Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Alleluja ,  Jezus  żyje !

Niech  to  Wielkie  Święto  Zmartwychwstania  Pańskiego

będzie  pełne  wiary ,  nadziei  i  miłości ,

niech  da  błogosławieństwo pokoju.

                                                                              KRESY  Kraków

 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM WYJAZDÓW CHARYTATYWNYCH

ROK 2016


 

Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie

KRESY”

Kraków ul. Św. Marka 4/6

tel. +48 12 432 33 00
tel/fax +48 12 429 36 49


konto  Bank  PKO SA      nr 68 1240 4533 1111 0010 4615 1389
 

Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” jest organizacją zrzeszającą miłośników polskiej historii

i tradycji, wielbicieli egzotycznego piękna Europy Środkowej i Wschodniej oraz ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętny los Rodaków. Stąd staramy się w naszej działalności łączyć obcowanie z pięknem Kresów z pomocą dla Polaków, którzy pozostali za przesuniętą na zachód granicą, do dziś borykając się z niezliczonymi trudnościami

i problemami. Zapraszamy do współpracy wszystkich pragnących pomóc w tym dziele, oferując w zamian – poza satysfakcją – możliwość rozwoju i udział w kresowej przygodzie.

 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYJAZDÓW CHARYTATYWNYCH W ROKU 2016

 

data

trasa

Dni

Trasa w km

Cena wyjazdu przy 20 osobach*

Uwagi

 

02 –05.03.

2016

Pielgrzymka do grobu św. Kazimierza i Ostrej Bramy

Kaziuki Wileńskie – wyjazd na Targi Kaziukowe

4

1700

760 zł

 

 

30.04 –04.05

2016

Kraków- Lwów- Olesko- Podhorce – Złoczów – Podkamień – Poczajów – Krzemieniec – Lwów – Żółkiew – Kraków

 

5

1450

750 zł

 

 

18-22.06.

2016

Kraków - Korczowa – Lwów - Stryj – Dolina - Jaremcze - Worochta – Żabie-- Delatyn - Kołomyja - Stanisławów – Lwów - Kraków

 

5

1550

1050 zł

 

 

01 -06.07. 2016

Kraków- Grodno-Lida-Nowogródek- Smorgonie- Postawy – Brasław- Wilejka – Budsław- –Mińsk –Mir – Nieśwież - Baranowicze– Brześć – Kraków

 

6

2500

1 000

 

 

26-29.08.

2016

Wyjazd na Litwę

Kraków - Wilno-Troki - Kowno _ Kraków

 

5

1800

900 zł

 

 

01-04.10. 2015

KRAKÓW – LWÓW- ZADWÓRZE- ŻÓŁKIEW - KRECHÓW – KRAKÓW

4

1100

500 zł

 

 

listopad-grudzień

WYJAZDY MIKOŁAJOWO - ŚWIĄTECZNE

 

 

 

 

 

 

 

 

Na życzenie uczestników możliwa jest korekta programu

 

PRZY WIĘKSZYCH GRUPACH CENY MOGĄ ULEC OBNIŻENIU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Konferencja

Rozwój współpracy z polskimi organizacjami pozarządowymi na Wschodzie


Dnia 16 grudnia 2015 r. Stowarzyszenie KRESY (w osobach Prezesa p. Karola Chudoby i sekretarza p. Anny Biłyk-Mydlarz) uczestniczyło w Domu Polonii w Konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatow małopolski we współpracy z Samorządem Województwa Małopolskiego oraz Stowarzyszeniem Wspólnota Polska Oddział w Krakowie pt. "Rozwój współpracy z polskimi organizacjami pozarządowymi na Wschodzie".

W imieniu organizatorów  głos zabrali: Kazimierz Dobrzański z krakowskiego Oddziału Wspólnoty Polskiej i Zdobysław Milewski, Dyrektor Kancelarii Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Miały też miejsce wystąpienia Grzegorz Lipca , członka Zarządu Województwa Małopolskiego i Kazimierza Barczyka, Przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin i Powiatow Małopolski. Anna Rychly-Mierzwa ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatow Małopolski zaprezentowała wyniki: Diagnozy aktywności polskich i polonijnych organizacji pozarządowych na Białorusi, Litwie, Ukrainie oraz Rosji. Referat spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji, szczególnie z tego powodu, że zawierał zestawienie (bazę) i charakterystykę 751 organizacji działających na Kresach. Bardzo ciekawe były wystąpienia zaproszonych Gości:
P. Marii Osidacz – Dyrektora Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego
w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie);
P.Antoniego Pacenki - Dyrektora Liceum Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie 
P. Oleny Zamoyskiej z Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Czerwonogradzie (dKrystynopol).

Po wystąpieniach miała miejsce debata z udziałem Gości i innych uczestników Konferencji. Rozmowy były kontynuowane w kuluarach podczas serwowanego przez organizatorów poczęstunku. Według naszej opinii konferencja była bardzo interesująca i pożyteczna i wzbogaciła naszą wiedzę na temat istnienia i działalności organizacji pozarządowych na Wschodzie co pomoże nam w ewentualnym nawiązaniu z  nimi bezpośrednich kontaktow i zapoznanie się z ich potrzebami, co może ukierunkować naszą działalność.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Spotkanie Opłatkowe

Zapraszamy w dniu 17 stycznia 2016 r. o godz. 16


Zapraszamy wszystkich Członków oraz Sympatyków Stowarzyszenia na Spotkanie Opłatkowe, które odbędzie się w dniu 17 stycznia o godzinie 16.00 w Domu Polonii (przy Rynku Głównym 14).

Organizowane co roku Spotkanie Opłatkowe stanowi okazję do wspólnego spotkania członków i sympatyków Stowarzyszenia, uzyskania informacji o działalności Stowarzyszenia a także uregulowania składek członkowskich.

Serdecznie zapraszamy !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowa wysokość składki członkowskiej

Uchwała Zarządu z dnia 22 grudnia 2015


Zarząd Stowarzyszenia informuje, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowa minimalna wysokość rocznej składki członkowskiej w kwocie 50 zł. Termin na dokonywanie wpłat za dany rok upływa 31 maja.

Wpłaty można dokonywać przelewem na rachunek nr 68 1240 4533 1111 0010 4615 1389 lub do kasy Stowarzyszenia. Więcej szczegółów na załączonym pliku.

Dochody ze składek członkowskich stanowią ważne źródło środków finansowych niezbędnych dla funkcjonowania Stowarzyszenia. Przypominamy, że samo utrzymanie lokalu naszej siedziby, wraz z niezbędnymi mediami to wydatki rzędu 1-1,2 tys. zł miesięcznie. Stowarzyszenie opiera się na pracy wolontariuszy, żaden z członków Zarządu nie pobiera z tytułu pełnienia funkcji żadnego wynagrodzenia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51