Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Huculuszczyzna - zmiana terminu!Przyjmujemy zapis, termin do ustalenia!TRASA WYJAZDU

Kraków - Stryj - Drohobycz - Truskawiec - Jarencze - Worochta – Żabie (Werchowyna) - Kuty - Kosów - Kołomyja - Otynia- Stanisławów – Lwów - Kraków

 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

"ŁĄCZY NAS POLSKA. DZIŚ I JUTRO POLAKÓW NA WSCHODZIE"

Sympozjum z okazji 20-lecia Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie "Kresy"


Informujemy, że w dniach 18-19 lipca 2015 r. odbędzie się Sympozjum tematyczne pt. "Łączy nas Polska. Dziś i jutro Polaków na Wschodzie", na które już dziś zapraszamy członków Stowarzyszenia oraz wszystkich zainteresowanych (prosimy zatem o uwzględnienie powyższej daty w Państwa planach wakacyjnych).

Chcemy aby Sympozjum stało się miejscem wymiany poglądów oraz dyskusji na temat kondycji i perspektyw polskiej mniejszości zamieszkałej w takich krajach jak Białoruś, Ukraina, Litwa czy Łotwa. Pragniemy aby tematyka sympozjum objęła w sposób możliwie kompleksowy takie dziedziny życia społecznego polskiej mniejszości jak: działalność i wzajemne relacje organizacji polonijnych, prawa polityczne, sytuacja materialna, media, edukacja czy kultura.

W Sympozjum jako prelegenci uczestniczyć będą zaproszeni Goście z Polski i z zagranicy (w ramach projektu realizowanego we współpracy z MSZ pt. "Wzmacnianie więzi z Polską wśród elit polonijnych z Łotwy, Ukrainy i Białorusi".

Sympozjum odbędzie się w aulach Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej.

Wstępny program Sympozjum:

Dzień I - Sobota, 18 lipca 2015 r.

09.00 – Msza Św. w Kościele Mariackim

10.00 – Uroczysta inauguracja Sympozjum. Wystąpienie Pana Karola Chudoby, Prezesa Stowarzyszenia na temat działalności Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy”

10.30 – 14.00 Panel tematyczny: Dziś i jutro polskiej mniejszości na Ukrainie (referaty, dyskusja)

/14.00 – 14.30 przerwa/

14.30 – 16.00 Panel tematyczny: Dziś i jutro polskiej mniejszości na Litwie (referaty, dyskusja)

16.00 – 16.30 – program artystyczny

Dzień II – Niedziela, 19 lipca 2015 r.

10.00 – 14.30 – Panel tematyczny: Dziś i jutro polskiej mniejszości na Białorusi (referaty, dyskusja)

/14.30 – 15.00 przerwa/

15.00 – 16.00 – Panel tematyczny: Dziś i jutro polskiej mniejszości na Łotwie (referaty, dyskusja)

16.00 – 16.30 – program artystyczny

16.30 – Uroczyste zakończenie Sympozjum


Zapraszamy!
 
Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie "Kresy"

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Z przyjemnością informujemy, że w roku 2015 Stowarzyszenie Pomocy Polaków na Wschodzie "Kresy" będzie realizować następujące projekty dotowane ze środków publicznych:
  • projekt pt. "Wzmacnianie więzi z Polską wśród elit polonijnych z Łotwy, Białorusi i Ukrainy" o wartości 135.454,20 zł (w tym dotacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w wysokości 120.000,00 zł),
  • projekt pt. "Organizacja kolonii o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia z Ukrainy i Białorusi" o wartości 69.929,00 zł (w tym dotacja Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 66.270,00 zł).
Zapraszamy członków Stowarzyszenia a także osoby zainteresowane do współpracy przy realizacji powyższych przedsięwzięć.
 
Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie "Kresy"-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

WIELKA NOC


Alleluja  biją  dzwony ,  Alleluja echo  głosi ,
Chrystus  bowiem  Zmartwychwstały 
w  serca  nasze  pokój  wnosi !-----------------------------------------------------------------------------------------------------

SPRAWOZDANIE z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA w r. 2014Skład Zarządu w r. 2014 : Prezes Karol Chudoba

Wiceprezes Małgorzata Semkowicz

Wiceprezes Irena Koniusz

Wiceprezes Danuta Światły-Smolańska

Skarbnik Helena Kapri

Sekretarz Anna Biłyk-Mydlarz

Sekretarz Piotr Caban

Członek Zarządu Angelika Antosik

Członek Zarządu Tadeusz Jarosz

Członek Zarządu Ryszard Gabryś

Członek Zarządu Szymon Juszczęć

Członek Zarządu Michał Gawęski'

 

Komisja Rewizyjna : Przewodniczący Antoni Franaszek

Członkowie Anna Jaworska-Klinowska

Aleksandra Foryś

 

Na wstępie serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy swoimi darowiznami umożliwili nam prowadzenie działalności.

