Katowicki Klub Miłośników Historii i Kultury Lwowa

Katowicki Klub Miłośników Historii i Kultury Lwowa

 

Sprawozdanie z działalności w II półroczu 2017 roku

Wrzesień

5 – otwarcie wystawy obrazów Barwy dawnego Lwowa Jurija Syczewa Hlazuna w Młodzieżowym Domu Kultury w Katowicach - Os. Tysiąclecia, prelekcje (A. Wilgusiewicz, Z. Woźniczka). Wystawa czynna do 22.
15 -uroczystości z okazji napaści ZSRR na Polskę i Dnia Sybiraka (cm. przy ul. Francuskiej). Udz. w imieniu Klubu J. Dolinkiewicz
20 - współorganizacja i udział w wycieczce do Krakowa na wystawę Dziedzictwo w Muzeum Narodowym , a także dla uczczenia pamięci Marsz. Józefa Piłsudskiego w 150-tą rocznicę urodzin. Wraz z Oddziałem Gliwickim TMLiKPW
22 - uroczyste otwarcie wystawy „Ofiary zbrodni. Operacja antypolska NKWD 1937–1938” . Poczta Główna w Katowicach. Udz. 3 członków Klubu

Październik

W tradycyjnym plebiscycie Książka historyczna roku można oddawać głosy na książkę naukową i książkę popularnonaukową. W pierwszej kategorii szczególnie polecam książkę prof. Ryszarda Tomczyka Cmentarz Janowski we Lwowie, w drugiej prof. Grzegorza Motyki Wołyń '43. Głosowanie od 2 października. 
W dniu 23 listopada ogłoszono, że obie polecane książki zostały zwycięzcami plebiscytu w swoich kategoriach.

5 -Centrum Kresowe Bytom prelekcja "...chciałbym, aby coś z prawdy o mnie przeniknęło do potomności.” Józef Piłsudski- w 150-tą rocznicę urodzin.  Z udziałem ucz. Anastazji Buczek, recytacja.
16 - Miejski Ośrodek Kultury Zabrze. Wernisaż wystawy obrazów Jurija Syczewa Hlazuna Spacerem po Lwowie, z udziałem prof. St. S. Nicieji.
18 -odwiedzenie grobów wybitnych lwowian na Cm. Rakowickim w Krakowie. Prezes A W

25- 27 – udział w   Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Pamięć Kresów – Kresy w pamięci” – Gliwice. Członkowie klubu, prezes  A W z referatem „Stan świadomości kresowian na progu III RP”.

31 - odwiedzenie grobów znanych kresowian na cmentarzach Katowic przy ul. Francuskiej i ul. Sienkiewicza- z udziałem młodzieży katowickich szkół.

Listopad

7 - wernisaż wystawy „Lwów na fotografiach Adama Lenkiewicza“ zorganizowanej z naszej inicjatywy przez IPN Katowice, Przystanek Historia. Prezes A W wygłosił prelekcję Lwów i jego zabytki.

9 - udział w otwarciu wystawy pt. „Historia polskiego pożarnictwa na Kresach” w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

11 - udział w wojewódzkich obchodach Święta Niepodległości, złożenie wiązanki pod pomnikiem Marszała Józefa Piłsudskiego Prezes AW, J. Dolinkiewicz

14 - prelekcja „Pałace Lwowa” dla Klubu Śląskich Amazonek. COP Katowice, Prezes AW
15- warsztaty dla uczniów zabrzańskich szkół na temat wystawy Spacerem po Lwowie, MOK Zabrze, 3 grupy, razem około 80 osób. Prezes  AW

16 - sesja wyjazdowa w Bytomiu Komisji ds. upamiętnień Komisji Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa przy IPN Oddział w Katowicach, poświęcona upamiętnieniom kresowian. Zorganizował i prowadził Prezes AW

17 - dyskusja na temat Jan III Sobieski a Ziemia Lwowska z udziałem dr hab. Aleksandry Skrzypietz (niestety, nie przybył Ryszard Jan Czarnowski, autor książki Wokół Lwowa szlakiem Sobieskiego) CINiBA Katowice

22 - prelekcja "...chciałbym, aby coś z prawdy o mnie przeniknęło do potomności.” Józef Piłsudski- w 150-tą rocznicę urodzin.” w Towarzystwie Miłośników Lwowa..., Oddz. Gliwice. Prezes AW
 
23-24 -„Żydzi na Kresach”Wschodnich w XIX i XX wieku”.  V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA KRESOWA Muzeum Górnośląskie Bytom
Prezes AW z referatem Seweryn Wolloch bytomski lwowianin ocalony z Holokaustu

Grudzień
 
5 – zapalenie zniczy pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w 150-tą rocznicę Jego urodzin
 
15 - kocert "Święta u kresowian" chóru Echo Kresów z Kędzierzyna - Koźla w MDK Koszutka (finansowane z mikrograntów uzyskanych z IK Katowice Miasto Ogrodów).

