Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Wyjazd na Białoruś

12.07-17.07 2014


Kraków - Białystok - Grodno (N1) - Szczuczyn - Lida - Mołodeczno - Wilejka (N2) - Miadzioł - Narocz(N3) - Głębokie - Brasław(N4) - Mińsk (N5) - Nowogródek (N6) - Słonim - Brześć - Kraków


dzień I - godz 6,00 Wyjazd z parkingu przy Domu Turysty ul Kopernika , wieczorem przyjazd do Grodna, zakwaterowanie , obiadokolacja, nocleg

dzień II - zwiedzanie Grodna , przejazd przez Szczuczyn , Lidę , Mołodeczno , do Wilejki - obiadokolacja, nocleg .

dzień III - przejazd przez Miadzioł nad jezioro Narocz , obiadokolacja, nocleg

dzień IV - Narocz - Głębokie - Brasław , obiadokolacja, nocleg

dzień V - Brasław – Mińsk , obiadokolacja, nocleg

dzień VI – Mińsk – Mir - Nowogródek , obiadokolacja, nocleg

dzien VII - Słonim - Brześć, przejazd nocą do Krakowa , przyjazd w godzinach porannych.


Koszt wyjazdu 1100 zł obejmuje przejazdy, noclegi ze śniadaniem i obiadokolacją, zwiedzanie z przewodnikiem, ubezpieczenie i opiekę pilota.

Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o pilny kontakt telefoniczny i mailowy do 15 czerwca .

Należy złożyć paszport i wypełniony druk wizowy +1 zdjęcie kolorowe.

608 520 405 , 502 513 912 , kresykrakow@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

LWÓW - Olesko - Żółkiew

29.05 - 01.06. 2014


OKAZJA na DZIEŃ DZIECKA
WYJAZD do LWOWA


29.05. (czwartek) godz 21,00 Odjazd do Lwowa z parkingu przy Domu Turysty ul Kopernika ( przejazd nocny) .

30.05 (piątek) Zwiedzanie Lwowa i przekazanie darów dzieciom. Obiadokolacja i nocleg w Domu Parafialnym.

31.05 (sobota) cd. zwiedzania Lwowa, Oleska (zamek Sobieskiego) - oraz Żółkwi i przejazd nocą do Krakowa.

1.06. (niedziela) przyjazd do Krakowa w godzinach rannych.

Koszt wyjazdu 150 zł obejmuje przejazdy, nocleg ze śniadaniem i obiadokolacją, zwiedzanie z przewodnikiem, ubezpieczenie i opiekę pilota.

Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o pilny kontakt telefoniczny i mailowy do 24 maja: 608 520 405  kresykrakow@gmail.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

WIELKANOC

ŻYCZENIA


Otrzyjcie już łzy , płaczący ...


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

DODATKOWE PROGRAMYLwów

terminy :      
19 do 22 czerwca

                 24 do 27 lipca

                 14 do 17 sierpnia

koszt 450 zł (grupa 30 os.)

W programie : zwiedzanie Lwowa, Oleska, Zadwórza (polskie Termopile) Teatr- opera, 3 noclegi ze śniadaniami i obiadokolacjami.

Opieka pilota , ubezpieczenie .


 

Wilno – Ostra Brama

terminy:               19 do 22 czerwca

                       14 do 17 sierpnia

koszt 700 – 800 zł     ( Grupa 30 – 20 osób )

W programie : Zwiedzanie Wilna, Troków, 3 noclegi ze sniadaniami i obiadokolacjami, opieka pilota, ubezpieczenie.

 

Białoruś 

Terminy           17 do 22 czerwca,

                  12 do 17 lipca

Grodno-Szczuczyn-Lida- Nowogródek- Jezioro Świteź- Mir- Nieśwież- Mińsk – Baranowicze- Mereczowszczyzna- Brześć- Kraków.

Koszt 900 – 1000 zł  ( grupa 30 – 25 osób )

W cenie 4 noclegi ze śniadaniami i obiadokolacjami, zwiedzanie z przewodnikiem Grodna, Nowogródka, Mińska. Opieka pilota i ubezpieczenie.


