Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY POLAKOM NA WSCHODZIE

W ROKU 2015


SKŁAD  ZARZĄDU na dzień 01.01.2015
Prezes          -    Karol Chudoba
V-prezes        -    Irena Koniusz
V-prezes        -    Małgorzata Semkowicz
V-prezes        -    Danuta Światły-Smolańska
Sekretarz       -    Piotr Caban
Sekretarz       -    Anna Biłyk-Mydlarz
Skarbnik        -    Helena Kapri
                
Członkowie  Zarządu :
Angelika Antosik
Ryszard Gabryś
Tadeusz Jarosz
Szymon Juszczęć
Michał Gawęski

W trakcie roku z funkcji w Zarządzie  zrezygnowała  Angelika Antosik, dokooptowana została Alicja Piotrowska.

DARCZYŃCY i instytucje wspomagające
LOBOS, Rada Miasta Krakowa, ZIKiT, Kuratorium Oświaty, Kopalnia Soli w Wieliczce, Biblioteka Jagiellońska, Cukiernie i Piekarnie, stołówka Żaczek, firma ARROW

Osoby prywatne 
p. Anna z Limanowej (świetne zabawki, odzież dziecięca i damska, obuwie – wielokrotnie), pp. dr Żurowscy (leki i środki medyczne, odzież, kalendarze i śpiewniki – od p. Piaśnika z Jerzmanowic), Zespół charytatywny z Kalwarii Zebrzydowskiej – odzież, zabawki dla szkoły polskiej w Rostynianach na Litwie;  p. Klaudia Jochym (książki, przybory szkolne, odzież dla dzieci), p. Węgrzyn, p. Ziąbrowski (regularne wpłaty), p. Walczuk (regulatne wpłaty), P. Bryl (wpłata), COBICO w Wieliczce (wpłata), p. Łubkowska (wpłata), p. Julian Kozera (wpłata), p. Czesława Kempa (wpłata)

POMOC RZECZOWA UDZIELONA PRZEZ NAS (odzież, żywność)
Pomoc dla Majdanu w Kijowie
Pomoc dla rodziny Vitkovskich
Pomoc dla rodziny Kasztelanów
Pomoc dla Fundacji Św. Antoniego w Drohobyczu
Pomoc dla Młodnickiego
Pomoc dla repatriantów z Uzbekistanu

POMOC FINANSOWA:
Pomoc dla studentki z Białorusi rozpoczynającej studia w Krakowie
Towarzystwo Kultury Polskiej w starym Samborze – darowizna na rozpoczęcie działalności
Pomoc dla parafii katolickich na Syberii
Pomoc dla Kościoła na Wołyniu
Pomoc dla Walentyny i Marty Sidorczuk 

WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI
a) Gimnazjum  nr 28 im. J. Piłsudskiego  Kraków  ul. Bujaka 15  (p. Dyr. B. Wróbel)
b) Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Konopnickiej ul. Podedworze 16 30-686 Kraków (p. Rafał Michalik)
c) Szkoła Podstawowa nr 43 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie-Swoszowicach ul. Myślenicka 112 30- 698 Kraków (p. Marzena Mazurek)
d) ZSOI nr 6 - Gimnazjum z Oddz. Integracyjnymi nr 74, os. Na Stoku 52, (p. Damian Maj,  wolontariuszka Patrycja)
e) Gimnazjum nr 21, ul. Komandosów  Kraków (p. Dorota Sobol, młodzież – wolontariusze)
Zespół Szkół Zawodowych Huty im. T. Sendzimira  (p. dyr. Szybowska, p. Wiktoria Mizia)
f) Gimnazjum Jezuitów  (p. Katarzyna  Kowalczyk)
g) Bursa nr 1 (p. dyr. Teresa Płoszaj)

Realizacja projektu „ORGANIZACJA KOLONII O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY POCHODZENIA POLSKIEGO Z BIAŁORUSI I UKRAINY”  -  dofinansowanego prez MEN  (22.06 – 12.07.2015)

Przyjęliśmy 2 grupy 22-osobowe + 2 opiekunów. Podczas dwutygodniowego pobytu w Krakowie dzieci brały udział w zajęciach języka polskiego oraz w programie zajęć dodatkowych (warsztaty plastyczne, warsztaty komiksu, warsztaty śpiewu, przygotowanie przedstawienia teatralnego, wizyty studyjne, spotkania z polskimi rówieśnikami oraz osobami starszymi pochodzącymi z Kresów). Dzieci miały także możliwość zwiedzenia najważniejszych zabytków Krakowa oraz okolic. 

