Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

SPRAWOZDANIE z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA w r. 2014Skład Zarządu w r. 2014 : Prezes Karol Chudoba

Wiceprezes Małgorzata Semkowicz

Wiceprezes Irena Koniusz

Wiceprezes Danuta Światły-Smolańska

Skarbnik Helena Kapri

Sekretarz Anna Biłyk-Mydlarz

Sekretarz Piotr Caban

Członek Zarządu Angelika Antosik

Członek Zarządu Tadeusz Jarosz

Członek Zarządu Ryszard Gabryś

Członek Zarządu Szymon Juszczęć

Członek Zarządu Michał Gawęski'

 

Komisja Rewizyjna : Przewodniczący Antoni Franaszek

Członkowie Anna Jaworska-Klinowska

Aleksandra Foryś

 

Na wstępie serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy swoimi darowiznami umożliwili nam prowadzenie działalności.

 

DARCZYŃCY :

Pan Maciej Ziąbrowski z W-wy 12 x 100 zł

Pan Przemysław Walczuk 12 x 20 zł

Pan Julian Kozera 500 + 120 zł

Pan Adrian Murias 3 x 100 zł

Pan Stefan Mistarz 100 zł

Pan Mikołaj Kromka z Krakowa 500 zł

Pan Węgrzyn z Radoczy regularne wpłaty drobnych kwot

Pani Anna Sławińska-Nowakowska 500 zł

Pani Elżbieta Zymierska – paczka żywnościowa dla Walentyny Sidorczuk we Lwowie

PP Bożena i Jan Wojtych – 2 paczki żywnościowe dla p. Ruszel we Lwowie

Pan Marian Kwaśnik odzież etc

PP dr Żurowscy - Stowarzyszenie Lekarze Nadziei – artykuły medyczne, leki, odzież

Pan Jan Swachta – laptop, gitara, książki, zabawki , odzież

Pan Piotr Balcarek – książki, płyty, zabawki

Pani Czesław Kempa 200 zł , odzież

Pan Michał Kwaśniak - komputer niekompletny

Pani Olga Barańska – odzież, obuwie

Pan Paweł Skiba – odzież, zabawki

Rodzina Sznajder - zabawki, książki

Pani Stefania Dunaj - 150 zł

Pani Anna Biłyk 100 zł , Pani Alina Zaleska 50 zł , Pani Irena Plewicka 50 zł

Pan Rakowski

 

MSZ dotacja 5 635 zł na transport darów Mikołajowych na Litwę (Ambasada RP w Wilnie )

 

Pan Jerzy Kotala Bar Królewski – zniżkowe wyżywienie dla grup młodzieży ze Wschodu

Pani Klaudia Jochym (Zespół Szkolno-Przedszkolny Myśliwska) – książki , przybory szkolne

Wolontariusze ze szkół w Kalwarii i Barwałdzie - żywność, odzież, przybory szkolne – dla Szkoły

w Rostynianach na Litwie

Gimnazjum nr 28 im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie, ul Bujaka 15

oraz Szkoła Podstawowa nr 43 w Swoszowicach wspólnie - tradycyjnie wielka zbiórka żywności , podręczników, pomocy szkolnych , zabawek

Zespół Szkół Zawodowych Huty im.T. Sendzimira w Krakowie os. Złota Jesień 2

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Lubniu- książki , przybory szkolne, zabawki

Gimnazjum nr 48 os. Kolorowe w Nowej Hucie

Gimnazjum nr 21 im. T.Boya-Żeleńskiego , ul. Komandosów w Krakowie

Gimnazjum Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki w Krakowie - książki , przybory szkolne

Bursa Szkół Ponadpodstawowych w Krakowie - zniżkowe noclegi dla grup ze Wschodu

Biblioteka Jagiellońska - Książki i gadżety

Lobos - Centrum Techniki Biurowej Al. Pokoju 1a 31-548 Kraków – artykuły papiernicze i biurowe – dwie duże darowizny w ciągu roku.

Kopalnia Soli w Wieliczce – zniżkowe bilety na zwiedzanie Kopalni

Rada Miasta Krakowa – uchwała o bezpłatnych przejazdach

Stółówka Żaczek – zniżkowe wyżywienie

Schronisko Młodzieżowe Oleandry – zniżkowe noclegi

Cukiernie i piekarnie ofiarowały swoje wyroby na Spotkanie Opłatkowe :

Cukiernia Zaborowscy , Kaszów

Cukiernia Dorotka,

Cukiernia Kameccy ,

Cukiernia Cichowscy

Piekarnia i Cukiernia Steskal

Piekarnia Pawlak

 

W roku 2014 zrealizowaliśmy następujące przedsięwzięcia :

Dzięki dotacji uzyskanej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych zorganizowaliśmy
KOLONIE O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM DLA GRUP MŁODZIEŻY

Z BIAŁORUSI I MOŁDAWII w lipcu i sierpniu 2014.

W lipcu były to kolejno dwie 30-osobowe grupy z Białorusi wytypowane przez Związek Polaków oraz Polską Macierz Szkolną. W sierpniu 34-osobowa grupa z Mołdawii pod patronatem stowarzyszenia Polska Wiosna.

Zrealizowaliśmy z nimi program edukacyjny ( lekcje języka polskiego prowadzone przez wykwalifikowane nauczycielki ) oraz krajoznawczy - zwiedzanie zabytków , sanktuariów

i muzeów Krakowa , wycieczki do Kopalni Soli w Wieliczce , Kalwarii Zebrzydowskiej Wadowic i Zakopanego , pobyt w Parku Wodnym. Były też występy artystyczne i spotkania z polskimi rówieśnikami – uczniami Gimnazjum nr 21.

Każda grupa otrzymała na zakończenie upominki książkowe , a ponadto :

Grupa I z Białorusi – radiomagnetofon i drukarkę kolorową,

Grupa II z Białorusi – komputer , grupa z Mołdawii – laptop z przeznaczeniem dla redakcji czasopisma polonijnego Jutrzenka.

Kwota dotacji z MSZ wyniosła 120 000 zł.

WYJAZD CHARYTATYWNY NA BIAŁORUŚ od 12 do 19 lipca 2014 r.

Kraków- Grodno- Wilejka - Narocz - Głębokie – Nowogródek - jezioro Świteź- Zaosie – Mir - Nieśwież - Brześć – Kraków

W wyjeździe uczestniczyło 18 osób .

Wiezione dary / odzież nowa, używana , podręczniki do nauki j. polskiego, książki, zabawki przekazano w Nowogródku w klasztorze SS Nazaretanek - książki i odzież ,

A w Wilejce i w Głębokiem rodzinom polskim żywność, odzież , zabawki i pomoc pieniężną.

Podziękowanie należy się Paniom przewodniczkom po Nowogródku i okolicach Nowogródka - Pani Jadwiga Łysa- Sienkiewicz , Pani Żannie Sawicz z Wilejki oraz Pani Eulalii Pietkiewicz w Głębokiem.

