Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Wyjazd charytatywny na Białoruś

1-6 lipca 2016


W dniach 1-6 lipca 2016 r. zorganizowany został kolejny, tygodniowy wyjazd charytatywny na Białoruś. W czasie wyjazdu odwiedziliśmy takie miejscowości jak Grodno, Nowogródek, Mińsk czy Słonim, spotykając się z miejscową Polonią oraz przekazując wsparcie materialne.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakończenie kolonii edukacyjnych

17 lipca 2016


W ubiegłą niedzielę uroczyście pożegnaliśmy uczestników drugiego turnusu zorganizowanych przez nasze Stowarzyszenie kolonii edukacyjnych. Na zakończenie pracowitego pobytu w Krakowie uczestnicy otrzymali dyplomy oraz drobne upominki a taże zaprezentowali przygotowany wspólnie program artystyczny. Spotkaniem pożegnalnym zakończyliśmy tegoroczny projekt kolonii edukacyjnych, w których łącznie wzięło udział 84 dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia z Łotwy, Białorusi i Ukrainy.

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, bez których wsparcia organizacja kolonii nie byłaby możliwa. Dziękujemy Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego w Krakowie, Zarządowi Infrastruktury Komunalnej i Transportu Miasta Krakowa, Muzeum Etnograficznemu, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej (Artateka), Zamkowi Królewskiemu w Pieskowej Skale, Kopalni Soli w Wieliczce, Bibliotece Jagiellońskiej, Muzeum Historycznemu Miasta Krakowa, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również naszym nauczycielom, wolontariuszom oraz członkom Stowarzyszenia. Dziękujemy również Senatowi RP, który współfinansował projekt.

***

Projekt jest współfinansowany ze środków Senatu RP przyznanych w ramach realizacji zadania publicznego "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r."

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Wakacje z Krakowem - kolonie edukacyjne dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia z Łotwy, Białorusi i Ukrainy

30 czerwca - 18 lipca 2016


Nasze Stowarzyszenie znajduje się w trakcie realizacji kolonii edukacyjnych dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia zamieszkałych na Kresach w ramach projektu dofinansowanego ze środków Senatu RP.

W tym roku w koloniach weźmie udział ponad 80 uczestników - uczniów szkół polskich oraz szkółek sobotnio-niedzielnych na Łotwie, Białorusi i Ukrainie. W trakcie 10-dniowego pobytu dzieci będą mialy okazję uczestniczenia w zajęciach języka polskiego z polskimi nauczycielami, uczestnictwie w warsztatach tematycznych, wycieczkach oraz spotkaniach z polskimi rówieśnikami.

Celem przygotowanego przez nas projektu jest polepszenie znajomości języka polskiego wśród uczestników kolonii, integracja młodzieży polskiego pochodzenia z różnych krajów oraz wzmocnienie ich więzi z Polską.

Projekt jest współfinansowany ze środków Senatu RP przyznanych w ramach realizacji zadania publicznego "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r."

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyjazd charytatywny na Ukrainę

30 kwietnia - 4 maja 2016


W dniach 30 kwietnia - 4 maja 2016 r. nasze Stowarzyszenie zorganizowało kolejny wyjazd charytatywny na Ukrainę. W czasie wyjazdu przekazane zostały paczki (ubrania, leki, artykuły szkolne) dla parafii w Krysowicach, sióstr Józefitek we Lwowie (świetlica, hospocjum domowe), sióstr Dominikanek w Żółkwi (szkoła sobotnio-niedzielna z j. polskim) oraz dla Polaków we Lwowie zorganizowanych przy Kościele pw. św. Marii Magdaleny. Dodatkowe wsparcie stanowiły opłaty za nocleg uczestników wyjazdu w Parafii ks. Salezjanów pw. św. Piotra i Pawła w Przemyślanach.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY POLAKOM NA WSCHODZIE

W ROKU 2015


SKŁAD  ZARZĄDU na dzień 01.01.2015
Prezes          -    Karol Chudoba
V-prezes        -    Irena Koniusz
V-prezes        -    Małgorzata Semkowicz
V-prezes        -    Danuta Światły-Smolańska
Sekretarz       -    Piotr Caban
Sekretarz       -    Anna Biłyk-Mydlarz
Skarbnik        -    Helena Kapri
                
Członkowie  Zarządu :
Angelika Antosik
Ryszard Gabryś
Tadeusz Jarosz
Szymon Juszczęć
Michał Gawęski

W trakcie roku z funkcji w Zarządzie  zrezygnowała  Angelika Antosik, dokooptowana została Alicja Piotrowska.

