Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

WALNE ZEBRANIE

Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia KRESY


W dniu 11.04.2013 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze 
Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie KRESY.
 
Odczytano i zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia
w r. 2012.

Przedstawiono i  przedyskutowano program działania na rok 2013.
Przyjęto rezygnację trzech Członków Zarządu :  Michała Świerza , Andrzeja Szczerbiaka 
i Józefa Buzały.
Skład Zarządu uzupełniono o trzy nowe osoby . 
Są to :  Helena Kapri ,  Anna Biłyk - Mydlarz i  Piotr Caban . 
  


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

WYJAZD CHARYTATYWNY NA WILEŃSZCZYZNĘ

29.05 - 02.06. 2012


PROGRAM WYJAZDU CHARYTATYWNEGO 
W RAMACH POMOCY POLAKOM NA WSCHODZIE:       WILEŃSZCZYZNA
 

Termin od 29 maja do 2 czerwca 2013 r.
 
Trasa: Kraków - Kowno – Troki – Wilno – Werki - Druskienniki – Kodeń - Kostomłoty – Jabłeczna- Kraków  
 
 
Program ramowy:
 
Dzień I. 29 maja 2013 r. /środa/ 
 
Godz. 6.00 Odjazd z parkingu Domu Turysty przy ul. Kopernika, przejazd całodniowy do Kowna, obiadokolacja, nocleg w Kownie lub okolicach . 
 
Dzień II. 30 maja 2013 r. /czwartek/
 
Śniadanie, zwiedzanie Kowna do godz. 14.00 /z przewodnikiem/, przejazd do Trok, zwiedzanie Trok , obiadokolacja i nocleg w Wilnie lub okolicach 
 
Dzień III.  31 maja 2013 r. /piątek/
 
Śniadanie, całodniowe zwiedzanie Wilna  /z przewodnikiem /, obiadokolacja i nocleg w Wilnie lub okolicy.   
 
Dzień IV. 1 czerwiec 2013 r. /sobota/
 
Śniadanie, przejazd do Druskiennik - zwiedzanie miasta, czas wolny, przejazd do Kodnia –  obiadokolacja i nocleg na terenie Gminy Kodeń  – Dom Noclegowy OO. Misjonarzy Oblatów M.N. w Kodniu tel. 83-375-41-20, kom. 515129239 fax. 83-3754192/,/mail  WWWkoden.com.pl
 
Dzień V. 2 czerwca 2013 r. /niedziela/.
 
Śniadanie, całodniowy przejazd do Krakowa, po drodze zwiedzanie Kodnia /Sanktuarium maryjne Podlasia/, Kostomłotów /jedyna w Polsce czynna cerkiew neounijna/ i Jabłecznej /historyczny klasztor prawosławny w Jabłecznej, przyjazd do Krakowa w godzinach nocnych. 
 
Koszt dla grupy 30 osób  -  800  zł ;  dla 20 osób – 880 zł ,  dla  15 osób  - 960 zł
 
UWAGA:
W cenie wyjazdu zapewniamy: przejazd autokarem, opiekę pilota, 4 śniadania, 4 obiadokolacje i noclegi, ubezpieczenie KL i NW oraz lokalnych przewodników na trasie. Nie zapewniamy ewentualnych biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.
 
Po drodze przekazujemy dary w parafiach i placówkach polskich na trasie . 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

WYJAZDY do LWOWA

TRZY TERMINYProgram wyjazdu charytatywnego 
w ramach pomocy Polakom na Wschodzie:

                                                                       LWÓW

terminy :           27 - 30.06. 2013 r  ;       25 – 28.07.2013 r         26 - 29.09. 2013 r.
 
Dzień I  
 
Godz.7.00 wyjazd z Krakowa spod Domu Turysty przy ul. Kopernika ,  przejazd do Lwowa, zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego z Kwaterą Orląt Lwowskich , obiadokolacja, nocleg.
 
