Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Strona Główna

Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie


Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” jest organizacją zrzeszającą miłośników polskiej historii i tradycji, wielbicieli egzotycznego piękna Europy Środkowej i Wschodniej oraz ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętny los rodaków. Stąd staramy się w naszej działalności łączyć obcowanie z pięknem Kresów z pomocą dla Polaków, którzy pozostali za przesuniętą na zachód granicą, do dziś borykając się z niezliczonymi trudnościami i problemami. Zapraszamy do współpracy wszystkich pragnących pomóc w tym dziele, oferując w zamian – poza satysfakcją – możliwość rozwoju i udział w kresowej przygodzie.Całoroczna zbiórka KresowaPrzypominamy o możliwości włączenia się w zbiórkę prowadzoną przez Stowarzyszenie 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasza działalność w kwietniu 2021Poniżej informacja na temat działań, które zrealizowaliśmy w kwietniu br.:

• przekazaliśmy łącznie 11 paczek z książkami, podręcznikami i artykułami szkolnymi dla szkół i szkółek sobotnich w Chmielnickim, Czortkowie, Krzywym Rogu, Wschodnicy, Ochtyrce i innych, a także dla wydziału polonistyki Uniwersytetu w Drohobyczu;

• współorganizowaliśmy dwa kursy językowo-metodyczne dla nauczycieli języka polskiego z Ukrainy (kursy tygodniowe w wymiarze po 30 godzin zajęciowych, z czego 16 godzin zostało przygotowane przez nas);

• ze zbiórki dla hospicjów i osób starszych uzyskaliśmy 650 zł – środki zostaną przekazane na rzecz Hospicjum w Wilnie i dla Domu Polskiego Jasna Góra na Naddniestrzu, który je rozdysponuje;

• kontynuujemy prowadzenie zajęć online z j. polskiego dla młodzieży polonijnej - aktualnie dla 4 grup zajęciowych;

• zakończyliśmy przyjmowanie prac konkursowych w konkursie Polska w mojej pamięci - wpłynęło łącznie 60 prac konkursowych.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasza działalność w marcu 2021Pomimo lockdownu nadal aktywnie działamy na rzecz pomocy Polakom na Wschodzie. Poniżej podsumowanie naszych najważniejszych działań podjętych w marcu:

• w ramach akcji pomocowej przed Wielkanocą przekazaliśmy paczki do Hospicjów w Brzuchowicach i Wilnie, a także dary do Naddniestrza, oprócz tego przekazaliśmy zapomogi finansowe dla rodzin i osób potrzebujących w łącznej kwocie ponad 3 tys. zł;

• we współpracy ze studentami Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego z Łodzi przygotowane zostały trzy duże paczki ze spersonalizowanymi darami dla czterech rodzin polskich we Lwowie i Chmielnickim – łącznie ponad 30 kg artykułów szkolnych, żywnościowych, ubrań (nowych, według zapotrzebowania i rozmiarów);

• w ramach pomocy szkołom przekazaliśmy 5 paczek do różnych szkół i ośrodków nauczania j. polskiego na Ukrainie (książki, podręczniki, artykuły szkolne);

• zainaugurowaliśmy konkurs Polska w mojej pamięci skierowany do uczniów polonijnych; na prace konkursowe czekamy do 30 kwietnia;

• do Oszmian na Białorusi trafiła paczka z upominkami za udział w zeszłorocznym konkursie wraz z kartkami z okazji Dnia Babci i Dziadka przygotowanymi przez jedną ze szkół;

• cały czas jesteśmy w trakcie prowadzenia zajęć językowych online dla uczniów (aktualnie mamy 6 grup zajęciowych z których korzysta ok. 45 osób); podejmujemy również działania w celu współorganizacji szkoleń online dla nauczycieli j. polskiego w kwietniu i maju.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Starsze Nowości