Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Konkurs Polska w mojej pamięciMamy 31 maja i podliczone wszystkie oceny za prace konkursowe. Po trudnych dyskusjach wytypowaliśmy najlepsze prace i znamy również zwycięską szkołę, ale czekamy jeszcze na akceptację wyników przez fundatora nagród. Prosimy zatem o kilka dni cierpliwości, o wynikach poinformujemy jak tylko dostaniemy akceptację 🙂
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Całoroczna zbiórka KresowaPrzypominamy o możliwości włączenia się w zbiórkę prowadzoną przez Stowarzyszenie 

Oprócz tego co na plakacie, zbieramy również żywność o długim terminie ważności.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasza działalność w kwietniu 2021Poniżej informacja na temat działań, które zrealizowaliśmy w kwietniu br.:

• przekazaliśmy łącznie 11 paczek z książkami, podręcznikami i artykułami szkolnymi dla szkół i szkółek sobotnich w Chmielnickim, Czortkowie, Krzywym Rogu, Schodnicy, Ochtyrce i innych, a także dla wydziału polonistyki Uniwersytetu w Drohobyczu;

• współorganizowaliśmy dwa kursy językowo-metodyczne dla nauczycieli języka polskiego z Ukrainy (kursy tygodniowe w wymiarze po 30 godzin zajęciowych, z czego 16 godzin zostało przygotowane przez nas);

• ze zbiórki dla hospicjów i osób starszych uzyskaliśmy 650 zł – środki zostaną przekazane na rzecz Hospicjum w Wilnie i dla Domu Polskiego Jasna Góra na Naddniestrzu, który je rozdysponuje;

• kontynuujemy prowadzenie zajęć online z j. polskiego dla młodzieży polonijnej - aktualnie dla 4 grup zajęciowych;

• zakończyliśmy przyjmowanie prac konkursowych w konkursie "Polska w mojej pamięci" - wpłynęło łącznie 60 prac konkursowych.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasza działalność w marcu 2021Pomimo lockdownu nadal aktywnie działamy na rzecz pomocy Polakom na Wschodzie. Poniżej podsumowanie naszych najważniejszych działań podjętych w marcu:

• w ramach akcji pomocowej przed Wielkanocą przekazaliśmy paczki do Hospicjów w Brzuchowicach i Wilnie, a także dary do Naddniestrza, oprócz tego przekazaliśmy zapomogi finansowe dla rodzin i osób potrzebujących w łącznej kwocie ponad 3 tys. zł;

• we współpracy ze studentami Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego z Łodzi przygotowane zostały trzy duże paczki ze spersonalizowanymi darami dla czterech rodzin polskich we Lwowie i Chmielnickim – łącznie ponad 30 kg artykułów szkolnych, żywnościowych, ubrań (nowych, według zapotrzebowania i rozmiarów);

• w ramach pomocy szkołom przekazaliśmy 5 paczek do różnych szkół i ośrodków nauczania j. polskiego na Ukrainie (książki, podręczniki, artykuły szkolne);

• zainaugurowaliśmy konkurs Polska w mojej pamięci skierowany do uczniów polonijnych; na prace konkursowe czekamy do 30 kwietnia;

• do Oszmian na Białorusi trafiła paczka z upominkami za udział w zeszłorocznym konkursie wraz z kartkami z okazji Dnia Babci i Dziadka przygotowanymi przez jedną ze szkół;

• cały czas jesteśmy w trakcie prowadzenia zajęć językowych online dla uczniów (aktualnie mamy 6 grup zajęciowych z których korzysta ok. 45 osób); podejmujemy również działania w celu współorganizacji szkoleń online dla nauczycieli j. polskiego w kwietniu i maju.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasza działalność w lutym 2021W ubiegłym miesiącu zrealizowaliśmy w szczególności następujące działania:

- przekazaliśmy dwie paczki nowych podręczników do j. polskiego o wartości ponad 1 tys. zł – dla Gimnazjum w Rezekne oraz Szkoły w Maćkowcach;
- otrzymaliśmy pozytywną decyzję o dofinansowaniu dwóch edycji konkursu poświęconego odkrywaniu śladów polskości na Wschodzie. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół polskich na Wschodzie. Łączna kwota dofinansowania, które mamy otrzymać to aż 39 tys. zł, Środki zostaną przeznaczone m.in. na stypendium dla zwycięzcy oraz zakup sprzętu i pomocy naukowych dla zwycięskiej szkoły;
- pośredniczyliśmy w przekazaniu dużej darowizny 2,5 tys. zł dla osoby potrzebującej (pogorzelca) z Czortkowa;
- przekazaliśmy 1,2 tys. zł na wsparcie rodzin polskiego pochodzenia znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – z Chmielnickiego na Ukrainie;
- przekazaliśmy ponad 500 zł na rzecz szkółki sobotnio-niedzielnej w Żółkwi na zakup środków dezynfekujących itp. – środki pochodzą ze zbiórki zorganizowanej w jednej z polskich szkół;
- rozdysponowaliśmy pozostałe środki ze zbiórki dla uchodźców – zakup żywności na kwotę ponad 500 zł.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54