 

DARCZYŃCY :

Pan Maciej Ziąbrowski z W-wy 12 x 100 zł

Pan Przemysław Walczuk 12 x 20 zł

Pan Julian Kozera 500 + 120 zł

Pan Adrian Murias 3 x 100 zł

Pan Stefan Mistarz 100 zł

Pan Mikołaj Kromka z Krakowa 500 zł

Pan Węgrzyn z Radoczy regularne wpłaty drobnych kwot

Pani Anna Sławińska-Nowakowska 500 zł

Pani Elżbieta Zymierska – paczka żywnościowa dla Walentyny Sidorczuk we Lwowie

PP Bożena i Jan Wojtych – 2 paczki żywnościowe dla p. Ruszel we Lwowie

Pan Marian Kwaśnik odzież etc

PP dr Żurowscy - Stowarzyszenie Lekarze Nadziei – artykuły medyczne, leki, odzież

Pan Jan Swachta – laptop, gitara, książki, zabawki , odzież

Pan Piotr Balcarek – książki, płyty, zabawki

Pani Czesław Kempa 200 zł , odzież

Pan Michał Kwaśniak - komputer niekompletny

Pani Olga Barańska – odzież, obuwie

Pan Paweł Skiba – odzież, zabawki

Rodzina Sznajder - zabawki, książki

Pani Stefania Dunaj - 150 zł

Pani Anna Biłyk 100 zł , Pani Alina Zaleska 50 zł , Pani Irena Plewicka 50 zł

Pan Rakowski

 

MSZ dotacja 5 635 zł na transport darów Mikołajowych na Litwę (Ambasada RP w Wilnie )

 

Pan Jerzy Kotala Bar Królewski – zniżkowe wyżywienie dla grup młodzieży ze Wschodu

Pani Klaudia Jochym (Zespół Szkolno-Przedszkolny Myśliwska) – książki , przybory szkolne

Wolontariusze ze szkół w Kalwarii i Barwałdzie - żywność, odzież, przybory szkolne – dla Szkoły

w Rostynianach na Litwie

Gimnazjum nr 28 im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie, ul Bujaka 15

oraz Szkoła Podstawowa nr 43 w Swoszowicach wspólnie - tradycyjnie wielka zbiórka żywności , podręczników, pomocy szkolnych , zabawek

Zespół Szkół Zawodowych Huty im.T. Sendzimira w Krakowie os. Złota Jesień 2

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Lubniu- książki , przybory szkolne, zabawki

Gimnazjum nr 48 os. Kolorowe w Nowej Hucie

Gimnazjum nr 21 im. T.Boya-Żeleńskiego , ul. Komandosów w Krakowie

Gimnazjum Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki w Krakowie - książki , przybory szkolne

Bursa Szkół Ponadpodstawowych w Krakowie - zniżkowe noclegi dla grup ze Wschodu

Biblioteka Jagiellońska - Książki i gadżety

Lobos - Centrum Techniki Biurowej Al. Pokoju 1a 31-548 Kraków – artykuły papiernicze i biurowe – dwie duże darowizny w ciągu roku.

Kopalnia Soli w Wieliczce – zniżkowe bilety na zwiedzanie Kopalni

Rada Miasta Krakowa – uchwała o bezpłatnych przejazdach

Stółówka Żaczek – zniżkowe wyżywienie

Schronisko Młodzieżowe Oleandry – zniżkowe noclegi

Cukiernie i piekarnie ofiarowały swoje wyroby na Spotkanie Opłatkowe :

Cukiernia Zaborowscy , Kaszów

Cukiernia Dorotka,

Cukiernia Kameccy ,

Cukiernia Cichowscy

Piekarnia i Cukiernia Steskal

Piekarnia Pawlak

 

W roku 2014 zrealizowaliśmy następujące przedsięwzięcia :

Dzięki dotacji uzyskanej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych zorganizowaliśmy
KOLONIE O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM DLA GRUP MŁODZIEŻY

Z BIAŁORUSI I MOŁDAWII w lipcu i sierpniu 2014.

