Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Strona Główna

Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie


Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” jest organizacją zrzeszającą miłośników polskiej historii i tradycji, wielbicieli egzotycznego piękna Europy Środkowej i Wschodniej oraz ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętny los rodaków. Stąd staramy się w naszej działalności łączyć obcowanie z pięknem Kresów z pomocą dla Polaków, którzy pozostali za przesuniętą na zachód granicą, do dziś borykając się z niezliczonymi trudnościami i problemami. Zapraszamy do współpracy wszystkich pragnących pomóc w tym dziele, oferując w zamian – poza satysfakcją – możliwość rozwoju i udział w kresowej przygodzie.Nasza działalność w maju 2021Maj to kolejny miesiąc naszej aktywnej działalności - w tym czasie podjęliśmy m.in. następujące działania:

• przekazaliśmy 2 duże paczki (łącznie 29 kg) z nowymi ubraniami, żywnością, środkami czystości dla rodziny polskiego pochodzenia z Równego;

• przygotowaliśmy i przekazaliśmy do wysłania 5 paczek na Białoruś;

• w ramach pomocy dla hospicjów i osób starszych wysłaliśmy paczkę art. medycznych i środków czystości dla Hospicjum w Wilnie a także łącznie 1100 zł (650 zł dla hospicjum w Wilnie i 450 zł dla osób starszych na Naddniestrzu);

• wysłaliśmy paczkę z zakupionymi lekami dla Hospicjum w Brzuchowicach i polskiej rodziny we Lwowie;

• przeprowadziliśmy kolejny cykl szkoleń online dla nauczycieli j. polskiego z Ukrainy (10 godz. zajęciowych);

• wysłaliśmy paczkę z książkami dla wydz. polonistyki Uniwersytetu w Iwanofrankiwsku a także paczkę z książkami dla liceum w Kołomyi;

• przekazaliśmy ok. 300 zł indywidualnych zapomóg pieniężnych;  

• maj był ostatnim na ten moment miesiącem prowadzenia zajęć online dla młodzieży ze Wschodu - projekt sfinalizowaliśmy z czterema grupami zajęciowymi;

• odbyło się 1,5 h spotkanie online ze studentką Uniwersytetu w Gdańsku, która opowiedziała młodzieży ze Wschodu o kulisach studiowania w Polsce i odpowiedziała na pytania uczestników (w spotkaniu wzięło udział ok. 15 osób).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

24 czerwca 2021


Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się 24 czerwca 2021 r. (czwartek) o godzinie 17.00 - I termin / 17.30 - II termin przy Placu Szczepańskim 5 (4 piętro).

Program zebrania:

1. Powitanie Uczestników.
2. Przedstawienie programu zebrania i przyjęcie go przez Zebranych.
3. Wybór protokolanta zebrania.
4. Powołanie komisji: Mandatowej, Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Stwierdzenie ważności zebrania przez Komisję Mandatową.
6. Odczytanie protokołu z zeszłorocznego Walnego Zebrania.
7. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w 2020 roku.
8. Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia w 2020 roku.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego (uchwała).
12. Przyjęcie sprawozdania finansowego (uchwała).
13. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej (uchwala).
14. Udzielenie absolutorium Zarządowi (uchwała).
15. Przedstawienie planu pracy na 2021 rok
16. Wolne wnioski
17. Zakończenie zebrania.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs Polska w moim sercu - najlepsze szkołyPo ogłoszeniu zwycięzców indywidualnych przyszedł czas na ogłoszenie zwycięskich szkół :)

W konkursie wzięli udział uczniowie z łącznie 19 szkół i ośrodków nauczania j. polskiego - dziękujemy za tak duży odzew i zaangażowanie nie tylko uczniów, ale także nauczycieli.

Zgodnie z regulaminem konkursu, w przypadku szkół 2/3 oceny zależało od miejsca, które zajęli uczniowie z danej szkoły, z kolei 1/3 oceny - od ilości prac, które wpłynęły ze szkoły.

I tak najlepsza trójka szkół prezentuje się następująco:

I miejsce: Centrum Języków i Kultur Słowiańskich w Chmielnickim (14 prac, najwyższe miejsce ucznia: 3.)

II miejsce: Liceum nr 3 w Gródku Podolskim (4 prace, najwyższe miejsce ucznia: 6.)

III miejsce: Szkoła ogólnokształcąca w Niżankowicach (5 prac, najwyższe miejsce ucznia: 15.)

Serdecznie gratulujemy! Ze zwycięskimi szkołami skontaktujemy się indywidualnie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Starsze Nowości