Realizacja projektu „WZMACNIANIE WIĘZI Z KRAJEM WŚRÓD ELIT POLONIJNYCH NA ŁOTWIE, BIAŁORUSI I UKRAINIE”  -  dofinansowanego przez MSZ (13 – 26.07.2015)

W ramach tego programu gościliśmy przedstawicieli nauczycielstwa i działaczy polonijnych z Białorusi: z Mińska i Brześcia, z Ukrainy: z Kijowa i Drohobycza oraz z Łotwy - nauczycieli Polskiej Szkoły im. W. Kozakiewicz w Rydze. 

Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach języka polskiego prowadzonych przez polskich nauczycieli. Ponadto, uczestnicy wzięli udział w Sympozjum "Łączy nas Polska. Dziś i jutro Polaków na Wschodzie" organizowanego z okazji 20-lecia naszego Stowarzyszenia. Nauczyciele polonijni mieli ponadto możliwość uczestniczenia w warsztatach metodycznych (a także w spotkaniach z przedstawicielami polskich władz oświatowych. Dla członków chórów polonijnych oraz zespołów muzycznych z Białorusi i Łotwy zorganizowaliśmy kilka koncertów z udziałem polskiej publiczności.

SYMPOZJUM „ŁĄCZY NAS POLSKA -  DZIŚ  I  JUTRO  POLAKÓW  NA  WSCHODZIE” (18 - 19.07.2015)

W ramy pobytu naszych gości wchodziły obchody 20-lecia KRESÓW - w dniach 18 i 19 lipca br. odbyło się Sympozjum pod hasłem "Łączy nas Polska dziś i jutro Polaków na Wschodzie". W ramach Sympozjum przedstawiono referaty obejmujące tematyką takie sfery życia polskiej mniejszości jak sytuacja demograficzna, szkolnictwo, kultura polska czy działalniość polskich organizacji polonijnych. Na koniec każdego bloku tematycznego odbywały się dyskusje, w trakcie których omówiono m. in. sytuację mniejszości polskiej na Ukrainie w kontekście konfliktu Ukrainy z Rosją, stosunki polsko-ukraińskie w perspektywie zbrodni wołyńskiej, wewnętrzne podziały Polaków na Białorusi skutkujące istnieniem dwóch odrębnych Związków Polaków, czy oczekiwania względem działalności Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie "Kresy". 

PRZYJAZD DZIECI ZE STAREGO SAMBORA I CHYROWA (21-28.08.2015)

Naszymi gośćmi w dniach od  21 sierpnia do 28 sierpnia była  12-osobowa grupa dzieci i młodzieży zrzeszonej przy powstałym niedawno nowym oddziale Towarzystwa Kultury Polskiej w Starym  Samborze.  W czasie tygodniowego pobytu nasi goście zwiedzili zabytki i muzea Krakowa i Kopalnię soli w Wieliczce.  Skorzystali też z pływalni i gier sportowych na wolnym powietrzu.  

WYJAZD  CHARYTATYWNY  NA  UKRAINĘ (28.08-01.09.2015)

Chyrów – Stary Sambor – Sambor – Drohobycz – Kraków
Wykorzystaliśmy okazję odwiezienia dzieci do Chyrowa aby odwiedzić tamtejszą szkołę. Następnie zorganizowano nam spotkanie ze starostą w Starym Samborze, który zapoznał nas z sytuacją na Ukrainie. Przekazaliśmy dary dla osób potrzebujących – żywność, artykuły szkolne i odzież. W drodze powrotnej, w uzgodnieniu z Fundacją p. Olgi Pawłowskiej, zabraliśmy grupę młodzieży udającej się na naukę do Polski, do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie.
    
Przyjazd grupy Polaków z Estonii  -  nawiązanie kontaktu
Postanowiono m. in. zaprosić w r. 2016 grupę młodzieży do Krakowa.

WYJAZD CHARYTATYWNY DO LWOWA (09 – 12.10.2015)

Podczas pobytu we Lwowie przekazaliśmy dary (żywność, odzież zimowa, artykuły szkolne i zabawki) w parafii Św. Antoniego oraz nawiązaliśmy bezpośredni kontakt z p. Marią Borejko działającą na rzecz osób starszych przy parafii Katedralnej i kościele Św. Marii Magdaleny.

WSPÓŁPRACA Z LECHEM POZNAŃ

W początku listopada z inicjatywy Prezesa Instytutu Taylora w Poznaniu Pana Jakuba Pawłowskiego został nawiązany kontakt z Zarządem Klubu piłkarskiego Lech Poznań, który postanowił przeznaczyć część swoich wpływów z biletów na pomoc dla Polaków na Wschodzie, za pośrednictwem naszego Stowarzyszenia.