W lipcu były to kolejno dwie 30-osobowe grupy z Białorusi wytypowane przez Związek Polaków oraz Polską Macierz Szkolną. W sierpniu 34-osobowa grupa z Mołdawii pod patronatem stowarzyszenia Polska Wiosna.

Zrealizowaliśmy z nimi program edukacyjny ( lekcje języka polskiego prowadzone przez wykwalifikowane nauczycielki ) oraz krajoznawczy - zwiedzanie zabytków , sanktuariów

i muzeów Krakowa , wycieczki do Kopalni Soli w Wieliczce , Kalwarii Zebrzydowskiej Wadowic i Zakopanego , pobyt w Parku Wodnym. Były też występy artystyczne i spotkania z polskimi rówieśnikami – uczniami Gimnazjum nr 21.

Każda grupa otrzymała na zakończenie upominki książkowe , a ponadto :

Grupa I z Białorusi – radiomagnetofon i drukarkę kolorową,

Grupa II z Białorusi – komputer , grupa z Mołdawii – laptop z przeznaczeniem dla redakcji czasopisma polonijnego Jutrzenka.

Kwota dotacji z MSZ wyniosła 120 000 zł.

WYJAZD CHARYTATYWNY NA BIAŁORUŚ od 12 do 19 lipca 2014 r.

Kraków- Grodno- Wilejka - Narocz - Głębokie – Nowogródek - jezioro Świteź- Zaosie – Mir - Nieśwież - Brześć – Kraków

W wyjeździe uczestniczyło 18 osób .

Wiezione dary / odzież nowa, używana , podręczniki do nauki j. polskiego, książki, zabawki przekazano w Nowogródku w klasztorze SS Nazaretanek - książki i odzież ,

A w Wilejce i w Głębokiem rodzinom polskim żywność, odzież , zabawki i pomoc pieniężną.

Podziękowanie należy się Paniom przewodniczkom po Nowogródku i okolicach Nowogródka - Pani Jadwiga Łysa- Sienkiewicz , Pani Żannie Sawicz z Wilejki oraz Pani Eulalii Pietkiewicz w Głębokiem.

 

POBYTY wakacyjne GRUP MŁODZIEŻY Z UKRAINY w lipcu i sierpniu 2014 r.

W bieżącym roku gościliśmy w Krakowie dwie grupy młodzieży polonijnej ze Wschodu:

w dniach 14 – 24 lipca 17-osobową grupę z Drohobycza , jedną osobę z organizacji Harcerstwa Polskiego z Tarnopola , a od 29 lipca do 7 sierpnia do dużą 22-osobową grupę z Dniepropietrowska .

Przygotowaliśmy dla nich i zrealizowaliśmy wspólnie program edukacyjno – turystyczny obejmujący zwiedzanie zabytków , sanktuariów i muzeów Krakowa, pobyt w Parku Wodnym , wycieczki do Kopalni Soli w Wieliczce , wyjazd jednodniowy do Wadowic

i Kalwarii Zebrzydowskiej , grupa z Dniepropietrowska odwiedziła również Sanktuarium

w Częstochowie.

Wielkie podziękowania przekazujemy Osobom i Instytucjom, które udzieliły nam wsparcia w postaci zniżkowych lub darmowych biletów , sfinansowania obiadów dla gości i innych bonifikat.

 

WYJAZD CHARYTATYWNY NA UKRAINĘ 19 – 21.09.2014
  
Trasa: Kraków – Medyka (granica) – Lwów – Bóbrka – Świrz  – Lwów – Żółkiew – Krechów –Janów - Korczowa (granica) - Kraków
Długość trasy łącznie 1000 km
W wyjeździe wzięło udział 9 osób + Kierowca.
 W ramach tego pobytu zwiedziliśmy starówkę Lwowa , Bóbrkę, zamek Świrz, Żółkiew ,

Krechów i Janów.

Przekazano dary  dla 2 rodzin we Lwowie (żywność , pomoc pieniężna), dla parafii
OO. Salezjanów w Bóbrce (żywność, odzież, książki, zabawki, pomoce szkolne, artykuły medyczne), dla sobotnio-niedzielnej Szkoły SS Dominikanek w Żółkwi (żywność , odzież, zabawki, pomoce szkolne, środki medyczne)  .

 

MONODRAM wg Beaty Obertyńskiej w wykonaniu aktorek Teatru Polskiego ze Lwowa – Pań Lubow, Elżbiety i Anny Lewak.

Przedstawienie odbyło się 15.11.2014 w sali MDK przy ul. Grunwaldzkiej.