 

POBYTY wakacyjne GRUP MŁODZIEŻY Z UKRAINY w lipcu i sierpniu 2014 r.

W bieżącym roku gościliśmy w Krakowie dwie grupy młodzieży polonijnej ze Wschodu:

w dniach 14 – 24 lipca 17-osobową grupę z Drohobycza , jedną osobę z organizacji Harcerstwa Polskiego z Tarnopola , a od 29 lipca do 7 sierpnia do dużą 22-osobową grupę z Dniepropietrowska .

Przygotowaliśmy dla nich i zrealizowaliśmy wspólnie program edukacyjno – turystyczny obejmujący zwiedzanie zabytków , sanktuariów i muzeów Krakowa, pobyt w Parku Wodnym , wycieczki do Kopalni Soli w Wieliczce , wyjazd jednodniowy do Wadowic

i Kalwarii Zebrzydowskiej , grupa z Dniepropietrowska odwiedziła również Sanktuarium

w Częstochowie.

Wielkie podziękowania przekazujemy Osobom i Instytucjom, które udzieliły nam wsparcia w postaci zniżkowych lub darmowych biletów , sfinansowania obiadów dla gości i innych bonifikat.

 

WYJAZD CHARYTATYWNY NA UKRAINĘ 19 – 21.09.2014
  
Trasa: Kraków – Medyka (granica) – Lwów – Bóbrka – Świrz  – Lwów – Żółkiew – Krechów –Janów - Korczowa (granica) - Kraków
Długość trasy łącznie 1000 km
W wyjeździe wzięło udział 9 osób + Kierowca.
 W ramach tego pobytu zwiedziliśmy starówkę Lwowa , Bóbrkę, zamek Świrz, Żółkiew ,

Krechów i Janów.

Przekazano dary  dla 2 rodzin we Lwowie (żywność , pomoc pieniężna), dla parafii
OO. Salezjanów w Bóbrce (żywność, odzież, książki, zabawki, pomoce szkolne, artykuły medyczne), dla sobotnio-niedzielnej Szkoły SS Dominikanek w Żółkwi (żywność , odzież, zabawki, pomoce szkolne, środki medyczne)  .

 

MONODRAM wg Beaty Obertyńskiej w wykonaniu aktorek Teatru Polskiego ze Lwowa – Pań Lubow, Elżbiety i Anny Lewak.

Przedstawienie odbyło się 15.11.2014 w sali MDK przy ul. Grunwaldzkiej.

Organizacją tego przedsięwzięcia zajmował się Pan Andrzej Szczerbiak a koszty zostały częściowo pokryte przez UMK ( wyżywienie) , Kongregację Kupiecką ( 200 zł) i nasze Stowarzyszenie ( 200 zł); Kierownictwo MDK bezpłatnie użyczyło sali widowiskowej.

Młodzież i nauczyciele z Zespołu Szkół Zawodowych im. T.Sendzimira przeprowadzili własną zbiórkę i pieniądze te zostały również przekazane na dofinansowanie kosztów przyjazdu i pobytu artystek w Krakowie.

 

ZBIÓRKA PUBLICZNA W MARKETACH TESCO I AUCHAN BONARKA

 

Zbiorki w supermarketach TESCO na os. Teatralnym oraz przy ul. Dobrego Pasterza w dniach 18 i 19 października 2014 r.

Zbiórkę przeprowadzili wolontariusze ze Stowarzyszenia KRESY oraz uczniowie

z Gimnazjum 48 z Nowej Huty .

Zebrano produkty spożywcze i artykuły szkolne o wartości łącznie 1 010,- zł

oraz 1074,16 zł w gotówce do puszek kwestarskich

 

Zbiórka w AUCHAN Bonarka w dniu 15 listopada 2014 r.

Zbiórkę przeprowadzili wolontariusze ze Stowarzyszenia KRESY oraz uczniowie

Z Gimnazjum 48 z Nowej Huty.

Zebrano produkty spożywcze i środki czystości o wartości łącznie 520,- zł

Nie było zgody Dyrekcji na zbiórkę pieniędzy do puszek.
 

Zbiorki w supermarketach TESCO na os. Teatralnym oraz przy ul. Dobrego Pasterza w dniach 12 i 13 grudnia 2014 r.
 

Zbiórkę przeprowadzili wolontariusze ze Stowarzyszenia KRESY oraz uczniowie

z Gimnazjum nr 21 im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie z os. Podwawelskiego.

Zebrano produkty spożywcze oraz książki / bajeczki dla dzieci o wartości łącznej 1 160,- zł

oraz 1 322,54 zł w gotówce do puszek kwestarskich

W okresie od października do grudnia była też wystawiona puszka w Bibliotece Jagiellońskiej . Ta kwesta dała wynik 426,20 zł .

W sumie we wszystkich tych kwestach do puszek zebrano 2 822,90

Zebrane pieniądze przeznaczono na :

- dofinansowanie leczenia chłopca pochodzenia polskiego Zakharija Vitkovskiego ze Stanisławowa ( 500 zł – Uchwała Zarządu z dnia 06.11.2014 r.)

- oraz jego matki Natalii Vitkovskiej ( 500 zł – Uchwała Zarządu z dnia 08.01.2015)

 • pozostałą sumę 1 822,90 przeznaczono na dofinansowanie transportu darów na Ukrainę , tj. wyjazdu Mikołajowego który odbył się w dniach 11 - 14.12.br .

Dokumenty potwierdzające te wydatki są do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia.

 

Zebraną żywność przewieziono w ramach wyjazdów charytatywnych na Litwę i na Ukrainę w listopadzie i w grudniu 2914r. Sprawozdania z tych wyjazdów zamieszczone są na naszej stronie internetowej.

Ponadto przekazano żywność dla potrzebujących na Ukrainie za pośrednictwem osób przyjeżdżających stamtąd do Krakowa , a to :

- dla Parafii w Dolinie – na ręce ks. Krzysztofa Panasowca,

- dla parafii w Drohobyczu na ręce OO Bonifratrów,

- dla Fundacji Charytatywnej Św. Antoniego z Drohobycza na ręce Pani Olgi Pawłowskiej.

Oprócz tego przekazano paczki żywnościowe osobom pochodzenia polskiego z Ukrainy

( rodzina Vitkovskich ) i Białorusi ( rodzina Warcabów) przebywającym aktualnie

w Krakowie i znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

 

WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI KRAKOWSKIMI

Tradycyjnie już w szkołach krakowskich od początku roku prowadzone były zbiórki książek , artykułów szkolnych, odzieży i żywności z przeznaczeniem na pomoc dla dzieci i młodzieży polonijnej na Wschodzie.

Liderem tego jest od kilku lat Gimnazjum nr 28 im. J. Piłsudskiego , a także współdziałająca z nim Szkoła Podstawowa w Swoszowicach .

