Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Pobyt nauczycieli i działaczy polonijnych z Ukrainy, Białorusi i Łotwy

Realizacja zadania dotowanego przez MSZ


 

Naszymi gośćmi w tym roku była nie tylko młodzież, ale również osoby dorosłe, przede wszystkim związane z nauczaniem języka polskiego na Kresach. Gościliśmy przedstawicieli nauczycielstwa z Białorusi: z Mińska i Brześcia, z Ukrainy: z Kijowa i Drohobycza oraz z Łotwy nauczycieli Polskiej Szkoły im. W. Kozakiewicz w Rydze. W ramy pobytu naszych gości wchodziły obchody 20-lecia KRESÓW, w dniach 18 i 19 lipca br odbyło się Sympozjum pod hasłem "Łączy nas Polska dziś i jutro Polaków na Wschodzie". Dla naszych gości przygotowaliśmy ciekawy program łączący w sobie ugruntowanie znajomości języka polskiego poprzez konwersacje, spotkania z przedstawicielami najwyższych władz oświatowych w Krakowie, poznanie zabytków naszego miasta. spotkania z dawnymi mieszkańcami Kresów Wschodnich . Odbyły się tez wycieczki do kopalni soli w Wieliczce, do Niedzicy i Zakopanego.Doktoranci polonistyki Uniwersytetu w Kijowie mieli okazję bliżej poznać biblioteki Krakowa.

  Wszyscy uczestnicy przyjazdu byli gośćmi Biblioteki Jagiellońskiej,gdzie w pięknej,amfiteatralnej sali konferencyjnej odbył się koncert chóru Polesie,którego założycielka Pani Maria Sulima, poetka i wielka patriotka polska była również naszym gościem.

W sali Rotundy został zorganizowany koncert chórów polonijnych z Białorusi : Polesie,Polonez,Społem. Natomiast w auli PAU w czasie Sympozjum zaprezentował sie zespół wokalno-instrumentalny z Rygi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Wizyty studyjne nauczycieli i działaczy polonijnych z Łotwy, Ukrainy i Białorusi

Lipiec 2015


Informujemy, że nasze Stowarzyszenie zakończyło realizację programu wizyt studyjnych dla nauczycieli oraz działaczy polonijnych w ramach projektu pt. "Wzmacnianie więzi z Polską wśród elit polonijnych z Łotwy, Białorusi i Ukrainy", organizowanego we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP.

W ramach projektu w dniach 13-20 lipca gościliśmy w Krakowie dwie grupy nauczycieli oraz działaczy polonijnych z Ukrainy (łącznie 40 osób) oraz dwie grupy nauczycieli, działaczy polonijnych oraz członków chórów z Białorusi (łącznie 69 osób). Z kolei w dniach 17-24 lipca gościliśmy grupę nauczycieli, działaczy polonijnych oraz członków zespołu muzycznego z Łotwy (43 osoby).

Dla każdej z grupy przygotowaliśmy odrębny program pobytu. Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach języka polskiego prowadzonych przez polskich nauczycieli doświadczonych w pracy z obcokrajowcami. Ponadto, uczestnicy wzięli udział w Sympozjum "Łączy nas Polska. Dziś i jutro Polaków na Wschodzie" organizowanego z okazji 20-lecia naszego Stowarzyszenia.

Nauczyciele polonijni mieli ponadto możliwość uczestniczenia w spotkaniach metodycznych (konwersatoria z polskimi nauczycielami, wykłady i spotkania z pracownikami naukowymi) a także w spotkaniach z przedstawicielami polskich władz oświatowych (Kuratorium Oświaty, Wydział Edukacji UM w Krakowie).

Dla członków chórów polonijnych oraz zespołów muzycznych z Białorusi i Łotwy zorganizowaliśmy kilka koncertów z udziałem polskiej publiczności (koncert chórów "Polesie", "Społem", "Polonez" w Centrum Kultury Rotunda, koncert chóru "Polesie" w Kościele pw. MB Fatimskiej w Krakowie, koncert zespołu muzycznego z Rygi w Kawiarni Ratuszowej na Rynku Głównym, występy chórów oraz zespołu muzycznego podczas Sympozjum).

Uczestnicy brali udział w spotkaniach z członkami Stowarzyszenia, w wieczorze poezji w Bibliotece Jagiellońskiej a także mieli możliwość zwiedzenia najważniejszych zabytków Krakowa.

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które pomogły nam w realizacji przedsięwzięcia! 

Szczególne podziękowania składamy Ministerstwu Spraw Zagranicznych RP, bez którego wsparcia nie byłaby możliwa realizacja projektu.

 

****

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych  w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

The project is co-financed from the funds granted by the Ministry of Foreign Affairs in the competition for  the public task "Cooperation with Polish Diaspora and Poles Abroad in 2015."