Organizacją tego przedsięwzięcia zajmował się Pan Andrzej Szczerbiak a koszty zostały częściowo pokryte przez UMK ( wyżywienie) , Kongregację Kupiecką ( 200 zł) i nasze Stowarzyszenie ( 200 zł); Kierownictwo MDK bezpłatnie użyczyło sali widowiskowej.

Młodzież i nauczyciele z Zespołu Szkół Zawodowych im. T.Sendzimira przeprowadzili własną zbiórkę i pieniądze te zostały również przekazane na dofinansowanie kosztów przyjazdu i pobytu artystek w Krakowie.

 

ZBIÓRKA PUBLICZNA W MARKETACH TESCO I AUCHAN BONARKA

 

Zbiorki w supermarketach TESCO na os. Teatralnym oraz przy ul. Dobrego Pasterza w dniach 18 i 19 października 2014 r.

Zbiórkę przeprowadzili wolontariusze ze Stowarzyszenia KRESY oraz uczniowie

z Gimnazjum 48 z Nowej Huty .

Zebrano produkty spożywcze i artykuły szkolne o wartości łącznie 1 010,- zł

oraz 1074,16 zł w gotówce do puszek kwestarskich

 

Zbiórka w AUCHAN Bonarka w dniu 15 listopada 2014 r.

Zbiórkę przeprowadzili wolontariusze ze Stowarzyszenia KRESY oraz uczniowie

Z Gimnazjum 48 z Nowej Huty.

Zebrano produkty spożywcze i środki czystości o wartości łącznie 520,- zł

Nie było zgody Dyrekcji na zbiórkę pieniędzy do puszek.
 

Zbiorki w supermarketach TESCO na os. Teatralnym oraz przy ul. Dobrego Pasterza w dniach 12 i 13 grudnia 2014 r.
 

Zbiórkę przeprowadzili wolontariusze ze Stowarzyszenia KRESY oraz uczniowie

z Gimnazjum nr 21 im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie z os. Podwawelskiego.

Zebrano produkty spożywcze oraz książki / bajeczki dla dzieci o wartości łącznej 1 160,- zł

oraz 1 322,54 zł w gotówce do puszek kwestarskich

W okresie od października do grudnia była też wystawiona puszka w Bibliotece Jagiellońskiej . Ta kwesta dała wynik 426,20 zł .

W sumie we wszystkich tych kwestach do puszek zebrano 2 822,90

Zebrane pieniądze przeznaczono na :

- dofinansowanie leczenia chłopca pochodzenia polskiego Zakharija Vitkovskiego ze Stanisławowa ( 500 zł – Uchwała Zarządu z dnia 06.11.2014 r.)

- oraz jego matki Natalii Vitkovskiej ( 500 zł – Uchwała Zarządu z dnia 08.01.2015)

  • pozostałą sumę 1 822,90 przeznaczono na dofinansowanie transportu darów na Ukrainę , tj. wyjazdu Mikołajowego który odbył się w dniach 11 - 14.12.br .

Dokumenty potwierdzające te wydatki są do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia.

 

Zebraną żywność przewieziono w ramach wyjazdów charytatywnych na Litwę i na Ukrainę w listopadzie i w grudniu 2914r. Sprawozdania z tych wyjazdów zamieszczone są na naszej stronie internetowej.

Ponadto przekazano żywność dla potrzebujących na Ukrainie za pośrednictwem osób przyjeżdżających stamtąd do Krakowa , a to :

- dla Parafii w Dolinie – na ręce ks. Krzysztofa Panasowca,

- dla parafii w Drohobyczu na ręce OO Bonifratrów,

- dla Fundacji Charytatywnej Św. Antoniego z Drohobycza na ręce Pani Olgi Pawłowskiej.

Oprócz tego przekazano paczki żywnościowe osobom pochodzenia polskiego z Ukrainy

( rodzina Vitkovskich ) i Białorusi ( rodzina Warcabów) przebywającym aktualnie

w Krakowie i znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

 

WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI KRAKOWSKIMI

Tradycyjnie już w szkołach krakowskich od początku roku prowadzone były zbiórki książek , artykułów szkolnych, odzieży i żywności z przeznaczeniem na pomoc dla dzieci i młodzieży polonijnej na Wschodzie.

Liderem tego jest od kilku lat Gimnazjum nr 28 im. J. Piłsudskiego , a także współdziałająca z nim Szkoła Podstawowa w Swoszowicach .