Dzień II  
 
Śniadanie, przejazd do Żółkwi przez   , zwiedzanie Żółkwi , Krechów / klasztor unicki Bazylianów/, powrót do Lwowa , - po południu zwiedzanie miasta Lwowa z przewodnikiem,  Rynek , Katedra Łacińska Wniebowzięcia NMP , Kaplica Boimów , Cerkiew Wołoska,  Kościoł Dominikanów , Katedra Ormiańska , Katedra unicka Św. Jura z pałacem metropolitów Unickich, obiadokolacja ,  nocleg.
 
 Dzień III  
 
Śniadanie  ,  wyjazd do Zadwórza   (Polskie  Termopile )  ,  wizyta w kościele NMP Nieustającej Pomocy w dzielnicy Zboiska , przekazanie darów , wieczór  w  operze Lwowskiej .obiadokolacja ,  nocleg.
 
Dzień IV  
 
Udział we Mszy Św. W Katedrze Łacińskiej , czas wolny ,
wyjazd do Krakowa ok. godz. 15,00 , spodziewany przyjazd wieczorem.
Cena wyjazdu :
 
-przy grupie 30 osobowej         -   460.00 PLN.
-przy grupie 15 - 20 osobowej  -  550.00 PLN,
 
 
W cenie wyjazdu zapewniamy : 3 śniadania, 3 obiadokolacje, 3 noclegi .przejazd autokarem , ubezpieczenie , przewodnika miejskiego po Lwowie.
 
Ewentualne  bilety wstępu do zwiedzanych obiektów we  własnym  zakresie.
 
Po drodze  przekazujemy dary w parafiach i placówkach polskich na trasie.                                 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

WYJAZD CHARYTATYWNY NA BIAŁORUŚ 14 - 19. 05. 2013

SZLAKIEM MICKIEWICZA I KOŚCIUSZKI


Białoruś
Śladami A. Mickiewicza i T. Kościuszki
Termin: 14.05 – 19.05. 2013r.
 
Program ramowy:
 
1 dzień
    wt.
Wyjazd z Krakowa o godz. 19:00 spod Domu Turysty, ul. Kopernika.                        Trasa: Kraków – Radom – Mińsk Maz.- Białystok – Kuźnica – Grodno. Przyjazd  do Grodna w godz. rannych.
2 dzień
    śr.
 Zwiedzanie Grodna z przewodnikiem. Bazylika Katedralna p.w. Franciszka Ksawerego, cerkiew i klasztor Bazylianek,  Stary i Nowy zamek, Dom Elizy Orzeszkowej, cerkiew prawosławna św. Borysa i Gleba na Kołoży.
W godz. popołudniowych wyjazd do Nowogródka. Po drodze Szczuczyn. Krótki postój w miasteczku, wizyta w kościele o. pijarów a także w neoklasycystycznym pałacu z końca  XIXw. ks. Ksawerego Druckiego-Lubeckiego, ministra skarbu Królestwa Polskiego. Dalej Lida. Wstępujemy do barokowego kościoła katolickiego z 1770r. (nieprzerwanie czynny). Bogate wyposażenie wnętrza. W bocznym ołtarzu cudowny obraz M.B. z Dzieciątkiem. XIVw. zamek litewskiego księcia Giedymina. Przyjazd do Nowogródka, zakwaterowanie i kolacja u ss. Nazaretanek  (N1)
3 dzień
   czw.
 7:30 Śniadanie. Zwiedzanie kościoła farnego, w którym nastąpił chrzest A. Mickiewicza a dużo wcześniej odbył się ślub Władysława Jagiełły z Zofią Holszańską, Muzeum i Pomnik A. Mickiewicza, ruiny zamku księcia litewskiego Mendoga. Wyjazd nad Jezioro Świteź  i ew. do Tuhanowicz, miejsce częstych odwiedzin A. Mickiewicza, a także miejsce urodzin Maryli Wereszczakównej, park z altanką. Zaosie, miejsce urodzin A. Mickiewicza, dwór – muzeum. Mir – zespół zamkowo – parkowy z pocz. XVI w. Radziwiłłów, jeden z największych na Białorusi  wpisany na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Przejazd do Mińska. Zakwaterowanie i kolacja. Wieczorny spacer po Mińsku   (N2)            
4 dzień
     pt.
7:30 Śniadanie.Zwiedzanie Mińska z przewodnikiem. W godz. południowych przejazd do Nieświeża – zespół pałacowo-parkowy, dawna rezydencja Radziwiłłów (lista UNESCO), Kościół katolicki pw. Bożego Ciała (1584 – 1593), pojezuicki pierwszy barokowy kościół w Polsce. W jego podziemiach spoczywają zwłoki 102 Radziwiłłów. Przejazd do Nowogródka lub Baranowicz. Zakwaterowanie i kolacja.  (N3)
  5/6 dzień
sob./nd
 Śniadanie godz. 7:30. Przejazd przez Słonim do Żyrowic,  sobór Zaśnięcia NMP. W godz południowych wyjazd  do Mereczowszczyzny i Kosowa Poleskiego,  miejsca urodzin i chrztu T. Kościuszki. Dworek – Muzeum jego imienia. Dalej Bereza Kartuska z ruinami obronnego klasztoru Kartuzów. Krótka wizyta w Kobryniu, kościół NMP  i ew. Dworek Suworowa. Przejazd do Brześcia.
Zwiedzanie Twierdzy Brzeskiej. Kolacja w restauracji, ostatnie zakupy.       Nocny przejazd do Polski. Przyjazd do Krakowa we wczesnych godzinach porannych 19.05
 