 

Austria – WIEDEŃ  
termin 30 05. do 1.06. 2014
                            
lub   30.05 do 2.06.  2014  
( wyjazd po dary )
 

Program ramowy:
 30.05.   dzień 1 :  Odjazd z Krakowa i przejazd do Wiednia (N1)
 31.05.   dzień 2 :  Zwiedzanie Wiednia (N2)
 01.06.   dzień 3 :  Wiedeń – Kahlenberg i odjazd do granicy
             Przejazd nocą do Polski
 lub :
 01.06.  dzień  3 :    przejazd Wiedeń-Mariazell–Melk-(N3)

 02.06.  dzień  4 :   Przejazd Wiedeń – Kraków

 
Koszt 250  lub 300 zł  dla grupy 25 osób
 
W cenie : przejazdy , zwiedzanie , noclegi turystyczne ( własne śpiwory) Kuchnia do dyspozycji do przygotowania własnych posiŁków.

 
 Zapisy  i wpłaty do 9 maja.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

SPRAWOZDANIE ROCZNE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA KRESY W R. 2013


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA W R. 2013

W roku 2013 zrealizowaliśmy następujące przedsięwzięcia :

WYJAZD CHARYTATYWNY NA BIAŁORUŚ od 14 do 19 maja 2013 r.

Kraków- Grodno- Słonim – Żyrowice – Lida – Nowogródek - jezioro Świteź- Zaosie–Tuhanowicze - Mir -Mińsk – Nieśwież - Baranowicze - Brześć – Kraków

W wyjeździe uczestniczyły 24 osoby .

Wiezione dary / odzież nowa, używana , podręczniki do nauki j. polskiego, książki, zabawki przekazano w Grodnie – (muzeum E. Orzeszkowej ); w Nowogródku w klasztorze  SS Nazaretanek - książki i odzież, w Mińsku w diecezjalnym „Caritas” przy katedrze - książki i odzież, oraz w Baranowiczach u SS Miłosierdzia - odzież dla dorosłych i dzieci.

Podziękowanie należy się Paniom przewodniczkom po Nowogródku i okolicach Nowogródka / Pani Jadwiga Łysa- Sienkiewicz/ , oraz Pani Marinie Bylnowej w Mińsku.

POBYTY GRUP MŁODZIEŻY Z UKRAINY i BIAŁORUSI w wakacje 2013 r.

W bieżącym roku gościliśmy w Krakowie dwie grupy młodzieży polonijnej ze Wschodu:

w dniach 17 – 24 lipca 9-osobową grupę z Drohobycza, a od 14 do 22 sierpnia dużą

17-osobową grupę dzieci i młodzieży z Mińska i Brasławszczyzny na Białorusi.

Przygotowaliśmy dla nich i zrealizowaliśmy wspólnie program edukacyjno – turystyczny obejmujący zwiedzanie zabytków, sanktuariów i muzeów Krakowa, wycieczkę do Kopalni Soli w Wieliczce, pobyt w Parku Wodnym, wyjazd jednodniowy do Kalwarii Zebrzydowskiej.

Wielkie podziękowania przekazujemy Osobom i Instytucjom, które udzieliły nam wsparcia w postaci zniżkowych lub darmowych biletów, sfinansowania obiadów dla gości i innych bonifikat.

Ponadto w czerwcu 2013 gościliśmy grupę osób dorosłych z Drohobycza, która zatrzymała się przejazdem w Krakowie. Umożliwiliśmy im darmowe zwiedzanie Katedry Wawelskiej oraz przekazaliśmy dużą partię książek, przyborów szkolnych i odzieży.

WYJAZD CHARYTATYWNY SZLAKIEM OGNIEM I MIECZEM 13 – 18 .08. 2013.

Kraków-Lwów-Podkamień-Poczajów-Krzemieniec-Zbaraż-Trembowla-Czortków-Kamieniec Podolski-Chocim-Zaleszczyki-Buczacz-Bóbrka-Lwów-Kraków

Wyjeżdżająca grupa liczyła 24 osoby.

We Lwowie nocleg u rodzin, złożenie darów w nowo budującym się kościele w dzielnicy Sichów. Następnie Podkamień, Podhorce, Poczajów, przejazd do Krzemieńca, nocleg u rodzin. W Zbarażu w kościele oo. Bernardynów spotkanie z ks. proboszczem, wyjazd do Tarnopola , przekazanie darów. Wyjazd przez Buczacz , Skałę Podolską, Chocim do Kamieńca Podolskiego. Nocleg u rodzin. Powrót przez Stanisławów, Lwów do Krakowa w późnych godzinach nocnych.