 

****

 

Sprawozdanie z działalności w I półroczu 2017 roku

Klub powstał na zebraniu w Muzeum Historii Katowic w dniu 24 stycznia 2017 roku, po czym w dniu 2 lutego 2017 na podstawie uchwały nr 3 Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy w Krakowie został powołany jako zamiejscowy klub Stowarzyszenia.

Do klubu zostało przyjętych, to jest wypełniło Deklarację i opłaciło składkę członkowską za 2017 rok 15 osób- w tym 1 uczennica; deklarację wypełniło, lecz składki nie opłaciło – 3 osoby (sympatycy Klubu), 1 osoba (p. Danuta Skalska) otrzymała legitymację Członka Honorowego Klubu.

Prezesem Klubu został Antoni Wilgusiewicz; Beata Zięba, którą wybrano Sekretarzem Klubu członkostwa i obowiązków Sekretarza nie podjęła, a obowiązki z tym związane tymczasowo wypełniał Prezes Klubu.

Na podstawie porozumienia podpisanego z Katowickim Centrum Orga-nizacji Pozarządowych Klub uzyskał prawo do korzystania z adresu rejestrowego oraz z lokalu przy ulicy Kopernika 14 w Katowicach dla celów organizacyjnych.

Prezes Klubu wziął udział w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia w dniu 22 marca w Krakowie; w terminie odprowadzono należne składki, a także przesyłano na bieżąco informacje o działalności Klubu.

 W  okresie III -VI Klub zorganizował następujące imprezy:

  • wraz z Młodzieżowym Domem Kultury w Katowicach Międzyszkolny Konkurs Piosenki Lwowskiej, którego koncert finałowy z udziałem zespołu Tyligentne Batiary z Bytomia miał miejsce 16 marca
  • wraz z Muzeum Historii Katowic spotkanie dla uczczenia pamięci Stanisława Skrowaczewskiego, wybitnego dyrygenta, lwowianina i katowiczanina- 30 marca. Podobne spotkanie zorganizowano w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu w dniu 27 kwietnia
  • wraz z Centrum Informacji Naukowej i Biblioteką Akademicką w Katowicach spotkanie z dr Małgorzatą Głowacką -Grajper z Uniwersytetu Warszawskiego, poświęcone jej książce Międzypo-koleniowy przekaz pamięci o Kresach Wschodnich II Rzeczypospo-litej Polskiej- 12 kwietnia
  • wraz z Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach wystawę obrazów Barwy Dawnego Lwowa artysty-malarza ze Lwowa Jurija Syczewa Hlazuna w Galerii Młyńska 5 w Katowicach; odbyły się tam także dwa spotkania związane z wystawą w dniach 24 kwietnia oraz 25 maja.
  • wraz z Miejskim Domem Kultury Koszutka w Katowicach spotkanie z prof. St. S. Nicieją na temat Fenomen Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie- 26 maja
  • wraz z Muzeum Historii Katowic dwie prezentacje wystawy Kresowianie w Katowicach, katowiczanie na Kresach związane z udostępnieniem jej w Szkole Podstawowej nr 65 w Katowicach- 9 marca oraz Gimnazjum nr 5 w Katowicach-19 czerwca.

Przeprowadzono dwie akcje charytatywne:

  • na rzecz Hospicjum w Brzuchowicach k/Lwowa przekazano za pośrednictwem Stowarzyszenia Kresy kwotę 500 zł- 6 marca
  • na rzecz akcji Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia przekazano na konto Fundacji Studio Wschód  kwotę 200 zł- w dniu 3 lipca

Wygłoszono prelekcje:

Członek Klubu Michał Dzióbek

nt Polacy na Bukowinie- 13 lutego Centrum Kresowe Bytom, 23 lutego Centrum Kresowe Gliwice- Restauracja Ormiańska

Prezes Klubu Antoni Wilgusiewicz:

nt 200 lat Ossolineum- w dniu 23 marca Centrum Kresowe Bytom, w dniu

5 kwietnia Restauracja Ormiańska Gliwice, w dniu 18 kwietnia Muzeum Historii Katowic- Uniwersytet III Wieku

nt Pałace Rodowe Lwowa w dniu 8 maja w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śl. podczas konferencji świetność i zniszczenie arystokracji na dawnych i obecnych ziemiach polskich; w dniu 1 czerwca w Centrum Kresowym Bytom, w dniu 14 czerwca w Restauracji Ormiańska w Gliwicach

Prezes i reprezentanci Klubu wzięli udział w różnego typu imprezach kresowych

-wycieczka do Lwowa i okolic w dniach 29 kwietnia-4 maja, połączona z udziałem w obchodach Święta 3 Maja pod pomnikiem Adama Mickiewi-cza i Katedrze Lwowskiej

-XIX Wojewódzkie Dni Kultury Kresowej w Kędzierzynie Koźlu w dniu 3 czerwca

-XXXI Zjazd Tarnopolan w Krakowie w dniu 8 czerwca

-XXIII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian na Jasnej Górze w dniu 2 lipca

-obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez Ukraińskich Nacjonalistów na Obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w dniu 9 lipca

Należy też dodać, że Prezes Klubu został powołany jako reprezentant środowisk kresowych województwa śląskiego w skład Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa przy Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach na kadencję 2017-2021, gdzie pełni funkcję wiceprzewod-niczącego Komisji Historycznej.

