z Białorusi – radiomagnetofon i drukarkę kolorową,

Grupa II z Białorusi – komputer , grupa z Mołdawii – laptop z przeznaczeniem dla redakcji czasopisma polonijnego Jutrzenka.

Kwota dotacji z MSZ wyniosła 120 000 zł.

WYJAZD CHARYTATYWNY NA BIAŁORUŚ od 12 do 19 lipca 2014 r.

Kraków- Grodno- Wilejka - Narocz - Głębokie – Nowogródek - jezioro Świteź- Zaosie – Mir - Nieśwież - Brześć – Kraków

W wyjeździe uczestniczyło 18 osób .

Wiezione dary / odzież nowa, używana , podręczniki do nauki j. polskiego, książki, zabawki przekazano w Nowogródku w klasztorze SS Nazaretanek - książki i odzież ,

A w Wilejce i w Głębokiem rodzinom polskim żywność, odzież , zabawki i pomoc pieniężną.

Podziękowanie należy się Paniom przewodniczkom po Nowogródku i okolicach Nowogródka - Pani Jadwiga Łysa- Sienkiewicz , Pani Żannie Sawicz z Wilejki oraz Pani Eulalii Pietkiewicz w Głębokiem.

 

POBYTY wakacyjne GRUP MŁODZIEŻY Z UKRAINY w lipcu i sierpniu 2014 r.

W bieżącym roku gościliśmy w Krakowie dwie grupy młodzieży polonijnej ze Wschodu:

w dniach 14 – 24 lipca 17-osobową grupę z Drohobycza , jedną osobę z organizacji Harcerstwa Polskiego z Tarnopola , a od 29 lipca do 7 sierpnia do dużą 22-osobową grupę z Dniepropietrowska .

Przygotowaliśmy dla nich i zrealizowaliśmy wspólnie program edukacyjno – turystyczny obejmujący zwiedzanie zabytków , sanktuariów i muzeów Krakowa, pobyt w Parku Wodnym , wycieczki do Kopalni Soli w Wieliczce , wyjazd jednodniowy do Wadowic

i Kalwarii Zebrzydowskiej , grupa z Dniepropietrowska odwiedziła również Sanktuarium

w Częstochowie.

Wielkie podziękowania przekazujemy Osobom i Instytucjom, które udzieliły nam wsparcia w postaci zniżkowych lub darmowych biletów , sfinansowania obiadów dla gości i innych bonifikat.

 

WYJAZD CHARYTATYWNY NA UKRAINĘ 19 – 21.09.2014
  
Trasa: Kraków – Medyka (granica) – Lwów – Bóbrka – Świrz  – Lwów – Żółkiew – Krechów –Janów - Korczowa (granica) - Kraków
Długość trasy łącznie 1000 km
W wyjeździe wzięło udział 9 osób + Kierowca.
 W ramach tego pobytu zwiedziliśmy starówkę Lwowa , Bóbrkę, zamek Świrz, Żółkiew ,

Krechów i Janów.

Przekazano dary  dla 2 rodzin we Lwowie (żywność , pomoc pieniężna), dla parafii
OO. Salezjanów w Bóbrce (żywność, odzież, książki, zabawki, pomoce szkolne, artykuły medyczne), dla sobotnio-niedzielnej Szkoły SS Dominikanek w Żółkwi (żywność , odzież, zabawki, pomoce szkolne, środki medyczne)  .

 

MONODRAM wg Beaty Obertyńskiej w wykonaniu aktorek Teatru Polskiego ze Lwowa – Pań Lubow, Elżbiety i Anny Lewak.

Przedstawienie odbyło się 15.11.2014 w sali MDK przy ul. Grunwaldzkiej.

Organizacją tego przedsięwzięcia zajmował się Pan Andrzej Szczerbiak a koszty zostały częściowo pokryte przez UMK ( wyżywienie) , Kongregację Kupiecką ( 200 zł) i nasze Stowarzyszenie ( 200 zł); Kierownictwo MDK bezpłatnie użyczyło sali widowiskowej.

Młodzież i nauczyciele z Zespołu Szkół Zawodowych im. T.Sendzimira przeprowadzili własną zbiórkę i pieniądze te zostały również przekazane na dofinansowanie kosztów przyjazdu i pobytu artystek w Krakowie.

 

ZBIÓRKA PUBLICZNA W MARKETACH TESCO I AUCHAN BONARKA

 

Zbiorki w supermarketach TESCO na os. Teatralnym oraz przy ul. Dobrego Pasterza w dniach 18 i 19 października 2014 r.

