Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Świąteczna zbiórka darówNasze Stowarzyszenie od 20 lat organizuje pomoc materialną dla Polaków żyjących na dawnych Kresach Wschodnich.

PROSIMY O WŁĄCZENIE SIĘ DO POMOCY

Chcemy wspomóc naszych Rodaków, zwłaszcza dzieci i młodzież uczącą się języka polskiego, a także osoby starsze znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej.

Potrzebne są:
1) materiały edukacyjne (nowe: bloki do rysowania, farby, papier kolorowy A4, pędzle, długopisy, flamastry, zeszyty, magnesy do tablicy, plecaki, piórniki oraz nowe lub używane w dobrym stanie: gry edukacyjne, gry interaktywne, plansze dydaktyczne, mapy z historii powszechnej, klocki konstrukcyjne, słowniki polsko-angielskie i polsko-niemieckie);

2) materiały biurowe (nowe lub używane: monitory i drukarki, zewnętrzne czytniki CD, projektory, pojemniki na dokumenty A4, kalkulatory, radioodtwarzacze, białe i czerwone deski z klipem, segregatory, koszulki);

3) sprzęt sportowy (piłki do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, rakietki i piłeczki do ping-ponga, komplety strojów sportowych, zestawy do badmintona, worki do skakania);

4) środki czystości (proszki i płyny do prania, środki do mycia podłóg i WC, płyny do mycia naczyń);

5) środki higieny osobistej (pampersy dla dorosłych, zasypki, oliwki dla dzieci, mydła, płyny do mycia);

6) żywność – wyłącznie: kawa, herbata, kakao, słodycze i konserwy;

7) podręczniki dla uczniów liceów.

Można także wesprzeć akcje finansowo dokonując wpłaty dowolnej kwoty na konto Stowarzyszenia 
konto: Bank PKO SA nr 68 1240 4533 1111 0010 4615 1389 
Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie "Kresy"
ul. św. Marka 6/2c
31-012 Kraków
Zebrane środki przeznaczymy na dokupienie potrzebnych artykułów oraz dofinansowanie transportu darów.

GDZIE PRZEKAZAC DARY 
Dary można przynosić do 30 listopada 2018 bezpośrednio do siedziby Stowarzyszenia ul. św. Marka 6/2c Kraków w godzinach dyżuru czyli w każdy czwartek w godzinach 16.00-18.00
na odbiór w innym czasie można umówić się mailowo pisząc na kresykrakow@gmail.com

KAŻDA POMOC JEST BARDZO MILE WIDZIANA. DOŁĄCZ DO AKCJI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Życzenia z okazji 100-lecia NiepodległościZe wszystkich miejsc na świecie będę kochał cię najbardziej

S. Żeromski

 

Żyjmy w kraju, w którym rządzi mądrość i rozwaga, panuje wolność i zgoda.

Pamiętajmy o swojej przeszłości, by odważnie kroczyć w przyszłość.

Niech Ojczyzna będzie domem Polaków, do którego zawsze można wrócić.

W setną rocznicę odzyskania Niepodległości kierujemy te życzenia do wszystkich dla których Ojczyzną jest Polska.

 

Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Praktyki metodyczne dla nauczycieli j. polskiego z Ukrainy # 4

14-19 października 2018


W dniach 14 do 20 października 2018 r., na zaproszenie Stowarzyszenia przebywali w Krakowie pp. Aleksandra z Użgorodu, nauczycielka języka polskiego ze Szkoły Ogólnokształcącej nr 5 i zarazem Szkoły Polskiej Sobotnio-Niedzielnej im. Ks. Prof. S. Tischnera oraz Volodymir z Berdyczowa,  nauczyciel języka polskiego ze Specjalizowanej Ogólnokształcącej Szkoły nr 1 im. T. Szewczenki.

Nauczyciele byli skierowani na praktykę przez Ogólnoukraińskie Koordynacyjno-Metodyczne Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu. Goście odbyli pięciodniową praktykę metodyczno-językową w Szkole Podstawowej nr 158 pod kierunkiem nauczycieli szkoły. W czasie praktyki mieli możliwość zapoznania się z organizacją szkoły, uczestnictwa w lekcjach języka polskiego a także języka polskiego jako obcego, a pan Vlodymir wziął również udział w konferencji pt. „Uczeń z doświadczeniem migracji w europejskich systemach oświaty” zorganizowanej
przez Uniwersytet Pedagogiczny.

