Sprawozdania z wyjazdów

Wyjazdy w roku 2018:

4. ŚWIĄTECZNY WYJAZD CHARYTATYWNY NA LITWĘ 12-15.12.2018

Wyjazd w dwu-osobowym składzie + kierowca, nastąpił 12.12.2018 r. spod siedziby Stowarzyszenia z ul. Św. Marka po godz 7.00, po załadunku kilkudziesięciu paczek z darami. 

W dniu 13.12.2018 rano po przekroczeniu granicy w Budzisku, następnym punktem naszego wyjazdu było Gimnazjum polskie w Trokach. Po przekazaniu  darów, zostaliśmy zaproszeni przez Dyrektora Gimnazjum Mariana Kuzborskiego na rozmowę i poczęstunek. 

Następny etap to Wilno a w nim Hospicjum, Polskie Przedszkole i Dom Dziecka, w którym w ramach sukcesywnej likwidacji przez państwo litewskie tego typu placówek, przebywa obecnie tylko 20-cioro dzieci. We wszystkich tych miejscach przekazano dary. 

Ostatni dzień naszego pobytu, to wyjazd do podwileńskiej miejscowości Rzesza do Szkoły Podstawowej  im. Świętej Faustyny Kowalskiej. Po dostarczeniu darów i spotkaniu z Panią Dyrektor  Lilią Sadajską, nastąpił wyjazd w kierunku granicy w Sejnach. Przyjazd do Krakowa po północy 14/15.12.2018 r. 

W każdej placówce byliśmy serdecznie witani i goszczeni. W rozmowach przeprowadzonych z Dyrekcją tych placówek, widoczna była troska o dalsze losy polskich instytucji pedagogicznych i jednocześnie na każdym kroku widoczne były oznaki kultywowania polskości. 

Dzięki pomocy Ambasady RP w Wilnie, która sfinansowała koszty transportu, mogliśmy zawieźć na Litwę - zebrane  w znaczącej ilości przez zaprzyjaźnione szkoły i prywatne osoby, różnorodne dary. 
Przekazaliśmy w Gimnazjum w Trokach - art. żywnościowe, słodycze, książki, gry planszowe i edukacyjne, sprzęt sportowy, artykuły biurowe i szkolne, środki chemiczne i czystości, radiomagnetofon, drukarkę. W wileńskim Przedszkolu – książki dla dzieci, art. żywnościowe i słodycze. W Hospicjum prowadzonym przez Siostry Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego – artykuły medyczne, żywność,  słodycze, środki czystości. W Domu Dziecka w Wilnie – książki dla dzieci i młodzieży, artykuły szkolne i biurowe, art. żywnościowe, słodycze. W Zgromadzeniu Sióstr w Wilnie - art. chemiczne, słodycze.  W Szkole Podstawowej  im. Świętej Faustyny Kowalskiej  w Rzeszy – żywność i słodycze, art. Chemiczne i środki czystości, książki dla dzieci i młodzieży, artykuły szkolne i biurowe. 

3. WYJAZD CHARYTATYWNY NA UKRAINĘ 1-8.09.2018

W dniach 1 do 8 września 2018 r. doszedł do skutku dawno już planowany.  Kolejny wyjazd charytatywny na Ukrainę. Brało w nim udział 30 osob. 
Tym razem  głównym celem podróży był Kijow, do którego dotarliśmy poprzez Lwów, zatrzymując się w okolicy Równego i krotko zwiedzając Żytomierz. W Kijowie spędziliśmy cztery noce. Dwa dni poświecone były na zwiedzanie stolicy Ukrainy pod przewodnictwem pani Ireny Gilowej Prezesa Kijowskiego Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oswiatowego. 
Jeden dzień spędziliśmy w Czernichowie, na Zadniestrzu w drodze powrotnej zaglądając do Kozielca.  Ogromne wrażenie wywarło na wszystkich nawiedzenie cmentarza w Bykowni  (IV Cmentarz Katyński), gdzie pozostawiliśmy polskie flagi i znicze.
Przez następne 3 dni trasa wiodła poprzez: Białą Cerkiew, Humań, Winnicę, Latyczow (gdzie odwiedzilismy kościół i cmentarz z mogiłami  Polaków i złożyliśmy  pieniężną ofiarę dla Sanktuarium Matki Bozej Patronki Podola i Wołynia ), Międzybórz, Zbaraż, Tarnopol (gdzie wsparliśmy finansowo polską parafię), Złoczów, Lwów. Trudno tutaj szczegółowo  opisywać , co dane nam było widzieć w każdej miejscowości  oprowadzani  w języku polskim przez miejscowych przewodnikow.
Po drodze przekazaliśmy też dary rzeczowe dla Centrum Kultur i Językow Słowiańskich w Chmielnickim.
Wyjazd obfitował w rozmaite, piękne a zarazem bolesne wrażenia i przeżycia. Docieraliśmy przecież do miejsc znanych z historii i kultury polskiej, żałowaliśmy, że czas nas niejednokrotnie naglił i ze nie mogliśmy zostać tam dłużej…Bo to Kresy nasze,  sentymentalne…Ziemie Utracone…