Zbiórkę przeprowadzili wolontariusze ze Stowarzyszenia KRESY oraz uczniowie

z Gimnazjum 48 z Nowej Huty .

Zebrano produkty spożywcze i artykuły szkolne o wartości łącznie 1 010,- zł

oraz 1074,16 zł w gotówce do puszek kwestarskich

 

Zbiórka w AUCHAN Bonarka w dniu 15 listopada 2014 r.

Zbiórkę przeprowadzili wolontariusze ze Stowarzyszenia KRESY oraz uczniowie

Z Gimnazjum 48 z Nowej Huty.

Zebrano produkty spożywcze i środki czystości o wartości łącznie 520,- zł

Nie było zgody Dyrekcji na zbiórkę pieniędzy do puszek.
 

Zbiorki w supermarketach TESCO na os. Teatralnym oraz przy ul. Dobrego Pasterza w dniach 12 i 13 grudnia 2014 r.
 

Zbiórkę przeprowadzili wolontariusze ze Stowarzyszenia KRESY oraz uczniowie

z Gimnazjum nr 21 im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie z os. Podwawelskiego.

Zebrano produkty spożywcze oraz książki / bajeczki dla dzieci o wartości łącznej 1 160,- zł

oraz 1 322,54 zł w gotówce do puszek kwestarskich

W okresie od października do grudnia była też wystawiona puszka w Bibliotece Jagiellońskiej . Ta kwesta dała wynik 426,20 zł .

W sumie we wszystkich tych kwestach do puszek zebrano 2 822,90

Zebrane pieniądze przeznaczono na :

- dofinansowanie leczenia chłopca pochodzenia polskiego Zakharija Vitkovskiego ze Stanisławowa ( 500 zł – Uchwała Zarządu z dnia 06.11.2014 r.)

- oraz jego matki Natalii Vitkovskiej ( 500 zł – Uchwała Zarządu z dnia 08.01.2015)

  • pozostałą sumę 1 822,90 przeznaczono na dofinansowanie transportu darów na Ukrainę , tj. wyjazdu Mikołajowego który odbył się w dniach 11 - 14.12.br .

Dokumenty potwierdzające te wydatki są do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia.

 

Zebraną żywność przewieziono w ramach wyjazdów charytatywnych na Litwę i na Ukrainę w listopadzie i w grudniu 2914r. Sprawozdania z tych wyjazdów zamieszczone są na naszej stronie internetowej.

Ponadto przekazano żywność dla potrzebujących na Ukrainie za pośrednictwem osób przyjeżdżających stamtąd do Krakowa , a to :

- dla Parafii w Dolinie – na ręce ks. Krzysztofa Panasowca,

- dla parafii w Drohobyczu na ręce OO Bonifratrów,

- dla Fundacji Charytatywnej Św. Antoniego z Drohobycza na ręce Pani Olgi Pawłowskiej.

Oprócz tego przekazano paczki żywnościowe osobom pochodzenia polskiego z Ukrainy

( rodzina Vitkovskich ) i Białorusi ( rodzina Warcabów) przebywającym aktualnie

w Krakowie i znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

 

WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI KRAKOWSKIMI

Tradycyjnie już w szkołach krakowskich od początku roku prowadzone były zbiórki książek , artykułów szkolnych, odzieży i żywności z przeznaczeniem na pomoc dla dzieci i młodzieży polonijnej na Wschodzie.

Liderem tego jest od kilku lat Gimnazjum nr 28 im. J. Piłsudskiego , a także współdziałająca z nim Szkoła Podstawowa w Swoszowicach .

Gimnazjum nr 21 im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie wydelegowało wolontariuszy do kontaktów z młodzieżą polonijną przebywającą na koloniach edukacyjnych w Krakowie oraz do kwestowania podczas zbiórki publicznej przeprowadzanej w Marketach TESCO w grudniu 2014 r.

Młodzież z Gimnazjum nr 48 brała udział w zbiórkach w TESCO i AUCHAN BONARKA .

Wolontariusze ze szkół w Kalwarii przekazali nam 11 dużych paczek z żywnością i odzieżą przeznaczonych dla Szkoły polskiej w Rostynianach na Litwie, które dostarczyliśmy podczas wyjazdu Mikołajowego na Litwę.

Uczniowie ze szkoły w Lubniu przekazali odzież, przybory szkolne i zabawki.