Prezes klubu kilkakrotnie wystąpił w audycji Lwowska Fala Radia

Katowice, gdzie przedstawiał różne problemy interesujące kresowian; w dniu 24 czerwca w Dzienniku Zachodnim ukazała się notatka na temat imprezy zorganizowanej w Gimnazjum nr 5 z fragmentem wypowiedzi Prezesa Klubu. Poszczególne imprezy były anonsowane przede wszystkim na plakatach, gromadząc uczestników – kresowian i nie tylko- zaintereso-wanych tematyką podejmowaną przez nasz Klub.

Na okres jesienno-zimowy przygotowaliśmy propozycje kilku ciekawych imprez, które znajdują się na różnym stopniu realizacji. Bardziej szczegó-łowo poinformujemy na ten temat w m-cu wrześniu.

                                                            Prezes KKMHiKL

                                                           (-) A. Wilgusiewicz

 

****

 

program imprez w miesiącach marzec- kwiecień 2017 roku

 

Na wszystkie imprezy zapraszamy członków i sympatyków Klubu oraz osoby zainteresowane. Wstęp wolny

 

Udział w akcji charytatywnej na rzecz Hospicjum im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Brzuchowicach k/Lwowa, organizowanej przez Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy w Krakowie.

 

9 marca (czwartek) godz.10.00

SP nr 65, ul. Kukułek 2A

Otwarcie wystawy Kresowianie w Katowicach, katowiczanie na Kresach

połączone z uczczeniem przez młodzież wielkiego kompozytora, lwowianina i katowiczanina, Wojciecha Kilara

 

16 marca (czwartek) godz. 17.00

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Tysiąclecia 5

Koncert finałowy Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Lwowskiej

z udziałem zespołu Tyligentne Batiary z Bytomia

 

23 marca (czwartek) godz. 16.00

Centrum Kresowe Bytom, ul. Moniuszki 13

Prelekcja Prezesa Klubu Antoniego Wilgusiewicza 200 lat Ossolineum, twierdzy polskiej kultury połączona z prezentacją najnowszego przewodnika po Cmentarzu Łyczakowskim, wydanego przez Ossolineum

 

30 marca (czwartek) godz.17.00

Muzeum Historii Katowic, ul. ks. Józefa Szafranka 9

Spotkanie dla uczczenia pamięci niedawno zmarłego Stanisława Skrowaczewskiego, wybitnego dyrygenta, lwowianina i katowiczanina

 

5 kwietnia (środa) godz. 11.00

Klub Perełka Gliwice, ul. Studzienna 4

Prelekcja Prezesa KKMHiKL Antoniego Wilgusiewicza 200 lat Ossolineum, twierdzy polskiej kultury połączone z prezentacją najnow-szego przewodnika po Cmentarzu Łyczakowskim, wydanego przez Ossolineum

 

12 kwietnia (środa) godz.15.30

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, ul. Bankowa 11a

Spotkanie z dr Małgorzatą Głowacką-Grajper z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego na temat Międzypokoleniowy przekaz pamięci o Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej.Czy we współczesnej Polsce kresowość i ruch kresowy jako zjawisko społeczne mają przed sobą perspektywy rozwoju , połączone z dyskusją panelową na ten temat oraz końcową prezentacją wystawy Kresowianie w Katowicach, katowiczanie na Kresach, przygotowanej przez Muzeum Historii Katowic

 

25 kwietnia (wtorek) godz.17.00

Galeria przy ul. Młyńskiej 5

Wernisaż obrazów artysty malarza ze Lwowa Jurija Syczewa Barwy Dawnego Lwowa, podczas którego słowo wstępne do wystawy wygłoszą prof. Zygmunt Woźniczka i Prezes Antoni Wilgusiewicz.

Na zakończenie wystawy w dniu 19 maja będzie możliwość nabycia wcześniej zarezerwowanych obrazów.

 

3 maja ( środa), Lwów

Delegacja Klubu podczas wycieczki do Lwowa weźmie udział w uroczystościach trzeciomajowych pod pomnikiem Adama Mickiewicza i Katedrze LwowskiejStowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Katowicki Klub Miłośników Historii i Kultury Lwowa