Gimnazjum nr 21 im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie wydelegowało wolontariuszy do kontaktów z młodzieżą polonijną przebywającą na koloniach edukacyjnych w Krakowie oraz do kwestowania podczas zbiórki publicznej przeprowadzanej w Marketach TESCO w grudniu 2014 r.

Młodzież z Gimnazjum nr 48 brała udział w zbiórkach w TESCO i AUCHAN BONARKA .

Wolontariusze ze szkół w Kalwarii przekazali nam 11 dużych paczek z żywnością i odzieżą przeznaczonych dla Szkoły polskiej w Rostynianach na Litwie, które dostarczyliśmy podczas wyjazdu Mikołajowego na Litwę.

Uczniowie ze szkoły w Lubniu przekazali odzież, przybory szkolne i zabawki.

 

WYJAZDY MIKOŁAJOWE
 

WYJAZD CHARYTATYWNY na LITWĘ 27.11. - 01.12.2014

Dzięki pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP ( Ambasady RP w Wilnie )

które sfinansowało koszty transportu , mogliśmy zawieźć zebrane dary na Litwę.

- w Gimnazjum im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze (Juodsiliai) przekazaliśmy książki, płyty DVD, materiały biurowe i szkolne, słodycze i odzież
- w Szkole Podstawowej w Duksztach (Dukstos) – książki dla dzieci i młodzieży,  artykuły szkolne, słodycze i odzież ( w tym dary zebrane w Gimnazjum Św. Stanisława Kostki w Krakowie) ,
- w Szkole Podstawowej im. M. Zdziechowskiego w Rostynianach – żywność , książki,  artykuły szkolne i słodycze ( dar wolontariuszy z Kalwarii Zebrzydowskiej i Barwałdu)
- w Wileńskim Przedszkolu – zabawki, książki dla dzieci, słodycze i odzież,
- w Hospicjum prowadzonym przez SS. – leki, artykuły medyczne , żywność.

 

WYJAZD CHARYTATYWNY NA UKRAINĘ 11 – 14.12.2014
  
Trasa: Kraków – Korczowa (granica) – Lwów – Drohobycz – Stanisławów – Buczacz – Tarnopol – Lwów - Kraków
Długość trasy łącznie 1489 km
W wyjeździe wzięły udział 4 osoby + Kierowca.
 

Tym razem odwiedziliśmy Lwów, Drohobycz, Stanisławów , Buczacz, i Tarnopol.

A także grekokatolickie sanktuarium maryjne w Zarwanicy.

Przekazano pomoc żywnościową i pieniężną dla 3 rodzin we Lwowie , złożyliśmy też wizytę w polskiej szkole Św. Marii Magdaleny.

Następnie w Drohobyczu - spotkanie w siedzibie Regionalnego Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Drohobyckiej , za ich pośrednictwem przekazanie darów ze zbiórki w Szkole w Byszycach dla Szkoły nr 8 w Drohobyczu ( książki, zabawki, pomoce szkolne, słodycze).
Spotkanie w świetlicy Fundacji  Św.Antoniego , przekazanie darów (żywność, odzież, książki, zabawki, pomoce szkolne).
W Buczaczu przekazanie darów (żywność , odzież, zabawki, pomoce szkolne, pomoc pieniężna)  , przejazd do Tarnopola , przekazanie darów ( żywność, środki medyczne), przekazanie darów dla grupy Harcerstwa Polskiego w Tarnopolu  (książki, płyty, kasety) .

 

WNIOSKI O DOTACJE

Opracowaliśmy 2 projekty na Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w r. 2015 ” , z których jeden : Wzmacnianie więzi z krajem wśród elit polonijnych na Łotwie, Białorusi i Ukrainie został przyjęty.

Opracowaliśmy również projekt na Konkurs MEN – organizacja kolonii edukacyjnych dla grup młodzieży z Białorusi i Ukrainy – czekamy na rozstrzygnięcie.

Stale wysyłamy również zaproszenia dla grup i indywidualnych osób z Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.

 

L.p.

rok

Liczba wyjazdów

Liczba uczestników

Średnio

Ofiary i świadczenia

 

2014

4

44

11

W sumie podczas wyjazdów przekazano w formie zapłaty za noclegi , wyżywienie, usługi przewodnickie i ofiary dla parafii –

1 340 euro, 240 $ , 2 500 zł, paczki żywnościowe o wartości około

ok 2700 zł + drugie tyle ze zbiórki

w Gimnazjum nr 28 oraz odzież

i książki , których wartości nie obliczamy.

Opracowanie : Małgorzata Semkowicz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓREK PUBLICZNYCH w r. 2014Zbiorki w supermarketach  TESCO na os. Teatralnym oraz przy ul. Dobrego Pasterza  w dniach 18 i 19  października  2014 r.
 
Zbiórkę przeprowadzili wolontariusze ze Stowarzyszenia KRESY oraz uczniowie
Z Gimnazjum 48 z Nowej Huty.
 
Zebrano produkty :
Słodycze , 55 tabliczek czekolady,  cukier
kasza   , mąka , ryż , makaron , olej -  po kilka  opakowań
szynka konserwowa , konserwy mięsne , konserwy rybne i warzywne ,
dżemy  , nutella  , cytryny , herbaty ,  kawa , kakao rozpuszczalne
artykuły szkolne
Łącznie o wartości 1 010,- zł 
oraz 1074,16 zł w gotówce do puszek kwestarskich
 
 
Zbiórka  w  AUCHAN  Bonarka  w dniu 15 listopada  2014 r.
 
Zbiórkę przeprowadzili wolontariusze ze Stowarzyszenia KRESY oraz uczniowie
Z Gimnazjum 48 z Nowej Huty.   
        
Zebrano produkty :
Ryż  , cukier ,  makaron , słodycze , czekolada , herbata
artykuły szkolne,
proszek do prania
Łącznie o wartości 520,- zł
Nie było zgody Dyrekcji na zbiórkę pieniędzy do puszek.
 
Zbiorki w supermarketach  TESCO na os. Teatralnym oraz przy ul. Dobrego Pasterza    w dniach  12 i 13  grudnia  2014 r.
 
Zbiórkę przeprowadzili wolontariusze ze Stowarzyszenia KRESY oraz uczniowie
z  Gimnazjum nr 21 im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie  z os. Podwawelskiego.    
 
Zebrano produkty :
słodycze , czekolady ,  cukier , kasza   , mąka , ryż , makaron , olej ,
szynka konserwowa , konserwy mięsne , konserwy rybne i warzywne ,
dżemy  , nutella  , cytryny , herbaty ,  kawa , kakao rozpuszczalne ,
książki / bajeczki dla dzieci
Łącznie o wartości 1 160,- zł
oraz 1 322,54 zł  w gotówce do puszek kwestarskich
 
W okresie od października do grudnia była też wystawiona puszka  w Bibliotece Jagiellońskiej . Ta kwesta dała wynik 426,20 zł .
 