 

WYJAZDY MIKOŁAJOWE
 

WYJAZD CHARYTATYWNY na LITWĘ 27.11. - 01.12.2014

Dzięki pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP ( Ambasady RP w Wilnie )

które sfinansowało koszty transportu , mogliśmy zawieźć zebrane dary na Litwę.

- w Gimnazjum im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze (Juodsiliai) przekazaliśmy książki, płyty DVD, materiały biurowe i szkolne, słodycze i odzież
- w Szkole Podstawowej w Duksztach (Dukstos) – książki dla dzieci i młodzieży,  artykuły szkolne, słodycze i odzież ( w tym dary zebrane w Gimnazjum Św. Stanisława Kostki w Krakowie) ,
- w Szkole Podstawowej im. M. Zdziechowskiego w Rostynianach – żywność , książki,  artykuły szkolne i słodycze ( dar wolontariuszy z Kalwarii Zebrzydowskiej i Barwałdu)
- w Wileńskim Przedszkolu – zabawki, książki dla dzieci, słodycze i odzież,
- w Hospicjum prowadzonym przez SS. – leki, artykuły medyczne , żywność.

 

WYJAZD CHARYTATYWNY NA UKRAINĘ 11 – 14.12.2014
  
Trasa: Kraków – Korczowa (granica) – Lwów – Drohobycz – Stanisławów – Buczacz – Tarnopol – Lwów - Kraków
Długość trasy łącznie 1489 km
W wyjeździe wzięły udział 4 osoby + Kierowca.
 

Tym razem odwiedziliśmy Lwów, Drohobycz, Stanisławów , Buczacz, i Tarnopol.

A także grekokatolickie sanktuarium maryjne w Zarwanicy.

Przekazano pomoc żywnościową i pieniężną dla 3 rodzin we Lwowie , złożyliśmy też wizytę w polskiej szkole Św. Marii Magdaleny.

Następnie w Drohobyczu - spotkanie w siedzibie Regionalnego Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Drohobyckiej , za ich pośrednictwem przekazanie darów ze zbiórki w Szkole w Byszycach dla Szkoły nr 8 w Drohobyczu ( książki, zabawki, pomoce szkolne, słodycze).
Spotkanie w świetlicy Fundacji  Św.Antoniego , przekazanie darów (żywność, odzież, książki, zabawki, pomoce szkolne).
W Buczaczu przekazanie darów (żywność , odzież, zabawki, pomoce szkolne, pomoc pieniężna)  , przejazd do Tarnopola , przekazanie darów ( żywność, środki medyczne), przekazanie darów dla grupy Harcerstwa Polskiego w Tarnopolu  (książki, płyty, kasety) .

 

WNIOSKI O DOTACJE

Opracowaliśmy 2 projekty na Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w r. 2015 ” , z których jeden : Wzmacnianie więzi z krajem wśród elit polonijnych na Łotwie, Białorusi i Ukrainie został przyjęty.

Opracowaliśmy również projekt na Konkurs MEN – organizacja kolonii edukacyjnych dla grup młodzieży z Białorusi i Ukrainy – czekamy na rozstrzygnięcie.

Stale wysyłamy również zaproszenia dla grup i indywidualnych osób z Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.

 

L.p.

rok

Liczba wyjazdów

Liczba uczestników

Średnio

Ofiary i świadczenia

 

2014

4

44

11

W sumie podczas wyjazdów przekazano w formie zapłaty za noclegi , wyżywienie, usługi przewodnickie i ofiary dla parafii –

1 340 euro, 240 $ , 2 500 zł, paczki żywnościowe o wartości około

ok 2700 zł + drugie tyle ze zbiórki

w Gimnazjum nr 28 oraz odzież

i książki , których wartości nie obliczamy.

Opracowanie : Małgorzata Semkowicz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓREK PUBLICZNYCH w r. 2014Zbiorki w supermarketach  TESCO na os. Teatralnym oraz przy ul. Dobrego Pasterza  w dniach 18 i 19  października  2014 r.
 
Zbiórkę przeprowadzili wolontariusze ze Stowarzyszenia KRESY oraz uczniowie
Z Gimnazjum 48 z Nowej Huty.
 
Zebrano produkty :
Słodycze , 55 tabliczek czekolady,  cukier
kasza   , mąka , ryż , makaron , olej -  po kilka  opakowań
szynka konserwowa , konserwy mięsne , konserwy rybne i warzywne ,
dżemy  , nutella  , cytryny , herbaty ,  kawa , kakao rozpuszczalne
artykuły szkolne
Łącznie o wartości 1 010,- zł 
oraz 1074,16 zł w gotówce do puszek kwestarskich
 
 
Zbiórka  w  AUCHAN  Bonarka  w dniu 15 listopada  2014 r.
 