Przeprowadziliśmy rozeznanie potrzeb w szkołach polonijnych przekazując je do Poznania. Następnie, nasze Stowarzyszenie pośredniczyło w przekazaniu zebranych paczek dla beneficjentów – Szkół Polskich w Mejszagole i Duksztach.

WYJAZD  CHARYTATYWNY (Mikołajowy) NA LITWĘ 30.11.-01.12.2015
           
Kraków – Wilno – Suderwa – Dukszty – Rostyniany – Wilno – Kraków
Przekazano dary dla szkół polskich w Czarnym Borze, Duksztach, Suderwie i Rostynianach oraz dla przedszkola i dla hospicjum w Wilnie. W każdym z wymienionych miejsc przekazano po kilka kartonów z żywnością, słodyczami, przyborami szkolnymi oraz odzież zimową i obuwie. Koszt transportu został sfinansowany przez Ambasadę RP w Wilnie.

PRZYJAZD DZIECI ZE STAREGO SAMBORA 04 – 06.12.2015

W dniach 4 – 6 grudnia gościliśmy w Krakowie grupę dzieci z Ukrainy ze Starego Sambora. Przekazaliśmy im pomoc materialną w postaci żywności, słodyczy, odzieży zimowej, książek i przyborów szkolnych. Rzeczy te pochodziły głównie ze zbiórki przeprowadzonej w Zespole Szkół Zawodowych im. T. Sendzimira.

WYJAZD CHARYTATYWNY (Mikołajowy) NA UKRAINĘ 15-18.12.2015

Kraków – Lwów – Tarnopol – Czortków – Buczacz – Stanisławów – Drohobycz – Niżankowice - Kraków
W czasie 4-dniowego wyjazdu przekazaliśmy dary - we Lwowie dla SS. Józefitek prowadzących świetlicę dla dzieci i hospicjum domowe, dla parafii Św. Antoniego i dla osób starszych przy Parafii Katedralnej,  w Tarnopolu dla Parafii Zmartwychwstania Pańskiego i dla grupy harcerstwa polskiego, w Czortkowie dla placówki SS. Dominikanek, w Buczaczu dla parafii MB Szkaplerznej, w Stanisławowie dla organizacji Solidarna Europa, w Drohobyczu dla Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Drohobyckiej, w Niżankowicach dla uczniów miejscowej szkoły. Spotkaliśmy się też z Dyrektorkami szkoły oraz  z ks. Proboszczem miejscowej parafii. W każdym z wymienionych miejsc przekazaliśmy po kilka kartonów z żywnością, słodyczami, przyborami szkolnymi oraz odzież zimową i obuwiem. Ponadto we Lwowie  i w Czortkowie w domach prowadzonych przez Siostry zakonne -  leki i środki opatrunkowe.

W sumie zorganizowaliśmy 3 wyjazdy charytatywne na Ukrainę i 1 wyjazd na Litwę. Wyjazd na Litwę był dofinansowany przez Ambasadę RP w Wilnie.

Ponadto zorganizowaliśmy pobyty 2 grup dzieci i młodzieży z Ukrainy ze środków własnych.

Zrealizowaliśmy 2 zadania publiczne finansowane przez MSZ i MEN - jw. o łącznej wartości 201.115,13 PLN.

Opracowaliśmy  projekt  kolonii edukacyjnych  dla  dzieci  z  Białorusi, Ukrainy i Łotwy i uzyskaliśmy dotację  -  80 000.- zł. -  do  realizacji w  bieżącym roku.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Protokół Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

17 marca 2016


Protokół z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” z dn. 17 marca 2016 r. godz. 17-19

Miejsce: Plac Szczepański 5, siedziba „Solidarności Małopolskiej”

I termin: godz. 16,30.                                      II termin: godz. 17,00

Osób obecnych: 28 (lista obecności w załączniku)