2. WYJAZD CHARYTATYWNY NA UKRAINĘ 25-30.06.2018

W dniach 25-30.06.2018 odbył się wyjazd charytatywno-krajoznawczy na Ukrainę - Podole.

Trasa prowadziła przez Lwów-Przemyślany-Złoczów-Podhorce-Olesko-Brody-Podkamień-Poczajów-Krzemieniec-Zbaraż-Tarnopol-Buczacz-Kamieniec Podolski-Kołomyję-Stanisławów-Stryj-Drohobycz-Sambor. W czasie wyjazdu przekazaliśmy pomoc rzeczową i finansową dla starszych osób we Lwowie, dla dzieci w parafii Salezjanów św. Piotra i Pawła w Przemyślanach, dla potrzebujących w parafii MB w Buczaczu, dla dwóch rodzin wielodzietnych w Stryju i dla Towarzystwa Kultury Polskiej w Drohobyczu.

1. WYJAZD DO LWOWA 12-15.06.2018

W dniach 12 - 15 czerwca 2018 r zamiejscowy Klub Stowarzyszenia tj. Katowicki Klub Miłośników Historii i Kultury Lwowa wraz  ze Stowarzyszeniem KRESY zorganizował dla swoich członków i sympatyków czterodniowy wyjazd do Lwowa i okolic. Udział wzięły 32 osoby.
Głównym celem przyjazdu do Lwowa był udział 13 czerwca w uroczystościach ku czci sw. Antoniego odbywających się (coroczny odpust) w kościele  właśnie pod wezwaniem sw. Antoniego na Łyczakowie.
Ponadto pobyt upłynął na zwiedzaniu Lwowa (dla sporej grupy uczestników był to kolejny pobyt, dla niektórych zetkniecie się miastem-legendą po raz pierwszy). Wszyscy jednak z niesłabnącym zainteresowaniem wędrowali  poprzez dobrze sobie znane lub czasem nieznane miejsca słuchając bardzo ciekawych opowieści znakomitego i bardzo zaangażowanego Przewodnika Lwowianina pana Zbyszka. Trudno tu wymieniać  wszystkie ulice, place,  zabytki, cmentarze, które udało nam się zobaczyć…
Udało nam się także wyjechać do Żółkwi i Krechowa, niestety w deszczu. Szkoda, że nie udało nam się dotrzeć do bohaterskiego Zadworza właśnie ze względu na ów obficie padający deszcz.
Na czas pobytu zamieszkaliśmy w podlwowskich Brzuchowicach, co dało nam sposobność odwiedzenia działającego tam pod patronatem metropolity lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego Hospicjum prowadzonego przez Siostry Jozefitki i złożenia przywiezionych przez nas darow.
Wsparliśmy tez datkami i dekoracją grobow Cmentarz Lyczakowski oraz także ważny dla Polaków a bardzo zaniedbany Cmentarz Janowski, który nawiedziliśmy na początku naszego pobytu we Lwowie.
Wyjazd uczestnicy ocenili jako bardzo (mimo nie zawsze sprzyjającej pogody) udany, jak zawsze obfitujący w bogate wrażenia i wzruszenia… Będzie się chciało długo wspominać i wracać…Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Sprawozdania z wyjazdów