W sumie  we wszystkich tych kwestach do puszek zebrano  2 822,90 zł
 
 
Zebrane pieniądze przeznaczono na :
-           dofinansowanie leczenia chłopca pochodzenia polskiego Zakharija Vitkovskiego ze        Stanisławowa ( 500 zł – Uchwała Zarządu z dnia 06.11.2014 r.)
-           oraz jego matki Natalii Vitkovskiej ( 500 zł – Uchwała Zarządu z dnia 08.01.2015)
 • pozostałą  sumę 1 822,90 przeznaczono na  dofinansowanie transportu darów na Ukrainę , tj.  wyjazdu Mikołajowego który odbył się w dniach 11 -  14.12.br  .
Dokumenty potwierdzające  te wydatki są do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia.
 
Zebraną żywność  przewieziono w ramach wyjazdów charytatywnych na Litwę i na Ukrainę w listopadzie i w grudniu 2914r. Sprawozdania z tych wyjazdów zamieszczone są na naszej stronie internetowej.
Ponadto  przekazano żywność dla potrzebujących na Ukrainie  za pośrednictwem osób przyjeżdżających stamtąd do Krakowa , a to :
-           dla Parafii w Dolinie – na ręce ks. Krzysztofa Panasowca,
-           dla parafii w Drohobyczu  na ręce OO Bonifratrów,
-           dla Fundacji Charytatywnej Św. Antoniego z Drohobycza na ręce Pani Olgi        Pawłowskiej.
Oprócz tego  przekazano paczki żywnościowe osobom pochodzenia polskiego z Ukrainy ( rodzina Vitkovskich )  i  Białorusi ( rodzina Warcabów) przebywającym aktualnie
w Krakowie i znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji materialnej.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYJAZDÓW CHARYTATYWNYCH W ROKU 2015 

Trasa

Dni

Trasa w km

Terminy
wyjazdów

Cena przybliżona wyjazdu przy 30 osobach

Uwagi

 

 

WYJAZDU Kraków- Lwów- Olesko- Podhorce – Złoczów – Podkamień – Poczajów – Krzemieniec – Lwów – Żółkiew – Kraków

 

5

1429

29-30 kwietnia 1-3 maja

550.00

Przejazdy tam i z powrotem w ciągu dnia

 

 

KRAKÓW – LWÓW- ZADWÓRZE- ŻÓŁKIEW KRECHÓW – KRAKÓW

 

4

1089

5-8 czerwca

500.00

Przejazdy tam i z powrotem w ciągu dnia

 

 

Kraków-Medyka –Użgorod- Hust-Mukaczewo - Rachów- Worochta – Żabie- Jaremcze- Delatyn- Kołomyja- Otynia- Stanisławów –Halicz- Lwów- Kraków

 

7

1272

1-7maja

950.00

Przejazdy tam i z powrotem w ciągu dnia

 

 

Białoruś – Litwa – „ Szlakiem Adama Mickiewicza

 

6

1818

6-12 lipca

900.00

Przejazd tam w ciagu dnia powrót do Polski nocą

 

 

Kraków- Grodno- Lida- Smorgonie- Postawy– Brasław- Wilejka – Budsław- Wilejka –Mińsk –Baranowicze– Brześć – Kraków

 

7

2341

13-19 lipca

1100.00

Przejazdy tam i z powrotem w ciągu dnia

 

 

Wyjazd weekendowy na Litwę

Kraków- Wilno-Troki- Kowno _ Kraków

 

5

1587

2-6 września

850.00

Przejazd tam w w ciagu dnia , powrót do Polski nocą

 

 

Trzy Stolice Wilno-Ryga-Tallin

Kraków- Wilno –Tallin- Ryga- Kraków

6

2617

17-23 sierpnia

1350.00

Przejazdy tam i z powrotem w ciągu dnia

 

 

 

 • ostateczna cena wyjazdów przy 30 osobach pełnopłatnych ustalona zostanie po ostatecznej decyzji Zarządu Stowarzyszenia

 • wersja II uwzględniająca programy wyjazdów charytatywnych po weryfikacji .

 • Kraków , dnia 10 stycznia 2015 r.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Opłatek 2014W sobotę 24 stycznia 2015 roku Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia spotkali się na corocznym (przygotowanym przez Zarząd) Opłatku Kresowym w gościnnych (nieodpłatnie) progach Domu Polonii w Krakowie. Zaproszenie przyjęło ok. 70 osób. 
Ojcem duchowym spotkania był o.Jacek Śliwka OFM, który poświecił opłatki, prowadził wspólną modlitwę i życzył wszystkim zdrowia, pomyślności i Bożego błogosławieństwa w realizacji kresowego dzieła. Uroczystość uświetnił Chór Kameralny Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie Pro Musica Camerata pod dyrekcją Pani Małgorzaty Tęczyńskiej-Kęskiej, który pięknie wykonał kilka bożenarodzeniowych pieśni w języku polskim i łacińskim. 
Wzruszeń dostarczyła także pani Danuta Mucharska czytając swoje nowe kresowe wiersze. 
Prezes p. Karol Chudoba powitał Gości i uświadomił zebranym, że w bieżącym roku przypada dwudziesta rocznica istnienia” Kresów” i że zapowiadają się uroczystości jubileuszowe. 
Oczywiście nie zabrakło informacji o dokonaniach „Kresow” w 2014 r. i o planach na rok 2015. Wiceprezes p.Malgorzata Semkowicz poinformowała o wakacyjnych koloniach Edukacyjnych w Krakowie dla dzieci i młodzieży z Białorusi i Mołdawii (dzięki pieniądzom z MSZ) , o przeprowadzonych kwestach w marketach w celu pozyskania darów rzeczowych i środków pieniężnych na pomoc świąteczną dla dzieci na terenach kresowych, o wyjazdach charytatywnych z zebranymi darami oraz o nadziejach związanych z przystąpieniem do projektu MSZ na zaproszenie do Krakowa na wiosnę 2015 Polaków z Łotwy, Białorusi i Ukrainy aby razem świętować jubileusz „Kresow”. 
P.Tadeusz Jarosz podzielił się wrażeniami z odbytych w 2014 roku wyjazdow Przedświątecznych na Litwę i Ukrainę. 
P.Ryszard Gabryś przedstawił plany atrakcyjnych wyjazdow turystyczno-charytatywnych na 2015 rok i zachęcał do wzięcia w nich udziału. 
Korzystając z obecności na Opłatku Członków i Sympatyków Kresow Anna Bilyk zaapelowała o czynne włączenie się w bieżącą działalność Stowarzyszenia, bo pilnie potrzebne są gorące serca i ręce do pracy. Rozdała także wszystkim przygotowaną ankietę, w której Członkowie I Sympatycy mieli możność zadeklarowania swojej pomocy w różnorodnej Kresowej pracy. 
Była też okazja do uiszczenia składek i złożenia darowizn. 
Spotkanie przebiegło w milej atmosferze. Było wspólne kolędowanie Łamanie się opłatkiem i częstowanie się herbata i kawą, a także rozmaitymi wspaniałymi ciastami, które hojnie ofiarowały krakowskie cukiernie (p. Cichowscy, p. Kameccy, p. Pawlakowie, p. Zaborowscy, Steskal).