Oprócz praktyki goście zwiedzili Kraków przy pięknej jesiennej pogodzie i spotkali się z członkami zarządu Stowarzyszenia. Praktykanci wyrażali zadowolenie i wdzięczność za możliwość przyjazdu do Krakowa.

KRESY jako organizator praktyk zapewniły gościom opiekę, zakwaterowanie, wyżywienie i bilety komunikacji miejskiej. Praktyki zostały zorganizowane dzięki wsparciu jednej z krakowskich firm. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Okulary korekcyjne dla osób polskiego pochodzenia

lipiec 2018


Dzięki wsparciu firmy Kodano.pl w lipcu przekazaliśmy kolejne 11 par okularów korekcyjnych na rzecz osób polskiego pochodzenia z obwodu chmielnickiego na Ukrainie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Wakacje z Krakowem - kolonie edukacyjne dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia

czerwiec - lipiec 2018


W dniach od 27 czerwca do 22 lipca 2018 r. Stowarzyszenie „Kresy” realizowało program kolonii edukacyjnych pt. „Wakacje z Krakowem - kolonie edukacyjne dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia” w ramach zadania publicznego zleconego przez Senat RP w zakresie współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2018 r.

Uczestnikami zgodnie z założeniami projektu były dzieci i młodzież polskiego pochodzenia (o polskich korzeniach) ucząca się w szkołach z polskim językiem nauczania, często posiadająca Kartę Polaka.

W tym czasie miały miejsce dwa dwunastodniowe turnusy kolonii: w dniach 27.06- 09.07 dla dzieci młodszych (11-13 lat) wraz opiekunami w sumie 62 osoby (56 dzieci i 6 opiekunów), w dniach  9.07 - 22.07 dla młodzieży (14-16 lat) wraz z opiekunami w sumie 71 osób (64 dzieci i 7 opiekunów).
 
Beneficjentami pierwszego turnusu (dzieci młodsze) byli uczniowie:
1. z Łotwy - z Państwowego Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego w Daugavpils (Dyneburgu): 10 dzieci i 1 opiekun;
2. z Ukrainy: ze Lwowa ze Szkoły Średniej nr 10  im. św. Marii Magdaleny: 13 dzieci i 2 
opiekunki oraz z Chmielnickiego z Centrum Języków i Kultur Słowiańskich: 10 dzieci i 1 
opiekunka; 
3. z Estonii z Tallina - 8  uczniów i 1 opiekun (wytypowani przez tamtejszy Związek Polaków);
4. z Litwy: ze Starych Trok z Gimnazjum im. A. Stelmachowskiego - 15 dzieci i 1 opiekunka

W drugim turnusie (dzieci starsze) uczestniczyli z kolei uczniowie:
1. z Łotwy: z Państwowej Polskiej Szkoły Średniej im. Ity Kozakiewicz Rygi: 10 uczniów i 
1 opiekunka) oraz z Rezekne (Rzeżyca): 10 uczniów i 1 opiekunka;
2. z Białorusi: z Mińska - 22 uczniów  i 2 opiekunki, z Wilejki - 10 uczniów i 2 opiekunki oraz
z Grodna - 12 uczniów i 1 opiekunka.

Koszty pobytu uczestników 1 i 2 turnusu obejmowały zakwaterowanie, wyżywienie, częściowy zwrot kosztów podróży do Krakowa dla najuboższych uczestników, koszty zwiedzania miasta, wynagrodzenie dla nauczycielek języka polskiego, pomoce naukowe, wyjazd na piknik, upominki, poczęstunek i inne drobne wydatki. Uczestnicy kolonii zostali zakwaterowani w Bursie Szkół Ponadpodstawowych na al. Focha. Tamże korzystali z całodziennego wyżywienia (3 posiłki) i uczyli się języka polskiego. 