DARCZYŃCY i instytucje wspomagające
LOBOS, Rada Miasta Krakowa, ZIKiT, Kuratorium Oświaty, Kopalnia Soli w Wieliczce, Biblioteka Jagiellońska, Cukiernie i Piekarnie, stołówka Żaczek, firma ARROW

Osoby prywatne 
p. Anna z Limanowej (świetne zabawki, odzież dziecięca i damska, obuwie – wielokrotnie), pp. dr Żurowscy (leki i środki medyczne, odzież, kalendarze i śpiewniki – od p. Piaśnika z Jerzmanowic), Zespół charytatywny z Kalwarii Zebrzydowskiej – odzież, zabawki dla szkoły polskiej w Rostynianach na Litwie;  p. Klaudia Jochym (książki, przybory szkolne, odzież dla dzieci), p. Węgrzyn, p. Ziąbrowski (regularne wpłaty), p. Walczuk (regulatne wpłaty), P. Bryl (wpłata), COBICO w Wieliczce (wpłata), p. Łubkowska (wpłata), p. Julian Kozera (wpłata), p. Czesława Kempa (wpłata)

POMOC RZECZOWA UDZIELONA PRZEZ NAS (odzież, żywność)
Pomoc dla Majdanu w Kijowie
Pomoc dla rodziny Vitkovskich
Pomoc dla rodziny Kasztelanów
Pomoc dla Fundacji Św. Antoniego w Drohobyczu
Pomoc dla Młodnickiego
Pomoc dla repatriantów z Uzbekistanu

POMOC FINANSOWA:
Pomoc dla studentki z Białorusi rozpoczynającej studia w Krakowie
Towarzystwo Kultury Polskiej w starym Samborze – darowizna na rozpoczęcie działalności
Pomoc dla parafii katolickich na Syberii
Pomoc dla Kościoła na Wołyniu
Pomoc dla Walentyny i Marty Sidorczuk 

WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI
a) Gimnazjum  nr 28 im. J. Piłsudskiego  Kraków  ul. Bujaka 15  (p. Dyr. B. Wróbel)
b) Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Konopnickiej ul. Podedworze 16 30-686 Kraków (p. Rafał Michalik)
c) Szkoła Podstawowa nr 43 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie-Swoszowicach ul. Myślenicka 112 30- 698 Kraków (p. Marzena Mazurek)
d) ZSOI nr 6 - Gimnazjum z Oddz. Integracyjnymi nr 74, os. Na Stoku 52, (p. Damian Maj,  wolontariuszka Patrycja)
e) Gimnazjum nr 21, ul. Komandosów  Kraków (p. Dorota Sobol, młodzież – wolontariusze)
Zespół Szkół Zawodowych Huty im. T. Sendzimira  (p. dyr. Szybowska, p. Wiktoria Mizia)
f) Gimnazjum Jezuitów  (p. Katarzyna  Kowalczyk)
g) Bursa nr 1 (p. dyr. Teresa Płoszaj)

Realizacja projektu „ORGANIZACJA KOLONII O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY POCHODZENIA POLSKIEGO Z BIAŁORUSI I UKRAINY”  -  dofinansowanego prez MEN  (22.06 – 12.07.2015)

Przyjęliśmy 2 grupy 22-osobowe + 2 opiekunów. Podczas dwutygodniowego pobytu w Krakowie dzieci brały udział w zajęciach języka polskiego oraz w programie zajęć dodatkowych (warsztaty plastyczne, warsztaty komiksu, warsztaty śpiewu, przygotowanie przedstawienia teatralnego, wizyty studyjne, spotkania z polskimi rówieśnikami oraz osobami starszymi pochodzącymi z Kresów). Dzieci miały także możliwość zwiedzenia najważniejszych zabytków Krakowa oraz okolic. 