Gimnazjum nr 21 im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie wydelegowało wolontariuszy do kontaktów z młodzieżą polonijną przebywającą na koloniach edukacyjnych w Krakowie oraz do kwestowania podczas zbiórki publicznej przeprowadzanej w Marketach TESCO w grudniu 2014 r.

Młodzież z Gimnazjum nr 48 brała udział w zbiórkach w TESCO i AUCHAN BONARKA .

Wolontariusze ze szkół w Kalwarii przekazali nam 11 dużych paczek z żywnością i odzieżą przeznaczonych dla Szkoły polskiej w Rostynianach na Litwie, które dostarczyliśmy podczas wyjazdu Mikołajowego na Litwę.

Uczniowie ze szkoły w Lubniu przekazali odzież, przybory szkolne i zabawki.

 

WYJAZDY MIKOŁAJOWE
 

WYJAZD CHARYTATYWNY na LITWĘ 27.11. - 01.12.2014

Dzięki pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP ( Ambasady RP w Wilnie )

które sfinansowało koszty transportu , mogliśmy zawieźć zebrane dary na Litwę.

- w Gimnazjum im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze (Juodsiliai) przekazaliśmy książki, płyty DVD, materiały biurowe i szkolne, słodycze i odzież
- w Szkole Podstawowej w Duksztach (Dukstos) – książki dla dzieci i młodzieży,  artykuły szkolne, słodycze i odzież ( w tym dary zebrane w Gimnazjum Św. Stanisława Kostki w Krakowie) ,
- w Szkole Podstawowej im. M. Zdziechowskiego w Rostynianach – żywność , książki,  artykuły szkolne i słodycze ( dar wolontariuszy z Kalwarii Zebrzydowskiej i Barwałdu)
- w Wileńskim Przedszkolu – zabawki, książki dla dzieci, słodycze i odzież,
- w Hospicjum prowadzonym przez SS. – leki, artykuły medyczne , żywność.

 

WYJAZD CHARYTATYWNY NA UKRAINĘ 11 – 14.12.2014
  
Trasa: Kraków – Korczowa (granica) – Lwów – Drohobycz – Stanisławów – Buczacz – Tarnopol – Lwów - Kraków
Długość trasy łącznie 1489 km
W wyjeździe wzięły udział 4 osoby + Kierowca.
 

Tym razem odwiedziliśmy Lwów, Drohobycz, Stanisławów , Buczacz, i Tarnopol.

A także grekokatolickie sanktuarium maryjne w Zarwanicy.

Przekazano pomoc żywnościową i pieniężną dla 3 rodzin we Lwowie , złożyliśmy też wizytę w polskiej szkole Św. Marii Magdaleny.

Następnie w Drohobyczu - spotkanie w siedzibie Regionalnego Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Drohobyckiej , za ich pośrednictwem przekazanie darów ze zbiórki w Szkole w Byszycach dla Szkoły nr 8 w Drohobyczu ( książki, zabawki, pomoce szkolne, słodycze).
Spotkanie w świetlicy Fundacji  Św.Antoniego , przekazanie darów (żywność, odzież, książki, zabawki, pomoce szkolne).
W Buczaczu przekazanie darów (żywność , odzież, zabawki, pomoce szkolne, pomoc pieniężna)  , przejazd do Tarnopola , przekazanie darów ( żywność, środki medyczne), przekazanie darów dla grupy Harcerstwa Polskiego w Tarnopolu  (książki, płyty, kasety) .

 

WNIOSKI O DOTACJE

Opracowaliśmy 2 projekty na Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w r. 2015 ” , z których jeden : Wzmacnianie więzi z krajem wśród elit polonijnych na Łotwie, Białorusi i Ukrainie został przyjęty.

Opracowaliśmy również projekt na Konkurs MEN – organizacja kolonii edukacyjnych dla grup młodzieży z Białorusi i Ukrainy – czekamy na rozstrzygnięcie.

Stale wysyłamy również zaproszenia dla grup i indywidualnych osób z Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.

 

L.p.

rok

Liczba wyjazdów

Liczba uczestników

Średnio

Ofiary i świadczenia

 

2014

4

44

11

W sumie podczas wyjazdów przekazano w formie zapłaty za noclegi , wyżywienie, usługi przewodnickie i ofiary dla parafii –

1 340 euro, 240 $ , 2 500 zł, paczki żywnościowe o wartości około

ok 2700 zł + drugie tyle ze zbiórki

w Gimnazjum nr 28 oraz odzież

i książki , których wartości nie obliczamy.

Opracowanie : Małgorzata Semkowicz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39