Celem bowiem pobytu w Krakowie była nauka języka polskiego, zapoznanie się z historią i kulturą Krakowa oraz integracja z krakowską młodzieżą. Po przeprowadzeniu wstępnego ustnego testu ustalono poziom znajomości języka polskiego poszczególnych uczniów i na tej podstawie utworzono 5 grup w zależności od stopnia zaawansowania znajomości języka. Codzienne (z wyjątkiem niedziel) lekcje trwały od 8,30 do 12,30 i były prowadzone przez 5 nauczycielek krakowskich (w tym osób mających kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako obcego).

Popołudnia i wieczory wypełniały różnorodne i ciekawe zajęcia. Program był tak skonstruowany aby dać możliwość zapoznania się z miastem, z zabytkami Krakowa, z jego instytucjami  kulturalnymi, zapewnić wypoczynek i ruch na powietrzu. I tak uczestnicy kolonii zwiedzili Wawel i Stare Miasto,  Podziemia Rynku, Collegium Maius, Kościół Mariacki i Galerię Malarstwa w Sukiennicach, Kazimierz i Skałkę, odwiedzili Bibliotekę Jagiellońską. Z zainteresowaniem podziwiali Kopalnię Soli w Wieliczce. Zdobyli Kopiec Kościuszki, uczestniczyli w grach miejskich („Schowany w Krakowie” oraz „Drogi do Niepodległości”. W Muzeum Etnograficznym oraz w Muzeum Narodowym (Nowy Gmach) wzięli udział w warsztatach. Uczyli się interpretacji polskich wierszy na zajęciach z aktorem Teatru Praska 52. Na zajęciach plastycznych przygotowali pamiątkę z Krakowa. Bawili się poza Krakowem na pikniku integracyjnym w Cichawce w pobliżu Łapanowa. Wieczorami odpoczywali w Parku Jordana lub brali udział w zajęciach sportowych m.in. w pobliskim obiekcie klubu Cracovia. Chętnym umożliwiono skorzystanie z udziału w mszach świętych  niedzielnych.

Na zakończenie każdego turnusu odbyły się wieczorki pożegnalne, na których rozdano wszystkim dyplomy uczestnictwa w lekcjach języka polskiego i wręczono drobne upominki ufundowane przez KRESY. Młodzież przygotowała z pomocą nauczycieli i opiekunów program artystyczny powstały m. in. w oparciu o pozyskaną podczas pobytu wiedzę. Bawiono się potem przy małym poczęstunku zafundowanym przez Stowarzyszenie.

Program pobytu został opracowany i zorganizowany przez Zarząd Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia oraz nauczycielki i opiekunowie towarzyszyły uczestnikom kolonii w realizacji programu. Bardzo pomocni byli także wolontariusze: studenci i uczniowie krakowskich szkół. Realizacja tak bogatego programu była możliwa także dzięki osobom i instytucjom, które wsparły realizację kolonii. W szczególności, realizacja kolonii nie byłaby możliwa bez wsparcia Senatu RP, którego dofinansowanie pokryło większość kosztów kolonii. Wsparcie finansowe udzieliła również jedna z krakowskich firm. Udało się w ostatnim momencie (dzięki zaangażowaniu Rady Miasta  Krakowa i przy życzliwym wsparciu Prezydenta Krakowa) uzyskać bezpłatne przejazdy komunikacją miejską, co dało uczestnikom możliwość szybkiego i wygodnego poruszania się po Krakowie. Opiekę medyczną zapewniła dyplomowana pielęgniarka zatrudniona przez  Stowarzyszenie na czas trwania kolonii.

Mamy nadzieję, że Beneficjenci skorzystali z pobytu w Krakowie zarówno pod względem językowym jak i poznawczym i odnieśli mile wrażenia, czemu dali wyraz w listach z podziękowaniami. Sądzimy, że warto zatem było Stowarzyszeniu podjąć charytatywnie ten spory trud w przygotowanie i realizację tego projektu, a nabyte tegoroczne doświadczenia zaowocują jeszcze lepszą organizacją ewentualnej następnej edycji Wakacji z Krakowem.  Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli trud realizacji projektu i przyczynili się do jego uświetnienia.

****

Projekt „Wakacje z Krakowem – kolonie edukacyjne dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia” został dofinansowany ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39