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANOWANE WYJAZDY 2015TRASA WYJAZDU

Kraków- Lwów- Olesko- Podhorce – Złoczów – Podkamień – Poczajów – Krzemieniec – Lwów – Żółkiew – Kraków

 

Dzień 1.

Wyjazd z Krakowa o godz. 7.00 do granicy państwa Korczowa - LWÓW przejazd na nocleg , zakwaterowanie, obiadokolacja wyjście do opery lwowskiej , nocleg.

Trasa 1. dnia 400 km

 

Dzień 2.

Śniadanie wyjazd ze Lwowa na oglądanie zamków tzw. „Złotej Podkowy” – OLESKO miejsce narodzin Jana Sobieskiego – PODHORCE najwspanialsza kresowa rezydencja magnacka,–ZŁOCZÓW rezydencja budowana przez Jakuba Sobieskiego – Podkamień – dawny .klasztor Dominikanów na Gorze Różańcowej – miejsce rzezi Polaków przez UPA – cmentarz z masowymi grobami ofiar, Poczajów – dawniej klasztor Bazylianów – obecnie Ławra Prawosławna – Narodowe Prawosławne Sanktuarium Maryjne Ukrainy –przejazd do Krzemieńca - obiadokolacja i nocleg.

Trasa 2. dnia 200 km

 

Dzień 3.

Śniadanie, zwiedzanie miasta : Liceum Krzemienieckie, Kościół Św. Stanisława , Góra Bony , muzeum J. Słowackiego w dawnym dworku , cmentarz Tunicki z grobem Matki J. Słowackiego , powrót do Lwowa zwiedzanie miasta z lokalnym przewodnikiem m.in.: Rynek Starego Miasta, Kamienica Królewska, kościół Dominikanów,Cerkiew Wołoska , spacer po mieście / czas wolny/ - obiadokolacja i nocleg.

Trasa 3. dnia 200 km

 

Dzień 4.

Śniadanie, zwiedzanie miasta archikatedra : cerkiew Wołoska, kościół Bernardynów, katedra Ormiańska, katedra greckokatolicka p.w. Św. Jura, Wały Hetmańskie, Łyczaków z Cmentarzem Orląt Lwowskich, powrót na nocleg , obiadokolacja, nocleg.

Trasa 4. dnia po Lwowie 10 km

 

Dzień 5.

Śniadanie, przejazd na Wysoki Zamek, Kopiec Unii Lubelskiej – ŻÓŁKIEW, zamek fara – mauzoleum Żółkiewskich i Sobieskich, cerkiew, synagoga – granica państwa – Kraków powrót w godzinach wieczornych.

Trasa 5. dnia 380 km

 

RAZEM km 1293 + rezerwa - 100 km = 1293 km

 

Cena zawiera:

 • transport: autokar lub bus (klimatyzacja),
 • zakwaterowanie: 43 noclegi
 • wyżywienie zgodnie z programem: 4 x śniadania, 4 x obiadokolacje
 • opiekę pilota na całej trasie
 • ubezpieczenie, opłaty graniczne, parkingi

Cena nie zawiera:

 • biletów wstępu do zwiedzanych obiektów,
 • usług przewodnika lokalnego polskojęzycznego we Lwowie.

 

TRASA WYJAZDU

KRAKÓW – LWÓW- ŻÓŁKIEW – KRAKÓW

 

Dzień 1.

Wyjazd z Krakowa o godz. 07.00 z parkingu - granica państwa – LWÓW, przejazd na nocleg zakwaterowanie, obiadokolacja. Czas wolny, nocleg.

Trasa 1. dnia 400 km

 

Dzień 2

Lwów, po śniadaniu zwiedzanie miasta z polskojęzycznym przewodnikiem m. in.: Rynek Starego Miasta, Kamienica Królewska, kościół dominikanów, cerkiew Wołoska, katedra łacińska, kaplica Boimów, budynek Opery, Wały Hetmańskie z pomnikiem Adama Mickiewicza, Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt. Czas wolny na spacer zabytkowymi uliczkami Lwowa. Obiadokolacja, nocleg.

Trasa 2. dnia Lwowie 10 km

 

Dzień 3

LWÓW, po śniadaniu c.d. zwiedzania: Wysoki Zamek, Kopiec Unii Lubelskiej – ŻÓŁKIEW, zamek fara – mauzoleum Żółkiewskich i Sobieskich, cerkiew, synagoga – granica państwa – Kraków - powrót do Krakowa w godzinach wieczornych.

Trasa 3. dnia 400 km

 

RAZEM km 810

 

Cena zawiera:

 • transport: autokar (klimatyzacja),
 • zakwaterowanie: 2 noclegi ,wyżywienie zgodnie z programem: 2 x śniadania, 2 x obiadokolacje,
 • ubezpieczenie NNW opłaty graniczne, parkingi.

 

Cena nie zawiera:

 • biletów wstępu do zwiedzanych obiektów,
 • usług przewodnika lokalnego polskojęzycznego we Lwowie, płatne u pilota – ok. 80 zł


 

TRASA WYJAZDU

Kraków-Stanisławów – Kołomyja- Kuty- Rafajłowa –Jaremcze- Worochta-Wierchowina- Stanisławów – Kraków

 

Dzień 1.

Kraków wyjazd z parkingu o godz. 7.00– granica państwa – przejazd do Stanisławowa , zakwaterowanie , obiadokolacja, wieczorny spacer po mieście, nocleg.

Trasa 1. dnia 520 km

 

Dzień 2.

Śniadanie – Stanisławów - zwiedzanie miasta: Ratusz, Pomnik Mickiewicza, kościoły, synagoga,- po południu – KOŁOMYJA, wizyta w muzeum Huculszczyzny – KUTY, most na Czeremoszu, miejsce ewakuacji władz Polski w 1939 roku – powrót do Stanisławowa , obiadokolacja, nocleg.

Trasa 2. dnia 370 km

 

Dzień 3.

Śniadanie, po śniadaniu – RAFAJŁOWA, wejście na PRZEŁĘCZ LEGIONÓW, powrót na nocleg w Stanisławowie obiadokolacja, nocleg.

Trasa 3. dnia 150 km

 

Dzień 4.

Po śniadaniu – Wyjazd do JAREMCZA, czas wolny na targu z huculskimi suwenirami, spacer do wodospadów na Prucie – WOROCHTA, zabytkowa cerkiew-muzeum z XVI w, wiadukty – WIERCHOWINA, dawniej Żabię, uznawana za stolicę Huculszczyzny – KRZYWORÓWNIA, grażda huculska, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. w Stanisławowie .