WYJAZD CHARYTATYWNY NA BIAŁORUŚ od 24 do 29 sierpnia 2013 r.

Kraków- Grodno – Szczuczyn - Nowogródek - Mir - Mińsk – Baranowicze - Brześć – Kraków

W wyjeździe uczestniczyło 19 osób, w tym 15-osobowa grupa przedsiębiorców z Lublina.

Wiezione dary / odzież nowa, używana, podręczniki do nauki j. polskiego, książki, zabawki przekazano dla Macierzy Szkolnej w Grodnie w klasztorze SS Nazaretanek - artykuły medyczne, środki opatrunkowe, leki i odzież , oraz w Baranowiczach u SS Miłosierdzia - zabawki oraz odzież.

WYJAZD CHARYTATYWNY DO MOŁDAWII 10. – 14. październik 2013 r.

W wyjeździe wzięły udział 4 osoby.

Celem wyjazdu było rozeznanie na miejscu aktualnej sytuacji i potrzeb tamtejszej Polonii.

Odbyły się spotkania z członkami zespołu charytatywnego przy parafii katolickiej

w Kiszyniowie, Biblioteki polskiej w Kiszyniowie oraz z ks. Proboszczem parafii rzymskokatolickiej w Raszkowie w Republice Naddniestrzańskiej.

Zespół charytatywny w Kiszyniowie opiekuje się przede wszystkim samotnymi osobami starszymi, które z emerytury nie są w stanie pokryć kosztów utrzymania.

Dla tych osób przekazano pomoc pieniężną 230 euro + 500 MDL oraz ciepłą odzież.

Również w Raszkowie przekazano pomoc pieniężną 200 euro, odzież i żywność na ręce księdza.

ZBIÓRKA PUBLICZNA W MARKETACH ALMA I KAUFLAND

przeprowadzona została podczas 4 weekendów od połowy października do połowy listopada 2013 r. na podstawie zezwolenia uzyskanego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji .

Z zebranej żywności sporządzono 20 paczek, każda o wadze ok. 15 kG i wartości ok. 85 zł.

Zebrane pieniądze wykorzystano na zakup:

  • sprzętu sportowego (piłki do siatkówki, koszykówki, footballu itp. - dla szkół na Litwie - wartość 164,37 zł
  • gry sportowej „Piłkarzyki” - dla młodzieży w parafii w Buczaczu – wartość 249,00 zł
  • komputera – dla punktu naucznia j.polskiego na Białorusi - wartość 1.610,00 zł ,

  • książek, kaset DVD i VHS z filmami i piosenkami - dla placówek polskich na Białorusi i Ukrainie – wartość 204,27 zł

  • słodyczy "mikołajowych" dla dzieci ze szkół polskich na Białorusi i Litwie -  250,00 zł

- oraz przekazano zapomogę o wartości 100 $ dla rodziny Anny Radziewicz w Klesowie koło Sarn na Ukrainie

Bliższe szczegóły w odrębnym sprawozdaniu.

WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI KRAKOWSKIMI

Tradycyjnie już w szkołach krakowskich od początku roku prowadzone były zbiórki książek, artykułów szkolnych, odzieży i żywności z przeznaczeniem na pomoc dla dzieci i młodzieży polonijnej na Wschodzie. Liderem tego jest od kilku lat.

Gimnazjum nr 28 im. J. Piłsudskiego, a także współdziałające z nim szkoły:

Szkoła Podstawowa nr przy ul. Podedworze,

Szkoła Podstawowa w Swoszowicach

W tym roku nawiązaliśmy kontakt z Gimnazjum nr 21, które przekazało zebrane przez siebie dary oraz wydelegowało wolontariuszy do kwestowania podczas zbiórki publicznej przeprowadzanej w Marketach ALMA w listopadzie 2013 r.

Również młodzież z Gimnazjum nr 48 brała udział w zbiórce w Galerii Kazimierz .

Młodzież i nauczyciele z Zespołu Szkół Zawodowych im. T.Sendzimira przeprowadzili własną zbiórkę i dary te zostały przewiezione na Ukrainę w ramach wyjazdu Mikołajowego.