Realizacja projektu „WZMACNIANIE WIĘZI Z KRAJEM WŚRÓD ELIT POLONIJNYCH NA ŁOTWIE, BIAŁORUSI I UKRAINIE”  -  dofinansowanego przez MSZ (13 – 26.07.2015)

W ramach tego programu gościliśmy przedstawicieli nauczycielstwa i działaczy polonijnych z Białorusi: z Mińska i Brześcia, z Ukrainy: z Kijowa i Drohobycza oraz z Łotwy - nauczycieli Polskiej Szkoły im. W. Kozakiewicz w Rydze. 

Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach języka polskiego prowadzonych przez polskich nauczycieli. Ponadto, uczestnicy wzięli udział w Sympozjum "Łączy nas Polska. Dziś i jutro Polaków na Wschodzie" organizowanego z okazji 20-lecia naszego Stowarzyszenia. Nauczyciele polonijni mieli ponadto możliwość uczestniczenia w warsztatach metodycznych (a także w spotkaniach z przedstawicielami polskich władz oświatowych. Dla członków chórów polonijnych oraz zespołów muzycznych z Białorusi i Łotwy zorganizowaliśmy kilka koncertów z udziałem polskiej publiczności.

SYMPOZJUM „ŁĄCZY NAS POLSKA -  DZIŚ  I  JUTRO  POLAKÓW  NA  WSCHODZIE” (18 - 19.07.2015)

W ramy pobytu naszych gości wchodziły obchody 20-lecia KRESÓW - w dniach 18 i 19 lipca br. odbyło się Sympozjum pod hasłem "Łączy nas Polska dziś i jutro Polaków na Wschodzie". W ramach Sympozjum przedstawiono referaty obejmujące tematyką takie sfery życia polskiej mniejszości jak sytuacja demograficzna, szkolnictwo, kultura polska czy działalniość polskich organizacji polonijnych. Na koniec każdego bloku tematycznego odbywały się dyskusje, w trakcie których omówiono m. in. sytuację mniejszości polskiej na Ukrainie w kontekście konfliktu Ukrainy z Rosją, stosunki polsko-ukraińskie w perspektywie zbrodni wołyńskiej, wewnętrzne podziały Polaków na Białorusi skutkujące istnieniem dwóch odrębnych Związków Polaków, czy oczekiwania względem działalności Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie "Kresy". 

PRZYJAZD DZIECI ZE STAREGO SAMBORA I CHYROWA (21-28.08.2015)

Naszymi gośćmi w dniach od  21 sierpnia do 28 sierpnia była  12-osobowa grupa dzieci i młodzieży zrzeszonej przy powstałym niedawno nowym oddziale Towarzystwa Kultury Polskiej w Starym  Samborze.  W czasie tygodniowego pobytu nasi goście zwiedzili zabytki i muzea Krakowa i Kopalnię soli w Wieliczce.  Skorzystali też z pływalni i gier sportowych na wolnym powietrzu.  

WYJAZD  CHARYTATYWNY  NA  UKRAINĘ (28.08-01.09.2015)

Chyrów – Stary Sambor – Sambor – Drohobycz – Kraków
Wykorzystaliśmy okazję odwiezienia dzieci do Chyrowa aby odwiedzić tamtejszą szkołę. Następnie zorganizowano nam spotkanie ze starostą w Starym Samborze, który zapoznał nas z sytuacją na Ukrainie. Przekazaliśmy dary dla osób potrzebujących – żywność, artykuły szkolne i odzież. W drodze powrotnej, w uzgodnieniu z Fundacją p. Olgi Pawłowskiej, zabraliśmy grupę młodzieży udającej się na naukę do Polski, do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie.
    
Przyjazd grupy Polaków z Estonii  -  nawiązanie kontaktu
Postanowiono m. in. zaprosić w r. 2016 grupę młodzieży do Krakowa.

WYJAZD CHARYTATYWNY DO LWOWA (09 – 12.10.2015)

Podczas pobytu we Lwowie przekazaliśmy dary (żywność, odzież zimowa, artykuły szkolne i zabawki) w parafii Św. Antoniego oraz nawiązaliśmy bezpośredni kontakt z p. Marią Borejko działającą na rzecz osób starszych przy parafii Katedralnej i kościele Św. Marii Magdaleny.

