Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Wyjazd charytatywny, Lwów i okolice!!!

Kraków- Lwów- Olesko- Podhorce – Lwów – Żółkiew – Kraków


Przyjmujemy zapis, termin do ustalenia!-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Huculuszczyzna - zmiana terminu!Przyjmujemy zapis, termin do ustalenia!TRASA WYJAZDU

Kraków - Stryj - Drohobycz - Truskawiec - Jarencze - Worochta – Żabie (Werchowyna) - Kuty - Kosów - Kołomyja - Otynia- Stanisławów – Lwów - Kraków

 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

"ŁĄCZY NAS POLSKA. DZIŚ I JUTRO POLAKÓW NA WSCHODZIE"

Sympozjum z okazji 20-lecia Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie "Kresy"


Informujemy, że w dniach 18-19 lipca 2015 r. odbędzie się Sympozjum tematyczne pt. "Łączy nas Polska. Dziś i jutro Polaków na Wschodzie", na które już dziś zapraszamy członków Stowarzyszenia oraz wszystkich zainteresowanych (prosimy zatem o uwzględnienie powyższej daty w Państwa planach wakacyjnych).

Chcemy aby Sympozjum stało się miejscem wymiany poglądów oraz dyskusji na temat kondycji i perspektyw polskiej mniejszości zamieszkałej w takich krajach jak Białoruś, Ukraina, Litwa czy Łotwa. Pragniemy aby tematyka sympozjum objęła w sposób możliwie kompleksowy takie dziedziny życia społecznego polskiej mniejszości jak: działalność i wzajemne relacje organizacji polonijnych, prawa polityczne, sytuacja materialna, media, edukacja czy kultura.

W Sympozjum jako prelegenci uczestniczyć będą zaproszeni Goście z Polski i z zagranicy (w ramach projektu realizowanego we współpracy z MSZ pt. "Wzmacnianie więzi z Polską wśród elit polonijnych z Łotwy, Ukrainy i Białorusi".

Sympozjum odbędzie się w aulach Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej.

Wstępny program Sympozjum:

Dzień I - Sobota, 18 lipca 2015 r.

09.00 – Msza Św. w Kościele Mariackim

10.00 – Uroczysta inauguracja Sympozjum. Wystąpienie Pana Karola Chudoby, Prezesa Stowarzyszenia na temat działalności Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy”

10.30 – 14.00 Panel tematyczny: Dziś i jutro polskiej mniejszości na Ukrainie (referaty, dyskusja)

/14.00 – 14.30 przerwa/

14.30 – 16.00 Panel tematyczny: Dziś i jutro polskiej mniejszości na Litwie (referaty, dyskusja)

16.00 – 16.30 – program artystyczny

Dzień II – Niedziela, 19 lipca 2015 r.

10.00 – 14.30 – Panel tematyczny: Dziś i jutro polskiej mniejszości na Białorusi (referaty, dyskusja)

/14.30 – 15.00 przerwa/

15.00 – 16.00 – Panel tematyczny: Dziś i jutro polskiej mniejszości na Łotwie (referaty, dyskusja)

16.00 – 16.30 – program artystyczny

16.30 – Uroczyste zakończenie Sympozjum


Zapraszamy!
 
Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie "Kresy"

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Z przyjemnością informujemy, że w roku 2015 Stowarzyszenie Pomocy Polaków na Wschodzie "Kresy" będzie realizować następujące projekty dotowane ze środków publicznych:
  • projekt pt. "Wzmacnianie więzi z Polską wśród elit polonijnych z Łotwy, Białorusi i Ukrainy" o wartości 135.454,20 zł (w tym dotacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w wysokości 120.000,00 zł),
  • projekt pt. "Organizacja kolonii o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia z Ukrainy i Białorusi" o wartości 69.929,00 zł (w tym dotacja Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 66.270,00 zł).
Zapraszamy członków Stowarzyszenia a także osoby zainteresowane do współpracy przy realizacji powyższych przedsięwzięć.
 
Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie "Kresy"-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

WIELKA NOC


Alleluja  biją  dzwony ,  Alleluja echo  głosi ,
Chrystus  bowiem  Zmartwychwstały 
w  serca  nasze  pokój  wnosi !-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45