Natomiast wolontariusze z Kalwarii przekazali nam 7 dużych paczek z żywnością i odzieżą przeznaczonych dla Szkoły polskiej w Rostynianach na Litwie.

Otrzymaliśmy również w ostatniej chwili dużą ilość odzieży zebranej przez zespół charytatywny Parafii Św. Szczepana, którą dostarczyliśmy podczas wyjazdu Mikołajowego na Litwę.

 

WYJAZDY MIKOŁAJOWE

Zrealizowanie tych wyjazdów stało się możliwe dzięki pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP , które sfinansowało koszty transportu.

Podczas tych wyjazdów przekazano dary zgromadzone ze wszystkich zbiórek – łącznie 56 paczek z żywnością, słodycze, odzież zimową, książki i podręczniki, przybory szkolne, zabawki, drobny sprzęt sportowy, artykuły medyczne.

 

WYJAZD NA BIAŁORUŚ 25-28.11. 2013 r.

Trasa : Kraków – Białystok –Grodno – Wołkowysk – Słonim – Baranowicze – Brześć – Kraków

W wyjeździe wzięły udział 3 osoby. Z powodu problemów na granicy dary dla  szkoły w Wołkowysku i w Lidzie i dla Parafii w Szczuczynie zostały dostarczone w następnym miesiącu innymi środkami transportu. Resztę darów przekazano : do Szkoły nr 36 oraz Centrum Edukacyjnego Macierzy Szkolnej w Grodnie. W Baranowiczach przekazano dla Domu prowadzonego przez Siostry Misjonarki Świętej Rodziny żywność , środki opatrunkowe, odzież zimowa dla dzieci i dorosłych, książeczki dla dzieci, 125 euro, dla Muzeum w Zaosiu - wydawnictwa reklamowe wydrukowane w Krakowie.

WYJAZD NA UKRAINĘ 29.11.-02.12.2013 r.

Trasa : Kraków – Korczowa – Kołomyja – Czerniowce – Kamieniec Podolski – Buczacz - Tarnopol - Lwów – Kraków. W wyjeździe wzięło udział 14 osób .

Dary przekazano w Przedszkolu prowadzonym przez SS Urszulanki w Kołomyi (+225 euro), Parafii MB Szkaplerznej w Buczaczu (+ 200 euro), dla grupy Harcerstwa Polskiego w Tarnopolu, w Parafii św. Michała Archanioła we Lwowie.

Czerniowcach pozostawiono dary przeznaczone dla Polaków w Mołdawii (żywność, słodycze, artykuły medyczne, książki, zabawki), które zostały przewiezione stamtąd busem kursowym i dotarły do adresatów w Bielcach i Kiszyniowie ;

WYJAZD NA LITWĘ 08 - 11.12.2013 r.

Trasa : Kraków – Białystok –Wilno – Czarny Bór – Wołczuny - Ludwinów – Rzesza – Rostyniany – Dukszty - Wilno – Białystok – Kraków

W wyjeździe wzięły udział 3 osoby.

Na Litwie przekazano dary w następujących placówkach :

w Szkole z Przedszkolem im. Św.Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze, w Szkole Początkowej z Przedszkolem w Ludwinowie, w Szkole Podstawowej z Przedszkolem w Rzeszy, w Szkole Podstawowej z Przedszkolem w Duksztach, w Szkole w Rostynianach, w Przedszkolu Uśmiech w Wilnie .

W Hospicjum Sióstr Faustynek w Wilnie - 75 euro + 40 litów.

Opracowaliśmy 2 projekty na Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w r. 2014”, z których jeden: ORGANIZACJA KOLONII O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z BIAŁORUSI I MOŁDAWII został przyjęty i  będzie  realizowany w lipcu i sierpniu  2014 r.

Stale wysyłamy również zaproszenia dla grup i indywidualnych osób z Białorusi, Ukrainy  i Mołdawii.

L.p.

rok

Liczba wyjazdów

Liczba uczestników

Średnio

Ofiary i świadczenia

 

2013

7

87

12

W sumie podczas wyjazdów przekazano w formie zapłaty za noclegi i wyżywienie 6 300 euro, paczki żywnościowe o wartości ok. 5 000 zł oraz odzież i książki, których wartości nie obliczamy.

 

Opracowanie : Małgorzata Sermkowicz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39