Trasa 4. dnia 270 km

 

Dzień 5.

Po śniadaniu – ZAROŚLAK, polana na wysokości ok. 1400 m. npm ze schroniskiem i parkingiem – marsz na HOWERLĘ, najwyższy szczyt Karpat Wschodnich (2061 m n pm.), powrót do Stanisławowa, obiadokolacja, nocleg.

Trasa 5. dnia 190 km

 

Dzień 6.

Po śniadaniu wyjazd – granica państwa, powrót do Krakowa w godzinach późno-wieczornych.

Trasa 6. dnia 520 km

 

RAZEM: 1870 km + rezerwa 100 km = 1970 km

 

Cena zawiera:

 • transport: autokar (klimatyzacja),
 • zakwaterowanie: 5 noclegów w Stanisławowie,
 • wyżywienie zgodnie z programem : 5 x śniadania, 5 x obiadokolacje; opiekę pilota na całej trasie,
 • ubezpieczenie NNW ,opłaty graniczne, parkingi.

 

Cena nie zawiera:

 • biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.


 

TRASA WYJAZDU

Kraków- Lwów-Sławsko – Urycz- Ustań- Użgorod – Mukaczewo –Hust- Rachów –Przełecz Tatarska- Jaremcze – Rafajłowa- Worochta- Wierchowina – Worochta- Krzyworównia- Kosów – Kuty-Czerniowce – Kołomyja- Stanisławów – Lwów- Kraków

 

Dzień 1.

Kraków wyjazd o godz. 7.00– Lwów – SŁAWSKO, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg w Sławsku .

Trasa 1. dnia 520 km

 

Dzień 2.

SŁAWSKO, po śniadaniu wyjazd do URYCZA, ruiny grodu na skałach TUSTAŃ – powrót do Sławska – wjazd wyciągiem krzesełkowym na szczyt WYSOKI WIERCH, spacer po połoninach, powrót do Sławska, obiadokolacja, nocleg.

Trasa 2. dnia 120 km

 

Dzień 3.

SŁAWSKO, po śniadaniu wyjazd do UŻGORODU, zwiedzanie dawnej stolicy Rusi węgierskiej: zamek z XIV w., kościół w Horianach, katedra greko-katolicka w kompleksie pojezuickim – MUKACZEWO, zamek Rakoczych, Biały Pałac, kościół, cerkwie, zakwaterowanie ,obiadokolacja, nocleg.

Trasa 3. dnia 200 km

 

Dzień 4.

MUKACZEWO, po śniadaniu wyjazd do CHUSTU, kościół św. Elżbiety, ruiny zamku – RACHÓW, „Centrum Europy” – PRZEŁĘCZ TATARSKA, dawna granica polsko-węgierska, miejsce ewakuacji gen. Maczka na Węgry w 1939 r. – JAREMCZE, zakwaterowanie.

Trasa 4. dnia - km

 

Dzień 5.

JAREMCZE, po śniadaniu czas wolny na targu huculskim, wodospady na Prucie – RAFAJŁOWA wejście na PRZEŁĘCZ LEGIONÓW powrót do Jaremcza, obiadokolacja, nocleg.

Trasa 5. dnia 150 km

 

Dzień 6.

JAREMCZE, po śniadaniu - ZAROŚLAK, wejście na Howerlę (2061m n.p.m.), na szczyt - ok. 4h wspinaczki. Powrót do Jaremcza , obiadokolacja, nocleg.

Trasa 6. dnia 60 km

 

Dzień 7.

JAREMCZE, po śniadaniu wyjazd – WOROCHTA, zabytkowa cerkiew-muzeum z XVI w, wiadukty – WIERCHOWINA, dawniej Żabie, uznawana za stolicę Huculszczyzny – KRZYWORÓWNIA, grażda huculska – KOSÓW, Szkoła Rzemiosła Artystycznego – KUTY, most na Czeremoszu, miejsce ewakuacji władz Polski w 1939 roku – CZERNIOWCE, zakwaterowanie , obiadokolacja, nocleg.

Trasa 7. dnia 190 km

 

Dzień 8.

CZERNIOWCE, po śniadaniu zwiedzanie miasta, m.in. pałac metropolity bukowińskiego, cerkwie i kościół, teatr – KOŁOMYJA, zwiedzanie muzeum Huculszczyzny – Stanisławów - zwiedzanie centrum miasta, kościoły różnych wyznań, synagoga, pomnik Mickiewicza, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Trasa 8. dnia 150 km

 

Dzień 9.

IWANO-FRANKIWSK, po śniadaniu wyjazd – granica państwa – Kraków, przyjazd w godzinach wieczornych.

Trasa 9. dnia 520 km

 

RAZEM km 2160 km + Rezerwa 150m  = 2310 km
 

Cena zawiera:

 • transport: autokar (klimatyzacja),
 • zakwaterowanie: 8 noclegów,
 • wyżywienie zgodnie z programem: 8 x śniadania, 8 x obiadokolacje, opiekę pilota na całej trasie,
 • ubezpieczenie NNW,,płaty graniczne, parkingi.

 

Cena nie zawiera:

 • biletów wstępu do zwiedzanych obiektów 

 

Białoruś – Litwa – "Szlakiem Adama Mickiewicza"

Trasa wyjazdu: Kraków- Grodno- Bohatyrowicze - Słonim – Snów –Nieśwież – Mir – Nowogródek – Zaosie- Bieniakonie- Wilno – Kowno-granica Państwa- Kraków

 

Dzień 1.

Wyjazd z Krakowa o godz. 7.00 przejazd do Grodna , zakwaterowanie ,obiadokolacja , nocleg w Grodnie

Trasa 1. dnia 571 km

 

Dzień 2.

Śniadanie, zwiedzanie miasta Grodna z przewodnikiem: Stary Zamek z XIV-XVw. połączony z Nowym - Augusta III Sasa, Kościół Katedralny z XVI-XVIIIw., klasztor Bernardynów, kościół Brygidek, cerkiew Borysa i Gleba, której początki sięgają XIIw., dom Elizy Orzeszkowej oraz jej grób. Zakwaterowanie obiadokolacja , nocleg.

Trasa 2. dnia - km

 

Dzień 3.

Śniadanie, wyjazd do Bohatyrowicz. Odwiedzenie grobu Jana i Cecylii oraz mogiły Powstańców Styczniowych. Przejazd na Nowogródczyznę. / Postoje w: Synkowiczach (gotycka, obronna cerkiew św. Michała) i Słonimiu (klasztory Bernardynów i Bernardynek, pałac Albertyn nad rzeką Issą). Przejazd do Snowa (postój przy jednym z najciekawszych polskich pałaców klasycystycznych). Następnie kierujemy się do Nieświeża, siedziby rodu Radziwiłłów, gdzie zwiedzimy renesansowy zamek otoczony wałami, budynek pałacowy, wspaniały park angielski oraz Kościół Farny Bożego Ciała z XVIw. - pierwszą barokową budowlę na terenach Rzeczpospolitej, z kryptami grobowymi rodziny książęcej. Odwiedzimy Mir z gotyckim zamkiem Radziwiłłów (być może pierwowzór soplicowskiego zamku Horeszków).
Jeśli czas pozwoli pojedziemy do Lubcza nad Niemnem. Na wzgórzu zobaczymy zamek z XVI-XVIIw. (niegdyś własność Radziwiłłów wg niektórych źródeł to jest „Zamek Horeszków"). Na nocleg udamy się do Nowogródka. Obiadokolacja.

