OPŁATEK


Miejsce: Kraków
Rok: 2014

W dniu 19 stycznia odbyło się doroczne spotkanie Opłatkowe  Stowarzyszenia , w którym  liczny udział wzięli nasi Członkowie i Sympatycy. Z koncertem kolęd wystąpił świetny chór Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej .Więcej zdjęć:
Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Galeria - Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie