Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48ŚWIĘTA NOC


Cicha noc, święta noc ....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------BOŻE NARODZENIE 2016


Serdeczne  życzenia  szczęśliwych  spokojnych  Świąt  Bożego  Narodzenia

i  wszelkiej  pomyślności  w  Nowym  Roku

składa

Zarząd  Stowarzyszenia  KRESY

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Podsumowanie wyjazdu charytatywnego na Ukrainę

11 - 13 grudnia 2016


W dniach 11 - 13 grudnia 2016 r. odbył się wyjazd charytatywny na Ukrainę .

W trakcie wyjazdu przekazaliśmy dary w następujących punktach :

-  Parafia Wniebowzięcia NMP w Turce  - art. szkolne , żywność, odzież zimowa , pledy , koce  , środki czystości

- Metodyczno-Koordynacyjne Centrum Nauczania Języka polskiego i Kultury Polskiej w Drohobyczu - art. szkolne i biurowe , żywność, naczynia stołowe , środki czystości,

- Regionalne Towarzystwo Kultury Polskiej w Drohobyczu - kalendarze,  żywność, odzież zimowa różnych rozmiarów, środki czystości,

- Fundacja Św. Antoniego w Drohobyczu - książki dla dzieci , podręczniki do nauki języka polskiego, artykuły szkolne , plecaki , zabawki, gry edukacyjne,

- Parafia Św. Marii Magdaleny we Lwowie - leki przekazane od Stowarzyszenia Pomocy Obywatelskiej w Krakowie,

- Parafia Jezusa Miłosiernego i Matki Boskiej w Strzelczyskach k. Mościsk - książki polskie do biblioteki, artykuły szkolne , drobny sprzęt sportowy , odzież.

-  organizacja harcerstwa polskiego w Tarnopolu - artykuły szkolne i biurowe (2 paczki wysłane pocztą ze Lwowa)

Wyjazd był również okazją do serdecznych spotkań i nawiązania nowych kontaktów.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Młodzież z Chmielnickiego w Krakowie

16-18 grudnia 2016


W dniach 16-18 grudnia gościliśmy w Krakowie 20-osobową grupę młodzieży z Chmielnickiego na Ukrainie. W dużej mierze była to młodzież zainteresowana podjęciem studiów w Polsce. Grupa odwiedziła krakowskie muzea związane ze średniowieczną i nowożytną historią Krakowa: Podziemia Rynku, Collegium Maius, Kopalnię Soli w Wieliczce oraz Wawel, uczestniczyła w prezentacji Uniwersytetu Jagiellońskiego a także w teście oraz spotkaniu inaugurującym nasz nowy projekt zajęć języka polskiego prowadzonych on-line. Wizyta została dofinansowana ze środków pochodzących z 1% podatku.

Dziękujemy osobom zaangażowanym w obsługę projektu a także Kopalni Soli w Wieliczce, Uniwersytetowi Jagiellońskiemu oraz Muzeum UJ za wsparcie przy jego realizacji.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Podsumowanie przedświątecznego wyjazdu na Litwę

27-30 listopada 2016


W dniach 27-30 listopada odbył się przedświąteczny wyjazd charytatywny na Litwę, którego głównym celem była pomoc polskim szkołom. W czasie wyjazdu przekazano:

a) Gimnazjum w Ejszyszkach - 13 paczek, w tym artykuły szkolne, żywność, środki higieny i czystości, słodycze;

b) Przedszkole i Centrum Wielofunkcyjne w Taboryszkach - 4 paczki, w tym artykuły szkolne, żywność, odzież;

c) Szkoła Średnia im. św. Kazimierza z Miednikach - 7 paczek, w tym artykuły szkolne, żywność, odzież;

d) Pszedszkole "Uśmiech" w Wilnie i Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego - 6 paczek, w tym zabawki, słodycze, odzież, żywność;

e) Gimnazjum w Trokach - 23 paczki, w tym książki, artykuły szkolne, żywność, ubrania;

f) Gimnazjum w Grzegorzewie - 16 paczek, w tym książki, zeszyty, artykuły szkolne, odzież, żywność, zabawki, środki czystości;

g) Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w wilnie - 2 paczki, w tym środki opatrunkowe, środki higieny, żywność, słodycze;

h) Szkoła w Duksztach - 10 paczek ze sprzętem sportowym, artykułami szkolnymi, książkami, słodyczami.

Dodatkowo, dla Szkół polskich w Grodnie i Nowogródku na Białorusi przekazano 12 kartonów podręczników do nauczania początkowego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, krakowskim szkołom i instytucjom, które włączyły się w przygotowanie paczek i organizację wyjazdu. Szczególne podziękowania składamy Ambasadzie RP w Wilnie, której wsparcie finansowe umożliwiło transport zgromadzonych darów.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48