Działalność

Powstałe w 1996 roku Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” jest organizacją pożytku publicznego, której misją jest niesienie pomocy naszym Rodakom żyjącym za wschodnią granicą Polski. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu staramy się stale poszerzać zakres naszej działalności oraz nieść pomoc dostosowaną do zmieniających się realiów i adekwatną do aktualnych potrzeb.

Nasza działalność jest oparta na dwóch filarach:

(1) organizowanie pomocy materialnej dla osób polskiego pochodzenia znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;

(2) wsparcie w podtrzymywaniu tożsamości narodowej oraz znajomości języka polskiego wśród osób polskiego pochodzenia.

Szczególną troską otaczamy osoby pochodzące z terenów, gdzie mniejszość polska jest mniej liczna i rozproszona, zaś utrzymywanie polskiej tożsamości narodowej – utrudnione.

Nasze priorytetowe działania to:

1. Zbiórki darów oraz wyjazdy charytatywne z pomocą dla osób potrzebujących zamieszkałych na Kresach, szkół polskich oraz parafii. W trakcie wyjazdów przekazujemy żywność, odzież, podręczniki, artykuły szkolne, książki, środki czystości i inne. W czasie 20 lat naszej działalności zorganizowaliśmy ponad 150 wyjazdów charytatywnych na Litwę, Białoruś, Ukrainę, Mołdawię, Syberię i kraje bałtyckie.

2. Organizowanie kolonii oraz pobytów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia z programem nauczania języka polskiego oraz poznawaniem zabytków i historii Polski. W ostatnich latach w koloniach edukacyjnych organizowanych przez nasze Stowarzyszenie w ramach cyklu pt. „Wakacje z Krakowem” wzięło udział ponad 350 dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia z Ukrainy, Białorusi, Łotwy i Mołdawii.

3. Pomoc w organizacji przyjazdów do Polski pojedynczych osób oraz całych grup, organizacja konsultacji i staży w Polsce.

4. Osobom potrzebującym na Kresach lub przebywającym w Polsce udzielamy bieżącej pomocy materialnej oraz w załatwianiu różnych formalności (np. uzyskaniu wiz, Karty Polaka). Przykładowo, w ostatnim czasie ufundowaliśmy stypendia na wyżywienie dla uczących się w Polsce uczniów polskiego pochodzenia z Drohobycza, a także przekazaliśmy stroje sportowe dla szkół polskich na Litwie (we współpracy z KKS Lech Poznań) oraz kilkadziesiąt par nowych okularów korekcyjnych dla Polaków zamieszkałych na Ukrainie (we współpracy z Fundacja Szkla.com).

5. Organizujemy koncerty zespołów kresowych a także spotkania i konferencje tematyczne. Przykładowo, w roku 2015 zorganizowaliśmy sympozjum „Łączy nas Polska. Dziś i jutro Polaków na Wschodzie” poświęcone aktualnej sytuacji oraz perspektywom mniejszości polskiej na Kresach.Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Działalność