WSPÓŁPRACA Z LECHEM POZNAŃ

W początku listopada z inicjatywy Prezesa Instytutu Taylora w Poznaniu Pana Jakuba Pawłowskiego został nawiązany kontakt z Zarządem Klubu piłkarskiego Lech Poznań, który postanowił przeznaczyć część swoich wpływów z biletów na pomoc dla Polaków na Wschodzie, za pośrednictwem naszego Stowarzyszenia.

Przeprowadziliśmy rozeznanie potrzeb w szkołach polonijnych przekazując je do Poznania. Następnie, nasze Stowarzyszenie pośredniczyło w przekazaniu zebranych paczek dla beneficjentów – Szkół Polskich w Mejszagole i Duksztach.

WYJAZD  CHARYTATYWNY (Mikołajowy) NA LITWĘ 30.11.-01.12.2015
           
Kraków – Wilno – Suderwa – Dukszty – Rostyniany – Wilno – Kraków
Przekazano dary dla szkół polskich w Czarnym Borze, Duksztach, Suderwie i Rostynianach oraz dla przedszkola i dla hospicjum w Wilnie. W każdym z wymienionych miejsc przekazano po kilka kartonów z żywnością, słodyczami, przyborami szkolnymi oraz odzież zimową i obuwie. Koszt transportu został sfinansowany przez Ambasadę RP w Wilnie.

PRZYJAZD DZIECI ZE STAREGO SAMBORA 04 – 06.12.2015

W dniach 4 – 6 grudnia gościliśmy w Krakowie grupę dzieci z Ukrainy ze Starego Sambora. Przekazaliśmy im pomoc materialną w postaci żywności, słodyczy, odzieży zimowej, książek i przyborów szkolnych. Rzeczy te pochodziły głównie ze zbiórki przeprowadzonej w Zespole Szkół Zawodowych im. T. Sendzimira.

WYJAZD CHARYTATYWNY (Mikołajowy) NA UKRAINĘ 15-18.12.2015

Kraków – Lwów – Tarnopol – Czortków – Buczacz – Stanisławów – Drohobycz – Niżankowice - Kraków
W czasie 4-dniowego wyjazdu przekazaliśmy dary - we Lwowie dla SS. Józefitek prowadzących świetlicę dla dzieci i hospicjum domowe, dla parafii Św. Antoniego i dla osób starszych przy Parafii Katedralnej,  w Tarnopolu dla Parafii Zmartwychwstania Pańskiego i dla grupy harcerstwa polskiego, w Czortkowie dla placówki SS. Dominikanek, w Buczaczu dla parafii MB Szkaplerznej, w Stanisławowie dla organizacji Solidarna Europa, w Drohobyczu dla Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Drohobyckiej, w Niżankowicach dla uczniów miejscowej szkoły. Spotkaliśmy się też z Dyrektorkami szkoły oraz  z ks. Proboszczem miejscowej parafii. W każdym z wymienionych miejsc przekazaliśmy po kilka kartonów z żywnością, słodyczami, przyborami szkolnymi oraz odzież zimową i obuwiem. Ponadto we Lwowie  i w Czortkowie w domach prowadzonych przez Siostry zakonne -  leki i środki opatrunkowe.

W sumie zorganizowaliśmy 3 wyjazdy charytatywne na Ukrainę i 1 wyjazd na Litwę. Wyjazd na Litwę był dofinansowany przez Ambasadę RP w Wilnie.

Ponadto zorganizowaliśmy pobyty 2 grup dzieci i młodzieży z Ukrainy ze środków własnych.

Zrealizowaliśmy 2 zadania publiczne finansowane przez MSZ i MEN - jw. o łącznej wartości 201.115,13 PLN.

Opracowaliśmy  projekt  kolonii edukacyjnych  dla  dzieci  z  Białorusi, Ukrainy i Łotwy i uzyskaliśmy dotację  -  80 000.- zł. -  do  realizacji w  bieżącym roku.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48