Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Nasza działalność w czerwcu 2021W czerwcu podjęliśmy m.in. następujące działania:

- ogłosiliśmy wyniki konkursu Polska w mojej pamięci oraz rozpoczęliśmy proces nagradzania laureatów i osób wyróżnionych; prace które zajęły 1. oraz 2. miejsce można zobaczyć pod poniższymi linkami - zapraszamy do obejrzenia!

https://www.youtube.com/watch?v=iPOE59gtd0U&ab_channel=StowarzyszeniePomocyPolakomnaWschodzieKresy

https://www.youtube.com/watch?v=RVOO8QrS1P4&ab_channel=StowarzyszeniePomocyPolakomnaWschodzieKresy

- zorganizowaliśmy zajęcia online dla osób polskiego pochodzenia, którzy aktualnie mieszkają w Polsce, docelowo planujemy prowadzić dwie grupy zajęć;

- we współpracy z jednym z darczyńców rozpoczęliśmy proces wyłaniania osoby, która w tym roku rozpoczyna studia w Polsce oraz otrzyma stypendium;

- rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem nowej strony internetowej oraz przygotowaniem kilkuletniej strategii działalności naszej organizacji :)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasza działalność w maju 2021Maj to kolejny miesiąc naszej aktywnej działalności - w tym czasie podjęliśmy m.in. następujące działania:

• przekazaliśmy 2 duże paczki (łącznie 29 kg) z nowymi ubraniami, żywnością, środkami czystości dla rodziny polskiego pochodzenia z Równego;

• przygotowaliśmy i przekazaliśmy do wysłania 5 paczek na Białoruś;

• w ramach pomocy dla hospicjów i osób starszych wysłaliśmy paczkę art. medycznych i środków czystości dla Hospicjum w Wilnie a także łącznie 1100 zł (650 zł dla hospicjum w Wilnie i 450 zł dla osób starszych na Naddniestrzu);

• wysłaliśmy paczkę z zakupionymi lekami dla Hospicjum w Brzuchowicach i polskiej rodziny we Lwowie;

• przeprowadziliśmy kolejny cykl szkoleń online dla nauczycieli j. polskiego z Ukrainy (10 godz. zajęciowych);

• wysłaliśmy paczkę z książkami dla wydz. polonistyki Uniwersytetu w Iwanofrankiwsku a także paczkę z książkami dla liceum w Kołomyi;

• przekazaliśmy ok. 300 zł indywidualnych zapomóg pieniężnych;  

• maj był ostatnim na ten moment miesiącem prowadzenia zajęć online dla młodzieży ze Wschodu - projekt sfinalizowaliśmy z czterema grupami zajęciowymi;

• odbyło się 1,5 h spotkanie online ze studentką Uniwersytetu w Gdańsku, która opowiedziała młodzieży ze Wschodu o kulisach studiowania w Polsce i odpowiedziała na pytania uczestników (w spotkaniu wzięło udział ok. 15 osób).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

24 czerwca 2021


Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się 24 czerwca 2021 r. (czwartek) o godzinie 17.00 - I termin / 17.30 - II termin przy Placu Szczepańskim 5 (4 piętro).

Program zebrania:

1. Powitanie Uczestników.
2. Przedstawienie programu zebrania i przyjęcie go przez Zebranych.
3. Wybór protokolanta zebrania.
4. Powołanie komisji: Mandatowej, Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Stwierdzenie ważności zebrania przez Komisję Mandatową.
6. Odczytanie protokołu z zeszłorocznego Walnego Zebrania.
7. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w 2020 roku.
8. Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia w 2020 roku.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego (uchwała).
12. Przyjęcie sprawozdania finansowego (uchwała).
13. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej (uchwala).
14. Udzielenie absolutorium Zarządowi (uchwała).
15. Przedstawienie planu pracy na 2021 rok
16. Wolne wnioski
17. Zakończenie zebrania.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs Polska w moim sercu - najlepsze szkołyPo ogłoszeniu zwycięzców indywidualnych przyszedł czas na ogłoszenie zwycięskich szkół :)

W konkursie wzięli udział uczniowie z łącznie 19 szkół i ośrodków nauczania j. polskiego - dziękujemy za tak duży odzew i zaangażowanie nie tylko uczniów, ale także nauczycieli.

Zgodnie z regulaminem konkursu, w przypadku szkół 2/3 oceny zależało od miejsca, które zajęli uczniowie z danej szkoły, z kolei 1/3 oceny - od ilości prac, które wpłynęły ze szkoły.

I tak najlepsza trójka szkół prezentuje się następująco:

I miejsce: Centrum Języków i Kultur Słowiańskich w Chmielnickim (14 prac, najwyższe miejsce ucznia: 3.)

II miejsce: Liceum nr 3 w Gródku Podolskim (4 prace, najwyższe miejsce ucznia: 6.)

III miejsce: Szkoła ogólnokształcąca w Niżankowicach (5 prac, najwyższe miejsce ucznia: 15.)

Serdecznie gratulujemy! Ze zwycięskimi szkołami skontaktujemy się indywidualnie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs Polska w mojej pamięci - zwycięzcy indywidualniCieszymy się, że wreszcie możemy ogłosić zwycięzców naszego konkursu. Zanim to jednak nastąpi, dziękujemy jeszcze raz wszystkim uczestnikom za czas poświęcony na poszukiwanie śladów Polaków oraz za trud włożony w przygotowanie prac konkursowych. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem Waszej kreatywności, zaangażowania oraz podejścia do tematu – dziękujemy! 😊

Mamy przyjemność ogłosić, że zwycięzcami naszego konkursu zostali D. Mockus oraz G. Mockutie, którzy wspólnie przygotowali pracę (film) pt. „Śladami Adama Mickiewicza” (Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach)

2. miejsce zajęła W. Pilat z pracą (film) pt. „Ślady polskości w mojej miejscowości” (Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Tarnopolu)

3. miejsce zostało przyznane W. Wróblewskiej z pracą (opowiadanie i komiks) pt. „Najlepsza książka” (Centrum Języków i Kultur Słowiańskich w Chmielnickim)

Serdecznie gratulujemy laureatom i życzymy dalszych sukcesów! Z laureatami skontaktujemy się indywidualnie 😊 W kolejnym poście umieścimy natomiast ranking szkół.

Wyróżnione prace:

N. Michałowicz: „Polska w mojej pamięci, ślady polskości w mojej okolicy” (film)

V. Tsiareshka: „Jędrzej Śniadecki” (prezentacja i film)

A. Lichnyarowskyi: „Badam ślady polskości w mojej miejscowości” (prezentacja)

Y. Ramniou: „Ta historia w moim sercu” (prezentacja)

N. Szupieńko, V. Chaichyts: „Kościół Trójcy Przenajświętrzej w Berezie: od konsekracji do zburzenia” (prezentacja)

K Krasowska: „Ślady polskości w mojej okolicy” (prezentacja)

Z. Litawnieks: „Gałąź rodu Romerów w Janopolu” (film)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54