Trasa 3. dnia 160 km

 

Dzień 4.

Śniadanie poznawanie Nowogródka. Odwiedzenie kościoła parafialnego Michała Archanioła, Fary, w której Mickiewicz był ochrzczony i szkoły przyklasztornej, do której uczęszczał. Wizyta w Muzeum Mickiewicza w rodzinnym dworku. Podziwianie krajobrazów, które tak urzekły naszego wieszcza nad Świtezią. Przejazd do Zaosia, miejsca urodzin wieszcza. Obejrzenie zrekonstruowanego dworku Mickiewiczów. Z Zaosia przez Horodyszcze (ładny, barokowy kościół) pojedziemy do Tuchanowicz, gdzie poeta poznał swą miłość - Marylę. Spacer po parku dworskim, odwiedzenie altany lipowej miejsca spotkań zakochanych. Przed samą granicą zatrzymamy się jeszcze w Bieniakoniach, gdzie znajduje się grób Maryli na niewielkim cmentarzu przykościelnym. Przyjazd do Wilna, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Trasa 4. dnia 172 km

 

Dzień 5.

Po śniadaniu zwiedzanie Wilna: Wyjazd i spacer na wzgórze Trzech Krzyży (piękna panorama miasta). Poznawanie starówki: Ostra Brama, Kościół Piotra i Pawła, Klasztor Św.Trójcy, Prawosławny Klasztor Św. Ducha, „zaułek bernardyński" wraz z domem Adama Mickiewicza, gotycki Kościół Św.Anny, Archikatedra św. Stanisława , Dzielnica Żydowska, Dolny Zamek i Cmentarz Bernardynski - najstarszy cmentarz wileński. Obiadokolacja, nocleg .

Trasa 5. dnia - km

 

Dzień 6.

Po śniadaniu kontynuacja zwiedzania - największa nekropolia wileńska - Cmentarz na Rossie. Przejazd do Trok siedziby Kiejstuta i Witolda, dawnej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Malowniczy kompleks jezior trockich, zwiedzenie Nowego Zamku, ulicy, karczmy i cmentarza Karaimów, kościoła Farnego z 1409 - fundowanego przez Księcia Witolda. W drodze do Kowna odwiedzenie klasztoru Karmelitów w Pożajściu (zabytek kl. "0").w Kownie: spacer po pięknej kowieńskiej starówce. Oglądanie gotyckiego Domu Peruna, Archikatedry, barokowego Ratusza na rynku, otoczonego zabytkowymi kamienicami, kościół NMP i Mikołaja z XVw., zamku,. Kościoła Zmartwychwstania Pańskiego Około 20.00 wyjazd w kierunku Polski. Przyjazd do Krakowa w godzinach wczesnoporannych.

Trasa 6. dnia 755 Km

 

RAZEM trasa: 1658 km + 160 km rezerwa = 1818 km

 

Cena zawiera :

 • Świadczenia:
  • 5 noclegow, 5 śniadań i 5 obiadokolacji,
  • przewodnik w Wilnie, Kownie i Nowogródku,
  • opieka pilota, ubezpieczenie KL i NNW. 
 • Transport:
  • autokar (klimatyzacja)

Cena nie zawiera :

 • biletów wstępu do zwiedzanych obiektów

 

Do ceny należy doliczyć koszt wizy białoruskiej i awizowania - 100zł od osoby .


 

TRASA WYJAZDU

Kraków- Grodno- Lida- Smorgonie- Postawy – Brasław- Wilejka – Budsław- Wilejka – Mińsk – Baranowicze – Brześć – Kraków

 

Dzień 1.

Kraków - wyjazd o godz. 07.00 – granica państwa - Grodno – zakwaterowanie, obiadokolacja- nocleg

Trasa 1. dnia 571 km

 

Dzień 2.

Śniadanie, wyjazd do Lidy , krótkie zwiedzanie miasta, przejazd do Smorgoń , po drodze zatrzymamy się w Holszanach / Ruiny zamku , kościół Franciszkanów / , następnie w Borunach gdzie zwiedzimy dawny klasztor Bazylianów z pięknym barokowym kościołem / miejsce kultu maryjnego / oraz w Krewie / ruiny zamku Jagiełłów miejsce podpisania unii Polski i Litwy w 1385 r.- Smorgonie – Jezioro Narocz, zakwaterowanie , obiadokocja i nocleg

Trasa 2. dnia 291 km

 

Dzień 3.

Śniadanie wyjazd do Brasławia - miasta położonego na Pojezierzu Brasławskim zwiedzanie miasta, przejazd do Głębokiego zwiedzanie miasta / barokowe kościoły Trójcy Św. I kościóła karmelitów – obecnie sobór prawosławny , przejazd Wilejki - zakwaterowanie , obiadokolacja i nocleg.

Trasa 3. dnia 163 km

 

Dzień 4. 

Śniadanie przejazd do Budsławia - zwiedzanie barokowej bazyliki Wniebowzięcia NMP / Bernardynów/- miejsce kultu maryjnego / przejazd do Mińska , popołudniowe zwiedzanie miasta zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg

Trasa 4. dnia 185 km

 

Dzień 5.

Śniadanie, dalszy ciąg zwiedzania miasta Mińska , wyjazd do Nowogródka zwiedzanie miasta: kościoła parafialnego Św. Michała Archanioła, Fary, w której Mickiewicz był ochrzczony i szkoły przyklasztornej, do której uczęszczał. Wizyta w Muzeum Mickiewicza w rodzinnym dworku. Po drodze podziwianie krajobrazów, które tak urzekły naszego wieszcza , pobyt nad Świtezią. Przejazd do Zaosia, miejsca urodzin wieszcza.. Z Zaosia przez Horodyszcze (ładny, barokowy kościół) pojedziemy do Tuchanowicz, gdzie poeta poznał swą miłość - Marylę. Spacer po parku dworskim, odwiedzenie Altany Lipowej miejsca spotkań zakochanych. Przejazd do Baranowicz ,Zakwaterowanie , obiadokolacja i nocleg,

Trasa 5. dnia 208 km

 

Dzień 6.

Śniadanie, przejazd do Kosowa Poleskiego, Pałac Pusłowskich i dworek- muzeum T. Kościuszki , przejazd do Pińska przez Telehany / d. kanał M. Ogińskiego i Łogiszyn do Pińska , zwiedzanie starego miasta: katedra Wniebowzięcia NMP , Kolegium Jezuickie pałac Butrymowiczów ,wolny czas na zakupy , zakwaterowanie , obiadokolacja i nocleg

Trasa 6. dnia 398 km

 

Dzień 7.