 
KOSZT WYJAZDU:  860,- zł (grupa 30 osób)       920,- zł (grupa 20 osób)
 
Cena obejmuje: koszt wizy i pośrednictwa wizowego, vouchery,przejazdy autokarem, 3 noclegi, 3 śniadania i 4 obiadokolacje, zwiedzanie z przewodnikiem,  opieka pilota, ubezpieczenie KL i NW.
            Cena nie obejmuje:dodatkowego (ewentualnie) ubezpieczenia za granicą.
Ze względu na nieprzewidziane sytuacje lub też życzenia uczestników wyjazdu program może ulec zmianie
 
        
            Warunkiem wjazdu na teren Republiki Białoruś jest posiadanie ważnego paszportu (min. 3 miesiące ważności w chwili przekraczania granicy) wraz z wizą wystawioną przez Wydział Konsularny R.B. w Polsce, a także stosowne ubezpieczenie.
Starając się o otrzymanie wizy należy dołączyć paszport i wypełnić bardzo dokładnie wniosek wizowy (bez skreśleń i poprawek) pismem drukowanym, jednym długopisem i podpisać go. Na wszelki wypadek prośba o podpisanie dodatkowego czystego wniosku i dołączenie go do wypełnionego. Obowiązkowo należy dołączyć 1 kolorowe zdjęcie tzw. paszportowe o formacie      3 x 4 cm, nie starsze niż 6 m-cy umożliwiające identyfikację osoby aplikującej i podpisać je na odwrocie. Paszport musi posiadać przynajmniej 2 czyste strony. Jeżeli wnioskodawca jest osobą niepełnoletnią wymagany jest również paszport.
W celu złożenia dokumentów i odbioru wizy w Wydziale Konsularnym R.B. należy podpisać stosowne upoważnienia, które dostarczę wyjeżdżającym.
Wniosek wizowy do Republiki Białoruś można ściągnąć ze strony internetowej Ambasady, lub dostarczę go zainteresowanym.
 
 
            W terminie do 20 kwietnia 2013 r. należy złożyć wnioski o wizę wjazdową do R.B.
a także dokonać stosownej wpłaty. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.
  


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Życzenia WielkanocneŻyczenia radosnych Świąt Wielkanocnych,
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia przyrody
oraz wiarą w sens i wartość życia.
Pogody w sercu i radości, płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego
oraz wielu radosnych chwil w gronie najbliższych osób, życzy
Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie "Kresy"-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39