Zbiórkę przeprowadzili wolontariusze ze Stowarzyszenia KRESY oraz uczniowie
Z Gimnazjum 48 z Nowej Huty.   
        
Zebrano produkty :
Ryż  , cukier ,  makaron , słodycze , czekolada , herbata
artykuły szkolne,
proszek do prania
Łącznie o wartości 520,- zł
Nie było zgody Dyrekcji na zbiórkę pieniędzy do puszek.
 
Zbiorki w supermarketach  TESCO na os. Teatralnym oraz przy ul. Dobrego Pasterza    w dniach  12 i 13  grudnia  2014 r.
 
Zbiórkę przeprowadzili wolontariusze ze Stowarzyszenia KRESY oraz uczniowie
z  Gimnazjum nr 21 im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie  z os. Podwawelskiego.    
 
Zebrano produkty :
słodycze , czekolady ,  cukier , kasza   , mąka , ryż , makaron , olej ,
szynka konserwowa , konserwy mięsne , konserwy rybne i warzywne ,
dżemy  , nutella  , cytryny , herbaty ,  kawa , kakao rozpuszczalne ,
książki / bajeczki dla dzieci
Łącznie o wartości 1 160,- zł
oraz 1 322,54 zł  w gotówce do puszek kwestarskich
 
W okresie od października do grudnia była też wystawiona puszka  w Bibliotece Jagiellońskiej . Ta kwesta dała wynik 426,20 zł .
 
W sumie  we wszystkich tych kwestach do puszek zebrano  2 822,90 zł
 
 
Zebrane pieniądze przeznaczono na :
-           dofinansowanie leczenia chłopca pochodzenia polskiego Zakharija Vitkovskiego ze        Stanisławowa ( 500 zł – Uchwała Zarządu z dnia 06.11.2014 r.)
-           oraz jego matki Natalii Vitkovskiej ( 500 zł – Uchwała Zarządu z dnia 08.01.2015)
  • pozostałą  sumę 1 822,90 przeznaczono na  dofinansowanie transportu darów na Ukrainę , tj.  wyjazdu Mikołajowego który odbył się w dniach 11 -  14.12.br  .
Dokumenty potwierdzające  te wydatki są do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia.
 
Zebraną żywność  przewieziono w ramach wyjazdów charytatywnych na Litwę i na Ukrainę w listopadzie i w grudniu 2914r. Sprawozdania z tych wyjazdów zamieszczone są na naszej stronie internetowej.
Ponadto  przekazano żywność dla potrzebujących na Ukrainie  za pośrednictwem osób przyjeżdżających stamtąd do Krakowa , a to :
-           dla Parafii w Dolinie – na ręce ks. Krzysztofa Panasowca,
-           dla parafii w Drohobyczu  na ręce OO Bonifratrów,
-           dla Fundacji Charytatywnej Św. Antoniego z Drohobycza na ręce Pani Olgi        Pawłowskiej.
Oprócz tego  przekazano paczki żywnościowe osobom pochodzenia polskiego z Ukrainy ( rodzina Vitkovskich )  i  Białorusi ( rodzina Warcabów) przebywającym aktualnie
w Krakowie i znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji materialnej.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYJAZDÓW CHARYTATYWNYCH W ROKU 2015 

Trasa

Dni

Trasa w km

Terminy
wyjazdów

Cena przybliżona wyjazdu przy 30 osobach

Uwagi

 

 

WYJAZDU Kraków- Lwów- Olesko- Podhorce – Złoczów – Podkamień – Poczajów – Krzemieniec – Lwów – Żółkiew – Kraków

 

5

1429

29-30 kwietnia 1-3 maja

550.00

Przejazdy tam i z powrotem w ciągu dnia

 

 

KRAKÓW – LWÓW- ZADWÓRZE- ŻÓŁKIEW KRECHÓW – KRAKÓW

 

4

1089

5-8 czerwca

500.00

Przejazdy tam i z powrotem w ciągu dnia

 

 

Kraków-Medyka –Użgorod- Hust-Mukaczewo - Rachów- Worochta – Żabie- Jaremcze- Delatyn- Kołomyja- Otynia- Stanisławów –Halicz- Lwów- Kraków

 

7

1272

1-7maja

950.00

Przejazdy tam i z powrotem w ciągu dnia

 