Śniadanie, krótkie zwiedzanie Brześcia wyjazd w kierunku Krakowa , przyjazd do Krakowa w godzinach wczesno wieczornych.

Trasa 7. dnia  425 km
 

RAZEM  2241 km + 100 rezerwa = 2341 km

 

Cena zawiera:

 • transport: autokar (klimatyzacja),
 • zakwaterowanie: 6 noclegów,
 • wyżywienie zgodnie z programem: 6x śniadania 6x obiadokolacji,opiekę pilota na całej trasie,
 • ubezpieczenie NNW opłaty graniczne, parkingowe, drogowe.

 

Cena nie zawiera:

 • wizy białoruskiej grupowej i dokumentacji zł wizowej – w cenie 100 zł.WYJAZD WEKENDOWY NA LITWĘ

1. dzień

Wyjazd z Polski o godz.7.00 , wieczorem przyjazd do Wilna, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

TRASA 1. dnia 754 km
 

2. dzień

Śniadanie, zwiedzanie miasta: cmentarz na Rossie z mauzoleum marszałka Piłsudskiego Ostra Brama, kościół św. Teresy i św. Ducha, dawny klasztor bazylianów i Cela Konrada, Stare Miasto: plac Ratuszowy, kościół św. Kazimierza, kościół św. Mikołaja, pałace książęcych i szlacheckich rodów wileńskich: Radziwiłłów, Tyszkiewiczów, Chodkiewiczów, ulica Niemiecka, Alumnat Papieski, Uniwersytet Wileński, , wieża telewizyjna. Obiadokolacja, nocleg.

Trasa 2. dnia – km

 

3. dzień

Śniadanie, przejazd do Trok dawnej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, zwiedzanie imponującego XIV wiecznego zamku księcia Witolda położonego na jednej z wysp jeziora trockiego, spacer po dzielnicy Karaimów (potomków dawnej tureckiej straży przybocznej księcia Witolda), XV wieczny kościół farny/ miejsce kultu maryjnego/, kontynuacja zwiedzania Wilna: Zaułek Bernardyński, muzeum Adama Mickiewicza, gotycki kościół św. Anny, prawosławna katedra Przeczystej Bogarodzicy, katedra św. Stanisława, kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu, ulica Zamkowa, Zamek Górny, panorama miasta z Góry Giedymina, spacer Aleją Giedymina. nocleg.w Wilnie

Trasa 3. dnia 54 km

 

4. dzień

Śniadanie, przejazd do Kowna, zwiedzanie: gotycka katedra, ratusz miejski, kościół jezuitów, gotycka kamienica – Dom Peruna, pozostałości zamku kowieńskiego, spacer ulicą Wileńską, kościół św. Michała Archanioła zbudowany w stylu bizantyjskim, gotycki kościół NMP i św. Witolda. W godzinach wieczornych wyjazd do Polski.

trasa 4. dnia – km
 

5. dzień

Przyjazd do Polski w godzinach porannych.

Trasa 4 i 5 dnia: 754 km

Razem km 1562 km

 

Cena zawiera:

 • transport: autokar (klimatyzacja),
 • zakwaterowanie: 3 noclegi,
 • wyżywienie zgodnie z programem: 3x śniadania 3 obiadokolacje
 • opiekę pilota na całej trasie,
 • ubezpieczenie NNW opłaty graniczne, parkingowe, drogowe.

Cena nie zawiera:

 • Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.

 

TRZY STOLICE Wilno-Ryga-Tallin


1. dzień

Wyjazd z Krakowa o godz.6.00 ,przejazd do Wilna, zakwaterowanie , obiadokolacja , nocleg

Trasa 1. dnia 754 km

 

2. dzień

Śniadanie , zwiedzanie wileńskiej starówki: Ostraj Brama, Świątynia Unicka, cela Konrada, Cerkiew Św. Ducha, plac Ratuszowy, urocze boczne uliczki starówki, polski kościół Św. Ducha, kościół Św. Trójcy z obrazem Kazimierowskiego ,,Jezus Miłosierny”, Uniwersytet Wileński, katedra Św. Stanisława kościół Św. Anny i Bernardynów, najpiękniejszy kościół Piotra i Pawła na Antokolu ,, cmentarz sławnych Polaków na Rossie. Obiadokolacja, zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

Trasa 2. dnia - km

 

3. dzień

Śniadanie. Przejazd do Rundale, miejscowości w której znajduje się wspaniały pałac barokowy porównywany do Wersalu. Zwiedzanie z przewodnikiem wnętrz pałacu i ogrodów. Przyjazd do Tallina, obiadokolacja, nocleg.


Trasa 3. dnia 602 km

 

4. dzień

Śniadanie. Spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie Tallina górnego miasta: wzgórze Toompea, Sobór Aleksandra Newskiego, budynek Parlamentu Estonii, Kościół luterański NMP, tarasy widokowe, średniowieczne baszty obronne m.in.: wysoki Herman i Gruba Małgorzata (na której umieszczono pamiątkową tablicę upamiętniającą brawurową akcję ORP Orzeł). Dolne miasto. Średniowieczne ulice: Długa i Krótka Noga, Ratusz Miejski z 1404 roku, Apteka z 1422 roku, Dom Wielkiej Gildii, Dom Bractwa Czarnogłowych, kościół św. Olafa. Po południu wyjazd do Rygi. Przyjazd na nocleg, obiadokolacja.

Trasa 4. dnia 310 km

 

5. dzień

Śniadanie, spotkanie z przewodnikiem zwiedzanie Rygi m.in: Stare Miasto, Dom Bractwa Czarnogłowych, zespół średniowiecznych kamieniczek tzw. „Trzej Bracia”, Ratusz, Mała i Wielka Gildia, Katedra Domska, kościół Św. Jakuba, budynek parlamentu, Pomnik Wolności. Zakwaterowanie obiadokolacja i nocleg

Trasa 5. dnia – km

 

6. dzień

Śniadanie, wyjazd do Polski po drodze zatrzymamy się w Agłonie / największe sanktuarium maryjne Łotwy z przepiękną bazyliką NMP i w Szawlach gdzie nawiedzimy Górę Krzyży , przejazd do Krakowa w godzinach wczesno- wieczornych

trasa 6. dnia 951 km

Trasa Razem 2617 km

 

CENA ZAWIERA:

 • przejazd autokarem (klimatyzacja lub wygodnym busem (klimatyzacja),
 • 4 noclegi,
 • 4 śniadania i 4 obiadokolacje,
 • ubezpieczenie, opłaty parkingowe i drogowe,
 • wynajem przewodników po Wilnie, Tallinie i Rydze.

Cena nie zawiera

 • biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48