1. Prezes „Stowarzyszenia” p. Karol Chudoba powitał członków Stowarzyszenia, którzy zaszczycili swą obecnością niniejsze Walne Zebranie Sprawozdawcze i przypomniał, ze „ Kresy” rozpoczynają dwudziesty pierwszy rok działalności, a w lipcu 2015 r. odbyło się Sympozjum Jubileuszowe podsumowujące dwadzieścia lat istnienia i pracy Stowarzyszenia. Prezes przedstawił ponadto program zebrania (w załączniku).
2. Następnie został odczytany (przez Annę Bilyk) protokół z ostatniego (z 2015 r.) Walnego Zebrania.
3. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za 2015r. przedstawiła, dziękując jednocześnie darczyńcom i sponsorom p. Małgorzata Semkowicz - wiceprezes (w załączeniu).
4. Sprawozdanie finansowe przedstawiła p. Barbara Bielaszka-księgowa Stowarzyszenia (w załączeniu).
5. Prezes podziękował i wyraził wielkie uznanie Księgowej oraz Członkom Zarządu za zaangażowanie i ofiarną pracę w 2015 roku.
6. W dyskusji nad sprawozdaniami  pytano (p. Z. Parocki) o: 
a) całkowite koszta działalności „Kresów" (wkład własny Stowarzyszenia oraz kwoty uzyskane dzięki projektom z NSZ i MEN) w 2015 r.; odpowiedz.: 199.794 zlp (w tym koszty na zadania statutowe: 169.014 zlp w tym dotacje MSZ i MEN, inne koszty statutowe: 21.795zl, koszty administracyjne: 8.985 zlp.)
b) a także o koszty wyjazdów charytatywnych (p. M.Sobala); odpowiedz: 12.974 zlp.
c) miesięczne koszty utrzymania Kresow ok.1200 zl - pytano też o miesięczne koszty utrzymania „Kresow” (odpowiedz: około tysiąc zł.) ; 
d) interesowano się także jakie były wpływy z 1% w 2015 r.; odpowiedz: ok. 18.000 zlp.
7. P. A. Franaszek, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, w imieniu własnym i w imieniu p. A. Foryś (p. A. Jaworska- Klinowska, trzeci członek Komisji była nieosiągalna) przedstawił sprawozdanie Komisji odnosząc się zarówno do działalności Stowarzyszenia i Zarządu w sferze merytorycznej jak i finansowej. Z raportu Komisji wynika, że działalność Stowarzyszenia była w 2015 r. zgodna ze statutem, zatem nie wnosi on żadnych zastrzeżeń i składa wniosek o podjęcie uchwał  przyjmujących
sprawozdanie z działalności „Kresow” za 2015 rok. (sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w załączeniu).
8. Uczestnicy Walnego Zebrania (będąc w II terminie w wymaganej ilości) podjęli dwie uchwały :
a/ o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego oraz udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia: 17 osób za, 0 przeciw, 6 wstrzymujących się (zarząd);
b/ o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego: 28 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się;
9. W tym punkcie programu Walnego Zebrania p. P. Caban zapoznał zebranych z planem prac Stowarzyszenia na 2016 rok (w załączeniu). 
10. W dyskusji nad powyższym programem pracy Stowarzyszenia zwrócono uwagę (pp. Woźniakowski, Franaszek, Szeglowska, Nurkowska, Jarosz, Chudoba) na potrzebę rozważenia możliwości włączenia się „Kresow” w akcję pomocy uczestnikom Światowych Dni Młodzieży.  W wypowiedziach wyrażano opinię, że Stowarzyszenie nie powinno pozostać obojętne wobec potrzeb SDM. Rozważano możliwość wsparcia finansowego, wykonania ulotki zachęcającej do przyjmowania  młodych Polaków z Kresow, wystosowanie apelu do członków Stowarzyszenia,
aby zechcieli udzielić noclegow przyjezdnej młodzieży. Postanowiono tę kwestię uczynić przedmiotem dyskusji podczas najbliższego zebrania Zarządu (Jarosz, Chudoba).
11. Bieżące problemy Stowarzyszenia przedstawiła A. Bilyk (dokonano weryfikacji członków i ustalono przybliżoną listę aktualnych członków „Kresow”, zachęcano do przekazywania 1% podatku na cele Stowarzyszenia, proszono członków  o zaangażowanie się w bieżące prace i pomoc w czasie kolonii edukacyjnych). P.B.Bielaszka, księgowa zwróciła uwagę na to, ze firmy mogą przekazywać darowiznę  a cele charytatywne, ktorą można odliczyc od podatku nawet do 10% i ze dobrze byłoby to uświadomić znajomym przedsiębiorcom.
12. Nie zgłoszono dodatkowych wolnych wnioskow.
13. Na tym zebranie zakończono.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykład pt. "Cztery kroki do zdrowia"

6 kwietnia 2016


Informujemy, że w dniu 6 kwietnia (środa) o godzinie 19.30 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. św. Marka 6/2c odbędzie się wykład P. Dr Anny Tabor pt. "Cztery Kroki do zdrowia". Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Paczki dla uczniów Szkół Polskich na Litwie

4 marca 2016


W dniu 4 marca br. we współpracy z Lechem Poznań oraz Instytutem im. E. Taylora nasze Stowarzyszenie przekazało kilkadziesiąt kompletów strojów sportowych dla uczniów Szkół Polskich na Litwie: w Mejszagole oraz w Duksztach. Na rzecz Polonii na Litwie przekazana zostałą również odzież używana zgromadzona w trakcie przedświątecznej zbiórki zorganizowanej wśród kibiców Lecha Poznań.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w akcję !

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

WIELKANOC

2016


ZMARTWYCHWSTANIE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51