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Wsparcie dla Katedry Polonistyki Uniwersytetu w KijowieSzanowni Państwo,

 

Poniżej przekazujemy prośbę Pani Tetiany, pracownika naukowego Katedry Polonistyki Uniwersytetu im. T. Szewczenki w Kijowie:

"W tym roku będziemy obchodzili 15-lecie katedry, o którym mówiłam na sympozjum, też u siebie, tu w Kijowie. W związku z tym palnujemy wydać trzyjęzyczną (polski-ukrainński-rosyjski) publikację pamiętników pt. "Polska a Moskwa" Apollo Korzeniowskiego (1820-1869), napisanych pod czas zesłania w Czernohiwie. Był on wybitnym działaczem polskim na Ukrainie, autorem ważnej odezwy "Do Braci Polaków, Rusinów i Litwinów". Za udział w powstaniu styczniowym został zesłany najpierw na Syberię, a potem do Czernihowa. Natomiast z Krakowem łączy go miejsce pogrzebu. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim.Oto link do jego biografii: https://pl.wikipedia.org/wiki/Apollo_Korzeniowski

Ten wybitny działacz był jednocześnie ojcem pisarza Józefa Konrada. A zawarte w jego pamiętnikach przemyślenia na temat stosunków narodów i krajów w naszej części świata pozostają aktualne do dzisiaj. Dlatego uczczenie jego pamięci poprzez wadanie pamiętników jest dla nas tak ważne. Tłumaczena na rosyjski i ukraiński już są przygotowane. Objętość tej publikacji to 200 stron. Ale niestety brakuje nam środków na druk. Profesor Radyszewski oszacował tę kwotę na 3000 PLN. W związku z tym pragniemy zwrócić się do Państwa z ogromną prośbą o pomoc w pozyskaniu tej kwoty."

Gorąco zachęcamy do wsparcia powyższej inicjatywy.

W tym celu prosimy o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy naszego Stowarzyszenia nr 68 1240 4533 1111 0010 4615 1389 ​z dopiskiem w tytule wpłaty: "Wpłata na publikację, Katedra Polonstyki, Uniwersytet w Kijowie".

 

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie "Kresy"

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Poszukujemy wolontariuszaZarząd Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” poszukuje wolontariusza, który wsparłby nas w pracach administracyjnych w sekretariacie Biura Stowarzyszenia.

Zakres czynności

  1. Prowadzenie bieżącej ewidencji pism i dokumentów przychodzących i wysyłanych.

  2. Odbiór przesyłek poleconych z poczty.

  3. Wysyłanie korespondencji.

  4. Przygotowywanie i wysyłanie podziękowań darczyńcom.

  5. Zakup materiałów biurowych oraz gospodarczych.

  6. Przyjmowanie interesantów: udzielanie informacji, przyjmowanie darów, zapisy na wyjazdy charytatywne.

  7. Przygotowywanie spotkań okolicznościowych (m. in. spotkanie opłatkowe dla członków Stowarzyszenia, spotkania uczestników wyjazdów charytatywnych, wizyty gości z kraju i z zagranicy.

  8. Czuwanie nad porządkiem w pomieszczeniach Stowarzyszenia.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt.

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy”

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kolonie edukacyjne dla dzieci i młodzieży z Ukrainy i Białorusi

Czerwiec - lipiec 2015


Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” pragnie poinformować o zakończeniu realizacji projektu pt. „Organizacja kolonii o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia z Ukrainy i Białorusi” realizowanego przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej RP.

W tym roku programem kolonii edukacyjnych objęliśmy łącznie 44 dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia w wieku 11-16 lat (grupa 22 dzieci z Ukrainy z rejonu Drohobycza oraz grupa 22 dzieci z Białorusi z rejonu Mińska). Podczas dwutygodniowego pobytu w Krakowie dzieci brały udział w zajęciach języka polskiego (40 godzin) oraz w programie zajęć dodatkowych (warsztaty plastyczne, warsztaty komiksu, warsztaty śpiewu, przygotowanie przedstawienia teatralnego, wizyty studyjne, spotkania z polskimi rówieśnikami oraz osobami starszymi pochodzącymi z Kresów). Dzieci miały także możliwość zwiedzenia najważniejszych zabytków Krakowa oraz okolic.

Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w obsługę projektu a także pomagającym nam instytucjom. Serdeczne podziękowania składamy w szczególności nauczycielom pracującym z dziećmi, wolontariuszom z Gimnazjum nr 21 w Krakowie, Radzie Miasta Krakowa i Zarządowi Infrastruktury Komunalnej i Transportu , Katedrze Królewskiej na Wawelu, Kopalni Soli w Wieliczce, Bibliotece Jagiellońskiej, Schronisku Młodzieżowemu „Oleandry”, Stołówce Żaczek oraz Towarzystwu Gimnastycznemu „Sokół”.

Serdecznie dziękujemy Ministerstwu Edukacji Narodowej RP, którego wsparcie finansowe umożliwiło realizację projektu!

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie "Kresy"

 

****

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach konkursu na realizację zadania "Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51