 

Białoruś – Litwa – „ Szlakiem Adama Mickiewicza

 

6

1818

6-12 lipca

900.00

Przejazd tam w ciagu dnia powrót do Polski nocą

 

 

Kraków- Grodno- Lida- Smorgonie- Postawy– Brasław- Wilejka – Budsław- Wilejka –Mińsk –Baranowicze– Brześć – Kraków

 

7

2341

13-19 lipca

1100.00

Przejazdy tam i z powrotem w ciągu dnia

 

 

Wyjazd weekendowy na Litwę

Kraków- Wilno-Troki- Kowno _ Kraków

 

5

1587

2-6 września

850.00

Przejazd tam w w ciagu dnia , powrót do Polski nocą

 

 

Trzy Stolice Wilno-Ryga-Tallin

Kraków- Wilno –Tallin- Ryga- Kraków

6

2617

17-23 sierpnia

1350.00

Przejazdy tam i z powrotem w ciągu dnia

 

 

 

  • ostateczna cena wyjazdów przy 30 osobach pełnopłatnych ustalona zostanie po ostatecznej decyzji Zarządu Stowarzyszenia

  • wersja II uwzględniająca programy wyjazdów charytatywnych po weryfikacji .

  • Kraków , dnia 10 stycznia 2015 r.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Opłatek 2014W sobotę 24 stycznia 2015 roku Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia spotkali się na corocznym (przygotowanym przez Zarząd) Opłatku Kresowym w gościnnych (nieodpłatnie) progach Domu Polonii w Krakowie. Zaproszenie przyjęło ok. 70 osób. 
Ojcem duchowym spotkania był o.Jacek Śliwka OFM, który poświecił opłatki, prowadził wspólną modlitwę i życzył wszystkim zdrowia, pomyślności i Bożego błogosławieństwa w realizacji kresowego dzieła. Uroczystość uświetnił Chór Kameralny Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie Pro Musica Camerata pod dyrekcją Pani Małgorzaty Tęczyńskiej-Kęskiej, który pięknie wykonał kilka bożenarodzeniowych pieśni w języku polskim i łacińskim. 
Wzruszeń dostarczyła także pani Danuta Mucharska czytając swoje nowe kresowe wiersze. 
Prezes p. Karol Chudoba powitał Gości i uświadomił zebranym, że w bieżącym roku przypada dwudziesta rocznica istnienia” Kresów” i że zapowiadają się uroczystości jubileuszowe. 
Oczywiście nie zabrakło informacji o dokonaniach „Kresow” w 2014 r. i o planach na rok 2015. Wiceprezes p.Malgorzata Semkowicz poinformowała o wakacyjnych koloniach Edukacyjnych w Krakowie dla dzieci i młodzieży z Białorusi i Mołdawii (dzięki pieniądzom z MSZ) , o przeprowadzonych kwestach w marketach w celu pozyskania darów rzeczowych i środków pieniężnych na pomoc świąteczną dla dzieci na terenach kresowych, o wyjazdach charytatywnych z zebranymi darami oraz o nadziejach związanych z przystąpieniem do projektu MSZ na zaproszenie do Krakowa na wiosnę 2015 Polaków z Łotwy, Białorusi i Ukrainy aby razem świętować jubileusz „Kresow”. 
P.Tadeusz Jarosz podzielił się wrażeniami z odbytych w 2014 roku wyjazdow Przedświątecznych na Litwę i Ukrainę. 
P.Ryszard Gabryś przedstawił plany atrakcyjnych wyjazdow turystyczno-charytatywnych na 2015 rok i zachęcał do wzięcia w nich udziału. 
Korzystając z obecności na Opłatku Członków i Sympatyków Kresow Anna Bilyk zaapelowała o czynne włączenie się w bieżącą działalność Stowarzyszenia, bo pilnie potrzebne są gorące serca i ręce do pracy. Rozdała także wszystkim przygotowaną ankietę, w której Członkowie I Sympatycy mieli możność zadeklarowania swojej pomocy w różnorodnej Kresowej pracy. 
Była też okazja do uiszczenia składek i złożenia darowizn. 
Spotkanie przebiegło w milej atmosferze. Było wspólne kolędowanie Łamanie się opłatkiem i częstowanie się herbata i kawą, a także rozmaitymi wspaniałymi ciastami, które hojnie ofiarowały krakowskie cukiernie (p. Cichowscy, p. Kameccy, p. Pawlakowie, p. Zaborowscy, Steskal).

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51